fbpx

Nestrinjanje Slovencev s Šarčevo strategijo: Skoraj 80 odstotkov anketirancev meni, da ni rešitev za upadanje rodnosti priseljevanje tujcev ampak spodbujanje slovenskih družin!

Foto: STA/Printscreen

Statistike kažejo, da se slovensko prebivalstvo stara, število otrok pa upada. Medtem, ko leva politična opcija s svojimi dejanji dokazuje, da ji spodbujanje priseljevanje in integracija tujcev predstavlja rešitev za nastalo problematiko, pa rezultati nedavne ankete, ki jo je za Nova24TV med 13. in 16. januarjem opravila mnenjska agencija Parsifal, kažejo, da velika večina Slovencev ne deli enakega mnenja. Bolj primerno se jim zdi spodbujanje mladih, da se ti odločijo za večje število otrok. 

Na vprašanje, katera rešitev je najbolj realna v luči staranja prebivalstva in upadanja rodnosti, je velika večina vprašanih- kar 79,6 odstotka vprašanih- odgovorila, da bi bilo potrebno spodbujati mlade pare v Sloveniji, da bi se odločili za več otrok. Le 7 odstotkov je bilo takšnih, ki menijo, da bi rešitev predstavljalo spodbujanje priseljevanja in integracija tujcev. 13,4 odstotka je bilo takih, ki se jim nobena od rešitev ne zdi primerna.

Vir: Parsifal

55 let stari in več so najmanj naklonjeni priseljevanju in integraciji tujcev
Če si pogledamo podatke križanja med demografskimi in vsebinsko spremenljivko lahko opazimo, da je večji delež moških, ki menijo, da je bolj realno doseči, da bi slovenski mladi pari imeli več otrok. Bolj naklonjena je tej rešitvi starostna skupina 55 let in več, najmanj naklonjena pa starostna skupina od 18 do 34 let. Sodeč po podatkih, vezani na izobrazbo, lahko opazimo, da so tisti z višjo, visoko izobrazbo ali več bolj naklonjeni rešitvi v obliki priseljevanja in integracije tujcev, največji delež, ki temu nasprotuje je mogoče zaslediti med tistimi, ki imajo osnovno izobrazbo ali manj.

Vir: Parsifal

Prikazani so rezultati ankete, ki je nastala na podlagi telefonskega anketiranja. Vanjo je bilo zajetih 722 vprašanih, od tega je bilo 51,3 odstotka žensk in 49 odstotkov moških. Povprečna starost je znašala 51,8 let, standardni odklon pa 16,7 let. Največ anketirancev je bilo iz najstarejše starostne skupine (42,9 odstotka), nekoliko manj iz srednje starostne skupine (35,8 odstotka), najmanj pa iz najmlajše starostne skupine (21,4 odstotka). Največji delež vprašanih ima dokončano srednjo šolo (33,5 odstotka), sledili pa so tisti z dokončano višjo, visoko izobrazbo ali več (25,5 odstotka), poklicno šolo (22,2 odstotka) ter osnovno šolo ali nedokončano osnovno šolo (18,8 odstotka).

Šarčeva vlada je julija lani sprejela prvo strategijo na področju migracij, ki na račun staranja prebivalstva spodbuja priseljevanje delovne sile. Žalostno je, da vlada ne razume, da na eni strani uvažanje migrantov, na drugi pa izvažanje mlade kvalificirane delovne sile, pravzaprav pomeni korak nazaj. Statistike kažejo, da večina migrantov ni prišla delat, ampak uživati na račun socialnih transferjev, o katerih lahko v lastnih državah le sanjajo. Glede na to, da se je prav tako v Evropi izkazalo, da integracija tujcev, ni uspešna, saj ti povečini sploh ne želijo biti integrirani v večinsko družbo, je nekoliko utopično pričakovati, da bodo ravno slovenski strokovnjaki tisti, ki bodo poskrbeli za uspešno integracijo prispelih migrantov. Ker neintegrirani migranti predstavljajo varnostno grožnjo, bi bilo veliko bolj primerno, če bi se vlada ukvarjala z mlado populacijo in povečanjem njihove rodnosti. Za to pa je seveda nujno potrebno postoriti. Pričeti bi bilo potrebno na področju stanovanjske, davčne ali prostorske politike, ki bi vzpodbujala reševanje stanovanjskih vprašanj.

Hana Murn