fbpx

Ne samo otroke, vlada Mira Cerarja zaradi nespoštovanja ustavnega sodišča diskriminira tudi učitelje

Foto: STA/epa

Društvo katoliških pedagogov Slovenije v izjavi za javnost pojasnjuje, da država ne diskriminira samo zasebnih šol v odnosu do javnih šol, ampak tudi zasebne šole med seboj. V Sloveniji namreč delujejo tri zasebne osnovne šole, Waldorfska šola Ljubljana prejema 100-odstotno financiranje za osnovnošolski program, Osnovna šola Montessori in Osnovna šola Alojzija Šuštarja pa v skladu z veljavno zakonodajo dobita le 85 odstotkov sredstev.

Ustavno sodišče je januarja 2015 razglasilo, da je financiranje osnovnošolskih javnih in zasebnih šol neustavno, saj je osnovnošolsko izobraževanje v skladu z Ustavo RS obvezno in ga je treba kot takšnega financirati z javnimi sredstvi. Zato je naložilo, da mora Državni zbor RS ugotovljeno protiustavnost odpraviti v roku leta dni od objave odločbe, torej januarja lani.

V ugotovitvi, ki jo je podalo ustavno sodišče, je mogoče prebrati, da ustava učencem zagotavlja pravico do brezplačnega obiskovanja obveznega veljavnega programa osnovne šole, ne glede na to, ali ga izvaja javnopravna ali zasebnopravna ustanova. Ustavni sodniki pojasnjujejo, da je treba, ker je najvišji zakon v državi to ustavno pravico učencev povezal z njihovo ustavno dolžnostjo, z javnimi sredstvi financirati tisto osnovnošolsko izobraževanje, ki je za učence obvezno. “V modernih demokratičnih družbah se obveznost razlaga ozko, saj se nanaša le na zakonsko določeno vsebino izobraževalnega programa, ne pa tudi na izobraževalne institucije, ki ta program izvajajo.” 

Država diskriminira tudi zasebne osnovne šole
Društvo katoliških pedagogov Slovenije v izjavi za javnost pojasnjuje, da država ne diskriminira samo zasebnih šol v odnosu do javnih šol, ampak tudi zasebne šole med seboj. V Sloveniji namreč delujejo tri zasebne osnovne šole, Waldorfska šola Ljubljana prejema 100-odstotno financiranje za osnovnošolski program, Osnovna šola Montessori in Osnovna šola Alojzija Šuštarja pa v skladu z veljavno zakonodajo dobita le 85 odstotkov sredstev. V skladu z odločbo ustavnega sodišča mora vlada s spremembo zakona celotno zasebno osnovnošolsko izobraževanje financirati v celoti. Poleg tega je bila hkrati razveljavljena določba Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, v skladu s katero sta zasebni šoli prejeli le 85 odstotkov sredstev za izvajanje javno veljavnega osnovnošolskega programa.

Foto: iStock

Otroci so še vedno v diskriminiranem položaju
Zato v Društvu katoliških pedagogov Slovenije opozarjajo, da bi morala biti ta sprememba uzakonjena že januarja lani, a državni zbor tega še zdaj ni storil. Tako so otroci, ki v dveh zasebnih šolah obiskujejo obvezen program osnovnega šolanja, še vedno v diskriminiranem položaju, saj se jim krši tako ustavna pravica kot tudi človekove pravice. “Zakaj ne bi tem staršem in njihovim otrokom izrazili dobrohotne naklonjenosti in simpatije, ustavne pravice ter izpeljali spremembo zakona v skladu z odločitvijo ustavnega sodišča?” se sprašujejo v društvu. Člani društva v sporočilu poudarjajo, da državni zbor krši slovensko zakonodajo in ne prispeva k uveljavitvi načela pravne države, saj ne spoštuje ustave. Ta po njihovem prepričanju svojo politično moč uveljavlja na podlagi ideoloških predsodkov, namesto da bi bil zgled medsebojne dobrosrčnosti, naklonjenosti in spoštovanja različnosti.

“Pričakujemo, da državni zbor čim prej popravi nezakonitost. Hkrati apeliramo na druge državne funkcije, kot sta predsednik republike in varuh človekovih pravic, ter druge skrbnike pravne države, da ukrepajo po svojih pristojnostih, da se neustavnost zakona o financiranju osnovne šole postavi v ‘ustavni okvir’. Naj bo takšno ravnanje nosilcev politične oblasti zgled državljanom v vsakodnevnih medsebojnih odnosih,” poudarjajo v Društvu katoliških pedagogov Slovenije.

N. Ž.