fbpx

Marjan Šarec po nesreči razkril, da njegova žena krši zakon

Barbara Iskra Šarec in Marjan Šarec. (Foto: STA)

“Marjan Šarec, če je to res, kar pišete, vaša žena krši Zakon o prijavi prebivališča, ki v 2. členu jasno opredeljuje pojma kot sta stalno in začasno prebivališče. Verjamem, da bo Upravna Enota Domžale v skladu z 18. členom tega zakona po uradni dolžnosti uvedla ustrezen postopek,” je poznavalec slovenske zakonodaje razkrinkal Šarčevo novo kršenje slovenske zakonodaje, saj ima njegova žena Barbara v Domžalah prijavljeno stalno bivališče.

Marjan Šarec si je nevede skopal nov problem. Spletni portal Požareport je namreč pisal o propadu zakonske zveze med nekdanjim predsednikom vlade in njegovo ženo Barbaro Iskra Šarec, kar pa je Šarec zanikal in razkril, da ima njegova žena v Domžalah prijavljeno stalno prebivališče, medtem ko ima v Šarčevem kraju v Šmarci pri Kamniku prijavljeno začasno bivališče. Težava je v tem, da ima stalni naslov prijavljen v Upravni enoti Domžale, začasno pa živi v Upravni enoti Kamnik. S tem pa krši 2. člen Zakona o stalnem prebivališču. V prvem odstavku tega člena jasno piše, da če upravna enota dvomi, da posameznik stalno prebiva na naslovu, kjer je prijavil stalno prebivališče ali je obveščena, da posameznik ni izpolnil prijavne obveznosti iz prvega, drugega, tretjega ali petega odstavka 5. člena tega zakona, posameznika obvesti o obveznosti prijave in ga opozori na posledice, če prijavne obveznosti ne izpolni.

Našli smo tudi zanesljiv vir, ki se ukvarja s problematiko prebivališč v eni izmed slovenskih upravnih enot. Po njegovem mnenju je Šarčeva žena v prekršku zaradi prijavljenega stalnega bivališča v upravni enoti Domžale. Vir bi potrdil pravilne navedbe Šarca, če bi Šarčeva žena stalno spala in prebivala v Domžalah, kar pa verjetno ne drži. Vir nam še zaupa, da sta se za ta korak zakonca Šarec odločila zaradi otrok, ker so tako imeli več točk za sprejem v osnovno šolo.

Odgovor Upravne Enote Domžale:
V primeru, da upravni organ dvomi ( na podlagi različnih indicev oz. obvestila), da oseba ne prebiva na naslovu stalnega prebivališča, to osebo skladno s 1. odst. 18 člena Zakon o prijavi prebivališča (Uradni list RS, št. 52/16), opozori na obveznost prijave na naslovu kjer dejansko prebiva. V primeru, da oseba v osmih dneh od prejema obvestila ne izpolni prijavne obveznosti, upravni organ po uradni dolžnosti uvede postopek ugotavljanja stalnega prebivališča.

Kot smo že navedli v 1. točki , upravni organ vedno, ko dvomi, da stranka ne prebiva na naslovu ( kljub podani izjavi iz 2. odst. 18 člena ZPPreb-1), uvede postopek ugotavljanja stalnega prebivališča.

V zvezi z vašim vprašanjem glede nadaljnjega ukrepanja, navajamo, da vedno postopamo v skladu s svojimi pooblastili in v primeru, da se po pregledu vseh dejstev ugotovi, da obstaja dvom o tem, da oseba prebiva na naslovu, kjer ima prijavljeno stalno prebivališče, uvedemo postopek o ugotavljanju stalnega prebivališča. Zaradi varovanja osebnih podatkov pa o konkretnih postopkih ne moremo podajati informacij.

 

 

Luka Perš