Obljube o povišanju pokojnin so nateg Karla Erjavca in vlade Marjana Šarca

Obljubljenega dviga pokojnin ne bo, premikajo v leto 2025, ko te vlade že zdavnaj ne bo več.

Reciklirana vlada pod vodstvom Marjana Šarca se je ob nastopu ukradenega vladanja s koalicijskim sporazumom zavezala k ureditvi številnih področij za starejše in upokojence. Predsedniki strank, ki so se združili izključno v želji po vladanju in tega tudi prevzeli, čeprav jim volivci in volivke za to nismo dali mandata, so obljubljali veliko.

Zavezali so se, da bodo stvari začele veljati s 1. januarjem 2019. Danes smo sredi avgusta 2019 in nič od tega se ni uresničilo.

Zasedli stolčke in pozabili na obljube
Marjan Šarec, Miro Cerar, Dejan Židan, Karl Erjavec in Alenka Bratušek z nadkoalicijskim Luko Mescem so obljubili, da se bodo trudili odpraviti revščino med prejemniki pokojnin. Za to so določili več ukrepov. Prvi je bil, da bodo dvignili minimalne pokojnine za polno pokojninsko dobo čez prag revščine, ki je bil lani 613 evrov, letos pa je 638 evrov. Kot drugi ukrep so navedli dvig odmernega odstotka za 40 let delovne v višini najmanj 63 odstotkov, hkrati se bo priznal višji odmerni odstotek za skrb za otroka. Pri prvem ukrepu (dvig minimalne pokojnine čez prag revščine) so sicer zapisali, da bo ta postopen, pri dvigu odmernih odstotkov pokojnine in skrbi za otroka pa je bil naveden datum 1. januar 2019.

Po prevzemu oblasti so na to pozabili. Letni dodatek za upokojence je bil izplačan tako kot lani. Za drugo pa so na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ki ga vodi Ksenija Klampfer iz kvote Cerarjeve SMC, pripravili predlog sprememb pokojninske zakonodaje in ga poslali v javno razpravo. Javna razprava poteka od 16. julija do 2. septembra 2019. Iz predlogov sprememb pa je razvidno, da gre za vladni nateg prebivalstva in upokojencev.

Ob lanskem podpisu koalicijskega sporazuma, ki so ga ob blagoslovu Levice in Luke Mesca podpisali predsednik strank Marjan Šarec, Miro Cerar, Dejan Židan, Karl Erjavec in Alenka Bratušek.

Ne 1. januar 2019, zdaj obljubljajo leto 2025
Predlog Klampferjeve je bil pred tem usklajen tudi v Šarčevi koaliciji. Ministrica je predlog pompozno predstavljala na posebni novinarski konferenci, vladajoča koalicija se je nato sešla na Brdu in predlog potrdila, hkrati pa to seveda pompozno predstavila.

Kaj so potrdili? Iz besedila predlogov sprememb je razvidno, da bodo spremembe začele veljati šele v letu 2025. To je v času, ko te vlade ne bo več.  Ob tem so se dogovorili tudi za diskriminatorno zakonodajo, in sicer naj bi za moške veljala drugačna, strožja naj bi bila pravila pri postopnem poviševanju odmernih odstotkov za izračun pokojnine na 63 odstotkov. Ministrica Klampferjeva, za katero poznavalci navajajo, da ji ne bi dali voditi niti večje krajevne skupnosti, zdaj predlaga več prehodnih obdobij. Hkrati predlaga, da se bodo moškim odmere pokojnine poviševale in s tem izenačile z odmerami za ženske šele leta 2025. Ženskam naj bi se odmerni odstotek povišal takoj.

Ksenija Klampfer, ministrica za delo, družino in socialne zadeve, ki je to postala v zahvalo, ker je kot direktorica občinske uprave Maribor prepovedala koncert Marka Perkovića Thompsona. (Foto: STA)

Klampferjeva je po dogovoru s predsedniki vladajočih strank predloge sprememb poslala v javno obravnavo, hkrati pa je postalo jasno, da vladajoči za svoje predloge niti postopno do leta 2025 nimajo potrebnih izračunov, kaj to pomeni z javnofinančnega vidika.

Fiskalni svet znova opozarja
Na to je konec julija opozoril tudi fiskalni svet, ki je organ pri predsedniku vlade, vodi pa ga Davorin Kračun. Člani fiskalnega sveta so opozorili, da je ob spremembah pokojninske zakonodaje treba predstaviti tudi njene dolgoročne javnofinančne posledice. V svojem sporočilu so zapisali, da “fiskalni svet na podlagi javno razpoložljivih podatkov in lastnih ocen ugotavlja, da bi lahko imele nekatere določbe predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki je ta čas v javni razpravi, pomembne dolgoročne posledice za vzdržnost javnih financ”. Vlado so zato pozvali, naj že v postopku javne razprave, to je do 2. septembra 2019, sploh pa ob pripravi tega dokumenta za obravnavo v nadaljnjih postopkih transparentno prikaže izračune skupnih dolgoročnih javnofinančnih posledic oziroma izračune dolgoročnih javnofinančnih učinkov posameznih določb predlaganega zakona.

Fiskalni svet, ki ga vodi Davorin Kračun, opozarja, da resorno ministrstvo nima izdelanih dolgoročnih učinkov predlaganih sprememb na javne finance. (Foto: STA)

Znova opozarjajo na fiskalno pravilo
V fiskalnem svetu so znova opozorili na nujnost skladnosti proračunskih dokumentov s fiskalnimi pravili. Spoštovanje teh pa je temelj zagotavljanja dolgoročne vzdržnosti javnih financ, h kateri v veliki meri prispevajo izdatki za pokojnine. Srednjeročno in dolgoročno povečanje sredstev za socialne transferje, ki izhaja iz predloga zakonskih sprememb, bi lahko brez sprejetja ukrepov, ki bi takšno povečanje nevtralizirali, poslabšalo dolgoročno vzdržnost javnih financ v Sloveniji, so opozorili. Sprejetje predloga zakona bi lahko brez tega že na kratek rok zelo verjetno zaostrilo srednjeročni fiskalni cilj, povzročilo pa bi lahko tudi zahteve po dodatnih fiskalnih omejitvah zaradi potrebe po izpolnjevanju ustavno predpisane srednjeročne uravnoteženosti javnih financ.

