fbpx

Zgroženi boste, koliko denarja so od države prejele nevladne organizacije, ki so brezplačno bivale na Metelkovi!

Prostori na Metelkovi 6 (Foto: STA)

Potem, ko so iz Ministrstva za kulturo RS pozvali nevladne organizacije, ki uporabljajo prostore na Metelkovi 6 v Ljubljani v bližini ministrstva pozvali, naj do konca januarja prihodnjega leta izpraznijo prostore, ker je stavba zaradi dotrajanosti nevarna za najemnike, so nevladne organizacije stopile na okope. Predlog za sporazumno prekinitev najemne pogodbe, ki jim je bil podan, jim namreč predstavlja veliko težavo, ker to pomeni, da ne bodo več deležne uporabe prostorov brez plačila najemnine, kot so bile to vajene do sedaj. Toda javni podatki razkrivajo, da so “zastonjkarji” od države prejemali sredstva, na podlagi katerih bi lahko brez težav plačevali najemnino in stroške.

Nevladniki, ki se sicer financirajo iz državnega proračuna, protestirajo ob poziv Ministrstva za kulturo, ki je kot upravljalec stavbe sporočil, da če se za sprejem predloga za sporazumno prekinitev najemne pogodbe in poziva za izselitev ne bodo držali, bo izselitev dosežena po sodni poti in na njihove stroške. Na ministrstvu namreč pojasnjujejo, da potrebujejo prostor zase, dejstvo pa tudi je, da je stavba glede na sodobne gradbene normative neustrezna, statično sporna in že postaja nevarna za bivanje. “Streha že nekaj časa zamaka, odpada kritina, ki je že poškodovala avto na parkirišču. Zaradi slabe fasade in pomanjkanja izolacije so stroški ogrevanja bistveno višji,” so jasni in ob tem poudarjajo, da so bila do sedaj opravljena le nujna vzdrževalna dela, zato je bila stavba na račun nezadostne potresne odpornosti že nekaj časa predvidena za sanacijo.

Sporočajo: Metelkove ne bomo zapustili
“Proti ravnanju ministrstva za kulturo odločno protestiramo in ga razumemo kot napad na civilno družbo in neodvisno kulturo v želji, da se onemogoči delovanje kritične javnosti. Te želje sedanja oblast in zlasti največja vladna stranka SDS nikoli nista skrivali,” so v znak protesta zapisali nevladniki, ki so bili do sedaj oproščeni plačevanja najemnine, nekateri pa celo niso prispevali k plačevanju stroškov. “Ministrstvu za kulturo in vladi RS sporočamo, da Metelkove 6 ne bomo zapustili in da se bomo z vsemi silami uprli napadom na civilno družbo, neodvisno kulturo in demokracijo,” so sklenili po poročanju STA.

Po podatkih ministrstva je kar 18 uporabnikov neobnovljenega objekta v lasti države in sicer: Pravno informacijski center nevladnih organizacij – PIC, Zavod SCCA Ljubljana, Mirovni inštitut, Društvo NSK, informativni center, Društvo za retroavantgardo, Forum Ljubljana, zavod za umetniško in kulturno produkcijo, Plesni teater Ljubljana, Društvo ŠKUC, Maska Ljubljana, Zavod En – knap, Center za slovensko književnost, Zveza ekoloških kmetov Slovenije, Sloga, Zavod Exodos Ljubljana, Otok, zavod za razvijanje filmske kulture Ljubljana, Vitkar zavod, Društvo za promocijo žensk v kulturi – mesto žensk in Gallus J. Carniolus zavod. Ob tem je seveda mogoče, poudarjajo, da je nevladnih organizacij, ki uporabljajo prostore, še več.

Foto: STA

Mirovni inštitut se bogato napaja s proračunskim denarjem
Med organizacijami, ki so med najbolj nezadovoljnimi je nedvomno Mirovni inštitut, ki velja za “strateški center” za utrjevanje marksizma, komunizma, protidružinskih ideologij, širjenja tako imenovanih reproduktivnih pravic in LGBTQ radikalnih interesov. Že od ustanovitve 24. aprila 1991 se bogato napajajo z denarjem davkoplačevalcev. V preteklosti smo že pisali o tem, da so po podatkih Supervizorja samo od leta 2003 do 2017 iz samo slovenskih proračunskih virov prejeli neverjetnih 2.335.096,89 evrov. V to pa niso vključeni evropski proračunski viri, v katere ravno tako dajemo svoj prispevek slovenski davkoplačevalci.

