Neznosna lahkost sojenja – Slovenija se je na lestvici OECD znašla blizu dna

Vse večkrat je slišati obtožbe, da je naše sodstvo zaznamovano s korupcijo, zato je nizka stopnja zaupanja nekaj povsem normalnega. Tako se ne smemo čuditi, da smo se na lestvici OECD znašli blizu dna, med Italijo in Latvijo, slabši pa smo denimo od Mehike, Južne Afrike in Rusije.

Zadnja raziskava Evropske organizacije za sodelovanje in razvoj (OECD) kaže, da je zaupanje državljanov v slovensko sodstvo zelo nizko. Sodstvu tako zaupa le okoli 30 odstotkov ljudi, in medtem ko se je v večini držav zaupanje od leta 2007 povečalo, pri nas ostaja nespremenjeno. Vse večkrat je slišati obtožbe, da je naše sodstvo zaznamovano s korupcijo, zato je nizka stopnja zaupanja nekaj povsem normalnega. Tako se ne smemo čuditi, da smo se na lestvici OECD znašli blizu dna, med Italijo in Latvijo, slabši pa smo denimo od Mehike, Južne Afrike in Rusije.

Dr. Boštjan M. Zupančič v svojem tvitu objavlja pravno mnenje, v katerem pove, da sodišče ne more z lastnim mnenjem o sebi odločati, ali je nepristransko ali ne; takšno je tudi stališče ESČP.

Ogrožena demokracija
In če zaupanje v sodstvo vzamemo kot enega od bistvenih pokazateljev demokratičnosti družbe, potem je demokracija v Sloveniji zelo ogrožena. Opozorila o alarmantnem stanju pa ne prihajajo le iz ljudstva ali dela medijev, pač pa tudi iz pravniških vrst samih. Tako sta se pred kratkim v javnosti oglasila nekdanji sodnik Evropskega sodišča za človekove pravice in nekdanji ustavni sodnik dr. Boštjan M. Zupančič ter profesor za evropsko pravo na FDŠ dr. Matej Avbelj. Oba sta predstavila svoj odklonilni pogled do načina vnovičnega sojenja dr. Milku Noviču. Spomnimo. Dr. Novič je bil obsojen za umor direktorja Kemijskega inštituta dr. Janka Jamnika, a to sodbo je nato vrhovno sodišče razveljavilo. V vnovičnem sojenju na prvi stopnji je sodnik Zvjezdan Radonjić Noviča oprostil, pri tem pa je javnost seznanil z brutalnimi pritiski tožilstva in nadrejenih na njegovo delo. Tožilstvo se je na sodbo pritožilo, o njej pa bo spet odločalo višje sodišče, to je senat, ki je dr. Noviča že enkrat obsodil v kasneje razveljavljeni sodbi. Tu se pojavi dvom o objektivnosti senata: ali lahko nekdo, ki je nekoč obtoženca že obsodil, pri tem pa najverjetneje storil napako, istemu obtožencu sodi še enkrat za isto dejanje? Oba prej omenjena pravnika takšnim praksam nasprotujeta. Dr. Zupančič v svojem tvitu objavlja pravno mnenje, v katerem pravi, da sodišče ne more z lastnim mnenjem o sebi odločati, ali je nepristransko ali ne; takšno je tudi stališče ESČP. Zaradi dvoma o poštenju sodišča poziva k ustavni pritožbi (ta je po naših podatkih že vložena), če pa ta ne bo upoštevana, se je treba pritožiti na ESČP.

Sodnik Zvjezdan Radonjić je ob oprostilni sodbi v zadevi Novič javnost seznanil z brutalnimi pritiski tožilstva in nadrejenih
na njegovo delo.