Izračune naj pokažejo vsaj za obdobje do leta 2040
Fiskalni svet je zato predlagal, da se izračuni javnofinančnih posledic v nadaljnjem zakonodajnem postopku sprejemanja omenjenega zakona pripravijo in javno objavijo za daljše obdobje oziroma vsaj za obdobje do leta 2040. Leto 2040 so utemeljili s tem, da gre za zakonodajo, ki med drugim vsebuje določbe o povečanju odmernih odstotkov, ki bi izboljšale gmotni položaj novih upokojencev. Te bi glede na zdajšnji predlog zakona v polnem obsegu zaradi postopnega prilagajanja stopnje odmernega odstotka začele veljati šele v letu 2025.

V obdobju po letu 2025 se namreč skladno z demografskimi projekcijami pričakuje nadaljnje povečanje števila upokojencev, ki bi bili glede na predlog zakona upravičeni do upoštevanja višjega odmernega odstotka pri odmeri pokojnine. To bi lahko vplivalo na dodatno povečanje javnofinančnih sredstev v obdobju, ko se zaradi pričakovanih višjih stroškov staranja že v osnovnih dolgoročnih scenarijih pričakuje njihova hitra rast. Predlog zakona sicer vsebuje tudi rešitve, ki spodbujajo k daljšanju obdobja delovne aktivnosti, vendar so učinki tovrstnih ukrepov teže določljivi, so navedli v fiskalnem svetu in dodali: “Eden od ključnih dejavnikov pri sprejemanju zakonodaje z dolgoročnimi javnofinančnimi učinki mora zato biti ugotovitev, ali so izzivi dolgoročne vzdržnosti javnih financ ustrezno naslovljeni.”

Marjan Papež, direktor Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, je že lani opozarjal na nujnost izračuna finančnih učinkov obljub. (Foto: STA)

Izračuni le do leta 2025 in sprenevedanje
Na podlagi opozorila fiskalnega sveta smo ministrstvo za delo prosili za podatke o javnofinančnih učinkih. Prejeli smo odgovor in izračune, vendar le do leta 2025, to je za čas postopnega uveljavljanja sprememb pokojninske zakonodaje.

Ministrstvo je v odgovoru zapisalo, da je predlog nove ureditve “kombiniranega aktivnega statusa in statusa upokojenca s finančnega vidika nevtralen, bo pa predvidoma v naslednjih letih vplival na višji delež delovno aktivnega prebivalstva, starejšega od 55 let oz. podaljševanje delovne aktivnosti tistih zavarovancev, ki že izpolnjujejo pogoje za starostno upokojitev”. Iz tega je razvidno, da ciljajo predvsem na podaljševanje upokojitvene starosti.

Glede finančnih učinkov dviga odmernega odstotka na 63,5 odstotka, na kar opozarja tudi fiskalni svet, pa so nam poslali izračun le do leta 2025. Gre torej za izračune kratkoročnih in ne dolgoročnih učinkov sprememb. Iz podatkov pa je razvidno, da bodo skupni učinki na javno blagajno v šestih letih v višini 148,7 milijona evrov. Tabelo objavljamo posebej.

Po letu 2025 imajo le “grafe”
Glede dolgoročnih učinkov pa so nam poslali grafe, koliko bo to pomenilo v deležu bruto domačega proizvoda po posameznih letih. Pri tem so to razbili na pet let. Iz podatkov je razvidno, da načrtujejo strmo rast deleža za pokojnine v naslednjih desetletjih. Z 10 odstotkov BDP v letu 2020 na 15,5 odstotka do leta 2055. Podatka niso opremili z zneski. Zapisali pa so, da so na ministrstvu z izračuni finančnih posledic posameznih ukrepov razpolagali tako pri pripravi sprememb zakonodaje kot v sklopu pogajanj s socialnimi partnerji. Izračune finančnih posledic posameznih ukrepov sta za ministrstvo izdelala Inštitut za ekonomska raziskovanja in Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije. “Glede na izraženo stališče fiskalnega sveta v času javne razprave pa je predvideno srečanje s fiskalnim svetom že dogovorjeno v drugi polovici meseca avgusta,” so dodali.

Z obljubami na limanice lovijo upokojence
Naj začnemo na začetku. Z obljubami o povišanju pokojnin in odmernega odstotka ter drugih ugodnosti so pred dobrim letom dni volilne glasove “lovili” v vseh vladajočih strankah. Nato so v koalicijski sporazum vnesli določila, da bodo vse to uredili že s 1. januarjem 2019. Tega ni bilo, javnost pa na obljube ni pozabila. Zato so morali ukrepati na hitro in pripraviti nekatere predloge sprememb, za katere se je zdaj izkazalo, da zaradi njih obstaja veliko tveganje finančne vzdržnosti. Tudi če bi to obstalo, pa se bodo stvari udejanjile šele v letu 2025, ko bo vlada Marjana Šarca nedvomno preteklost v slovenskem političnem in družbenem prostoru. Hkrati pa so si zagotovili nov manever za prihodnje volitve, ko bodo lahko spet obljubljali in upali, da jim bodo slovenski državljani znova nasedli.

Koalicijske zaveze vlade Marjana Šarca
Koalicijske zaveze aktualne vlade, ki so le mrtva črka na papirju:

 1. Povišal se bo odmerni odstotek za odmero pokojnine za 40 let pokojninske dobe.
 • Uveljavitev ukrepa: januar 2019
 1. Povišal se bo odmerni odstotek zaradi skrbi za otroke.
 • Uveljavitev ukrepa: januar 2019
 1. Letni dodatek bo izplačan v dveh različnih višinah (80 in 50 odstotkov najnižje pokojnine za polno pokojninsko dobo).
 • Uveljavitev ukrepa: januar 2019
 1. Upokojenci bodo po izpolnitvi pogojev starosti in pokojninske dobe lahko delali, ne da bi jim bila zaradi tega zmanjšana pokojnina.
 • Uveljavitev ukrepa: januar 2019

To so navedbe v sporazumu, ki so ga lani ob nastopu vlade sprejela vodstva strank, podpisali pa njihovi predsedniki: Marjan Šarec (LMŠ), Miro Cerar (SMC), Dejan Židan (SD), Karl Erjavec (DeSUS) in Alenka Bratušek (SAB). Levica kot nadkoalicijska stranka, ki jo vodi Luka Mesec, se je s tem strinjala.

Nič od navedenega niso uresničili.

