fbpx

Odprto pismo varuhu za človekove pravice: Se bo odzval na sklep vlade za izdelavo “seznamov smrti”?

Vlada Roberta Goloba (Foto: STA)

Vlada Republike Slovenije, ki jo sestavljajo Gibanje Svoboda, Socialni demokrati in Levica, je na svoji 1. seji, dne 1. junija 2022, sprejela sklep, s katerim je naložila ministrstvom, organom v sestavi ministrstev in vladnim službam, da do torka, 7. junija 2022, do 9. ure, pripravijo poimensko preglednico vseh. “Takšen sklep nima ne pravne podlage ne stvarnega smisla, je neprimeren in ustavno nedopusten,” kritično opozarja poslanka iz vrst SDS Anja Bah Žibert.

Poslanka Anja Bah Žibert je na varuha za človekove pravice Petra Svetino naslovila odprto pismo, v katerem meni, da bi se varuh človekovih pravic moral odzvati na sklep vlade, ki je naročila pripravo poimenskih preglednic zaposlenih in premeščenih.

Sklep vlade po besedah poslanke SDS nima ne pravne podlage ne stvarnega smisla, prav tako je neprimeren in ustavno nedopusten. “Z vzpostavljanjem takšnega poimenskega seznama gre za skrb vzbujajoč poseg v več človekovih pravic, zagotovljenih z ustavo Republike Slovenije,” poudarja Bah Žibertova.

Ministrstvom, organom v sestavi ministrstev in vladnim službam je vlada naložila, da sestavi poimensko preglednico vseh novozaposlenih od od 1. januarja 2020 do 1. junija 2022, in sicer z nazivi, plačnim razredom in tipom zaposlitve (zaposlitev za nedoločen čas, nadomeščanje, zaposlitev na zaupanje). Za vse novozaposlene za nedoločen čas je bilo treba posebej označiti, ali je pred samo zaposlitvijo že obstajalo delovno razmerje ter pravno podlago predhodnega razmerja. Za obdobje od 1. januarja 2020 do 1. junija 2022 je bilo treba sestaviti seznam trajnih oziroma začasnih premestitev znotraj samega organa ter trajnih in začasnih premestitev na/iz organa.

V odprtem pismu je poslanka Bah Žibertova poudarila, da gre mpri vzpostavljanju pomenskega seznama zaposlenih za skrb vzbujajoč poseg v več človekovih pravic, zagotovljenih z ustavo Republike Slovenije. “Gre za nedopusten poseg v ustavno pravico do svobode dela, ki je opredeljena v 49. členu Ustave Republike Slovenije. Svoboda dela je pretežno pravica negativnega statusa, kar pomeni, da iz nje izhaja obveznost preprečiti nedopustne posege v to pravico, nikakor pa nedopostno poseganje vanjo,” je poudarila in dodala, da gre nadalje za nedopusten poseg v pravico do osebnega dostojanstva in varnosti, ki jo opredeljuje 34. člen Ustave Republike Slovenije.

Poslanka Anja Bah Žibert (Foto: SDS)

Prav tako gre po besedah poslanke iz vrst SDS za kršenje 38. člena Ustave Republike Slovenije, ki zagotavlja varstvo osebnih podatkov. “Nenazadnje pa gre tudi za kršenje 39. člena Ustave Republike Slovenije, ki zagotavlja pravico do svobode izražanja.” Številni javni uslužbenci bodo namreč s strani nove oblasti sankcionirane zgolj zaradi svojih prepričanj in stališč.

Bah Žibertova poudarja, da ni nobenih razumnih in stvarnih razlogov, da bi Vlada Republike Slovenije naročila pripravo takšnih poimenskih preglednic zaposlenih in premeščenih. “Takšen sklep nima ne pravne podlage ne stvarnega smisla, je neprimeren in ustavno nedopusten,” je izpostavila v prepričanju, da bi se varuh za človekove pravice bil dolžan odzvati glede na to, da takšen sklep posega v več ustavnih pravic zaposlenih javnih uslužbencev in jih omejuje. Ker se varuh ni odzval, je poslanka nanj naslovila naslednja vprašanja:

1. Ali se strinjate s sprejetim sklepom Vlade Republike Slovenije z dne 1. 6. 2022, s katerim je naložila ministrstvom, organom v sestavi ministrstev in vladnim službam, da do torka, 7. 6. 2022, do 9. ure, pripravijo poimensko preglednico vseh novozaposlenih, premeščenih?

2. Kdaj se boste odzvali na omenjeni sklep in kaj boste storili, da do nadaljnjega nedopustnega omejevanja ustavnih pravic javnih uslužbencev ne bo prišlo?

3. Ali boste skladno s 7. členom Zakona o varuhu človekovih pravic na Vlado Republike Slovenije v zvezi z zgoraj navedenim sklepom, ki ga je sprejela dne 1. 6. 2022, naslovili kakšen predlog, kritiko ali priporočilo zaradi nedopustnih posegov v ustavno pravico svobode dela in kdaj?

Sara Kovač