Neverjetna lahkotnost sojenja
Neverjetna lahkotnost sojenja pa izhaja iz samih listin, ki so nastale na Višjem sodišču v Ljubljani ob obravnavi zahteve zagovornikov Milka Noviča za izločitev tistih sodnikov višjega sodišča, ki so ga dne 22. 12. 2017 obsodili na 25 let ječe, za “umor iz morilske sle, iz koristoljubnosti, zato da bi storil ali prikril kakšno drugo kaznivo dejanje, iz brezobzirnega maščevanja ali iz kakšnih drugih nizkotnih nagibov” po 4. odstavku 116. člena Kazenskega zakonika. Višje sodišče je namreč dr. Milka Noviča obsodilo za dejanje, ki ga po ugotovitvi sodnika Zvjezdana Radonjića ni storil in ga niti ni mogel storiti, vrhovno sodišče pa je še pred tem ugotovilo, da so sodniki višjega sodišča v prvem postopku grobo kršili procesni zakon in ustavna jamstva. Popolna odsotnost vsake odgovornosti, samokritičnosti in razumne presoje izhaja iz odločitve o tem, da morajo v drugem krogu sojenja v zadevi Jamnik odločati isti višji sodniki. Tisti, ki so v istem primeru že grobo kršili zakon in ustavo.

Saj ni res, pa je: O pritožbi tožilstva bo spet odločalo višje sodišče, to je senat, ki je dr. Milka Noviča že enkrat obsodil v kasneje razveljavljeni sodbi.

Nesmisli, ki jih v zvezi s svojo domnevno objektivnostjo navaja višji sodnik Milan Štrukelj, povzema pa jih tudi predsednik sodišča Anton Panjan, dokazujejo, da imamo opravka ne s sodniki, temveč z oblastniki, ki sprejemajo odločitve po nekih zagonetnih kriterijih, mimo zakona in ustave pa tudi mimo razumnega preudarka. Kako bi sicer lahko isti sodnik trdil, da »nikoli ni sprejel odločitve, ki ne bi bila pretehtana in za katero ne bi bil objektivno in subjektivno prepričan, da je pravilna in zakonita«, in prav zato želi znova soditi v istem primeru, čeprav je vrhovno sodišče njegovo osebno odločitev, sprejeto 22. 12. 2017, označilo kot nasprotujočo zakonu in ustavnim garancijam?

Kršitev ali podreditev?
Logičnih sklepov je lahko več: bodisi sodnik ne razume zakona in ustave in je zato sprejel nezakonito in protiustavno odločitev v prvem krogu sojenja, bodisi se želi podrediti navodilom vrhovnega sodišča in korigirati svojo prvotno odločitev v drugem krogu. V tem primeru pa bo njegova odločitev v nasprotju z zatrjevano vsakokratno neodvisnostjo in objektivnostjo, saj baje svojih stališč ne spreminja po vetru. Med vnovičnim prvostopnim sojenjem namreč niso bili izvedeni nobeni takšni novi dokazi, ki bi dosedanjo preiskavo umora dr. Janka Jamnika postavili na glavo. Sodnik Radonjić je le upošteval navodila vrhovnega sodišča in skrbel za zadostno upoštevanje zakonskih in ustavnih garancij, tistih, ki jih je kršila okrožna sodnica Špela Koleta in nato še višji sodniki Štrukelj, Živičeva in Merčunova. Sodnik Radonjić je ob zakonitosti postopka poskrbel tudi za uporabo razuma, zdrave pameti in logične presoje razpoložljivih dokazov, medtem ko so imenovani višji sodniki obdolženca gladko obsodili, ne da bi imeli za to en sam materialni dokaz.

Vrhovni sodnik Jan Zobec je na okrogli mizi govoril tudi o zaprtem kastnem sistemu med sodniki: »Jaz sem drugorazredni sodnik (…), ker se oglašam.«

Vrhovno sodišče je zaradi težkih kršitev naročilo novo sojenje novemu senatu. Predsednik višjega sodišča Anton Panjan meni, da se to navodilo ne nanaša na višje sodišče, temveč samo na prvo stopnjo, pa čeprav so prav sodniki Štrukelj, Živičeva in Merčunova izdali krivično, predvsem pa grozovito obsodbo nedolžnega človeka na 25 let ječe in mu že doslej ukradli več kot tri leta svobode ter s tem povzročili neizmerno trpljenje njemu, njegovi družini, prijateljem in ne nazadnje tudi ogromno škodo ugledu sodstva.

