fbpx

Muslimani dobili, kar so želeli v Ljubljani in sedaj ne želijo sodelovati?! Islamska skupnost je namreč odpovedala dialog s krščanskimi in drugimi verskimi skupnostmi!

Nevzet Porić, predstavnik islamske skupnosti.

Islamska skupnost v Republiki Sloveniji odklanja dialog o vprašanjih s področja verske svobode. Glede na to, da je dialog med različnimi deležniki nujen pri naslavljanju družbenih izzivov ne čudi, da je zaskrbljenost glede tega izrazil tudi sam minister za kulturo Zoran Poznič, ki je v odpovedi seje Sveta Vlade RS sporočil, da predstavnik Islamske skupnosti Nevzet Porić odklanja dialog o vprašanjih s področja verske svobode, ki zadevajo njegovo versko skupnost.

Nevzet Porić je z nepripravljenostjo sodelovanja na seji Sveta Vlade RS, ki je bila predvidena 9. oktobra, dal vedeti, da ga več kot očitno ne zanima dialog z drugimi verskimi skupnostmi, neodvisnimi organi, ki skrbijo za zaščito človekovih pravic in prepoved diskriminacije ter neodvisnima strokovnjakoma za področje religije in prepoved diskriminacije. 

Samo dialog lahko privede do soglasja
V odpovedi seje je minister Poznič poudaril, da zaskrbljenost izraža zato, ker je dialog temelj vsake demokratične družbe in vsakega sožitja. “Samo z dialogom lahko dosežemo soglasje o temeljnih družbenih vprašanjih in samo soglasje lahko v družbi uspešno uveljavljamo,” je še dodal. Neizpodbitno dejstvo, da se brez dialoga ne moremo nadejati integracije v večinsko družbo. Glede na to, da pa se brez integracije ni mogoče nadejati sožitja, je takšno obnašanje nedvomno zaskrbljujoče.

Foto: STA

Nekatere evropske države so lahko opozorilo
V številnih državah Evropske unije smo lahko videli kakšne so posledice, ko se migrantov, ki so večinsko muslimanske vere, ne integrira. Ti se namreč pričnejo zadrževati na nekih zaprtih območjih, kar jim omogoča življenje v skladu z njihovimi kulturnimi vzorci. Seveda ne preseneča, da zato migranti ne obvladajo dobro jezika države gostiteljice in zavračajo večinsko kulturo. Zaradi podcenjevanja pomena integracije je marsikje prišlo do porasta kriminala in kaznivih dejanj. Še posebej je to vidno na Švedskem, kjer so nastale prave no-go cone, kamor si ne upa stopiti niti policija.

Skoraj polovica migrantov meni, da bi se kritiziranje islamske vere moralo kaznovati
Pri tem je smiselno omeniti izide nedavne raziskave na Danskem, ki je razkrila, da skoraj polovica druge generacije migrantov meni, da bi bilo potrebno kritiko religije povsem prepovedati. Danska raziskava o državljanstvu iz leta 2019, kjer muslimani predstavljajo že več kot 5 odstotkov prebivalstva, je je namreč pokazala, da kar 48 odstotkov migrantov druge generacije meni, da bi morala država prepovedati kritiko vere. Za primerjavo: S tem stališčem se strinja 42 odstotkov migrantov prve generacije in manj kot 20 odstotkov Dancev, poroča danski časnik Kristeligt Dagblad.

Foto: iStock

V luči, ko nekateri nevladniki tako radi opozarjajo, kako naj bi bili muslimani in predstavniki drugih verskih skupnosti v podrejenem položaju, bi bilo prav, da bi se ti tudi zavedali, da je integracija predpogoj za kakršnokoli sožitje. Če pride do odklonitve dialoga, kot se je dogodilo v tem konkretnem primeru, bi bilo prav, da se zadevo problematizira, ne pa da se tišči z glavo v pesek, ker pač gre za islamsko skupnost. Lahko smo prepričani, da bi bil velik pogrom, če bi bila situacija obratna in bi sodelovanje pri dialogu zavrnili predstavniki države.

Hana Murn