fbpx

Ministrstvo za zdravje: Stop dezinformacijam! Slovenija ima dovolj naročenega cepiva proti covid-19!

Foto: Ministrstvo za zdravje

Strategijo o cepivih proti covid-19 je Evropska komisija (EK) objavila junija 2020. Usmerjevalni odbor EK, v katerem so sodelovali predstavniki držav članic in Evropske komisije, se je od 18. junija dalje sestal najmanj enkrat tedensko. Države članice so začele pogodbe podpisovat šele, ko je EK podpisala krovne pogodbe s proizvajalci obetavnih cepiv proti COVID-19. Pogodbe so vsebovale dogovor o preskrbi EU trga z njihovimi cepivi, na podlagi dovoljenj za promet Evropske agencije za zdravila (v nadaljevanju EMA).

Do sedaj je EK podpisala pogodbe s šestimi proizvajalci cepiv proti COVID-19: Astra/Zeneca, Sanofi-GSK, Janssen Pharmaceutica NV (oziroma J&J), BioNtech/Pfizer, CureVac in Moderna. Trenutno še potekajo pogajanja med EK in sedmim proizvajalcem NovaVax. Avgusta 2020 še nobena država članica s proizvajalcem cepivni ni podpisala pogodbe o nabavi cepiva. Države članice, vključno s Slovenijo, so do sedaj podpisale pogodbe o dobavi s petimi proizvajalci obetavnih cepiv proti COVID-19, takoj ko je bilo to možno. S proizvajalcem Sanofi/GSK pa zaradi zastoja v delu, do podpisa pogodbe ni prišlo kljub temu, da je proizvajalec že podpisal pogodbo z EK. Ker krovna pogodba med EK in proizvajalcem Novavax še ni podpisana, posledično tudi pogodbe o dobavi cepiva Sloveniji še ni.

Slovenija je v prvi fazi izkoristila 100% možnost nabave pogodbene količine cepiva BioNtech/Pfizer. Vendar se v jeseni, računajoč na cepivo proizvajalca Astra/Zeneca, ki je bilo takrat iz vidika tehnološkega razvoja najdlje in naj bi prišlo na trg že konec novembra 2020, Slovenija ni izrekla za možnost opcijskega naročila. Po menjavi resorja, v decembru 2020, je Slovenija v začetku leta 2021 dodatno naročala maksimalne možne dodatne količine cepiv. Tako imamo danes zagotovljenih 936.000 odmerkov iz prve pogodbe, 912.000 iz pogodbe o prvi dodatni količini, čakamo pa še na pogodbo za novo dodatno količino 410.700 odmerkov cepiva proizvajalca BioNtech/Pfizer. Slovenija je izkoristila vse svoje pro rata možnosti, razen dveh začetnih opcijskih naročil (Moderna in BioNtech/Pfizer), računajoč na že skorajšnje dobave cepiva Astra/Zeneca konec decembra 2020, oziroma v začetku januarja.

Osrednji mediji lažejo, Slovenija je izkoristila vse pogodbene možnosti

Tako je Slovenija izkoristila vse pogodbene možnosti, ne pa celotne opcijske možnosti pri prej omenjenih dveh proizvajalcih. Vendar je potrebno poudariti, da je Slovenija naknadno prejela potrditev dodatne ponudbe BioNtech/Pfizerja v obsegu, ki presega prej omenjeni manko pri istem proizvajalcu. Enako velja tudi za Moderno, kjer država pričakuje končno potrditev tega naročila.

Pogodbe z dobavitelji niso javne zaradi poslovnega interesa. V osnovnih pogodbah med EK in proizvajalci so določeni okvirni roki dobav po kvartalih ter količine, ki naj bi se v teh rokih dobavile. Slovenija je zainteresirana za vse odmerke cepiv, v kolikor jih druge države članice ne bodo želele.

Glede pisma, v katerem je šest premierjev držav članic zahtevalo čimprejšnji sklic vrha EU, na ministrstvu za zdravje menijo, da mora biti spoštovan populacijski ključ (t.i. pro-rata), da se bodo lahko uresničili zastavljeni cilji glede doseganja ravni precepljenosti prebivalstva. Zato potrebujejo tudi več ukrepov za povečanje proizvodnje, dostave in uporabe cepiv.

Vir: Ministrstvo za zdravje