Spravili so se nad odvetnike
Ne smemo prezreti, da je vrhovno sodišče, ki je zavrnilo predlog za prenos krajevne pristojnosti, to pomeni, izločitev celotnega ljubljanskega višjega sodišča, svojo zavrnitev sprenevedavo utemeljilo na tem, da se predlog obtoženca ne nanaša na sodišče kot celoto, temveč samo na vse sodnike tega sodišča. 6. in 7. točka obrazložitve sklepa senata vrhovnega sodišča, ki mu je 3. oktobra 2019 predsedoval Branko Masleša, sta medsebojno v popolnem logičnem nasprotju in kažeta, da je tudi na vrhovnem sodišču nekaj močno narobe, s tem da iz iste obrazložitve implicitno izhaja tudi, da pa vendarle popolnoma enaka sestava pritožbenega senata na višjem sodišču ne bi zagotavljala zadostne neodvisnosti in nepristranskosti. O popolni odsotnosti presoje objektivnih kriterijev nepristranskosti sodnikov višjega sodišča v skladu s 6. členom Evropske konvencije človekovih pravic pa tu ne kaže izgubljati besed, saj si zasluži obsežno strokovno kritiko v nadaljnjem postopku pa tudi v slovenski pravni znanosti.

Da bi kar menjavali sodnike ob prehodu iz totalitarnega režima v demokratičnega, tega vrhovna sodnica Nina Betetto ne zagovarja.

Namesto da bi se sodniki Štrukelj, Živičeva in Merčunova zamislili nad svojo neodgovorno in nezakonito odločitvijo, s katero so obsodili nedolžnega človeka, si sedaj za vsako ceno prizadevajo znova odločati v isti zadevi. Trdijo, da so v prvem krogu odločali pravilno, nepristransko in neodvisno. V svojih dopisih predsedniku višjega sodišča Panjanu niso pokazali niti najmanjše želje po kakršni koli korekciji, temveč prav nasprotno. Spravili so se nad odvetnike po krivici obsojenega, češ da so žaljivi in da so njihove navedbe neresnične, pavšalne in izmišljene. Kot da bi bilo skoraj štiriletno bivanje dr. Milka Noviča v ljubljanskem priporu in nato na Dobu izmišljija; kot da je bila pravnomočna obsodba nedolžne osebe na 25 let ječe zaradi umora, ki ga je storil nekdo drug, le neznaten zdrs, ki ni povzročil nikomur nič hudega. Zato ne vidijo ovir za vnovično sodelovanje v isti zadevi, še več, zavračajo zahtevo za izločitev in zahtevajo, da v drugem krogu znova odločajo prav oni. In Panjan jim pritrjuje. Ker je njihova nepristranskost in neodvisnost baje dokazana. Ne le neodvisnost od zakona in ustave, temveč predvsem od pameti.

