Nekdaj močni mladi up stranke SD na zatožni klopi, grozi mu do pet let zapora

nekdanji predsednik koprske SD Sebastjan Kokl. Foto: Mitja Volcansek/STA

Nekdaj mladi up stranke SD in tudi ob podpori stranke eden najvplivnejših študentskih funkcionarjev v državi Sebastjan Kokl je osumljen zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti.

Za zadnji novembrski petek je sodnica koprskega okrožnega sodišča Nataša Tomazini Tonejc sklicala razpravo, Sebastjan Kokl pa je osumljen zlorabe položaja. Če smo natančni, je Kokl osumljen zlorabe položaja, po kazenskem zakoniku pa mu grozi do petih let zapora: “Kdor pri opravljanju gospodarske dejavnosti, zato da bi sebi ali komu drugemu pridobil protipravno premoženjsko korist ali povzročil premoženjsko škodo, zlorabi svoj položaj ali dano zaupanje, prekorači pravice ali opusti dolžnosti, ki jih ima na podlagi zakona, drugega predpisa, akta pravne osebe ali pravnega posla glede razpolaganja s tujim premoženjem ali koristmi, njihovega upravljanja ali zastopanja, se kaznuje z zaporom do petih let.”

Primorske novice so leta 2014 pisale o vložitvi obdolžilnega predloga na podlagi hišnih preiskav na sedežu študentske organizacije že leta 2012. Takrat so pri Primorskih novicah zapisali: “Koklu so kriminalisti očitali, da je leta 2007 s ponarejanjem listin, sporno reorganizacijo in nepravilno sprejeto spremembo statuta ŠOUP dosegel, da so ga imenovali za direktorja. Potem pa naj bi z zlorabo položaja in ponarejanjem listin na račun svojega samostojnega podjetja z izdajanjem fiktivnih računov za svetovanje nakazal večjo količino denarja. Do zaslužka naj bi pomagal tudi svojim prijateljem. Podjetju Garmond naj bi omogočil za 118.000 evrov neupravičene premoženjske koristi.”  V času, ko naj bi izvajal nečedne posle, je bil predsednik koprske SD. Več v članku na povezavi.

V članku sicer beremo, da naj bi Kokl goljufal tudi pri razpisu za pluralizacijo medijev: “Kokl nima samo težav z organi pregona, temveč tudi z državnim pravobranilstvom, ki od njega terja 18.600 evrov davkoplačevalskega denarja. Ta denar je Kokl leta 2009 dobil na razpisu kulturnega ministrstva za pluralizacijo medijev Fokus, ki naj bi ga izpeljal njegov spletni portal Primorska.info. Vendar se je kasneje izkazalo, da projekta nikoli niso izpeljali in je omenjeni denar očitno šel za druge namene. Ministrstvo je zato odstopilo od pogodbe in zahtevalo vrnitev denarja, vendar Kokl tega ni storil. Zato je ministrstvo denar terjalo s tožbo in bilo pri tem tudi uspešno na sodišču. Sledila je izvršba na računih podjetja Primorska.info, ki pa je bila prav tako neuspešna, saj je Kokl izpraznil račun in javno napovedal, da bo podjetje spravil v stečaj. To se je pred dnevi tudi zgodilo, upniki pa imajo do 25. maja čas, da prijavijo svoje terjatve in druge pravice v stečajnem postopku. “Republika Slovenija bo terjatev, ki jo ima do družbe Primorska.info prijavila v stečajni postopke,” je pojasnila Anita Drev iz državnega pravobranilstva. Pojasnila je še, da nimajo podlage, da bi predlog za izvršbo vložili zoper Kokla osebno, saj se sodba, ki je podlaga za izvršbo, glasi zgolj in samo na družbo Primorska.info.”

Kokl je danes, sodeč po izpisku iz Ajpesa, direktor dveh zavodov, ustanoviteljica pa je Univerzitetna športna zveza Primorske. Ustanovitelji le-te so Primorsko svetovalno središče, Koper, Zavod za kulturo, šport, turizem, prireditve, svetovanje in druge dejavnosti Triumf in Zavod Villa Domus, študentski dom in hostel. Univerza na Primorskem z omenjenimi zavodi nima nobene povezave.

Peter Truden