fbpx

Socialni demokrati, vedno v vladi nikoli nič krivi

Foto: Demokracija

“V minulem tednu so nekateri zopet vztrajno z lažmi blatili naše delo v vladi. Kot nekdanja pristojna ministrica in kot socialdemokratka vam zagotavljam, da če bi bilo odvisno samo od nas, bi danes že imeli vzpostavljen solidarnosten sistem dolgotrajne oskrbe,” je v svoji kolumni zapisala nekdanja ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Anja Kopač Mrak. Glede na to, da v času njenega ministrovanja ni bilo narejenega nič v smeri izboljšanja situacije, je takšen zapis naravnost žaljiv do inteligence volivcev, še posebej pa do starejših. 

V kolumni z naslovom “SD smo ves čas aktivni in odgovorni zagovorniki vzpostavitve integriranega javnega sistema dolgotrajne oskrbe” se je Kopač Mrakova odzvala na nedavno razpravo o stanju na področju dolgotrajne oskrbe v Sloveniji in v svoj zagovor zatrdila, da je bila v času svojega ministrovanja izjemno aktivna in je skupaj z ekipo pristopila k pripravi izhodišč za nov zakon o dolgotrajni oskrbi. Pri tem pa ni pozabila krivde za svojo neučinkovitost pripisati na druge.

Vedno v vladi, nikoli nič krivi
“Kot socialdemokratska ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti sem že takoj ob nastopu mandata vlade, marca leta 2013, skupaj z izjemno ekipo pristopila k pripravi izhodišč za nov zakon o dolgotrajni oskrbi, ki jih je takratna vlada Alenke Bratušek tudi soglasno potrdila v mesecu septembru. Ta izhodišča so vsebovala oris stanja z vsemi problemi, oceno potreb po dolgotrajni oskrbi, cilje nove ureditve, predlog temeljnih rešitev, področje financiranja, pravice iz sistema, postopke uveljavljanja pravic, določen je bi ZZZS kot nosilec javnega zavarovanja in sprejeta je bila tudi predvidena časovnica – zakon naj bi se začel izvajati 1. januarja 2016,” je zapisala in nato v svoj zagovor dodala, da je prišlo do padca tedanje vlade in soočena je bila z novimi pogajanji o ureditvi področja.

Glede pogajanj z vlado Mira Cerarja, katere del so bili tudi stranka SD, je zapisala, da za sprejem novega zakona žal nikoli ni obstajalo dovolj politične volje in to kljub boljši finančni situaciji. Pri tem je krivdo, kot je stranki SD v navadi, zvalila na stranko SMC in dodala, da se je ta tekom mandata odločila, da se pristojnost za dolgotrajno oskrbo iz ministrstva za delo prenese na ministrstvo za zdravje. V svoje opravičilo pa še dodala, kako naj bi zakonski predlog v javnosti naletel na silovit odpor, zaradi česar ta po njeno tudi ni bil realiziran do konca leta.

Foto: STA

Ravno zaradi sprenevedanja in prelaganja odgovornosti Slovenija danes ne sledi demografskim gibanjem, zaradi česar se posledično poslabšuje stanje na področju skrbi za starejše. Ni moč spregledati dejstva, da Slovenija postaja starajoča se družba, saj je 19,7 odstotkov oseb starejših od 65 let,  projekcije pa  napovedujejo, da bo leta 2050 delež te populacije že 30 odstotni. Delež starejših od 80 let se bo s 5 odstotkov v letu 2016 do leta 2050 povečal na kar 11,4 odstotkov, s staranjem pa se povečuje verjetnost potrebe po dolgotrajni oskrbi. Ker sistem dolgotrajne oskrbe v Sloveniji ni ustrezno urejen in ker se soočamo s staranjem prebivalstva, se soočamo tudi s pomanjkanjem zmogljivosti za starejše občane. Po podatkih Skupnosti socialnih zavodov Slovenije trenutno na prosto posteljo v enem izmed 96 -ih domov za starejše čaka skoraj devet tisoč ljudi.

Zadnji dom za upokojence zgradili pred 5 leti
Na kritičnost razmer je pred časom opozarjal tudi urad varuha človekovih pravic. Kopač Mrakova v svoji kolumni izpostavlja, da si je kot ministrica sicer želela sredstva za gradnjo javnih domov za starejše, a za to naj ne bi bilo posluha. “V kolikor se še spomnite smo v vladi vsako leto bili bitko za zagotovitev nujnih sredstev za pokritje zakonskih pravic in sprostitev omejitev po ZUJF-u,” je pripisala. Tudi zaradi njenega pasivnega ravnanja, se stanje iz leta v leto slabša, kar pa ne čudi, glede na to, da je država zadnji dom za starejše zgradila pred petimi leti, saj ta od tedaj poseljuje le koncesije. Seveda so domovi za starejše s koncesijo v povprečju dražji, zato se starostniki na račun pomanjkanja prostora v javnih domovih, pogosto znajdejo v slepi ulici.

Fotografija je simbolična
(Foto: STA)

Kopač Mrak: “Vsekakor bi si želeli storiti še več”
Kljub temu, da so razmere kritične je pripisala, da je vesela, da so uspeli pomagati Domu upokojencev Tabor Ljubljana, Domu starejših Rakičan in da so uspeli sofinancirati Dnevne centre aktivnosti v okviru socialnovarstvenih programov, program “Starejši za starejše”. “Vsekakor bi si želeli storiti še več,” je pripisala in dodala, da izjava, da niso storili nič, predstavlja še eno debelo laž. Kako se lahko nekdo hvali s tako majhni prispevkom na področju starejših in nato še zatrdi, kako naj bi bili Socialni demokrati ves čas aktivni in odgovorni zagovorniki vzpostavitve integriranega javnega sistema dolgotrajne oskrbe, ki bo vsem prebivalkam in prebivalcem v naši domovini zagotavljal storitve za kakovostno in dostojno starost?

V času ko je na vrhu Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti kraljevala Anja Kopač Mrak je tudi Računsko sodišče RS v reviziji opozorilo na neuspešnost vlade ter pristojnih ministrstev pri reševanju problematike dostopnosti socialnega varstva. Izreklo je mnenje, da skrb države za zagotavljanje pomoči vsem, ki jo potrebujejo, v obdobju, na katero se nanaša revizija, ni bila zadovoljiva. Vlada, MDDSZ ter MZ po mnenju računskega sodišča niso bili uspešni pri zagotavljanju dostopnosti in dosegljivosti storitev socialnega varstva vsem tistim, ki jih potrebujejo, saj niso izkazali, da uresničujejo cilje za zagotavljanje dostopnosti in dosegljivosti storitev socialnega varstva. Poleg tega niso zagotovili enake obravnave upravičencev, načrtovanje novega sistema dolgotrajne oskrbe pa ni bilo ustrezno.

(Foto: STA)

Stranka SD je imela možnost, da na nedavni izredni seji državnega zbora podpre predlog poslanske skupine SDS za dvig najnižjih invalidskih pokojnin, ki so precej pod pragom revščine in socialne pomoči. Namesto tega se je ta raje odločila, da glasuje proti predlogu, s čimer je ta na cedilu pustila 7.500 državljanov, ki prejemajo invalidsko pokojnino, ki je celo nižja od 300 evrov na mesec. Izjave, kako naj bi šlo Socialnim demokratom za dobrobit upokojencev, so navadna laž. Na koncu dneva namreč govorijo dejanja in ne prazne besede!

Hana Murn