fbpx

Nemčev nadzor je bil nezakonit! KNOVS namreč ni pristojen, da išče razloge za opredelitev nadzora ministra nad delom policije!

Predsednik komisije DZ za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb Matjaž Nemec (Foto: STA)

Zakon o parlamentarnem nadzoru obveščevalnih in varnostnih služb določa, da se nadzor nad varnostnimi organi lahko izvaja samo, kadar gre za prikrite ukrepe in zato ne more zakonito opravljati nadzora ministra nad delom policije. Predsednik KNOVS Matjaž Nemec je tako z nadzorom NPU, ko je želel preverjati navodila ministra Aleša Hojsa na delo policije, ravnal nezakonito in je grobo kršil zakon, ki predpisuje njegove pristojnosti delovanja.

Predsednik Komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (KNOVS) Matjaž Nemec iz vrst SD je preko družabnega omrežja Twitter sporočil, da je KNOVS izvedel nenapovedan nadzor na NPU, kot razlog pa navedel: “preverjanje vsebine usmeritev  in obveznih navodil ministra Aleša Hojsa ter njihov vpliv na zakonito delo policije. Ali nadzorovana služba deluje v okviru ustave in zakona pri izvajanju prekritih preiskovalnih ukrepov, kjer policija najhuje posega v človekove pravice.”

“Kot je potrebno izvajati nadzor nad delom organa, da ta dela zakonito, je potrebno izvajati tudi nadzor nad nadzorniki in tistimi, ki nadzorovani službi dajejo (ne)zakonite usmeritve, ki vplivajo na njeno delo. Vladavina prava zahteva, da ni nikogar nad pravom, da pravna pravila veljajo za vse enako. Za državljane, policijo in seveda tudi politiko, ki vodi MNZ in preko njega organa v sestavi,” je še pristavil Matjaž Nemec.

Očitna dvojna merila
Preko Twitterja se je nad zapisom glede izvedbe nadzora odzval nekdanji podpredsednik KNOVS Žan Mahnič, aktualni državni sekretar za nacionalno varnost, in zapisal naslednje: “Zanimivo. Ko je to počel KNOVS v času, ko ga je vodil Matej Tonin, sta bila Jerca Korče in Matjaž Nemec najbolj glasna, da smo pristojni samo za nadzor prikritih preiskovalnih ukrepov, v vse ostalo pa se nimamo kaj vtikati. Kako je zdaj s tem, drugačna merila po menjavi vlade?” Zapis Mahniča je Korčetovo očitno razburil, v odzivu je namreč napisala: “Zanimivo. Nadzor se lahko opravi tudi brez žaljivih pritiskov in opazk do vodilnih. Vsak si mora postaviti meje do kje in kako bo postopal kot organ nadzora, in kako bo ravnal v odnosu do nadzorovanca. V LMŠ-ju smo in bomo zagovorniki zakonitega ravnanja. Vemo pa kako to dela SDS.”

Ko je v javnost preko medijev prišla novica okrog nenapovedanega nadzora, sta se glede dogajanja na NPU odzvala generalni sekretar Vlade RS Božo Predalič in državni sekretar Vinko Gorenak. Gorenak je v odzivu na zapis Nemca izpostavil: “V času prve vlade Janeza Janše ste vodili KNOVS in so za vse obiske nadzorovanih služb izvedeli novinarji. V času vlad levičarjev, ko smo mi vodili KNOVS se to ni dogajalo. Ali današnje poročanje vaših medijev o obisku NPU pomeni nadaljevanje tradicije?”  Predalič je nadzor označil kot preventivno akcijo. Prepričan je namreč, da jih resno skrbi, kaj bi lahko “Hojsova” komisija razkrila. “Ta Nemčev politični nadzor je dodaten dokaz, da je bila odločitev za revizijo prava.”

Policija opredeljena kot varnostna služba ministrstva za notranje zadeve
Če si podrobneje pogledamo vsebino Zakona o parlamentarnem nadzoru obveščevalnih in varnostnih služb je iz 2. dela 3. člena zakona razvidno (“Komisija nadzoruje varnostne službe ministrstva, pristojnega za notranje zadeve in ministrstva, pristojnega za obrambo (v nadaljnjem besedilu: varnostna služba”), da je policija (tudi UKP in NPU) opredeljena kot varnostna služba ministrstva za notranje zadeve. Iz tega razloga je nujno, da se opremo na 6. del 4. člena zakona, kjer so opredeljeni nadzorovani ukrepi varnostne službe. Nadzorovani ukrepi varnostne službe so: a) ukrepi, določeni v 149.a, prvem odstavku 149.b, 150., 151., 152., 155. in 155.a členu Zakona o kazenskem postopku – ZKP (Uradni list RS, št. 32/07 – uradno prečiščeno besedilo, ter b) ukrepi, določeni v 34. členu ZObr v zvezi s 149.a, prvim odstavkom 149.b, 150., 151., 152., 155., in 155.a členom ZKP.

Če si pogledamo vsebino zakonov, ki določajo pooblastila KNOVS, lahko opazimo, da gre v glavnem za prikrite preiskovalne ukrepe. Ker pa je policija varnostna služba, je torej KNOVS pristojen samo za te člene in za nič drugega. 5. člen Zakona o parlamentarnem nadzoru obveščevalnih in varnostnih služb je namreč jasen, saj navaja, da nadzor varnostne službe obsega nadzorovane ukrepe iz 6. točke prejšnjega člena (vsebino tega smo že opredelili).

Če smo lahko v preteklosti poslušali kup očitkov iz strani SD in LMŠ okrog “spornih” nadzorov v povezavi z Mahničem in Toninom, lahko sedaj vidimo, da sami počnejo isto. Očitno je, da KNOVS ni pristojen za to, da išče razloge za opredelitev nadzora ministra nad delom policije. Današnji nadzor KNOVS je tako zloraba tega organa in je nezakonit.

Nina Žoher