Takih rabot si ne smejo privoščiti
Tako odločitev sodnika Panjana o tem, da morajo v zadevi Jamnik soditi isti sodniki, ki so že v prvem krogu sojenja pravno, strokovno in moralno pogoreli na vsej črti, ne vzdrži resne presoje. Ne le njegova navedba, da gre za delovno naključje, “skladno s 159. členom sodnega reda in z letnim razporedom sodnikov”, tudi njegova razlaga, da odločitve vrhovnega sodišča glede neizločitve sodišča kot celote ni mogoče raztegniti na omenjene tri sodnike, je nepravilna in iz trte izvita. In nikakor ne drži njegova ocena, da v predmetni kazenski zadevi obstoj okoliščin, ki bi vzbujale objektivno upravičen dvom o nepristranskosti izločevanih višjih sodnikov, iz zahteve za izločitev in same zadeve, ni razviden. Hude kršitve postopka in ustavnih jamstev je vrhovno sodišče potrdilo črno na belem, pred tem pa smo jih ob spremljanju sojenja v sodni dvorani zaznavali praktično vsi navzoči, zaradi česar je v dvorani redno prihajalo do glasnega negodovanja in izrazov nestrinjanja, ki so dosegli vrh v glasni emocionalni sodbi Državljana K., izrečeni sodnici Špeli Koleta. Zadeva je šla tako daleč, da je mednarodna opazovalka za človekove pravice Michelle Laura King izjavila, da je “danes še enkrat v šoku, zaradi kršitev in korupcije na sodišču v Sloveniji”. Sodišče ni prostor vakuuma, popolnoma neodvisno od družbe, v kateri izvaja svoja pooblastila in si takih rabot ne sme privoščiti. Navidezno spoštovanje zakonskih in mednarodnih obvez pri sojenju, izraženo samo s citiranjem 6. člena EKČP, ne zadošča. Ta pravila in kriterije je treba namreč uporabljati. Takšne lahkosti sojenja ne pozna niti nogomet.

Vrhovni tožilec Hinko Jenull je hvalil strokovnost sodišč v komunistični Jugoslaviji.
popravljeno

Citati iz listin
In še nekaj citatov iz listin omenjenega postopka. Sodba Vrhovnega sodišča RS z dne 11. 10. 2018: “Vrhovno sodišče je glede na vse ugotovljene kršitve procesnega zakona in ustavnih jamstev zahtevi za varstvo zakonitosti ugodilo, izpodbijani sodbi razveljavilo in zadevo vrnilo sodišču prve stopnje. Glede na v sodbi pojasnjene okoliščine konkretnega primera bo v ponovnem postopku o zadevi odločal drug sodnik oziroma spremenjen senat.”

Višji sodnik Milan Štrukelj, 5. 11. 2019: “Trdno sem prepričan, da predlog za mojo (in senatno) izločitev ni utemeljen. V svoji 43-letni tožilski in sodniški karieri nikoli nisem sprejel odločitve, ki ne bi bila pretehtana in za katero bi ne bil objektivno in subjektivno prepričan, da je pravilna in zakonita. Enako sem vedno ravnal tudi kot član ali predsednik senata. Od navedb in trditev v žaljivem, podcenjujočem in za odvetniški stan nevrednem predlogu za izločitev se strinjam le s trditvami, da pravica do sodnega varstva med drugim vsebuje jamstvo, da o zadevi odloča nepristransko sodišče. (… ) Glede na navedeno ocenjujem, da v obravnavani kazenski zadevi ni podana nobena okoliščina, ki bi vzbujala dvom o objektivni in subjektivni nepristranskosti tako mene kot celotnega pritožbenega senata.”

Anton Panjan, predsednik sodišča, 20. 11. 2019: “Zahteva za izločitev višjih sodnikov Stanke Živič, Tatjane Merčun in Milana Štruklja se zavrne. (…) Vrhovno sodišče je v navedenem sklepu še pojasnilo, da v postopku ugotovljene kršitve zakonov in ustave same po sebi ne predstavljajo tehtnega razloga za prenos pristojnosti, kar po oceni predsednika sodišča smiselno velja tudi glede morebitne izločitve sodnikov. Po ustaljeni sodni praksi torej odločitev posameznega sodnika (oziroma senata) ne kaže na njegovo pristranskost, temveč je posledica njegove presoje v konkretnem primeru, v katerem odloča. Pri sodnikih namreč, upoštevaje njihove izjave, prepričanj, ki bi kazala na to, da v zadevi ne bodo odločali nepristransko, ni mogoče ugotoviti. (…) Zoper ta sklep posebna pritožba ni dovoljena.”

