fbpx

Nezaslišano ravnanje odbora DZ za finance: Vabilo na sejo so fiskalnemu svetu poslali šele po njenem začetku!

Državni zbor (Foto: sta).

Fiskalni svet je v izjavi sporočil, da mu odbor za finance državnega zbora ni omogočil pojasniti njihovih mnenj in stališč ob obravnavi predloga spremembe odloka o pripravi proračunov sektorja država za obdobje od leta 2018 do 2020, saj je vabilo na sejo v nasprotju z zakonom prejel šele po njenem začetku. Predsednik odbora za finance je poslanec Robert Polnar iz stranke DeSUS.

Fiskalni svet je danes ob 8.22 zjutraj prek elektronske pošte prejel vabilo na sejo odbora državnega zbora za finance, ki se je sicer začela točno ob 8. uri zjutraj, edina točka pa je bil “Predlog odloka o spremembi odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje od 2018 do 2020”. Fiskalni svet ob tem v svoji izjavi opozarja, da “kot samostojen in neodvisen organ pripravlja in javno objavlja ocene proračunskih dokumentov in bi moral biti vabljen na seje teles državnega zbora, ki objavlja ocene proračunskih dokumentov, in bi moral biti vabljen na seje teles državnega zbora, ki obravnavajo mnenja fiskalnega sveta o proračunskih dokumentih in ostalih dokumentih, na katere mora fiskalni svet po zakonu o fiskalnem pravilu podajati svoje mnenje”. Poleg tega, da fiskalni svet ni bil pravočasno povabljen na sejo odbora za finance, tudi mnenja fiskalnega sveta ni bilo med gradivi, ki so bila uvrščena na sejo.

Jasno je: koalicija se skriva pred opozorili fiskalnega sveta
Fiskalni svet svojega mnenja o stališču vlade posledično tudi ni mogel predstaviti na seji odbora. Meni, da je namen sprejete zakonodaje njeno spoštovanje, namen zakona o fiskalnem pravilu pa je zagotavljanje srednjeročne vzdržnosti javnih financ. “Z zagotavljanjem srednjeročne vzdržnosti javnih financ ne bi bila ogrožena, temveč omogočena potencialna rast in blaginja prebivalstva. Previsoki javnofinančni izdatki v vrhu cikla povečujejo tveganja na dolgi rok, saj so izrazito prociklični. Velja opomniti, da predlagani odlok predvideva povečanje izdatkov v letu 2019 v višini 1,1 milijarde evrov, po oceni fiskalnega sveta pa bi fiskalno pravilo spoštovali z dvigom izdatkov za 830 milijonov evrov. Z odstopanjem od srednjeročne vzdržnosti se možnost za poslabšanje pogojev potencialne rasti v trenutno negotovih razmerah povečuje. Fiskalni svet od državnega zbora pričakuje preverjanje in javno pojasnitev razlogov, zakaj vabila na navedeno sejo ni prejel pravočasno.”

Predsednik odbora DZ za finance Robert Polnar (Foto: STA)

J. Ž.