Neizobraženi odgovorni urednik Mladine Gregor Repovž bo moral v šolo…

Grega Repovž, odgovorni urednik Mladine je svojo izjavo, da poslanci parlamentu niso za to, da bi postavljali vlade, razburil slovenske poslance. (Foto: STA)

V strogi tajnosti so na Ministrstvu za kulturo RS spisali novelo Zakona o medijih, ki bo – če bo sprejeta – dodaten korak k sistemski korupciji.

Pred koncem mandata te vlade se bo dogajalo še marsikaj. Vlada bo vsem družbenim skupinam dajala razna darila, dva evra višje pokojnine in evro več k minimalni plači – in vsi bomo zadovoljni. Tudi medijem in svojim novinarjem bodo odprli državno mošnjo, da bi jih spomnili, kdo jih plačuje in nagrajuje, ter da bodo v skladu s tem primerno tudi pisali. Ministrstvo za kulturo je namreč pripravilo novelo zakona, na podlagi katere bo oblast iz državne malhe nagrajevala le sebi lojalne medije in novinarje.

O regijah pa kar po domače
Ker so leve vlade znane po tem, da raje delijo, kot pa ustvarjajo, so v medijskem zakonu najprej posegli v člen o državni pomoči, ki z natančnim branjem pomeni to, da bodo nagrajevali svoje medije in novinarje. Nekateri radijski in televizijski programi, ki imajo status posebnega pomena, bodo sofinanciranje države izgubili, saj bo po novem na posameznem regionalnem področju državne pomoči deležen le en medij s tem statusom. In jasno je, da bo to medij, naklonjen ali podrejen oblasti. Kako bodo določali regionalnost, pa seveda ni znano, ker Slovenija ni členjena po regijah. “Zaokroženo širše območje” za financiranje svojih radijskih in televizijskih programov bodo določili lepo po domače.

“Fejk” novice bi najbolje prepoznaval “fejk” novinar
S spremembo zakona bodo tudi lažje neposredno nagrajevali svoje novinarje in njihove projekte, to je tiste, ki se bodo lotili “kritične obravnave sovražnega govora in prepoznavanja lažnih novic”, pri čemer pa niti ne ponudijo definicije sovražnega govora in lažnih novic. Sicer pa za prepoznavanje lažnih novic niso potrebni kakšni projekti, le Delo in njegovo pisanje o Patrii ali sinu kardinala Rodeta je treba pogledati. Nikakor ne smemo biti presenečeni, če bi bil za projekte za prepoznavanje lažnih novic z državnim denarjem spodbujen Dejan Karba, kakšen cent pa bi dobil še Blaž Zgaga.

Če bi imel Marko Crnkovič status samostojnega novinarja, bi ga po sprejeti noveli medijskega zakona izgubil. Minister namreč status odvzema tistim novinarjem, ki pristanejo v osebnem stečaju. Marko je že eden od takih.

Gregorju manjka izobrazba
Spremembe se obetajo tudi pri statusu samostojnega novinarja. Po novem Gregor Repovž, odgovorni urednik Mladine, ne bi mogel pridobiti tega statusa, saj je za status samostojnega novinarja potrebna VII. stopnja izobrazbe. Repovž je gimnazijski maturant, takšnih urednikov in novinarjev s končano zgolj in samo srednjo šolo pa je na pretek, vendar imajo vsi redno službo in dobre plače. V slovenskem žurnalizmu, kjer so novinarji še družbeno-politični delavci, seveda velja zakonitost, da so novinarji z nižjo izobrazbo bolj uslužni in vodljivi. Leninistično Društvo novinarjev Slovenije bo moralo za status dati predhodno soglasje, da pa bo hec še večji, bo po novem zakonu moral vsak samostojni novinar do konca tekočega leta ministrstvu posredovati dokazilo o novinarskem delu, ki bo obsegalo najmanj 20 objav v medijih. Še eden od absurdov: ministrstvo bo konec leta pregledovalo, kaj in kako so pisali ti novinarji, ki imajo status svobodnega novinarja. Torej, še ena nova komisija, ki bo lepo plačana – ali pa bo vlogo vrhovnega cenzorja prevzel kar minister sam.

Škandal24