fbpx

Je Nika Kovač med študijem v ZDA dobila še višjo plačo v javnem zavodu?

Nika Kovač z Inštituta 8.marec (Foto: Facebook)

Decembra je v medijih glasno odmevalo o domnevno sporni zaposlitvi predsednice društva 8. marec Nike Kovač, saj naj bi slednja vzporedno študirala v ZDA. V Pionirskem domu so takrat dejali, da so zamrznili njeno delovno mesto, v uredništvo pa smo prejeli prijavo, da je Kovačeva v tem času napredovala v vodjo službe za trženje in za stike z javnostjo. To seveda pomeni tudi višjo plačo.

Privilegirano predstavnico leve elite in predsednico društva 8. marec Niko Kovač je v preteklosti zmotilo, da so se mediji razpisali o tem, kako se je zaposlila v Pionirskem domu in je takoj, že vnaprej, po Facebooku in v medijih alarmirala celotno javnost, da se njej in njenim prijateljicam iz privatnega inštituta 8. marec dogaja krivica.

Izbruhnila je prava afera, saj naj bi Kovačeva med opravljanjem službe hkrati študirala v Združenih državah. Takrat so dejali, da je njeno delovno mesto zamrznjeno. “Ko je Kovačeva letos poleti zamrznila delovno razmerje, se je izkazalo, da je delovno mesto za javni zavod tako nepomembno, da sploh niso vzeli nadomestnega človeka, ki bi opravljal njene naloge,” je opozoril Škandal24.

Nika Kovač, predsednica Inštituta 8. marec (Foto: STA)

Naš vir nam razkriva, da naj bi Kovačeva nato zasedla v Pionirskem domu delovno mesto vodje službe organizacijske enote; službe za trženje in za stike z javnostjo. S tem naj bi se ji dvignila tudi plača iz plačnega razreda 34–44 na plačni razred 38–48. Za pojasnitev okoliščin smo kontaktirali omenjeno institucijo. Vprašali smo jih, kako je njena zaposlitev mogoča, če Kovačeva študira v Združenih državah Amerike. “V New Yorku sem ponovno našla ljubezen do antropologije in učenja, otroško navdušenje in veselje, piflarsko študiranje, razmišljanje in kanček sreče. Vesela sem, da bo to mesto še tri mesece moj dom,” je 5. marca razkrila Kovačeva na Facebooku.

Pionirski dom bo moral razjasniti okoliščine izbirnega postopka
V primeru, da je Kovačeva res zasedla novo delovno mesto, pa smo jih postavili še sledeča vprašanja: Kje in kdaj je bil objavljen razpis za vodjo službe trženja za nedoločen čas? Ali je bil pripravljen interni razpis? Kdaj in kako ste na to mesto promovirali Kovačevo? Kdaj je bil spremenjen pravilnik o sistematizaciji? Katera nova vodilna delovna mesta so bila sistematizirana? Ali je bil pred tem sprejet kadrovski načrt? Bralec nas je tudi opozoril, da v navedenem oddelku ne dela nihče razen Kovačeva. Vprašanje, ki se pojavlja, je, ali je zakonito, da je lahko nekdo vodja službe, ko pa pod seboj nima podrejenih. “Ali javni zavod potrebuje vodjo službe, ki ne vodi nikogar?”.

 

Iz Pionirskega doma so nam odgovorili takole:

Svet zavoda Pionirskega doma – Centra za kulturo mladih je 15. 1. 2021 sprejel Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Pionirskem domu – Centru za kulturo mladih.

Nova sistemizirana delovna mesta:

  • Vodja službe na oddelku za kulturno-umetniško vzgojo in ustvarjalnost
  • Vodja službe na oddelku za učenje tujih jezikov in kultur
  • Vodja službe na oddelku za izobraževanje in razvoj kulturno-umetniške in jezikovno-kulturne dejavnosti in v službi
  • Vodja oddelka (tehnična služba)
  • Vodja službe za trženje in stike z javnostjo

Ker gre le za novo poimenovanje funkcij, za to ni bilo potrebnega razpisa.

Kadrovski načrt z zatečenim stanjem zaposlenih sprejmemo vsako leto in ga v potrditev pošljemo naši ustanoviteljici Mestni občini Ljubljana.

Nika Kovač je imela od 3. februarja 2020 do 2. februarja 2021 sklenjeno pogodbo za določen čas na delovnem mestu Vodja trženja. Ko ji je pogodba po enem letu potekla, smo 3. februarja 2021 sklenili pogodbo za nedoločen čas, delovno mesto je bilo isto, torej Vodja trženja.

Na podlagi spremembe sistemizacije (zgoraj) smo 1. marca 2021 sklenili novo pogodbo za nedoločen čas na delovnem mestu Vodja službe za trženje in stike z javnostjo. Pogodba Nike Kovač je v mirovanju od 1. avgusta 2021 do 31. maja 2022.

Navedeno prijavo smo posredovali tudi na Inšpektorat za javni sektor, kjer smo jih prosili za preverbo, ali so Kovačevo zaposlili v skladu z vsemi pravili. Odgovorili so nam takole:

Inšpektorji za sistem javnih uslužbencev smo pristojni nadzirati le izvajanje določil Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07-UPB, 65/08 in 69/08) in na njegovi podlagi izdanih podzakonskih predpisov ter izvajanje določil Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – UPB, 13/10,  59/10, 85/10, 107/10, 35/11, 40/12 – ZUJF, 46/13, 50/14, 82/15, 67/17, 84/18 in 204/21) in na njegovi podlagi izdanih izvršilnih predpisov ter kolektivnih pogodb in splošnih aktov delodajalca, v delu, kjer se urejajo plače funkcionarjev in javnih uslužbencev. Glede na to, da se drugi del Zakona o javnih uslužbencih (ki vsebuje določbe o zaposlovanju) uporablja le zaposlene v državni upravi in v upravi lokalnih skupnosti (ne pa tudi zaposlene v javnih zavodih – saj se v javnih zavodih pri zaposlovanju uporabljajo splošni delovnopravni predpisi, inšpektorji za sistem javnih uslužbencev nismo pristojni opraviti inšpekcijskega nadzora nad postopkom zaposlitve javne uslužbenke v javnem zavodu Pionirski dom – Center za kulturo Mladih.

Sara Kovač