Vodič Evropskega sodišča za človekove pravice k 6. členu Evropske konvencije o človekovih pravicah: “V tej zvezi ima lahko določeno težo celo videz oziroma, z drugimi besedami, ne zadošča le udejanjanje pravičnosti, temveč mora biti tudi vidno, da se uresničuje. Zato se mora vsak sodnik, v zvezi s katerim obstaja legitimni razlog za strah glede nepristranskosti, izločiti. (…) Sodišče je ugotovilo kršitev načela nepristranskosti v primeru, ko so nekateri sodniki, ki so že odločali v istem primeru, morali odločati o tem, ali so storili napako, in kjer so drugi trije sodniki že izrekli svoje mnenje o zadevi.”

 O (ne)odvisnosti sodstva
Da je bila minuli četrtek okrogla miza v organizaciji Odvetniške zbornice Slovenije, na kateri so razpravljali o (ne)odvisnosti in (ne)pristranskosti sodstva, lahko pripišemo tudi sodnemu fiasku v zadevi Novič. Nekdanji ustavni in zdajšnji vrhovni sodnik Jan Zobec je med drugim presodil, da sodstvo v običajnih zadevah, kot so na primer običajni civilni spori med običajnimi posamezniki, “še kar nekako deluje«, težava pa nastane pri težjih, bolj izpostavljenih primerih, med katerimi je kot primere navedel zadevi Patria in Novič ter sodne postopke zoper nekdanjega mariborskega župana Franca Kanglerja. »V teh primerih pa nastanejo veliko težave, zaradi katerih se zmanjšuje zaupanje v sodstvo.” Zobec je bil mnenja, da imamo sodstvo kot v Rusiji, kar kaže tudi uvodoma omenjena raziskava OECD, kjer je Slovenija daleč za Indijo. Zobec je govoril tudi o zaprtem kastnem sistemu med sodniki: “Jaz sem drugorazredni sodnik (…), ker se oglašam.” Menil je še, da je javnost najboljša za izbiro sodnikov.

Tudi odvetnik Blaž Kovačič Mlinar opaža podobno. Kot je dejal, je vsaj na področju kazenskega pravosodja, s katerim je sam bolj seznanjen, v manjših, običajnih zadevah skorajda nepomembno, kdo obravnava zadevo, saj je obravnava “bolj ali manj korektna”. “Ko pa beseda nanese na zadeve, ki so bolj zanimive tako za javnost kot za politiko in navsezadnje tudi za pravosodje, pa je nepristranskosti, ali še bolje, pravičnosti manj,” je dejal. Po njegovem mnenju gre pri tem za manko, ki ga mora sodstvo nadomestiti. “Neodvisnost in nepristranskost sodišča namreč nista dobrini, ki sta dani sami po sebi,” je dodal.

Zagovorniki jugoslovanskega sodstva
O zagovornikih nekdanjega jugoslovanskega sodstva pa ne gre izgubljati besed. Tako odvetnik Emil Zakonjšek kot vrhovna sodnica Nina Betetto in vrhovni tožilec Hinko Jenull pritrjujejo, da slovenskega in jugoslovanskega sodstva ne moremo primerjati z drugimi totalitarnimi državami. Vsi trije so v bran jemali nekdanjo predsednico sodišča v Jugoslaviji, o kateri je Zobec dejal, da je bila članica Centralnega komiteja Zveze komunistov Slovenije. Vemo pa, kdo je bil njihov zadnji šef: Milan Kučan, ki se je čez noč prelevil v največjega demokrata. Zato se tudi ne čudimo izjavi Betettove, da na okrogli mizi ne bo razpravljala o nekdanjem totalitarnem režimu, saj je bila po njenem mnenju lustracija v drugih državah napaka. Da bi kar menjavali sodnike ob prehodu iz totalitarnega režima v demokratičnega, tega ne zagovarja. Prav tako Betettova ne zagovarja individualne odgovornosti sodnikov. “Država je odgovorna. Razen če se ji dokaže naklep.” Da Jenull ne pozna (ne)pristranskosti sodnikov, ampak obstajajo le njihove strokovne napake, se ne čudimo, saj brani strokovnost sodišč v komunistični Jugoslaviji. Ali kot se je hvalil nekdanji sodnik, zdaj pa odvetnik Savo Pečenko, ki je sedel med poslušalci okrogle mize: “Na vojaških sodiščih so bili sodniki visoko strokovni.” Se še čudite, zakaj se lahko v Sloveniji dogajajo primeri Patria, Novič, Kangler …?