Spletna aplikacija Erar, ki prikazuje porabo javnega denarja, kaže, da je Mirovni inštitut v obdobju od 2003 do 2020 največ denarja prejel od Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije v znesku 2.622.867,39 evrov. Med dobrimi plačniki pa so v istem obdobju navedeni tudi: Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (464.364,93 evrov), Ministrstvo za zunanje zadeve (400.161,28 evrov), Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (378.289,33 evrov), Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (374.602,14 evrov).

Vir: Erar

Zavod Maska Ljubljana
Nevladna organizacija Zavod Maska Ljubljana, katere umetniški direktor je umetnik, ki se je preimenoval v Janeza Janšo, je ravno tako prisesana na državne jasli. Za delovanje “pravilno usmerjenih političnih” umetnikov, ki se v svojih delih med drugim norčevali iz Janše, se je v obdobju od 2003 do 2020 na transakcijski račun prelilo kar 4.483.507,16 evrov javnega denarja. Največ denarja je namenilo Ministrstvo za kulturo in sicer kar 2.296.719,03 evrov, sledi pa Mestna občina Ljubljana, ki je skupno namenila 1.031.743,74 evrov.

Vir: Erar

Foto: Facebook Zavod Maska

PIC Ljubljana
Pravno informacijski center nevladnih organizacij – PIC, katerega poslanstvo je sodeč po njihovem opisu “pomagati posameznikom in ranljivim skupinam pri varstvu njihovih temeljnih pravic ter krepiti vpliv nevladnih organizacij na področju varstva okolja in urejanja prostora preko pravne pomoči, zagovorništva in pravnih analiz”, je sodeč po podatkih Erarja največ javnega denarja v obdobju od 2003 do 2020 prejel od Ministrstva za notranje zadeve in sicer 1.167.755,02 evrov. Sodeč po spodnjem grafu lahko vidimo, da ima center, ki se je na začetku leta zavzemal za to, da bi Slovenija iz begunskih taborišč iz BiH neposredno sprejela tisoč prosilcev za azil, redne prilive.

Vir: Erar

Glede na to, da je društev, ki so uživala ugodnost neplačevanja najemnim še precej, v nadaljevanju prilagamo grafe, ki ponazarjajo prejemanje javnih sredstev:

Zavod za organizacijo in izvedbo kulturnih prireditev En-Knap, Ljubljana je med leti 2003 in 2020 prejel skupno 7.512.665,74 evrov. Med največjima plačnikoma sta zavedena Mestna občina Ljubljana, ki je prispevala 3.654.446,75 evrov, in Ministrstvo za kulturo RS, ki je prispevalo  2.358.994,39 evrov.

Vir: Erar

Produkcijska hiša Forum Ljubljana, zavod za umetniško in kulturno produkcijo, je od leta 2003 do 2020 prejela javna sredstva v znesku 6.833.184,21 evrov. Največ denarja jim je v omenjenem obdobju na transakcijski račun namenil Slovenski filmski center v znesku 3.042.671,70 evrov, kot dobra plačnika pa sta navedena Ministrstvo za kulturo RS (1.419.641,10 evrov) in Mestna občina Ljubljana (1.214.924,62 evrov).

Vir: Erar

Društvo ŠKUC, ki se ukvarja s promocijo neprofitne kulturne in umetniške dejavnosti, je največ javnega denarja v obdobju od 2003 do 2020 prejel iz naslova Mestne občine Ljubljana v znesku 2.762.570,46 evrov in Ministrstva za kulturo v znesku 2.754.555,90 evrov.

Vir: Erar

Plesni teater Ljubljana je od leta 2003 do 2020 skupno prejel državni denar v znesku 3.820.830,95 evrov, razkriva Erar. Med najboljšimi plačniki sta navedena Ministrstvo za kulturo RS, ki je namenilo 1.763.924,15 evrov in Mestna občina Ljubljana, ki je namenila 1.730.794,31 evrov.

Vir: Erar

Zavodu Exodos Ljubljana se je v obdobju od 2003 do 2020 prilil znesek v vrednosti 2.853.166,22 evrov. Največ denarja je na njegov račun prispevala Mestna občina Ljubljana 1.078.448,79 evrov, po višini zneska pa sledi Ministrstvo za kulturo RS, ki je prispevalo 819.677,72 evrov.

