fbpx

Naravnost pošastno zavajanje RTV Slovenija okoli “policijske ure” – zadnjo so vzpostavili komunistični okupatorji!

Na RTV so zapisali, da je Slovenija vzpostavila policijsko uro prvič po 2. svetovni vojni. Čeprav v formalnem pomenu omejitev gibanja med 21.00 in 6.00 uro ni policijska ura, so pa zadnjo policijsko uro na našem ozemlju vzpostavile komunistične oblasti. “Policijska ura v času katere je prepovedano vsako kretanje in ves promet, velja od 21. do 5. ure,” je bilo zapisano na letaku, ki ga je štab VII. korpusa Jugoslovanske armade dal v javnost devetega maja 1945, po koncu 2. svetovne vojne.

Vlada je zaradi naglega širjenja okužb med prebivalci uvedla nekaj ukrepov, med drugim tudi začasno omejitev gibanja. Omejitev gibanja velja v regijah, ki so obarvane rdeče – kar so do danes praktično že vse – in velja med 21. uro zvečer in 6. uro zjutraj. Ukrep je sprejet na podlagi Zakona o nalezljivih bolezni in ne podlagi razglasitve izrednega stanja, ki omogoča tudi razglasitev policijske ure. Toda pravno neuki mediji so zmešali jabolka in hruške ter ukrep znova uporabili za politično obračunavanje.

Čeprav je, glede na hiter in močan porast števila okužb in bolnikov, ki rabijo bolnišnično oskrbo, povsem jasno, da je treba narediti vse, da se širjenje zameji, pa se mediji še vedno raje ukvarjajo z zavajajočo interpretacijo vladnih ukrepov, ker jim aktualna vlada ni po godu. Na RTV so šli celo tako daleč, da je prišlo do vzpostavitve policijske ure prvič po drugi svetovni vojni. Gre namreč za dvojno laž: ne gre za policijsko uro v pravem pomenu besede in zadnje policijske ure zadnjič niso vzpostavili nacistični okupatorji, temveč povojne komunistične oblasti – prav tako okupatorja, ki smo se ga dokončno znebili ravno na današnji dan pred 30 leti z odhodom zadnjega vojaka JLA iz Slovenije.

Premier Janez Janša je na družabnem omrežju Twitter objavil dokument oziroma letak, ki sta ga maja leta 1945 podpisala Janez Vipotnik in Franc Poglajen, podpolkovnik in polkovnik Jugoslovanske armade. Uradno torej ni šlo za okupatorja, pač pa je prebivalstvo Ljubljane odredbo z restriktivnimi ukrepi prejelo s strani svoje lastne države. Uredba je pozvala civilno prebivalstvo, naj ostane na svojim domovih in opravlja svoje delo do nadaljnjih navodil.

Image

   • Civilno prebivalstvo naj ostane popolnoma mirno na svojih domovih. Vsem je zajamčena varnost življenja in zasebne lastnine
   • Vsi javni in privatni uslužbenci naj ostanejo na svojih delovnih mestih in naj opravljajo svoje delo do nadaljnjih navodil
   • Vsako nasilje, osebno obračunavanje, kraja, ropanje in plenjenje javne oziroma vojaške imovine, je najstrožje prepovedano. Kdorkoli bo izvršil katerega od zgoraj navedenih prestopkov bo postavljen pred vojaško sodišče
   • Vsa imovina okupatorske vojske je last Jugoslovanske armade. Civilno prebivalstvo mora v roku 24 ur po osvoboditvi izročiti vse orožje, vojaško opremo, municijo in vse drug vojaški material
   • Civilno prebivalstvo je dolžno dati vojaškim oblastem vsa potrebna pojasnila in se mora obnašati dostojno, zavedajoč se, da prihaja naša vojska v vse kraje kot osvoboditeljica
   • Policijska ura, v času katere je prepovedno vsako gibanje in ves promet, velja od 21. do 6. ure
   • Gibanje civilnega prebivalstva iz kraja v kraj je dovoljeno izključno le z dovolilnico pristojne vojaške komande
   • Odredba je že v veljavi. Kršitelji te odredbe bodo odgovarjali pred vojaški sodiščem

Iz priloženega letaka je torej razvidno, da trditev javnega medija, ki pravi, da je to prva “policijska ura” po drugi svetovni vojni, če omejitev gibanja že moramo tako poimenovati, pač ne drži. “Spodobilo bi se, da RTV Slovenija popravi neresnično navedbo in špekulacijo,” je pozval premier in dodal, da ni sprejemljivo, če javni medij ignorira tako dejstva kot ustavo. Mediji s tem, da omejitev gibanja, ki je odrejena iz povsem razumljivih in dobronamernih razlogov označujejo za policijsko uro, ustvarjajo negativno konotacijo, ki sporoča, da se vlada poslužuje restriktivnih ukrepov, ki so usmerjeni proti državljanom in ne v njihovo prid. S tem pa tudi hujskajo in spodbujajo javnost k neupoštevanju protikoronskih ukrepov, kar nikakor ne prispeva k dobrobiti in zdravju prebivalcev Slovenije. V kriznih časih so pač potrebni krizni ukrepi, če želimo življenje vrniti na stare, običajne tirnice.

Sara Bertoncelj