Nam bo vlada obdavičila drugo vozilo, prepovedala brezplačno parkiranje in uvedla plačilo takse ob vstopu v Ljubljano?

Foto: sta

Medtem ko živimo v času, ko je mobilnost ključna, Golobova vlada intenzivno dela na tem, da bi Slovencem otežila uporabo avtomobilov. V Nacionalnem energetskem in podnebnem načrtu so namreč predvideli obdavčitev drugega avtomobila v gospodinjstvu, uvedbo plačljivosti vseh parkirišč, obdavčitev parkirišč v lasti podjetij, taksa za vstop z avtomobilom v Ljubljano in zmanjšanje dovoljene hitrosti v mestih na 30 kilometrov na uro. Dokumente je preučila Sekcija za osebna motorna vozila pri Trgovinski zbornici Slovenije in ugotovila, da predlagani ukrepi niso realni.

Ob preučitvi dokumentov Nacionalnega energetskega in podnebnega načrta je Sekcija za osebna motorna vozila pri Trgovinski zbornici Slovenije ugotovila, da so predlagani ukrepi vlade povsem nerealni, ne le to, načrtno naj bi Slovencem in Slovenkam otežili uporabo avtomobila. Vlada bi ljudi rada prisilila v odrekanje avtomobilov, kar je povsem egoistično, glede na to da ima Slovenija največ prebivalstva na podeželju, kjer je mobilnost ključna. Še en dokaz več, da vlada stremi k centralizaciji in ji je za vse ostale prav malo mar.

Ni dovolj splošno dviganje davkov, aktualna vlada se je spomnila še dodatnih načinov, kako od Slovencev in Slovenk odtegniti dodaten denar. Ne le to, ljudem hoče na vsak način otežiti uporabo avtomobilov, pa čeprav je mobilnost danes ključna. Če ne boste imeli dovolj denarja za električni avtomobil, se boste pač vozili s kolesom – to je njihovo razmišljanje. Sekcija za osebna motorna vozila pri Trgovinski zbornici Slovenije je po analizi dokumentov Nacionalnega energetskega in podnebnega načrta (NEPN) na področju mobilnosti zaključila, da je bil načrt vlade, da se že leta 2025 v Sloveniji prepove prodaja novih in rabljenih bencinskih in dizelskih vozil, predlagana je tudi obdavčitev drugega avtomobila. V Sekciji, kjer so dokument preučili, se z dodatno obdavčitvijo ne strinjajo, saj NEPN ne vsebuje konkretnih ukrepov za elektrifikacijo voznega parka, kot so polnjenje električnih vozil v večstanovanjskih zgradbah, prostorsko načrtovanje, elektrifikacija lahkih električnih vozil, finančne ali davčne spodbude. Namesto tega NEPN predlaga ukrepe, ki bi Slovencem lahko otežili uporabo avtomobilov.

Prepoved prodaje bencinarjev in dizlov?
V Sekciji za osebna motorna vozila pri Trgovinski zbornici Slovenije pozdravljajo prenovo Nacionalnega energetskega in podnebnega načrta (NEPN), a menijo, da prenova tega dokumenta na področju mobilnosti zaenkrat ni dovolj premišljena in se nikakor ne strinjajo z idejo iz dokumenta, da bi se že do leta 2025 v Sloveniji odločili o predčasnem koncu prodaje novih in uvozu rabljenih bencinskih in dizelskih avtomobilov. Kot so dejali, je “Slovenija po vseh objektivnih kriterijih med najmanj pripravljenimi članicami EU na električno mobilnost in je predčasna prepoved samo za Slovenijo po naši oceni popolnoma nerealna”.

Vlada želi Slovencem otežiti uporabo avtomobila
Sekcija ocenjuje, da osnutek novega NEPN ne omenja niti dobrih rešitev, ki jih predvidevata Zakon o infrastrukturi za alternativna goriva in spodbujanju prehoda na alternativna goriva v prometu (ZIAG) in prenovljeni Načrt za okrevanje in odpornost v okviru poglavja REpowerEU. Dejali so da “z obžalovanjem ugotavljajo, da pripravljavci NEPN niso upoštevali nobenega od njih. Namesto tega so predvideli kopico ukrepov, ki naj bi Slovencem otežili uporabo avtomobilov. Med njimi so dodatna obdavčitev drugega avtomobila v gospodinjstvu, uvedba plačljivosti vseh parkirišč, obdavčitev parkirišč v lasti podjetij, taksa za vstop z avtomobilom v Ljubljano in zmanjšanje dovoljene hitrosti v mestih na 30 km/h.”

Foto: ZPS

V sporočilu za javnost so še zapisali, da avtorji predloga po njihovi oceni izhajajo iz popolnoma napačne predpostavke, da je motorna mobilnost del problema in ne del rešitve. Zapisali so, da se v predlagani obliki NEPN osredotoča predvsem na spodbujanje uporabe nemotornih oblik prometa, kot sta pešačenje in kolesarjenje, ter uporabo javnega prevoza, kar podpirajo, vendar to po njihovem mnenju ne sme predstavljati glavnino ukrepov, sploh ko le 14 odstotkov ljudi uporablja javni prevoz in je avtomobil nujen pripomoček vsake družine, ki si električnega avtomobila morda tudi ne more privoščiti. “Tudi če ta delež podvojimo ali celo potrojimo, pa bo kot kaže osebni avtomobil tudi še v letu 2035 nujno potreben,” so zapisali.

Poudarili so, da je avtomobil ključnega pomena tudi predvsem za ljudi na podeželju, saj jim “omogoča opravljanje vsakdanjih obveznosti v razumnem času – naj si gre za nakupe, obšolske dejavnosti ali obisk zdravnika.” Slovenija je po podatkih Eurostata na tretjem mestu v EU po deležu prebivalcev, ki živijo na podeželju, hkrati pa je Slovenija na predzadnjem mestu v EU po deležu prebivalcev, ki živijo v urbanih središčih.”

Ana Horvat