Ob vseh podražitvah nas čakajo tudi višje cene oskrbnin domov za ostarele

Foto: AFP

Ko so se med prejšnjo Janševo vlado zvišale plače zaposlenim v Domovih starejših občanov (DSO), so mediji skočili v zrak, saj je obstajala nevarnost zvišanja oskrbnin. Kakor koli, skrb je bila tedaj odveč, saj se po posredovanju vlade to ni zgodilo. Sedaj, ko postaja jasno, da se bodo oskrbnine tudi zares zvišale, mediji v glavnem molčijo, tisti v koalicijskih vrstah, ki so bili okrog tega med prejšnjo vlado zaskrbljeni, pa se sedaj “čudežno” ne oglašajo.

Če je prejšnja vlada v proračunu namenila 16 milijonov evrov za to, da do dviga oskrbnin ni prišlo, pa je, kot kaže sedaj, v vladi Roberta Goloba dvig oskrbnin neizogiben. V DSO-jih pravijo, da je dvig oskrbnin posledica nesubvencioniranja stroškov s strani vlade. Ker je jasno, da bo to dodatno finančno obremenilo oskrbovance kot tudi njihove svojce, pozivajo, da bi se še naprej nadaljevalo sofinanciranje iz proračuna.

Zlata Marin, direktorica ljubljanskega Doma upokojencev Center, je za portal N1 povedala, da je povišanje cene v načrtu, ker se zaključuje “refundacija materialnih stroškov in stroškov dela s strani države”. “Višina teh podražitev močno vpliva na naše poslovanje. Naš zavod trenutno na prihodkovni strani iz oskrbnin že izkazuje negativen poslovni izid,” poudarja in pojasnjuje, da je na račun dviga minimalne plače in rasti plač v javnem sektorju prišlo do povečanja stroškov dela v zadnjem letu. Podražitev hrane in elektrike pa je bila še večja.

Minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac. (Foto: STA)

“Strošek živil je letos za okoli 30 odstotkov višji kot v enakem lanskem obdobju lani, strošek elektrike pa za okoli 200 odstotkov,” je pojasnila in konkretno ponazorila, da če so lani za elektriko plačali povprečno 8.300 evrov na mesec, letos plačajo kar 25.600 evrov. Po besedah Marinove zaenkrat še ni jasno, do kolikšne podražitve bo prišlo.

S koncem junija se izteka omejevanje dviga oskrbnin za največ 4,5 odstotka. Ministrstvo za solidarno prihodnost, ki ga vodi ustanovitelj Inštituta 8. marec in član Levice Simon Maljevac, je marca DSO-je obvestilo, da bodo lahko s pravilnikom 1. julija izredno uskladili višino oskrbnin. Do konca tega tedna pa naj bi bila DSO-jem posredovana vsa potrebna navodila za to. Cene naj bi se v DSO-jih že preračunavale, nato pa morajo te potrditi tudi sveti zavodov, saj so primorani poskrbeti za preprečitev negativnega poslovanja.

Že več DSO-jev potrdilo podražitev oskrbnin
Sekretar Skupnosti socialnih zavodov Denis Sahernik je povedal, da se je povsem nemogoče izogniti uskladitvi cen oskrbnin, če želijo DSO-ji “izpolnjevati vse obveznosti do dobaviteljev blaga in storitev ter tudi zaposlenih”. Pravi, da se zavedajo, kakšne finančne posledice bo ukrep imel na oskrbovance in svojce, zato menijo, da bi bilo potrebno vse do tedaj, ko bo v popolnosti uveljavljen nov sistem dolgotrajne oskrbe, sredstva zagotavljati iz proračuna. Po Sahernikovih besedah še ni povsem jasno, kateri domovi se bodo odločili za dvig oskrbnine, saj o tem odloča vsaj izvajalec. Za N1 je sicer že več domov potrdilo dvig cen.

Situacija bi bila lahko povsem drugačna, če aktualna vlada ne bi šla v umik zakona o dolgotrajni oskrbi, ki je bil sprejet v času Janševe vlade. Oskrbovanci bi bili po tistem zakonu namreč primorani v letošnjem letu plačevati zgolj bivanje in prehrano. To bi po njihovih izračunih pomenilo, da bi tisti, ki plačujejo več kot 1500 evrov mesečno, plačali polovico manj. Golobovi so pred referendumom trdili, da bodo poskrbeli za pripravo boljšega zakona o dolgotrajni oskrbi, o katerem pa se še kar usklajujejo. V najboljšem primeru bi lahko nov zakon začel veljati junija 2025, kar pa je precej kasneje, kot je to predvidevala prejšnja vlada, torej z letošnjim letom.

Sara Kovač