Vir: Erar

Zavod za sodobno umetnost – Ljubljana (SCCA-Ljubljana), ki je bil ustanovljen leta 2000 kot naslednik Sorosovega centra za sodobne umetnosti-Ljubljana, ki je v Sloveniji deloval v letih 1993–1999, je po podatkih Erarja v obdobju od 2003 do 2020 prejel skupno znesek v vrednosti 1.925.567,49 evrov javnega denarja. Največ denarja sta jim namenila Mestna občina Ljubljana in Ministrstvo za kulturo RS.

Vir: Erar

Na transakcijski račun Društva za promocijo žensk v kulturi – mesto žensk se je v obdobju od 2003 do 2020 prililo skupaj 1.875.547,26 evrov. Med najbolj radodarnima plačnikoma sta bila Mestna občina Ljubljana (921.575,32 evrov) in Ministrstvo za kulturo RS (804.502,69 evrov).

Vir: Erar

Društvo NSK, informativni center, je sodeč po podatkih Erarja v obdobju od 2003 do 2020 prejelo skupno 1.088.460,72 evrov javnih sredstev. Največ denarja sta društvu namenili Moderna galerija in Ministrstvo za kulturo.

Vir: Erar

Otok, zavod za razvijanje filmske kulture Ljubljana, ki se ukvarja s kinematografsko dejavnostjo, je v obdobju od 2003 do 2020 prejel skupno 1.553.037,70 evrov. Med največjimi plačniki sta razvidna Občina Izola (639.843,49 evrov) in Slovenski filmski center  (325.621,46 evrov).

Vir: Erar

Po podatkih Erarja je platforma nevladnih organizacij za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč SLOGA v obdobju od 2006 do 2020 prejela skupni znesek v vrednosti 1.342.077,45 evrov. Kot največji plačnik je navedeno Ministrstvo za zunanje zadeve RS, ki je prispevalo 794.196,62 evrov.

Vir: Erar

Na račun Zavoda Gallus J. Carniolus se je v obdobju od 2003 do 2020 prililo 37.256,07 evrov. Največ denarja sta jima namenila Turizem Kranjska Gora (13.979,30 evrov)  in Mestna občina Ljubljana (9.512,07 evrov).

Vir: Erar

Zveza društev ekoloških kmetov Slovenije, ki ima ravno tako sedež na Metelkovi 6 v Ljubljani, je prejelo skupno 1.071.368,83 evrov, razkriva Erar.

Vir: Erar

Vitkar zavod je v obdobju od 2003 do 2020 prejel skupno 958.880,15 evrov javnega denarja, pri čemer sta največ prispevala Ministrstvo za kulturo (375.847,32 evrov) in Mestna občina Ljubljana (321.595,75 evrov).

Vir: Erar

Center za slovensko književnost je zavod za literarno in založniško dejavnost, ki je po podatkih Erarja v obdobju od leta 2003 do leta 2020 skupaj prejelo znesek v vrednosti 938.822,33 evrov. Kot največja plačnika sta razvidna Javna agencija za knjigo Republike Slovenije (555.898,04 evrov) in  in Ministrstvo za kulturo RS (368.534,80 evrov).

Vir: Erar

Društvo za retroavantgardo je v obdobju od 2010 do 2020 prejelo skupno 446.258,48 evrov javnih sredstev, od tega jim je največ denarja prispeval Festival Ljubljana.

Vir: Erar

Kot lahko vidimo je iz javno dostopnih podatkov aplikacije Erar, ki prikazuje porabo javnega denarja očitno, da prav vse nevladne organizacije, ki imajo svoje prostore na Metelkovi niso bile imune, ko je šlo za prejemanje javnih sredstev, a vendarle so te sedaj skočile v zrak, saj ta poziv pomeni konec brezplačne najemnine. Vendarle pa obstajajo taki, ki so stopili na stran nevladnih organizacij, kot je Tanja Fajon iz SD, ki je poudarila naslednje: Minister Simoniti je NVO-jem odpovedal gostoljubje. Na cesto bodo vrgli Mirovni Inštitut, ŠKUC, Mesto žensk, in druge. Če se s trenutno oblastjo ne strinjaš in si kritičen, te ta kaznuje. Spoštovani minister, če imate kaj integritete, od namere nemudoma odstopite. #metelkovamesto.” Za razliko od nje pa minister za notranje zadeve Aleš Hojs kritično poudarja: “Vsa ta društva po poročanju @24ur_com desetletje in več za poslovne prostore ne plačujejo nobene najemnine. V istem obdobju so od države prejeli milijonske dotacije. Know how, ki ga lahko zagovarjajo le taki kot so v @strankaSd, ki so navajeni bivati v ukradenih hišah.”

Nina Žoher