Na dan ugasneta 2 kmetiji, obsežna birokracija jih še dodatno uničuje – kandidatka za ministrico ni podala ustreznih odgovorov na ključne probleme kmetijstva

Aleksandra Pivec (Foto: STA)

Poslanke in poslanci SDS, ki so sodelovali v razpravi, so predstavitev kandidatke kritično ocenili, saj le-ta ni ponudila konkretnih odgovorov na njihova vprašanja, niti ni znala pojasniti, kako naj bi bili posamezni ukrepi sprejeti oziroma izvedeni.

V državnem zboru so se z jutranjimi sejami odborov pričela zaslišanja kandidatov za ministre, ki jih v imenovanje v svojo vlado predlaga mandatar Marjan Šarec. Pred pristojnim odborom je dopoldne cilje razvoja področja kmetijstva, gozdarstva in prehrane predstavila kandidatka dr. Aleksandra Pivec, kandidatka, ki jo za ministrico predlaga DeSUS. Kandidatka je na zaslišanju uvodoma med cilji ministrovanja na podlagi koalicijske pogodbe navedla povečanje samooskrbe s kakovostno hrano znanega porekla, zagotavljanje višje dodane vrednosti za slovenske pridelke in promocijo lokalno pridelane hrane. Nadaljevati namerava podporo kmetovanju na območjih z omejenimi dejavniki, kot so hribovske in gorske kmetije, napovedala pa je nadaljnje ukrepanje za krepitev gozdno-lesne verige in učinkovito gospodarjenje z državnimi gozdovi. Delovanje družbe Slovenski državni gozdovi je bilo deležno precej kritik članov odbora.

Na dan ugasneta 2 kmetiji
Poslanka SDS Nada Brinovšek je v svoji razpravi tako opozorila na izjemno veliko število kmetij, ki je v zadnjih nekaj letih, ko je resor obvladoval SD, ugasnilo. “V zadnjih dveh letih je tako ugasnilo več kot 1.000 kmetij, to je v povprečju 2 kmetiji na dan, in takšno dejstvo je zaskrbljujoče,” je ocenila poslanka, ki je ob tem poudarila še, da ji je povsem nelogično, da tisti, ki neko področje “zavozijo”, potem sodelujejo pri pripravi programa za to področje za naslednje obdobje. Poslanka je ob predstavitvi kandidatke pogrešala njene finančne načrte oziroma okvire v povezavi z resorjem, ki ga Pivčeva namerava voditi, prav tako jo je zanimalo, kako komentira delo svojega predhodnika.

“V koalicijski pogodbi je zapisano, da je treba uveljaviti pravilo kmetovanja skozi dialog. Na kakšen način nameravate voditi ta dialog oziroma kaj se želi s tem povedati,” je zanimalo poslanko. Poslanka je v nadaljevanju opozorila še na nekaj navedb iz koalicijske pogodbe, med drugim, da naj bi sprejeli ukrepe za manj odpadkov in zavržene hrane, da se bo prenovilo zakon, ki ureja pomoč kmetom po posledicah naravnih nesreč in da nameravajo podpirati kmetije z dopolnilnimi dejavnostmi, da bodo odpravljali revščino kmečkih žensk ter da bodo spodbujali prenos kmetij na mlade. “V koalicijski pogodbi je veliko lepih besed, nič pa ne piše o tem, kako oziroma na kakšen način naj bi te želje in ideje spravili v realnost,” je komentirala poslanka in dodala, da je v koalicijski pogodbi navedena tudi možnost nove obdavčitve na področju sladkih pijač. Odgovori ministrice na vsa ta vprašanja pa so bili bolj medli.

Se bo nadaljevala Židanova politika?
Poslanka Anja Bah Žibert je nato v svoji razpravi izpostavila problem dosedanje politike kmetijskega ministra Dejana Židana in kandidatko povprašala o tem, ali namerava takšno politiko nadaljevati. Ker je bil odgovor kandidatke nepopoln, je poslanka zaključila, da se bo na ministrstvu za kmetijstvo očitno dosedanja Židanova politika nadaljevala, navsezadnje o tem priča tudi dejstvo, da naj bi nova dosedanja državna sekretarka bila iz kvote SD. Ob tem je Anja Bah Žibert izpostavila še, da v koalicijski pogodbi koalicijski partnerji priznavajo, da podjetje Slovenski državni gozdovi deluje netransparentno, pri čemer je bil odgovor Pivčeve zgolj, da se zavzema za transparentno delovanje družbe.

 

Birokracija uničuje slovenskega kmeta
Poslanec SDS Tomaž Lisec pa je v svoji razpravi uvodoma izpostavil zgroženost nad tem, da kandidatka za ministra za področje kmetijstva ni sodelovala pri pripravi koalicijske pogodbe, “zato se sprašujem, koliko bo bodoča ministrica na tem področju sploh spoštovala koalicijsko pogodbo, pa tudi, če jo bo – v koalicijski pogodbi je ogromno prostora za različne definicije, saj je v njej ogromno izrazov kot so ‘naklonjeni bomo’, ‘spodbujali bomo’, ‘preučili bomo’ – brez odgovorov na ključna vprašanja, kot so: kdo, kaj, zakaj in kako ter s kakšnimi finančnimi sredstvi,” je dejal poslanec. Tudi glede stanja v slovenskih gozdovih je poslanec Lisec dejal, da so le-ti v katastrofalnem stanju. Poslanec je bil v nadaljevanju kritičen tudi do delovanja Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov, ki ga je kandidatka ocenila kot dobro. “Vprašajte kmete, kaj delajo ljudje iz Panvite in iz Perutnine Ptuj z visokokakovostnimi kmetijskimi zemljišči, pod pokroviteljstvom kmetijskega ministra, z zasebnimi zemljišči,” je dejal Lisec. “Vse, kar je vaš predhodnik podprl: davčne blagajne, prevoznice, enormno visok katastrski dohodek, preko 500 novih predpisov, ki se naj bi jih kmetje držali – vse to je uničujoče za slovenskega kmeta,” je izpostavil poslanec, ki obenem dodaja, da bo kandidatka za ministrico prav na področju birokracije morala zavihati rokave, da ne bo vsa ta birokracija dokončno uničila slovenskega kmeta.

 

Kandidatki za ministrico dr. Aleksandri Pivec se je ob zaslišanju zdelo pomembno izpostaviti, da se bodo v prihodnje pripravile podlage za črpanje evropskih sredstev v prihodnjem večletnem finančnem obdobju EU, vendar pa je Tomaž Lisec spomnil,  da so finančni razrez  in sredstva glede skupne kmetijske politike po letu 2020 več ali manj že dogovorjena. “Kljub vaši želji, da se na tem področju še kaj naredi, se ta finančna vrata že zapirajo, za sredstva, ki nam bodo na voljo, pa so odgovorni vaši predhodniki,” je še dejal poslanec SDS Tomaž Lisec.

C. Š.