Koalicija je sporne spremembe pokojninske zakonodaje obravnavala in potrdila 10. junija 2019 na Brdu pri Kranju ter jih nato tudi pompozno predstavila javnosti. (Foto: STA)

Zdajšnji predlogi vlade: šestletno obdobje, pomik v leto 2025

 1. Predlog odmerne lestvice z izhodiščnim odstotkom 29,5 odstotka za zavarovance obeh spolov, ki dopolnijo 15 let zavarovalne dobe – predvideno šestletno prehodno obdobje.
 2. Izenačitev višine odmernega odstotka za zavarovance obeh spolov, ki dopolnijo 40 let pokojninske dobe, na 63,5 odstotka.
 3. 6-letno prehodno obdobje za postopen dvig odmernega odstotka za moške z zdaj določenega odmernega odstotka za 40 let pokojninske dobe, ki znaša 57,25 odstotka, na 63,5 odstotka; povišanje odmernega odstotka za ženske, ki dopolnijo 40 let pokojninske dobe, s 60,25 na 63,5 odstotka, brez prehodnega obdobja, z namenom ohranjanja višin odmernih odstotkov.
 4. Dodaten odmerni odstotek v višini 1,36 odstotka na račun skrbi za vsakega rojenega ali posvojenega otroka (za največ tri otroke) kot alternativna možnost pravice do znižanja starosti zaradi skrbi za otroka.

Vida Kocjan

 • Slovenec

  Laž in natega je nesmrtna duša levakov in komunistov. Volilci zbudite se.

  • Dada

   Saj so budni, zato Ivanček ne more sestaviti vlade. Siromak, pa za najbolj sposobnega se ima. Sam sebe namreč……..

   • Novakec1

    Sloovce reš edino padec meteorita v velikosti Šmarne gore.

   • mona lisa

    Janša ni mogel sestavit vlade ker so ga levaki z botrom na čelu onemogočili.

  • GverilaStyle

   Laž in natega je nesmrtna duša politeke in politikov……levi, desni, sprednji, zadnji, zgornji, spodnji….vse je to ista golazen.

   • Slovenec

    Kako, da so samo pri nas vsi isti?

   • Nata

    No. . . no. . . . niso vsi isti.

 • Dada

  Kako hudo je biti v opoziciji, posebej, ko se Janša že več kot pet let razglaša za najbolj sposobnega, ko nimaš vpliva in ko te nasprotne stranke niti ne slišijo, kaj šele upoštevajo. Poseben udarec, ko je Janša ponujal koalicijo, pa ga nihće ni vzel, nato je ponižan in razžaljen ponujal svoje “strokovnjake”, pa spet ga ni nihče maral. Kakšne so sanje ubogega Ivančka…. biti še kdaj v vladi….. (Smrkci) pa takoj v penzijo……

  • maksimalno

   Če bi Smrkci imeli še eno smrketo, bi se najverjetneje lahko poimenovalakar po radi. Lahko bi bi bila zabita.

  • realnost

   S že vstala dada? Konec sanj o JJ sedaj te bo Šarac za sporhet prklenu.

 • est

  Klasična komunajzarska doktrina. Dodaš, pri penziji in minimalcu,3 € vzameš 20 € ali več.

  • Slovenec

   Točno tako.

 • Franc Šink

  Lagati pa znajo, to jim moramo priznati.

  • GverilaStyle

   politika je to…laganje je obvezno in bolj kot si sposoben lagat, višje lahko splezaš. Bolj ko si nagnjen skorumpiranosti, bolj te imajo radi, ker jim bolj lahko koristiš….

   • Nata

    In potem te držijo za vrat za vse večne čase.

    • GverilaStyle

     jim je čisto vseeno za kaj jih držijo….važno, da so pri koritu. Samo pride pa čas, tako kot sedaj, ko se počutijo ogroženi od lastnega naroda…..ampak spet, se zaščitijo z denarjem od naroda!

     • Nata

      In, da jih ne bomo mi držali za vrat, so pohiteli s sovražnim govorom !

  • Slovenec

   Ja, samo odlični retoriki in lažnivci so, dejanj nobenih.

   • VERZIFIKATOR

    Lepo vas prosim, tole pa odličnost?
    Notorična lažnivost, vsa prozorna,
    od nje neštetokrat je bolj prodorna
    resnica, da pri njih gre zgolj za ničnost.

    • Nata

     Že. . . . že. . . . . vendar je važen učinek te retorike .

   • SIMON ROZIC

    …za naše reveže še retoriki niso potrebni, ker nič ne razumejo,
    na laži so navajeni, dejanj pa ne pričakujejo več! Od te ogabne,
    lažnive vlade že ne!

   • mona lisa

    Ko bi bili vsaj odlični retoriki. Tako pa ko jih poslušaš kako bluzijo ti gre na kozlanje. Mnogo govorijo nič ne povejo.

   • IZBIRA

    Za ovce ne rabiš biti retorik, ker ni noben, dovolj je da znaš lagati, kar pa res obvladajo.

    • Slovenec

     Tudi to. Žal.

  • učko

   Bolj slabo laže tisti, za katerega vsi vemo, da kar naprej laže.

  • Mademoiselle Ava

   Pozabili ste lagati IN krasti. :)

  • VERZIFIKATOR

   Bi laž naj za resnico se prodala?
   Vanjo bom začel tedaj verjeti,
   ko jo mogoče v roke bo prijeti,
   ko laž bo končno kdaj meso postala.

  • Slovenec

   Vprašanje: Ali je barabi treba skrivati poreklo in pravi obraz, če jo nihče noče in ne zmore kaznovati na volitvah?

 • VERZIFIKATOR

  Kljukec K.

  ZLATO TELE

  Pravljico poznamo še gotovo,
  zlato tele v njej cekine bruha,
  lonček pa večerjo sam nakuha,
  verzijo povem vam tokrat novo.

  Je naivni rjavega teleta
  kupil neki fant, menda Butalec,
  ko obljubljal zanj mu je menjalec,
  da je zlat, s cekini da opleta.

  Barva rjava ni bila moteča,
  saj Butalcu se kot zlata sveti,
  njemu le cekine je imeti,
  preden kje ga zdrava pamet sreča.

  Tisoč da na mesec jih pridela,
  se žival Butalcu sama hvali,
  takšne da donosne ni živali
  kakor tele, kadar se podela.

  Tisočak samo za pokojnino,
  druge pa cekine za presežek,
  to da te živali je dosežek,
  ki skrbi za redno preživnino.

  Je nadvse pomemben še podatek,
  da naj potrpi in da dočaka
  redno poleg tega tisočaka
  upokojenec še kak dodatek.

  Le do jutra mu je potrpeti,
  pa prineslo mu bo tele zlato
  prvo porcijo nadvse bogato,
  tisoč zlatih, da se vse zasveti.

  Tele da zares je pasme prave,
  kmalu se prepriča naš Butalec,
  tukaj ni potreben razlagalec,
  kupček zjutraj barve je rjave.

