fbpx

Odgovor na korupcijo v študentski organizaciji: Nov zakon, ki bi nadzoroval porabo finančnih sredstev!

Foto: STA

V SDS predlagamo spremembo dveh členov zakona, in sicer spremembo v tretjem členu, kjer predlagamo, da se  jasno zapiše, da je ŠOS pravna oseba javnega prava, in v 10. členu, kjer naj se zapiše, da za nadzor nad zakonitostjo in porabo finančnih sredstev ŠOS skrbi Računsko sodišče RS,” je poslanec SDS Žan Mahnič na današnji novinarski konferenci predstavil predlog zakona o skupnosti študentov, ki ga je poslanska skupina SDS danes vložila v parlamentarni postopek kot odgovor na zajezitev korupcije v Študentski organizaciji Slovenije, “ki je vidna z neba in ki jo razkrivajo tudi mediji v zadnjih letih in mesecih“.

Kot je na današnji novinarski konferenci povedal poslanec Žan Mahnič, so se za vložitev omenjenega zakona v parlamentarni postopek odločili zato, da zajezijo korupcijo v Študentski organizaciji Slovenije, “ki je vidna z neba in ki jo razkrivajo tudi mediji v zadnjih letih in mesecih“. Poslanec je spomnil na nedavno oddajo Tarča na TV Slovenija, kjer je bilo prikazano, kako netransparentno in koruptivno se porablja denar dijakov in študentov, ki ga omenjeni s svojim delom prinesejo v blagajno Študentske organizacije Slovenije. “Iz naslova dela študentov in dijakov se na Študentsko organizacijo Slovenije letno steče okoli 12 milijonov evrov,” je še povedal poslanec, ki je obenem dodal, da je zakon o skupnosti študentov zastarel in pomanjkljiv. Poslanec je ob tem spomnil, da je tudi odbor za izobraževanje, znanost, šport in mladino v preteklem mandatu pozval ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, da nemudoma pristopi k pripravi novega zakona o skupnosti študentov, vendar pa vlada Mira Cerarja k novelaciji tega zakona ni pristopila niti v letu 2016 niti kasneje do konca mandata.

Poslanec Žan Mahnič je dejal, da je prepričan, da bi Študentska organizacija Slovenije prvenstveno morala delati skladno s svojim namenom, to pa je skrb za študente in za vse, kar je potrebno, da bi študijski proces pri študentih nemoteno potekal. Prav tako bi po besedah poslanca ŠOS moral več sredstev namenjati vprašanjem, povezanim s socialnim statusom študentov, stanovanjski politiki za mlade, štipendijam ipd. “Zagotovo so ta vprašanja tista, za katera so študentske organizacije zadolžene, ne pa za različna rajanja, jadranja in kampuse, kjer se zgolj načrtuje in ugotavlja, kako bi nekateri še bolj zaslužili,” je dejal poslanec. Ob tem je tudi poudaril, da je jasno, da so zabave del študentskega življenja, in da je prav, da se posveti del sredstev tudi temu, ne pa da je “zgolj 20 odstotkov sredstev namenjenih za izobraževanje in socialo, vse ostalo pa gre za plače, zabave, honorarje“.

Računajo na podporo NSi, Levice, SNS in SMC
V SDS predlagamo spremembo dveh členov zakona, in sicer spremembo v tretjem členu, kjer predlagamo, da se jasno zapiše, da je ŠOS pravna oseba javnega prava, in v 10. členu, kjer naj se zapiše, da za nadzor nad zakonitostjo in porabo finančnih sredstev ŠOS skrbi Računsko sodišče RS,” je povedal poslanec. Ob tem je poudaril, da če bi bila ŠOS opredeljena kot pravna oseba javnega prava, bi moralo biti vsaj finančno poslovanje ŠOS temu prilagojeno. Tako bi se za naročila blaga in storitev s strani ŠOS moral uporabljati zakon o javnem naročanju, obveznosti študentskih funkcionarjev bi morale slediti zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije, v celoti bi morali spoštovati zakon o dostopu do informacij javnega značaja, plačila zaposlenim bi morala biti omejena s plačilno lestvico v javnem sektorju za primerljiva dela, nad porabo javnih sredstev bi moralo redni nadzor vršiti računsko sodišče itd. Za finančno poslovanje ŠOS bi se torej moralo uporabljati enake kriterije in predpise, kot veljajo za javni sektor, še posebej zato, ker je članstvo študentov v ŠOS obvezno in sami ne morejo izbirati, v kateri interesni organizaciji se bodo združevali. “Na ta način bi lahko zajezili netransparentno porabljanje finančnih sredstev s strani ŠOS, njenih funkcionarjev in tam zaposlenih,” je poudaril Mahnič in dodal, da pričakujejo podporo s strani različnih poslanskih skupin. “Računamo, da bo zakon dobil  podporo NSI, Levice, SNS in SMC,” je dejal poslanec. Pri tem je izrazil dvom, da bi zakon podprli v LMŠ, glede na to, da so 3 poslanci LMŠ nekdanji funkcionarji ŠOS, prav tako pa so z vodilnimi strukturami v ŠOS povezani tudi v SD.

Poslanec je na novinarski konferenci povedal tudi, da je v ŠOS problematičen notranji nadzor. “Tega izvajajo študentje, ki nimajo kompetenc. Glavni nadzornik v oddaji Tarča ni znal odgovoriti na povsem preprosta vprašanja o nadzoru. Tudi nadzornike postavljajo tisti, ki s tem denarjem razpolagajo, in menimo, da je najbolj transparentno to, kar predlagamo, torej sprememba pravnega statusa in s tem sprejem vseh obveznosti, ki temu pritičejo, ter dejstvo, da nadzor nad financami opravi računsko sodišče,” je poudaril poslanec.

C. Š.