fbpx

Na volitvah v državni svet izvoljena tudi najmlajši član občinskega sveta Idrije in nekdanja poslanka SDS

Državna svetnika Andrej Poglajen in Elena Zavadlav Ušaj. Vir: SDS

V sredo in danes potekajo volitve v državni svet (DS). V sredo so na volilnih zborih odločili o 22 predstavnikih lokalnih interesov, danes pa bodo odločali še o 18 predstavnikih funkcionalnih interesov, ki zajema delodajalce, delojemalce, kmete, obrtnike, samostojne poklice ter negospodarske dejavnosti. V državni svet sta bila izvoljena tudi najmlajši član trenutnega občinskega sveta Idrije Andrej Poglajen iz Slovenske demokratske stranke in nekdanja poslanka SDS Elena Zavadlav Ušaj iz Nove Gorice.

Na volilnih zborih odločajo elektorji. Za svetniška mesta, ki jih zasedajo predstavniki funkcionalnih interesov, so jih določile interesne organizacije. Za mesta, ki so namenjena predstavnikom lokalnih interesov, pa občinski in mestni sveti. Inženirska zbornica Slovenije je medtem napovedala izpodbijanje volitev v DS.

Člani državnega sveta so voljeni za pet let, svojo funkcijo pa z izjemo predsednika, ki je v državnem svetu zaposlen, opravljajo nepoklicno. Volitve se opravijo najprej dva meseca in najpozneje 15 dni pred iztekom mandatne dobe. Ta se računa od dneva prve seje, ki je v tekočem mandatu potekala 12. decembra 2017.

Državni svet sestavlja 40 članov, in sicer 22 predstavnikov lokalnih interesov, 4 predstavniki delodajalcev, 4 predstavniki delojemalcev, 4 predstavniki kmetov, obrtnikov in samostojnih poklicev ter 6 predstavnikov negospodarskih dejavnosti.

Za 40 svetniških mest se poteguje skoraj sto kandidatov, med njimi je tudi kar nekaj svetnikov zdajšnjega sklica. Za nov mandat se jih med 22 predstavniki lokalnih interesov poteguje 14, med 18 predstavniki funkcionalnih interesov pa deset. Aktualni predsednik državnega sveta Alojz Kovšca je v preteklosti dosedanje delo Državnega sveta v zdajšnji sestavi ocenil kot odlično, kar je po njegovih besedah moč videti tudi v statistiki dela državnih svetnic in svetnikov. Vse dozdajšnje mandate so presegli po številu vloženih zakonodajnih predlogov kot tudi po uspešnih vetih, bili so aktivni pri vlaganju ustavnih presoj.

V zadnjem mandatu Državnemu svetu predseduje Alojz Kovšca, ki je njegov član od leta 2007. (Foto: STA)

Idrijčan Andrej Poglajen in Novogoričanka Elena Zavadlav Ušaj izvoljena v državni svet
V 13. volilni enoti, ki obsega občine Tolmin, Kobarid, Bovec, Cerkno in Idrija, je bil na današnjem volilnem zboru v Tolminu za državnega svetnika med štirimi kandidati izvoljen Idrijčan Andrej Poglajen, kandidat idrijskega občinskega sveta, ki je prejel 7 od skupno 9 elektorskih glasov.

Na sedežu Mestne občine Nova Gorica pa so danes popoldne potekale volitve člana državnega sveta za 12. volilno enoto, ki zajema občine Ajdovščina, Vipava, Kanal ob Soči, Brda, Miren-Kostanjevica, Nova Gorica, Renče-Vogrsko in Šempeter – Vrtojba. Največ, to je 11 od skupno 22 elektorskih glasov je prejela Elena Zavadlav Ušaj, kandidatka Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica in Občinskega sveta občine Šempeter – Vrtojba, ki je postala državna svetnica teh 8 občin.

Stranka SDS je na spletnih omrežjih za izvolitev čestitala tudi nekaterim svojim drugim državnim svetnikom, Dušanu Strnadu iz volilne enote 22, Gregorju Korenetu iz volilne enote 20, Bojanu Kekcu iz volilne enote 12,  Milanu Ozimiču iz volilne enote 4.

Inženirska zbornica Slovenije napoveduje izpodbijanje volitev v DS
Inženirska zbornica Slovenije napoveduje izpodbijanje volitev v državni svet. Podati namerava tudi pobudo za noveliranje zakona o državnem svetu. Prepričani so, da jim na volitvah državnega svetnika, ki zastopa samostojne poklice, ni bila zagotovljena enakopravna obravnava. Po poročanju STA, v inženirski zbornici po tem, ko je na začetku septembra izvolila 53 elektorjev za volilno telo ter svojega kandidata za svetnika in to predložila DVK, nasprotujejo stališču, da samostojni poklic opravljajo zgolj samostojni podjetniki, pri čemer so opozorili, da od 1. junija 2018 velja zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti, ki je na novo uredil regulirani poklic pooblaščeni inženir. Kljub temu jim je DVK priznal le enega elektorja.

Zbornica tako na volitvah državnega svetnika, predstavnika samostojnih poklicev, danes ne bo sodelovala. (Foto: STA)

Zbornica se je na odločitev pritožila na vrhovno sodišče, ki je pritožbo odstopilo ustavnemu sodišču, to pa je pritožbo zavrglo s pojasnilom, da je preuranjena, saj se pritožba vloži po opravljenih volitvah, so na zbornici navedli v sporočilu za javnost. Zbornica tako na volitvah državnega svetnika, predstavnika samostojnih poklicev, danes ne bo sodelovala, po poročanju STA pa so ob tem opozorili, da je DVK drugače obravnaval odvetniško zbornico, ki zdaj edina sodeluje na teh volitvah. Preračunali so namreč, da je tej priznala število elektorjev glede na vse odvetnike, ne le na tiste, ki opravljajo odvetniški poklic kot samostojni podjetnik. S tem pa je po navedbah inženirske zbornice naredila razliko med poklicema, čeprav je bil poklic pooblaščenega inženirja v zakonu o arhitekturni in inženirski dejavnosti napisan po vzoru regulacije odvetnikov v zakonu o odvetništvu.

Tanja Brkić