  • SIMON ROZIC

   Odlično, odlično! Makarovićka bo ponorela; tega ne bi spravila
   skupaj v celi svoji karieri (njen pesnik je pokojen in ji več ne gre)
   …razen kuža laja….

  • sodnikisozločinci

   Veseloigra To usrano tele ali Karlo Rjavi se podela.

   • VERZIFIKATOR

    :))))))))
    Čimprej premiera, pa nobene reprize več!

 • karpelec

  Cela vlada je nateg. Dodatni parcialni nategi posameznikov, pa so kot potrdilo in dodatki na torti.

 • Antonius

  Neumnost je pričakovati, da boš kleptomana in lažnivca potem, ko si ga izvolil, spremenil v poštenjakarja. Kučanovim je lahko! Lažejo pred volitvami, po volitvah pa k lažem dodajo še krajo in šerijatarje.
  Žal mi je vseh, ki veleizdajalčevih niso volili, pa morajo početje izvoljenih lažnivih kleptomanov tudi prenašati.

 • dr. dr. Colles ☭

  Vida Kocjan: “Reciklirana vlada pod vodstvom Marjana Šarca…bla bla bla…”

  Foglof Tunek: “Reciklaža je dobra, gre za ekologijo oz. naše okolje. Kaj pa bomo? SDS vlado?…ki je razpadajoči gnoj za nobeno rabo? Gnoj za osnaževanje okolja? Vida Kocjan, bodi raje tiho…zapri greznico.”

  • pupa

   Tunek na katerem področju si pa doktoriral? Predvidevam da ti je reciklaža kozjih bobkov in praznjenje greznic najbolj obvladljivo.

 • Nata

  Neverjetni smo !! Raztegljivi kot najboljši ameriški čik- gumi !!
  Vlečejo nas že leta in leta.

  • mona lisa

   In kdaj se nam bo utgalo.Bil bi že čas.

   • Nata

    Dobro vprašanje.
    Res bi bil. Skrajni čas. Kajti , ob osamosvojitvi si niti po najhujšem scenariju ne bi mogla predstavljati , da se bo Juga tako kmalu vrnila. Da niti odšla ni !!

    • Slovenec

     Točno.

    • anzek

     Problem je, da se je še preostala Juga preselila k nam. Zakaj pa mislite, da so oglasi za delovna mesta v SLO objavljajo v Srbiji?
     Naj spomnim………to je nelojalna konkurenca, s tem se znižujejo plače našim zaposlenim. Soindikati pa nič!!

     • Nata

      Eh, sindikati !! Saj to sploh niso v pravem smislu.
      Nebodi jih treba !! Samo zgago delajo.

 • totex39

  Za bodoče upokojence jim je malo mar, kar že dokazujejo, za ljudi, ki so že v pokoju, bi najraje vzeli še tisto, kar imajo in podarili novim prišlekom. Ljudje pa še vedno vse tiho prenašajo.

 • Amerikanc

  Šarko je očitno izračunal, da se ne splača vlagati v populacijo, ki izumira in je vprašanje kdo od nih ga bo volil na naslednjih volitvah. Penzionisti so vedno starejši in vedno bolj pametni – objektivni, zato od njih ne bo veliko glasov. Šarko je vložil skoraj dve miljardici v mlajšo populacijo – v javno upravo; to so pravi volivci, ki jih bo čez tri leta ponovno malo nagradil, da ne pozabijo na sladke trenutke. Zavedati se moramo, da se pri penzionistih prereka o nekaj €, določene sfere javne uprave pa so odskočile tudi za 1000 € in več.

  • Vera

   “Državne uprave”,ker v JU ne prejemajo vsi visokih prejemkov. Mnogi imajo že 10 let isto plačo , nimajo možnosti napredovanja,niso nagrajeni za nadure,niti zaradi vestnega in trdega dela ,ne pridejo v višji plačni razred itd.

   • totex39

    Za JU pa je že znano, če nisi v pravi stranki ne moreš doseči veliko, tudi sposobnost ti nič ne pomaga, kajti za njih je bolje, da si nesposoben in v ” pravi” stranki, da te lahko vodijo.

    • Vera

     V mislih imam osebe,ki niso v nobeni stranki,niti malo ne dajejo na znanje s kom samo simpatizirajo,če še sploh s kom.Takih primerov je na stotine ,če ne še veliko več.

     • totex39

      Saj te razumem, samo hočem povedati kdo pri nas lahko napreduje, ostali pa ostajajo lahko tudi 20 let ali do penzije na istem mesto.

 • Amerikanc

  Ampak tale izraz, o RECIKLIRANI vladi, je Vida zadela v živo. Že dolgo časa sem iskal izraz za reciklirane tipčke z novo murgelsko marioneto, a ga nisem našel. To je popoln izraz za našo trenutno vlado. Čestitke.

 • montyamp

  LAŽ JE NESMRTNA DUŠA KOMUNIZMA .
  Resnico varujejo bataljoni laži .
  Dokler bodo Slovenci verjeli banditom , se drugo za taki narod ne more trditi , kot to , da je najbolj butast v EU .

 • montyamp

  Politika je navadno kurbarija .
  Slovenska je organizirani kriminal .

  • pupa

   Slovenija nima niti SENCE od politike ima pa MAFIJO tudi za izvoz.

 • realnost

  Še ena sarcisticna cvetka: Bratuški bo verjel v njeno delo šele ko se bo peljal po drugem tiru… Mislim halo?? Sam jo je postavil zdaj pa dvomi v njene (ne) sposobnosti? Ta je pravi bedak!!

 • Janez Kepic-Kern

  ŠE TU.

  BOG – nam daj en res dober dan – vsem skupaj.

  ŠALA

  Za
  “žal nasega” verjetno ex KP, ZK PROVOKATORČKA – F. TUNEKA
  – PREDLAGAM
  – NOV – STALEN – vzdevek=nickname: “STANČI DOLANČI BALERINA”
  Če
  ima F.TUNEK
  ALI KDO DRUG – BOLJŠI PREDLOG – NAJ KAR POVE.

  HUGO ITD.