Petra Janša

 • Viktorh

  Odlično napisano.
  Tako pač je. Sramotno za SI, sramota za državljane.
  Hudo pa je, da se naši vrhunski politiki muzajo od veselja, ker se jim nič ne zgodi. Prišel bo čas. Tudi Romun je bil prepričan, da sta državljana le on in njegova neuravnovešena babnica. Dočakala sta sodbo “ljudstva”.

 • Samorodni Križanec

  Naše sodstvo res ni dobro. Slovenski zapornik št.1 je na prostosti. Kradel in preprodajal je orožje, prejemal podkupnino za Patrijo, kupoval avtomobile z gotovino v kovčku (kot to dela prava mafija). Ustavno sodišče ga je izpustilo iz zapora??? Sedaj pa se čudite, da je slovensko sodstvo na dno EU. Sram vas naj bo!!!

  • xtc

   Tunek,samo neizpodbitne dokaze o tvojih navedbah ptinesi in ,da bodo zdržali do ESČP,pa bomo tiho.
   Če tega nimaš,greš na Info [email protected]…… in CLIC prijava.LP!

   • Samorodni Križanec

    Kdo pa je zapornik št.1?

    • xtc

     Tunek CLIC in PRIJAVA-UŽIVAJ-kmalu boš DELATE!.

     • Samorodni Križanec

      No povej…kdo je zapornik št.1? Dam ti en namig…prihaja iz Grosuplja…

     • xtc

      Tunek?
      Očitno bo treba prijavo ponoviti ,no pa dajva………………..

 • Garbage man

  Samo z naravnim pravom lahko dosežemo ravnotežje in pravičnost sodišč…..Začnimo z naravnim pravom, po Brglezu, TAKOJ!

 • xtc

  V SLO sprememb v sodstvu ne bo dokler ne bo na SLO sostvo pritisnila tujina z sodbami in zahtevami.
  Tudi US sekret od sodišča bo verjetno z preglasopvanjem potrdil Panjana,a kaj bo ko bo zadevo sesulo ESČP,pred katerim je ztolpo rešil ravno BMZ v zadevi Patrija,kjer bi jih ESČP dobesedno zmlelo in razsulo SLO sodstvo?.

  • Samorodni Križanec

   V SLO sprememb v sodstvu ne bo dokler ne bo JJ pristal v zaporu…za vse grehe ki jih je storil (ne pozabi, da je med drugim bil leta 1991 sestreljen pilot Merlak-sin slovenske matere)…pa to…

   • xtc

    A govoriš o likvidaciji izdajalca v hlapčevanju zločinski JNA?
    Hja mislim ,da bodo zelo kmalu po zaporih levičarji Tunek,slabo jim kaže po EU.

 • Kosarkar Bavći

  Odvetnik na sliki, ki brani Noviča brani prav tako Abramova. Kaj imata skupnega Novic in Abramov? Oba imata dovoljenje za orožje. Se pravi Hribernikova odvetniška pisarna brani hladnokrvne morilce, ki imajo orožni list.

  • skrajna resnica

   Moderator, načeloma sem proti cenzuri ampak zgornji komentar ne samo da je žaljiv in lažnjiv- je celo kazniv.

   Žaljiva obdolžitev
   171. člen
   1) Kdor o kom trdi ali raznaša kaj, kar lahko škoduje njegovi časti ali dobremu imenu, se kaznuje z denarno kaznijo ali z zaporom do treh mesecev.
   5) Če kdo za koga trdi ali raznaša, da je storil kaznivo dejanje, za katero se storilec preganja po uradni dolžnosti, se sme resničnost, da je oškodovanec storil kaznivo dejanje, dokazovati le s pravnomočno sodbo, z drugimi dokazi pa le tedaj, če pregon ali sojenje nista mogoča ali nista dovoljena.

