fbpx

Nadzor nad NPU, ki ga je odredila nekdanja ministrica za notranje zadeve, razkril številne nepravilnosti!

Nekdanji direktor NPU Darko Majhenič je vodil policijsko akcijo proti Antonu Štihcu. V času preiskave ni smel iti Anton Štihec na WC. Sam pa se ni smel oglasiti na klic mame, ki ga je klicala za obletnico smrti očeta Antona Štihca (Foto: STA)

Poročilo ministrstva za notranje zadeve o nadzoru nad Nacionalnim preiskovalnim uradom, ki ga je odredila nekdanja ministrica Vesna Györkös Žnidar, razkriva številne nepravilnosti. Med drugim se je decembra 2018 razkrilo, kako si NPU v nasprotju z zakonodajo pripravlja interne akte po svoji meri, ne sodeluje z ostalimi enotami policije NPU in jim v nasprotju s pristojnostmi naroča policijskim enotam, naj zbirajo obvestila. Policija je tako dobila številna priporočila za ureditev stanja v NPU, ki ga je takrat vodil direktor Darko Majhenič.

Levičarji, ki v celoti obvladujejo Nacionalni preiskovalni urad, so tudi po številnih indicih, ki kažejo na politično motiviranost torkovih dogodkov vztrajno zatrjevali, kako je tam vse v redu. Zdaj pa smo v uredništvu pridobili poročilo o rednem nadzoru nad izvajanjem policijskih nalog in pooblastil v NPU iz decembra 2018, ki je razkril številne nepravilnosti.

NPU si v nasprotju z zakonodajo pripravlja interne akte po svoji meri
Kot izhaja iz poročila, uradniki NPU ne poznajo prava, saj med drugim pripravljajo interne akte, ki so v nasprotju z Zakonom o organiziranosti in delu v policiji (ZODPol). V skladu ZODPol bi morali naloge Generalne policijske uprave izvajati notranje organizacijske enote, ki so za svoje delo in stanje odgovorne generalnemu direktorju policije. Direktor uprave kriminalistične policije bi moral tako generalnemu direktorju policije odgovarjati tudi za stanje na NPU.

A na NPU so si v nasprotju z navedeno zakonodajo omislili kar akt o notranji organizaciji po svoji meri, ki predpisuje, da je direktor NPU direktno odgovoren generalnemu direktorju policije za opravljanje strokovnih nalog, za opravljanje splošnih pa direktorju uprave kriminalistične policije. Navedeno pomeni, da notranji akt direktorju uprave kriminalistične policije odvzema del zakonsko določene pristojnosti in jo neposredno prenaša na direktorja NPU.

Poročilo NPU by Nova24TV on Scribd

NPU ne sodeluje z ostalimi enotami policije
Med drugim naj NPU sploh ne bi želel sodelovati z ostalimi policijskimi enotami, kot je bilo zapisano tudi v enem izmed navodil, prav tako pa je nezadovoljivo sodelovanje med NPU in ostalimi enotami uprave kriminalistične policije. Namesto, da bi se sodelovanje med direktorjem NPU in posameznimi vodjami notranjih organizacijskih enot okrepilo, je bil člen, ki je določal roke za izmenjavo določenih informacij kar črtan.

NPU (Foto: STA)

Policija nadzora nad NPU ne izvaja redno
NPU sicer deluje pretežno popolnoma brez nadzora, policija je med njegovo ustanovitvijo in do decembra 2018, ko je bilo pripravljeno obravnavano poročilo, izvedla samo dva nadzora, čeprav bi ga bila dolžna izvajati. Najverjetneje so redni nadzori v nasprotju z interesi globoke države, ki NPU zlorablja v politične namene.

Foto: STA

NPU v nasprotju s pristojnostmi naroča policijskim enotam, naj zbirajo obvestila
Ko posamezni primeri niso politično relevantni na način, da bi jih lahko v svoj prid obrnila globoka država, pa jih NPU najraje odstopi v reševanje ostalim enotam policije, med drugim z izgovorom, da bi bilo potrebno zbrati obvestila ipd. NPU sicer sploh nima pristojnosti naročati drugim enotam, naj npr. zberejo obvestila, pač pa mora odločiti le ali bo zadevo obravnaval ali ne.

Foto: iStock

Policija dobila številna priporočila za ureditev stanja v NPU
Na podlagi opravljenega nadzora je bilo predlagano, da policija s ciljem zagotavljanja nadaljnje strokovne avtonomnosti NPU v posamičnih zadevah, hkrati pa vzpostavitvijo dejanske organizacijske umeščenosti NPU v UKP ustrezno ažurira ali spremeni interne akte. Za zakonito in strokovno vodenje evidence kaznivih dejanj, zlasti pa za pravočasno evidentiranje podatkov in odpravo drugih ugotovljenih strokovnih napak bi moral NPU zagotoviti spoštovanje določil predpisov in internih aktov policije. Policija bi nadalje morala okrepiti nadzorno funkcijo za zagotavljanje zakonitega in strokovnega dela v NPU. Kot se še priporoča policiji, bi morala ta pravočasno izvajati usmeritve in obvezna navodila ministra za notranje zadeve.

Rok Krajnc