fbpx

Muslimani gradijo še en islamski center v Ljubljani: Vse za širitev islama in misijonarstva povsod po Sloveniji!

Foto: YouTube/Facebook

Medtem ko v številnih prestolnicah Evrope nastajajo geti, v katerih radikalni islamisti uresničujejo svoj način življenja, pa tudi vahabiti v Sloveniji ne počivajo. Ti so se namreč zavzeli za uresničitev cilja projekta, ki predstavlja širitev islama in misijonarstva povsod po Sloveniji. Trenutno svoje napore vlagajo v Trbovljah, Ajdovščini, Kopru, Vrhniki in Celovcu, vprašanje časa pa je, kdaj se bodo razširili še drugod po Sloveniji. 

Slovenska islamska skupnost Milost, ki se je pred tem imenovala Kulturno društvo srednja pot, predstavlja središče za združevanje najbolj zagrizenih muslimanov. Ob ustanovitvi si je po navedbah na uradni spletni strani zadala uresničitev naslednjih ciljev: “predstavitev islama in njegovih univerzalnih sporočil za vse tiste, ki se želijo seznaniti z islamom, afirmacijo duhovnih in moralnih vrednot, ki vodijo k napredku in razvoju celotnega človeštva, predstavitev arabske in islamske kulture ter historične slike islamske civilizacije in njene kulture, delovanje na povečanju razumevanja, strpnosti in ljubezni med različnimi islamskimi skupinami, delovanje na povečanju dialoga, razumevanja, strpnosti med muslimani in drugimi”.

Med cilje so prav tako uvrstili prizadevanje za širjenje svetovnega miru in pozivanje k dialogu, razlaganje vseh napačnih predstav, laži in obrekovanja o islamu in muslimanih, delovanje proti vsem oblikam pregrehe, ki škodujejo družbi, kot so alkohol, droge, prostitucija, in vsem oblikam ekstremizma, šovinizma in nasilja ter preventivno delovanje proti vsem uničujočim in retrogradnim idejam, kot sta izločitev iz družbe in neutemeljeno razglašanje muslimanov za nevernike, in podobno.

Foto: Facebook

V Rakovi Jelši nastaja nov islamski center
Medtem ko gradnja džamije v Sloveniji stoji, pa na drugi strani Ljubljane nastaja nov islamski center, za katerega investitorji pravijo, da naj bi predstavljal izobraževalno institucijo. Če naj bi bila džamija plod dela večjega dela muslimanov, omenjeni center po navedbah ekipe Preverjeno gradi Slovenska islamska skupnost Milost, v skupini pa so tudi člani, ki jim je islamska verska skupnost prepovedala vstop v svoje molilnice. Center naj bi bil namenjen učenju, da islam naj ne bi predstavljal vere skrajnežev. Glavnega investitorja predstavlja predstavnik Slovenske islamske skupnosti Milost Tarik E. Džaferović, ki je doštudiral islamsko pravo v Kairu.

Foto: YouTube

Foto: YouTube

Džaferović je izpostavil, da čeprav se na stavbi nahaja kupola, to še ne pomeni, da gre za mošejo, ampak naj bi bila ta zgolj estetske narave. “V tem objektu verskih obredov ne bo, tako ali tako že molimo petkrat na dan ne glede na to, kje se nahajamo.” Center bo velik 700 kvadratnih metrov, spodaj bodo učilnice, v prvem nadstropju pisarne in zgoraj stanovanja. Na vprašanje novinarke, kdo vse to financira, je Džaferović odgovoril, da so nekaj zbrali sami med sabo, nekaj pa so zbrali v Kuvajtu. To pa ni prva donacija slovenskim muslimanom iz Kuvajta; denar so namreč prispevali že za prvi izobraževalni center na Jesenicah, ki je stal dober milijon evrov, za center v Rakovi Jelši pa so po navedbah ekipe Preverjeno dali 200.000 evrov.

Vabijo k članstvu
Slovenska islamska skupnost Milost preko družabnega omrežja Facebook vabi v svoje članstvo, pri čemer je pogoj polnoletnost. Letna članarina za moške znaša simboličnih 30 evrov, za ženske pa članarina ni obvezna in jo lahko plačajo po želji. Članarina pa prav tako ni obvezna za tiste, ki si je ne morejo privoščiti. 

Nekatere izmed pravic članov skupnosti:

1. Člani imajo pravico, da volijo in so izvoljeni v organe Skupnosti, da so seznanjeni s programom, dejavnostmi in dogajanjem znotraj Skupnosti ter poslovanjem in finančno-materialnim poslovanjem Skupnosti in da svetujejo pri odločitvah Skupnosti.

2. Člani imajo pravico, do aktivnega sodelovanja pri delu Skupnosti in soodločanja v organih Skupnosti in delovanju islamskega centra.

3. Člani imajo pravico do prejemanja obvestil Skupnosti po pošti na poštni naslov, po elektronski pošti ali preko mobilnega sporočila, kakor so vpisani v registru; izjemoma pa tudi s telefonskim klicem. V primeru, ko je poslano obvestilo pravilno naslovljeno, se (razen če se dokaže nasprotno) šteje, da je naslovniku tudi dostavljeno.