  ŠALA

  Eh, eh – F. TUNEK
  TI
  IN TEH TVOJIH – TISOČ – VZDEVKOV !
  VALTER B. ITD, HUGO, PAULUS ITD. ITD.
  A
  NJIH – UČINEK JE TAK –
  KOT BI SE
  EX KP, ZK – STANE DOLANC – namaskiral – V BALETNO BALERINO !
  Kljub
  belim krilcem baletke
  – bi vsi takoj – prepoznali , PREPOZNALI,
  DA GRE ZA EX KP, ZK STANETA DOLANCA ! V baletni oblekci. L.r. JANEZ K. KERN KOMENDA
  P.S.
  KONEC ŠALE

 • Vlado77

  Skratka – ta vlada pokojninske reforme ni sposobna speljati. Za take ministre in ministrice je to le prevelik zalogaj. Še dobro da imamo iskalni svet,ki opozarja , da kar tako po domače ne gre. Tako kot so želeli bi pomenilo verjetno razpad sistema.

 • Unikatna

  Ta nateg, vsaj upam, da narod ne bo pozabil!

  • Vera

   Vsaj na nasljednjih volitvah se naj narod strezni, gre množično volit, naj nikar ne pozabijo,kdo jih najbolj nalagal(nategnil).

   • Slovenec

    Upajmo na to. Ali pa gre mnogim se predobro, oziroma imajo koristi od obstoječega režima.

  • Slovenec

   Žal imajo pred volitvami mnogi samo 3 letni spomin, ali še krajši.

 • RATATA

  V osamosvojeni socialistični Republiki Sloveniji ima velika večina probleme s seštevanjem!
  Tudi z množenjem, z odvajanjem in integriranjem!

  Pri dveh milijonih prebivalcev (2,000.000)
  “je upokojencev 620.000!
  ” 87.000 otrok je v vrtcih,
  “186.330 učencev je v šolah in
  ” 73.100 dijakov
  ” 76.000 študentov
  V RS imamo preko 200 občin (županov in občinskih uprav)!
  ” 170.000 zaposlenih v javnem sektorju

  NEKAJ SE ZELO NE IZIDE

  Število delovno aktivnih ….
  “moških je pribl. 483.000,
  “žensk pa pribl 398.000 ( ob približno enakemu številu!!)

  In … odmera pokojnine::
  Kako je mogoče, da je v tej idiotski državi, osamosvojeni socialistični Republiki Sloveniji možno, da je višina pokojnine odvisna od tega kdaj se kdo upokoji,
  da je odstotek odmere manjši za moške kljub temu, da mora moški delati dlje in približno 8 let manj živi kot ženska(?).

  • AV

   Odlična, pronicljiva analiza. Se zelo strinjam.

 • mona lisa

  Vlada nas nateguje mi pa smo tiho kot miške.Nategujejo delavce, upokojenve in celo bolnike.Kdaj nam bo nategovanja dovolj.

  • Slovenec

   Ko bomo Slovenci enotni in se odločno postavili zase tudi z
   udeležbo na volitvah in izvolitvijo
   desne vlade. Pa tudi lustracija je
   nujna.

 • Realist 5258

  In kako bodo dvignili pokojnine tistim , ki so jih pokradli s tistim mizernim 57% odmernim odstotkom ? Taki so zapečeni do konca življenja na životarjenje !

 • Janez Kepic-Kern

  NI ŠALA

  RAZVESELJIVA NOVICA !

  Nekateri
  s FDV – ŽE ODHAJAJO.
  V ČETRTEK,

  sem na vrtu znanega lokala V CENTRU LJ. ogovoril enega – od obeh FDV “DR.DR.”
  IZ
  ŽAL” NAŠE EX KP, ZK “FAKE” STRANKE=”FAKE T.I. NEDELAVSKE T.I. LEVICE”.
  Tisti
  “LEVICA” FDV “DR.” – je tam v družbi nekoga “odhajajočega s EX KP, ZK – FDV”
  srkal
  kaj drugega kot – P I V O !
  Na moj pozdrav
  s
  ” KDAJ BOSTE – PA UKINILI – TA VAŠ SPORNI – FDV”
  JE
  TISTI “LEVICA – FDV “DR.” rekel: ” ja, saj nas že zapuščajo – tale kolega odhaja – s FDV”
  JE
  ŠE DODAL,
  DA “EX KP, ZK STALIN, TITO, KARDELJ — FDV-JA”
  NE
  BODO UKINILI
  “DOKLER BO V R. SLOVENIJI – D E S N I C A – TAKA – KOT JE”

  Skratka
  “hecna debata” je bila.
  Np.r. o

  STALINOVEM “ROPU” KAR 500 TON – ŠPANSKEGA ZLATA leta 1936
  tisti
  “FDV DR. – NI NIČ VEDEL:

  čeprav gre za po vsem svetu znano dejstvo,
  da je NKVD oficir A. ORLOV
  LETA 1936, 1937
  V MOSKVO PRIPELJAL — KAR 5OO TON ŠPANSKEGA DRŽAVNEGA ZLATA

  No,
  debata se je končala tako, da sem jaz J K K predlagal,

  naj FDV vsaj TEMELJITO – POSODOBIJO

  IN
  O NPR. J.V. STALINU POVEDO – ŠTUDENTOM – DA JE J.V. STALIN
  BIL
  V PREDREVOLUCIJSKIH LETIH – NAVADEN “OBCESTNI ROPAR”
  TAK,
  KI TI NASTAVI – NOŽ NA VRAT” IN HOČE – DENAR. L.R. JANEZ K. KERN KOMENDA
  P.S.
  SREČANJE
  SEM
  KONČAL Z “NETOVARIŠKM POZDRAVOM”

  LINK
  NA
  TISTO “STALINOV ZLATO.
  500 TON ZLATA – NI MALO.

  https://en.wikipedia.org/wiki/Moscow_gold

 • rabbit

  Levičarji lažejo povsod poglejte tale video:https://www.youtube.com/watch?v=mV_v1MTy3j8