 • Peter

  Lepa fasada, kdaj pridejo pa srp pa kladu narisat, no?

 • Kosarkar Bavći

  Jan Zobec pljuva sam sebi v skledo. On kot akademik se druži z navadnimi delavci, če vrjameš. Cehi bodo vedno in prav je tako, samo plače si naj sami izplačujejo. Sodniki, tožilci bi morali biti samozaposleni. Koliko dela opravis toliko si plačan. Jan Zobec je del problema ne pa rešitev.

 • VERZIFIKATOR

  Končna sodba nič ne bo ugodna,
  bo v imenu ljudstva, verjemite,
  zdaj, če hočete, še presodite,
  kakšna bo, po mojem zunajsodna.

 • Samorodni Križanec

  Čujte, kdo pri nas je zapornik št.1 a vendar ni zaprt? Rumeno-kravatno ustavno sodišče ga je oprostilo? Dam vam en namig…prihaja iz Grosuplja !!!

  • Viktorh

   Za Križaniča je bilo znano, daje hitreje govoril kot mislil, ti si očitno njegov potomec

   • Peter

    Ja, ampak samo hitro govori, ostalo je odpadlo z evolucijo, no.

 • Peter

  Baje pripravljajo tudi postavitev zvočnikov, da bo ljudstvo lahko v živo spremljalo montirane procese, no.

  • sodnikisozločinci

   Dajmo zbirat podpise za postavitev spomenika Jerneju Stantetu pred vrhovno stranišče.

  • skrajna resnica

   Japajade, zadnje kar si želijo je javnost krivosojenja. Do nedavnega se jih ni smelo niti slikati, kot da gre za pripadnike posebnih enot… režima.
   Ne le lustracija ampak defenestracija, če ne celo kastracija, bi se zgodila, če bi ljudstvo dojelo kakšna gnila mešanica nesposobnosti (75 let negativne selekcije), pokvarjenosti (razprodaja resnice in pravice) ter totalitarne poškodovanosti (bavconizacija) razsaja v protipravnem sektorju.

 • Ros

  Se pravi smo bolj komunistični kot Rusija, ki ima predsednika, ki je bil zloglasni vohun KGB. Pa razumem Ruse, da so se obrnili nazaj k komunizmu in močni državi, ker jim je ob prehodu v demokracijo država povsem razpadla, vladale so nasilne mafijske tolpe in zavladala je revščina, zmrzal, če ne celo lakota. Rusija je največja država na svetu z dokaj slabimi povezavami. Rabi močno roko, da drži tako ogromno tvorbo skupaj.
  Sloveniji pa je po razpadu komunizma, zavladala pomlad, blaginja in svoboda. Dobesedno je zmagalo dobro, kar je v naših ljudeh. A žal le za nekaj let. Ker nismo počistili s pravosodjem, je kaj hitro zavladala narko mafija in najhujši oboroženi zločinci iz balkana, ker so se umaknili pred vojno in tu izvajali svoje satanske agende. Dobesedno pobijali, drogirali in posiljevali so otroke. S svojim nasiljem so na terenu zavladali, seveda s pomočjo komunistične podpore Milana Kučana in njegovih tesnih udbaških podpornikov. Policija je bila nemočna, saj so kriminalce s pomočjo Milana Kučana in njegovih satanistov, spustili nazaj na svobodo. Te so uničili vso zdravo konkurenco, razbijali in izsiljevali so male podjetnike, jim grozili z umori, uničenjem njihovih otrok, če jim niso plačali “odkupnin”. Dobesedno so ideje pobirali iz kriminalnih filmov. Stara udbaška oblast je po eni strani izgubila moč, a jo ponovno dobila s pomočjo teh pošasti. Temu se reče, oblast za vsako ceno.
  Stanje je bilo dobesedno obrnjeno kot v Rusiji. Rusi so se obrnili nazaj na komunistične agente in ljudi, ker jim je sistem razpadel in je nastalo brezvladje.
  Slovenski komunisti, pa so se venili na oblast, zato, ker je sistem pod Demosom in Janševo vlado, deloval dobro in so ga sesuvali z najbolj pritlehnimi in zločinskimi metodami. To kar je storila klika pod Milanom Kučanom, ni le organiziran kriminal, niso le protipravna in zverinska mučenja in umori nedolžnih žrtev, pogosto otrok. To je državni udar proti na volitvah izvoljeni oblasti, demokraciji, ki je bila izglasovana z 97% glasov volilcev. To je izdaja. Varnostni organi, ki tega ne prepoznajo in ne sankcionirajo, pravično usmrtijo teh ljudi, so sostorilci pri izdaji. Za takšne izdajalce je edina pravična kazen smrt.
  Tako je in nič drugače.