4. Člani imajo pravico do uporabe verskih storitev in prostorov Skupnosti ne glede na to, kateri pravni (mezhebski) šoli ali rasni oziroma nacionalni skupini pripadajo. Pravica velja tudi za njihove družinske člane, ki živijo v skupnem gospodinjstvu.

5. Član ima pravico do administrativne pomoči Skupnosti v primerih, v katerih je potrebno potrdilo, dopis ali pomoč pri prošnji za uveljavljanje osnovnih verskih pravic v službi, šoli, športnem društvu, klubu …

6. Člani imajo pravico do verskega izobraževanja skozi predavanja, delavnice, tečaje, seminarje ipd.

7. Člani imajo pravico do verskega izobraževanja v slovenskem jeziku, ki je povezujoči jezik za vse različne skupine muslimanov, ki živijo v Sloveniji. Poleg tega imajo pravico vključiti se v program učenja slovenskega jezika, ko bo ta organiziran s strani Skupnosti.

8. Člani imajo pravico do udeležbe pri tečaju učenja arabskih črk, učenja Kur’ana na pamet ali branju Kur’ana.

9. Člani imajo pravico v primeru smrti na brezplačne pred-pogrebne obrede in opravljanje pogrebne molitve (dženaze).

10. Člani imajo pravico do poroke, ki jo imam ali islamski duhovnik opravi brezplačno.

11. Člani imajo pravico do vpisa otrok k verouku (ali verskemu pouku). Skupnost zagotavlja in omogoča pravico do popolne verske izobrazbe. Naš cilj je pomagati mladim, da odrastejo v dobre državljane, pravične muslimane in poštene voditelje.

12. Člani imajo pravico do verskega svetovanja, bodisi zakonsko, družinsko ali osebno.

13. Člani imajo pravico do popolne duhovne oskrbe in duhovnega zdravljenja s Kur’anom ali z drugimi islamsko utemeljenimi duhovno-zdravilnimi metodami.

14. Člani imajo pravico, da preko Skupnosti darujejo obvezno ramadansko miloščino, ki ji v islamski terminologiji rečemo sadekatu-l-fitr. Skupnost prevzema odgovornost, da bo dajatev razdelila v skladu z načeli poslančeve sunne, naj je Božji mir z njim, in da bo ta razdeljena v obliki prehrambnih izdelkov revnim in tistim v stiski. Člani imajo tudi pravico do tega, da jim versko izobražena in kompetentna oseba izračuna zekat (obvezno letno dajatev) in njihovo vplačilo razdeli po principih islama.

15. Člani imajo pravico do volonterskega delovanja v Skupnosti ali v humanitarnem projektu roka dobra, katere prvotni cilj je pomoč vsem članom v stiski in vsem drugim družinam v stiski.

16. Člani imajo pravico sodelovati pri projektu gradnje islamskega centra za izobraževanje in projektu islamske knjižnice, v katerem je bilo do sedaj podeljeno že čez 12 različnih naslov knjig v večji nakladi.

17. Člani imajo pravico do sodelovanja pri projektu »spoznaj islam« in projektu »osveščanja muslimanov«.

18. Člani imajo pravico sodelovati pri medijskem programu in promociji na socialnih omrežjih.

Vir: Facebook

Foto: Facebook

Začetek preporoda islama v Sloveniji
Preporod islama se je začel na podlagi delovanja misijonarjev, ki so prihajali iz tujine, posebej salafitskih in vahabitskih učenjakov, in tako se je začelo širiti misijonarstvo v Sloveniji. V skupnosti so posebej hvaležni misijonarjem, ki so jih obiskali v Sloveniji in ki so sprožili preporod islamskega misijonarstva v Sloveniji. Zavedajo se pomena interneta kot misijonarskega pripomočka za mlade, v njem vidijo medijski potencial za predstavitev islama, ob tem pa izvajajo aktivnosti, kot so razvijanje kanala na YouTubu za islamske izobraževalne in misijonarske programe, redno objavljanje islamskih sporočil in postov na Facebooku in Twitterju ter urejanje spletne strani v slovenščini za učenje muslimanov in misijonarstvo ter spreobrnitev nemuslimanov v islam.

Kot lahko vidimo, muslimanom, ki se združujejo v Slovensko islamsko skupnost Milost, ne zadošča islamski center, ki se bo nahajal poleg džamije, ko bo ta zgrajena, ampak za izvajanje aktivnosti želijo svoj islamski center. Finance, ki so jih dobili iz muslimanskega Kuvajta, kažejo, da je omenjena skupnost dobro organizirana in motivirana, poraja pa se vprašanje, čemu si želijo biti povsem zase? Očitno je, da si želijo na svoj način čim bolj pospešiti širitev islama in misijonarstva povsod po Sloveniji. Vprašanje časa pa je, kdaj jim bo to tudi uspelo?

H. M.