 • xtc

  Takole za streznjenje;
  Večina EU držav nima vzdržnih več ne pokojninskih,ne zdravstvenih ne socialnih blagajn,če so še nekatere to do “Wilkommen norosti” to imele nimajo več,o SLO pa sploh nima smisla saj je polkojninska blagajna po zaslugi Trboveljskega Doktorja in Kučan mafije postala proračunski porabnik in bo v parih letih z ostalimi blagajnami dbesedno požrla proračun-ob nastopu krize,pa se utegne zgoditi njen bankrot,kot tudi drugih blagajn ne samo v SLO marveč celi EU.
  Če sedaj Brusljekrati in EU socialisti in anarholiberali.še čarajo vzdržne finance in blagajne z tiskom eura,pa to dolgoročno in ob krizi ni mogoče,ker gre za nevarnost hipper inflacije in uničenja valute in izničenja tudi dodatnih pkojninskih in drugih stebrov,saj države ob propadu valute-propadlo menjajo porazno za svojo in euro se giblje pospešeno v smeri propada.
  Da pa bo težava še večja pa ECB in CB še kar nižajo obrestne mere,ki so itaq že blizu 0,za kar jim zmanjkuje maneverskega prostora,ki ga nadomeščajo z tiskom nekritega denarja,da vzdržujejo negativne obrestne mere in zahtevajo plaćevanja “ležarine” na depozite in prihranke(kar je noro),vse te norosti pa so pokazale zobe ravno Nemčiji,ki je hotela izdati 30 letne obveznice po stopnji donosa 0 ,a je trg pohatal grob STOP,kar vsakemu treznemu ,da razmisliti,da se nekaj podira.
  Wilkommen anarholiberalno socialistično progresivna politika je EU pririnila na rob zloma,na eni strani umetno vzdrževanje nevzdržnega stanja z tiskom denarja,da se še trg vrti in polni prazne blagaje,a na drugi strani euro drvi v hiperinflacijo in zlom ob krizi,ki bo dala vojno.
  Čeprav bi morali bankirji žedavno začeti dvigovati obrestne mere jih niso,ker so delno poslušali politike,sedaj pa je tukaj slepa ulica dveh slabih variant,ali še hitrejši tisk eura in kriza z hiper inflacijo ali dvig obrestnih mer in zlom par sto tisoč EU podjetij ,ki živijo zgolj še zaradi = elne obrestne mere in prenatisnjenega eura,ki iz dneva v dan vse bolj divje draži življenje-v obeh primerih pa je konec enak kriza in vojna zaradi finančne nevzdržnosti,no v SLo pa je stanje še poraznejše.

 • antimur

  Vse kar je nastavljal pošast Kučan in njegova drhal, je pokvarjeno, človek se sprašuje, če so to sploh ljudje. Ta banda počne vse samo in izključno samo za zagotavljanje preživetja te grozljive levofašistične kučanistične bande, ki Slovence ropa, terorizira, pravzaprav nad nami počne pravi genocid.

  • Slovenec

   Ponavljam volilci zbudite se. Seveda je veliko težje zamenjati oblast tudi ob obstoječem volilnem sistemu.

   • Novakec1

    Že tretje volitve niso nič spremenile, kar buti z glavo ob zid sloovca.

 • Garbage man

  A je Eva že bila pri šiptarju na pregledu, al je samo kahlu danko pogledal? Kje je zdej Doc.Dr.Kahlonosec?

 • Janez Kepic-Kern

  KOT REALNO DOKAZANO
  ZANIMIVOST – PONAVLJAM
  TUDI TU.
  SLAB ODNOS

  OZ.
  NARAVNOST “ROARSKI ODNOS” DO “NENJIHOVE” LASTNINE
  SO
  EX MARXISTI IN VKP/B LENINISTI, STALINISTI, KOMUNISTI
  – KAZALI
  IN V PRAKSI – IZVAJALI
  ŽE
  OD SAMEGA – ZAČETKA – NJIH – VEČINOMA ZLOČINSKEGA DELOVANJA.
  Spodaj imate
  začetni del mojega teksta o v naši R. Sloveniji — ZAMOLČEVANEM
  “ROPU”
  KAR 500 TON ŠPANSKEGA DRŽ. ZLATA – LETA 1936. L.R. JANEZ K. KERN KOMENDA
  P.S.
  IZ MOJE MESEČNE REVIJE ” SLOVENIANA”

  INTERNET: “STALINOV “ROP” 500 TON
  ŠPANSKEGA DRŽ. ZLATA (1936 – 1939)”
  Vsi beroči,
  ki Vam je zgoraj zapisani naslov vzbudil Vašo pozornost, zanimanje,
  si
  lahko pridobite hitre dokumentarne in komentatorske informacije o nakazani temi, če v Google iskalno okence vtipkate izraze, besede – Aleksandr Orlov, NKVD, Moscow Gold , Negrin’s Gold itd.

  V zapisih, ki jih boste našli -gre za realno dogajanje, za dokaj dobro
  dokumentiran “prevoz”
  cca KAR 500 ton ŠPANSKEGA DRŽAVNEGA ZLATA iz Madrida v Stalinovo Moskvo,
  delno tudi v Francijo, leta
  1936, 1937.
  V nadaljevanju pa lahko preberete moj komentar !
  Opravičujem se za neenoten črkovni zapis teksta tega prispevka.
  Precej
  41Slika 69: Španska državna narodna banka iz katere je bilo odpeljanih
  za cca 500 ton zlata in raznih dragocenosti.

  UDK 929 A-Ž Stalin J. V.
  UDK 94 (497.4) “1936-1939”
  1.05 poljudni članek, “SLOVENIANA” znak “B”
  Izvleček:
  Namen: dobronamerno dodatno informiranje beročih o verodostojnih virih z interneta,
  ki dajejo drugačno podobo dogajanj v Španiji med 1939-1939. letom – od podobe teh
  dogajanj kot so nam jih v Sloveniji podajale javne šole. In dobronamerna vzpodbuda za
  realno podobo te vojne in ostalih mednarodnih zapletov, odnosov – v naši R. Sloveniji.
  Metodologija/pristop: pregled virov o predmetu prispevka z uporabo vseh javno
  dostopnih internetnih možnosti
  Analiza/rezultati: rezultati analize virov na innternetu kažejo na neusklajenost med javno
  veljavno podoobo vojne v Španiji (1936-1939 ) in med uradno, šolsko podobo te vojne, kpt
  jov R. Sloveniji posredujejo državne šole
  Uporabnost: prispevek je uporaben kot opozorilo zgodovinarjem in šolnikom v R. Sloveniji
  na nujo po preveritvi učnih vsebin v šolah R. Slovenije
  Ključne besede: Republika Slovenija, Španska državljanska vojna 1936-1939,

  Spoštovani !
  DOKAZANO REALNI PREVOZ
  KAR 500 TON
  ZLATA IZ MADRIDA V MOSKVO JE BIL TUDI KAR VELIK
  “LOGISTIČNI”
  PROBLEM “ zapis Janez k. Kern
  TEM 500 TONAM
  ŠPANSKEGA DRŽ. ZLATA NA SPLETU REČEJO TUDI
  “MOSCOV GOLD”
  ALI
  “NEGRIN’S GOLD”,, KER JE BIL J . NEGRIN FINANČNI MINISTER T.I. REPUBLIKANCEV !
  info Janez K. Kern

  120 SLOVE NIANA – vsebina Leto 1, št. 1 (Julij, 2018)
  INTERNET: STALINOV “ROP” 500 TON ŠPANSKEGA
  DRŽAVNEGA ZLATA (1936 – 1939)