  • Kosarkar Bavći

   Rusija je suverena država in brez zunanjega dolga. Slovenija nima ne strahospoštovane vojske, ne svojih bank, ne nacionalne jeklarne, ….

 • Franc Šink

  Slovenija ? Avantgarda komunizma in temu primermno sojenje.

 • sodnikisozločinci

  Bolj ko gledam to Nino Betettoo na sliki, bolj sem prepričan, da je ona požrla sosedinega kanarčka in ne moj maček.

  • Franc Šink

   Jaz pogrešam mucka.

   • sodnikisozločinci

    Pa ne da misliš…? Grozno!

 • maček ivan

  Ko pogledaš te zlobne in grde obraze, človeka spreleti srh. Ti nas bi znova zapirali, ubijali, znova oživljali in potem spet ubijali in znova in znova, … Brrrrr…

 • Viktorh

  “Tunek CLIC in PRIJAVA-UŽIVAJ-kmalu boš DELATE!.”

  Je že, pa njegova koza tudi. Runkl je pač runkl.

  • Samorodni Križanec

   Ku ku…fiki fiki,,,fuki fuki…klerikalnin pedofilčki :)

   • Viktorh

    Runkl imaš menstruacijo kot Hugo, pederčina, usrana…

    • Samorodni Križanec

     Pssst pedofilček…v brezno se spravi !!!

     • Viktorh

      Pri tebi imate le gramoz in gramoznice…

     • Samorodni Križanec

      Imamo tudi jame, brez skrbi. Specialne jame, za vas skrajne desničarje. Kapish?

    • Kosarkar Bavći

     Viktor Hajsinger kaj pa Usajeva in stranka DOM? Boste poslanec po novem?

 • maček ivan

  This Luser is blocked.
  This Luser is blocked.
  This Luser is blocked.
  This Luser is blocked.
  Tako izgleda stran ko jo odprem. Kako se vam da ukvarjati s takšnimi v glavo zjebanimi modeli, če pa imamo tako fenomenalno orodje za eliminacijo takšnih in drugačnih bolnikov.
  Ker jih ne vidite, jim tudi ne replicirate in s tem ohranimo vsi mirne živce in lahko v miru pljujemo po Udbo-gamadi.

 • črnaovca

  Kvaliteta našega sodstva je odvisna izključno od svečk in ali Janez dobi ali zgubi. Pri nas bi nekateri očitno radi sodstvo ki te obsodi kar počez glede na politično barvo kot je bilo v prejšnjem režimu.

 • montyamp

  Slovenija ima najdražji sodni sistem in največ sodnikov na prebivalca .
  Slovenija edina država, kjer sodnike imenuje politika .
  Slovenija s 148 primeri ugotovljenih kršitev človekovih pravic na milijon prebivalcev prva med evropskimi državami.
  Zato so se komunisti borili , da lahko danes delajo s svojo zapuščino sramoto sebi in sodržavljanom .
  Psihopatologija udbovske agresije bi se morala ukvarjati s kombinacijami patologij ki rastejo iz 800 morišč v Sloveniji .
  Kri ni voda .

 • lena

  Cista realnost, krivosodje doziveto na lastni kozi!