fbpx

[Neverjetno] Postopek zoper civilista, nad katerega sta se zaradi njegovih opozoril o napakah v Slovenski vojski z vojaško policijo spravila Karel Erjavec in Alenka Ermenc, se je po prvih medijskih objavah čudežno končal!?

Karel Erjavec in Alenka Ermenc (Foto: STA)

Slovensko javnost je že pred dnevi presenetilo razkritje, da so policisti vojaške policije pri civilistu opravili hišno preiskavo. In to samo zato, ker je ta ob odhodu iz vojaške službe opozoril na nepravilnosti znotraj Slovenske vojske, kar nikakor ni bilo všeč zdajšnjemu obrambnemu ministru Karlu Erjavcu in načelnici generalštaba Alenki Ermenc, ki sta nadenj posledično poslala kar vojaško policijo, pa čeprav je to zakonsko sporno. Pritisk medijev je očitno opravil svoje. Preiskovanec je bil namreč kmalu po njihovih prvih objavah o tem primeru po pošti obveščen, da so vsi postopki končani.

Policisti vojaške policije, ki spadajo pod ministrstvo za obrambo pod vodstvom predsednika DeSUS-a Karla Erjavca, so letos spomladi, ko je načelnica Generalštaba Slovenske vojske (SV) že bila Alenka Ermenc, pri civilistu opravili hišno preiskavo, kar je nedvoumno bilo zakonsko sporno. O tem je poročal spletni portal Škandal24, za katerega so preiskavo pri civilistu potrdili tudi v službi za strateško komuniciranje obrambnega ministrstva, kjer so med drugim zapisali: “V letošnjem letu je to edina hišna preiskava, ki jo je opravila vojaška policija Slovenske vojske pri civilnih osebah.”

Civilistu, pri katerem je spomladi prišlo do izrednega dogodka, so na vratih takrat pozvonili trije predstavniki vojaške policije, pri čemer je bila pod sklepom o preiskavi podpisana sodnica Okrožnega sodišča v Krškem. Vojaški policisti so med preiskavo iskali tablični računalnik, pri tem pa premetali vse, celo otroške torbe. Z obrambnega ministrstva so omenjeno preiskavo obrazložili z naslednjimi besedami: “Aktivnosti so začeli po prejemu zapisnika o sprejemu ustne ovadbe oziroma predloga za pregon. Glede na dejstvo, da je bil v konkretnem primeru podan razlog za sum, da je kaznivo dejanje v Slovenski vojski storila vojaška oseba, zaposlena v Slovenski vojski, je vojaška policija SV na podlagi 65. člena zakona o obrambi in 148. člena zakona o kazenskem postopku, v povezavi s prvim odstavkom 158. člena zakona o kazenskem postopku, začela z zbiranjem obvestil v predkazenskem postopku. Na podlagi izvedenih zakonskih aktivnosti v predkazenskem postopku je bilo ugotovljeno, da je civilna oseba, v času ko je bila zaposlena v Slovenski vojski in je bila vojaška oseba, utemeljeno osumljena storitve kaznivih dejanj. Na Okrožno državno tožilstvo v Krškem je vojaška policija SV podala kazensko ovadbo.”

Ministrstvo za obrambo (Foto: STA)

Civilist že dve leti pred preiskavo ni bil več zaposlen v Slovenski vojski
Preiskovanec sicer že dve leti pred preiskavo ni bil več zaposlen v SV. Kot kaže, je torej do nje prišlo predvsem, ker Erjavcu in Ermenčevi ni bilo pogodu, da je prijavil nepravilnosti, ki naj bi se dogajale v SV. Oba namreč želita številne napake v SV kar najbolj prikriti, saj sta v strahu za svoja stolčka. O tem, kakšna je bila pravna podlaga za preiskavo vojaške policije pri civilni osebi, so iz službe za strateško komuniciranje ministrstva za obrambo med drugim sporočili: “Iz zbranih obvestil, ugotovljenih dejstev in okoliščin predmetne zadeve je bilo nedvoumno ugotovljeno, da je bila civilna oseba, pri kateri se je opravila hišna preiskava po odredbi Okrožnega sodišča v Krškem, na dan suma storitve kaznivih dejanj še vedno vojaška oseba, zaposlena v Slovenski vojski, in je bila osumljena kaznivih dejanj, za katere je predpisana zaporna kazen do treh let.”

Slika je simbolična. (Foto: STA)

Škandalozno preiskavo so čudežno opustili takoj po prvih medijskih objavah o njej
Očitno pa je pritisk medijev, ki so poročali, da je hišna preiskava, ki jo pri civilistu izvrši vojaška policija, zakonsko sporna, opravil svoje. Po najnovejšem poročanju spletnega portala Škandal24 naj bi namreč v primeru že prišlo do velikega preobrata: opustitve preiskave. Preiskovanec naj bi bil o tem, da so vsi postopki v zvezi z omenjeno zadevo končani, obveščen po pošti.

Pojasnilo ministrstva za obrambo glede dogodka:
“Nekdanji pripadnik Slovenske vojske je podal vlogo za prekinitev delovnega razmerja. Delovno razmerje z Ministrstvom za obrambo mu je skladno z njegovo vlogo prenehalo 30. septembra 2018. Imenovani je utemeljeno osumljen, da je 25. septembra 2018, ko je še bil zaposlen v Slovenski vojski, storil kaznivo dejanje in s tem oškodoval Slovensko vojsko. 

Hišno preiskavo so pripadniki vojaške policije pri osumljencu kaznivega dejanja, za katerega je predpisana zaporna kazen do treh let, izvršili skladno z odredbo Okrožnega sodišča Krško. Sam postopek sme, in tudi v tem primeru je, usmerjati državni tožilec (skladno z določbami Zakona o kazenskem postopku). Minister za obrambo in načelnica Generalštaba SV nimata vpliva na delo vojaške policije v predkazenskem postopku. Vojaška policija deluje skladno z Zakonom o kazenskem postopku in o operativnih dejanjih v predkazenskem postopku ne obvešča oseb, ki za to niso pooblaščene skladno z določbami tega zakona.

Ministrstvo za obrambo oziroma Slovenska vojska sta seznanjena, da omenjeni postopek ni zaključen in zato zaradi interesa preiskave podrobnih podatkov o preiskavi ne smeta razkrivati. Ministrstvo za obrambo in vsi organi v sestavi ministrstva  pri svojem delovanju upoštevajo področne normativne zakonske akte. Ob vsakokratnem predlogu sprememb, ki bi imele za posledico racionalizacijo postopkov ali izboljševanje delovanja sistemov, te predloge temeljito preučijo in jih upoštevajo, v kolikor so skladni z veljavnimi pravnimi akti. Delovanje vseh sistemov je podvrženo strogemu nadzoru pristojnih organov (Inšpektorat Republike Slovenije za obrambo, področni notranji revizor, Obveščevalno varnostna služba, nadzira se poraba proračuna itn.), katerih ukrepe za odpravo pomanjkljivosti strogo izpolnjujejo.”

Rajko Golob