  O SPLOŠNIH SPREMEMBAH DO KATERIH JE PRIŠLO, KO GRE ZA
  BOLJŠE oz. VSAJ ZA
  – BOLJ OBŠIRNE MOŽNOSTI INFORMIRANOSTI, KI SMO SI JIH MI
  VSI, ČISTO “NAVADNI OBČANI, DRŽAVLJANI PRIDOBILI
  Z RAZVOJEM INTERNETA, NA STOPNJO, NA KAKRŠNI JE DANES
  – 2018, 2019. LETA.
  Z RAZVOJEM INTERNETA:
  Z MNOŽENJEM PONUDNIKOV VSEBIN NA INTERNETU – JE
  – SE ZDI
  – ZA VEDNO MINIL ČAS ZELO ENOSTAVNEGA POLITIČNO IDEOLOŠKEGA
  “ INFORMIIRANJA” oz.
  BOLJE REČENO

  1. – MANIPULIRANJA Z INORMIRANOSTJO PREBIVALSTVA NA TA NAĆIN,
  DA BI NEKA MONOPOLNA, VLADAJOČA ELITA
  2. KROJILA PODATKE, ZAPISE, MNENJA IN VEDNOST O AKTUALNIH
  IN PRETEKLIH REALNIH DOGAJANJIH NA NAČIN, KI BI USTREZAL TEJ
  IDEOLOŠKI, POLITIČNI TUDI POSLOVNI ITD. ELITI, INTERESNI
  SKUPINI ITD.
  3. STAREJŠI MED NAMI SE VERJETNO SPOMNIMO, KAKŠEN “UČINEK” STA
  IMELI NA SLOVENSKE “TITOISTE” OBJAVI KNJIG NPR. K. Štajnerja: “7000
  DNI V SIBIRIJI” IN NPR. “UMIRANJE NA OBROKE”, KNJIGE Igorja Torkarja.
  SOLŽENICINOVIH DEL O GULAGIH IN PODOBNIH ZAPISOV.

  L.R. JANEZ KEPIC-KERN KOMENDA

 • IZBIRA

  Po naslednjih volitvah bo spet isto ali pa zelo zelo podobno.Oni bodo vladali mi bomo naprej jamrala in šinfala, če bodo dovolili. Zemlja se bo še naprej vrtela, mogoče bomo ljudje migrirali na Mars, komunisti bodo ostali na Zemlji, jim tukaj nič ne manjka.

  • Slovenec

   Se enkrat. Volilci zbudite se.

 • tramal

  Tile komunistični norci ,obljubljajo in planirajo za sto let vnaprej ,niso pa sposobni niti za en dan.

  • Slovenec

   Tako je. Volilci zbudite se.

 • Janez Kepic-Kern

  ZGORNJIM
  V VEDNOST – PONAVLJAM.

  ŠALA

  Iz virov blizu “žal našim” ex KP; ZK “fake strankam”
  smo
  izvedeli,
  DA SO SE NEKATERI STAREJŠI PRIPADNIKI – ĆISTO RAZUMNO
  “ŽAL NAŠIH” EX KP, ZK STRANK
  IN RAZNI EX KP, ZK FORUMOV – – ĆISTO RAZUMNO
  zavzemali
  bolj za nabavo enega REPREZENTANČNEGA – “MRLIŠKEGA AVTA”:
  večinoma so mnenja,
  da se bo na teh pregrešno dragih blindiranih MERCEDESIH – NABIRAL – P R A H.
  EX
  KP, ZK ALI – DRŽAVNI – MRLIŠKI AVTO – pa bo veliko uporabljan.
  Tudi
  ni treba, da bi bil predlagani – DRŽAVNI MRLIŠKI AVTO – BLINDIRAN:
  tudi na ex KP; ZK mrliča – nihče ne bo streljal.

  Razlog
  je seveda znan:
  – VISOKO ŠTEVILO 80, 90 IN BLIZU 100 LET – STARIH EX KP, ZK LJUDI,
  OD
  KATERIH, BI IMELI NEKATERI – IMPOZANTEN – JAVEN – POGREB.
  Ampak:
  krščanski “hudič” ne poćiva: takoj je vnesel IDEJNO NEENOTNOST med ex KP, ZK-JE
  Spet
  so – se zdi – ex KP, ZK-JI – razpadli v – groza, v – SEKTE. L.R. JANEZ K. KERN KOMENDA
  P.S.
  – ENOTNO SO EX KP, ZK-JI JEZNI
  – na njih naslednike iz generacije LMŠ M. ŠARCA,
  – ki se za njih EX KP, ZK STARČKE – nič ne zmenijo,
  – večina ex KP, ZK STARČKOV – pa si vnaprej pri pogrebnih zavodih – naročajo t.i. “SAMOPOKOPE”=POGREB BREZ POGREBCEV,
  – VELIK JE PA TUDI – BAJE – INTERES – PO “ANONIMNIH”
  – neoznačenih MESTIH NJIH GROBOV, ker si nihče od njih ne želi, da bi na njih grobove,
  – kakšni ex KP, ZK NENAKLONJENI LJUDJE – ne prinašali – SMETI. I.T.D.
  Skratka: z življenjem in s smrtjo – so imeli in še imajo – ex KP, ZK-JI – VEDNO – HUDE PROBLEME

  KONEC ŠALE

 • neuralink

  Še Pahorjevih brutalnih reform, čeprav ni za uničevanje pokojninske države nikakršne ekonomske potrebe. Tako so se pač takrat odločili. Opozicija spet ne protestira.

 • me

  Slovenec je neumno bitje.
  Bil in bo…sado mazo .butalec.

 • neuralink

  Pokojninske blagajne iz socializma so navaden mit, dejansko se napajajo iz deležev skupnega, katerega lastniki smo vsi državljani enako. Kdo drug bi pa lahko bil lastnik, če dmo državljani zgradili in ustvarili vso vrednost, ki ni obstajala že prej oziroma smo tudi stari kapital obnovili tako rekoč iz pepela revolucije. To preprosto pomeni, da,cela država je vendar že sama po sebi nekaj vredna, zato jo imamo pravico in dolžnost izraziti v nekih financah. Obstaja celo neka minimalna vrednost skorje planeta, kjer se v bistvu vse dogaja, talo da brez kapitalske osnove ne bi smeli ostati nikoli, čeprav butalcem se tudi to dogaja, da jim ukradejo tla pod nogami in nebo nad glavo, ne da bi se kdo sekiral. Ne rabijo, tisto vmes največ šteje.

