fbpx

Na današnji dan pred 30 leti je Slovenija formalno prevzela nadzor nad Teritorialno obrambo Slovenije

Zgodovinsko sprejetje amandmajev za oblikovanje Teritorialne obrambe. (Foto: Twitter)

“Pred 30 leti smo v slovenski osamosvojitveni skupščini na moj predlog sprejeli amandmaje XCVI, XCVII in XCVIII k ustavi RS in z njimi prevzeli nadzor nad Teritorialno obrambo Slovenije. Eden ključnih aktov na poti k osamosvojitvi, ki ga je omogočila maja 1990 ustanovljena,” je na zgodovinski dogodek in sprejetja ključnih členov k osamosvojitvi Slovenije spomnil takratni obrambni minister v Demosovi vladi in sedanji predsednik slovenske vlade Janez Janša.

Danes mineva 30 let odkar je Skupščina Republike Slovenije razglasila amandmaje XCVI, XCVII in XCVIII k ustavi Republike Slovenije, s katerimi je uresničila namene iz Deklaracije o suverenosti države Republike Slovenije in naredila še dodaten korak na poti k samostojnosti. S sprejetimi amandmaji so bili razveljavljeni tudi številni zvezni predpisi in prevzet nadzor na Teritorialno obrambo Slovenije.

S sprejetjem amandmajev se je določilo, da Republika Slovenija odloča o služenju vojaškega roka, prevzame nadzor nad teritorialno obrambo in imenuje poveljnika TO
Amandmaje XCVI, XCVII in XCVIII k ustavi Republike Slovenije je tedanja republiška skupščina sprejela na predlog Janeza Janše na skupni seji vseh treh zborov 27. septembra 1990, razglasila pa 28. septembra in 4. oktobra 1990. Določali so vprašanja in obveznosti na področju takratne ljudske obrambe ter uporabo predpisov v zvezi s tem. Amandmaji so med drugim določali, da Republika Slovenija odloča o služenju vojaškega roka, prevzame nadzor nad teritorialno obrambo in imenuje poveljnika TO.

S sprejetjem ustavnega zakona je bila priznana tudi pravica do ugovora vesti vojaške obveznosti in da se vojaški rok praviloma služi na območju Slovenije, izvršujejo pa ga lahko tudi v Teritorialni obrambi ter organih za notranje zadeve. Določeni so bili tudi pogoji za določanje podatkov pomembnih za ljudsko obrambo in ukrepe za njihovo zavarovanje ter izdelavo obrambno razvojnih načrtov. Prav tako so bili na novo določeni pogoji in način dajanja dovoljenj za snemanje iz zraka.

Foto: Arhiv Demokracije

Drugega julija 1990 se je sprejela deklaracija o suverenosti Slovenije
Skupščina Republike Slovenije je 2. julija 1990 sprejela deklaracijo o suverenosti države Slovenije, s katero je bila jasno izkazana želja in volja za uresničitev pravice do samoodločbe tudi z oblikovanjem nove ustave Republike Slovenije. Med drugim je bila tudi dokaz, da Demosova vlada želi uresničiti večstoletne želje slovenskega naroda o samostojni in neodvisni državi Sloveniji.

Za uveljavitev deklaracije pa je bil potreben čimprejšnji sprejem nove ustave. Določen je bil enoletni rok. Za vmesno obdobje, do sprejema nove ustave, pa je skupščina deklaracijo uresničevala z omenjenimi ustavnimi amandmaji. Kot je zapisal na Twitterju predsednik vlade in takratni obrambni minister Janez Janša, so bili sprejeti amandmaji eden ključnih aktov na poti k osamosvojitvi Slovenije, ki ga je omogočila maja 1990 ustanovljena MSNZ.

Luka Perš