  Mogoče marsikdo ne razume kako deluje sodobna ekonomija. Denar je čudna reč, najprej imamo od njega koristi, potem ga zaslužimo in na koncu še zapravimo. Ni logike, razen če je denar v bistvu kredit, v smislu posojilo, na lepe oči. Kapital je pa nekaj drugega, vse kar obstaja požene iz zemlje, na kateri stojimo. Razlika je v tem, če živiš sredi bukovega gozda, je ena bukev vredna približno par litrov jabčeka. Kadar imaš pa samo še ti par bukovih hlodov, so lahko vredni več od zlata. Evro pomeni, da dmo prešteli vse bukve in smo se zmenili koliko evrov mora obstajati v obtoku, glede na dogovorjeno vrednost ene. Milijon bukovih hlodov, po 1 evro komad, bi torej pomenilo, da lahko banka natisne milijon evrov in jih razdeli med lastnike posameznih hlodov. In isto velja za vse kar je mogoče prešteti, ovrednotiti in so ljudje pripravljeni zamenjat za drugo ustvarjeno vrednost. Tudi za zrak, vodo, sonce in svobodo obstaja neka vrednost, mogoče res neznatno majhna, ampak ljudje vse to vsak dan rabijo in se hitro nabere.

  Napa velila državna podjetja vsako leto prigarajo par milijard izgube, s katerimi moramo našim nano kmetom doplačati za hrano, ki je še zase ne pridelajo dovolj. Naša nuklearka napaja glavno industrijsko in poslovno cono agresivne sosednje države. Ne smemo več loviti naših rib, hrano kupujemo dejansko od okupatorjev, ki z dobički in prihranki podpirajo svoje pokojninske sklade. Naš edini podlovni in diplomatski partner so nemci in verska država, velika tri kvadratne kilometre, ki si lasti največ nepremičnin na planetu, zato smo prisiljeni delati po ceniku kitajcev in južnih američanov, ki jim neposredno konkuriramo. Slovenski kapital je še vedno vreden kolikor pač imamo, le da vrednost naše ekonomije samo še pada, glede na vrednost pred 30 leti, ko se je začela zgodba o uspehu butalcev.
  Parfon, kaj govorim, kakšna zgodba neki, naša generacija je spesnila največjo butalsko opero, odkar obstajajo slovenska plemena.

 • Janez Kepic-Kern

  Ti ljudje na slikah zgoraj – se zdi
  ŠE KRAVAT NE ZNAJO IZBIRATI.
  Kako bodo od ostalega kaj – pozitivno uredili. L.R. JANEZ K. KERN KOMENDA

  • Janez Kepic-Kern

   ALI?
   ŠALA

   TA F. TUNEK=DR.DR.COLLES, PAULUS, NEVOLINK ITD.
   TOLIKO
   – DOPISUJE
   NA TA OK E- PORTAL – NVE24TV – ZATO,
   KER
   BI SE MORDA – RAD – V Č L A N I L – V OK STRANKI – SDS, SLS?
   A
   KDO TO VE?
   JAZ
   IMAM VEDNO BOLJ OBČUTEK,
   DA GA IMAJO EX KP, ZK STRANČICE – “POVHN KUFR”,
   DA
   JE ZELO – OSAMLJEN, DA GA NIHČE NE MARA ITD. L.R. JANEZ K. KERN KOMENDA
   P.S. KONEC ŠALE

   TEBE
   NIČ NI TREBA – SLIŠATI DR.DR. COLLES=F.TUNEK,
   KER
   PRAKTIČNO NIKOLI NIČ – POZITIVNEGA
   ZA NAS SLOVENCE – DOBREGA – NE PREDLAGAŠ.

   V redu je,
   da ste pri NOVI24TV – POZORNI
   NA
   NAM SLOVENCEM – POTENCIALNO – ZLONAMERNE – LJUDI, SKUPINE, USTANOVE.
   GLEDE
   “NEURALINKA,
   DR.DR. COLLESA, PAULUSA “- F. TUNKA – PUSTIMO !

   Le, ker gre – za – se zdi – PRECEJ “ZLOBNEGA” ČLOVEKA
   JE
   POTREBEN POZORNOSTI.
   NJEGOVA – “DOBRA” PLAT JE EDNO TO, DA VSE POVE
   KAR
   “SLABEGA” IMAJO EX KP, ZK STRANKE IN LJUDJE – V MISLIH –
   A
   TE SVOJE “SLABE NAMENE” – DO NAS – SLOVENCEV – ZAMOLČIJO! Se zdi – oz. je tako.
   MENE – ŽE RESNO – SKRBI – ZA NAŠE – P E N Z I J E !
   IN
   TUDI ZA OK ZDRAVSTVENE STORITVE v mreži ZDRAVSTVENIH DOMOV – R.S.
   Le realne,
   ljudem pomemebne – vsebine – naj imajo – SDS, SLS pomladne stranke naše SLOVENIJE.
   Je
   treba pokazati na – BLEF IN NAM SLOVENCEM ŠKODO POVZROČAJOČA POČETJA
   KI
   JIH IZVAJAJO – PONAVADI ZELO PRIKRITO
   TE
   IZ VKP-B STALINIZMA
   – IZHAJAJOČE – SD, LMŠ, LEVICA, zamirajoči SMC, DESUS. L.R. JANEZ K. KERN KOMENDA
   P.S.
   NA
   SPODNJEGA DR.DR. COLLESA – SE NE OZIRAJMO.
   VSE
   KAR SPLOH ŠE ZMORE – JE
   SE ZDI
   BREZSMISELNO, ZLOBNO ITD. TIPKANJE V NJEGA – MOBI.
   Ki je najbrž t.i. “pametni” mobi,
   da pa bi dr.dr. Colles=F. TUNEK – SPADAL K ČEMU “PAMETNEMU” -tro pa dvomim

 • Andrej

  Edino, kar so naredili, je: VSE PRAVICE ILEGALCEM.

 • AV

  Ne vem, kako si upajo predlagati diskriminatoren, idiotski predlog, po katerem bi imeli moški nižji odmerni odstotek še nadaljnjih 6 let, čeprav dokazano krajši čas uživajo pokojnino, kot ženske. Kje je zdaj tako opevana enakost med spoloma. Ne more biti drugače, kot da od ustavnega sodišča dobijo po prstih, če sami nimajo toliko soli v glavi. FDV jevska sodrga.

 • Novakec1

  Zgleda da bodo migrantom kar pokojnine zrihtal na račun ostalih penzionistov.

 • mapu

  In ta lažniva praseta nam krojijo življenja, gnojnica…