fbpx

Piarovec NPU Tepina nadaljuje vojno proti ministru Hojsu – ob podpori predsednika KNOVS Matjaža Nemca!

Matjaž Nemec in Jure Tepina (Foto: STA, FB)

Odgovorni urednik spletnega portala 24ur.com Jure Tepina nadaljuje vojno proti ministru za notranje zadeve Alešu Hojsu. Na portalu ga namreč obtožujejo rušenja Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU), čeprav je s projektom pričel pravzaprav že njegov predhodnik Boštjan Poklukar iz vrst Šarčeve LMŠ tisti, ki je želel drugačno umeščenost NPU v odnosu do kriminalistične policije. Na to, da pri poročanju na 24ur uporabljajo drugačne vatle, je kritično opozoril Hojs: Ko minister stranke LMŠ Poklukar z navodili direktorja policije naloži, da pripravi akt, kaj bo NPU prevzel v delo, je to stroka, ko jaz predlagam, da se to zapiše v zakon, pa je to rušenje NPU.”

Do vnovičnega napada na ministra Aleša Hojsa je prišlo kljub temu, da je ta prejšnji teden ekipi 24ur na vpogled ponudil dokument iz katerega so razvidne usmeritve nekdanjega ministra Boštjana Poklukarja iz lanskega leta, kjer je razvidno, kdo je pravzaprav želel drugačno umeščenost NPU-ja v odnosu do kriminalistične policije in kako je z avtonomnostjo izbora primerov.

V usmeritvah in obveznih navodilih, ki jih je januarja 2019 izdal minister Poklukar in namenil generalni direktorici Policije Tatjani Bobnar lahko preberemo, da so bile v rednem nadzoru nad izvajanjem nalog in pooblastil v NPU-ju ugotovljene pomanjkljivosti, za odpravo katerih je treba izvesti ukrepe, ki so navedeni v nadaljevanju dokumenta. Tako je v nadaljevanju Poklukar Bobnarjevi naložil, naj izda nov interni akt, ki bo določal kazniva dejanja, katerih preiskavo prevzame NPU, postopek prevzema ter medsebojna razmerja med NPU in drugimi policijskimi enotami.

“Policija mora pristojni notranji organizacijski enoti Ministrstva za notranje zadeve predlagati spremembo Akta o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v Policiji delu, ki se nanaša na odgovornost direktorja NPU, s katero bo uresničila organizacijsko umeščenost NPU v Upravo kriminalistične policije,” je Poklukar zapisal pod drugo točko in v nadaljevanju dodal, da naj policija okrepi nadzorno dejavnost do NPU, zlasti na področju izvajanja policijskih pooblastil in aktivnosti v predkazenskem postopku. Posebno pozornost naj nameni tudi ugotavljanju upravičenosti dolgotrajnih policijskih preiskav.

Hojs spomnil na poročila OKC Poklukarju
Namesto, da bi na 24ur usmeritve Poklukarja vseeno nekoliko vzeli v obzir, so namesto tega zapisali, da naj to ne bi imelo prav nobenih povezav z njihovim člankom. Ob tem pa so še pripisali izjavo Poklukarja, ki je izrekel naslednje: “V celotnem mandatu vlade Marjana Šarca sem si kot minister za notranje zadeve vseskozi prizadeval za visoko stopnjo avtonomnosti slovenske Policije, njeno profesionalnost in strokovnost. Zavajanja aktualnega ministra, da sem kakorkoli želel zmanjšati avtonomnost ali drugačno organizacijsko umeščenost NPU, niso resnične.” Hojs je tako vnovični napad nad njim in očitno dvoličnost komentiral z naslednjimi besedami:Ko minister stranke LMŠ Poklukar z navodili direktorja policije naloži, da pripravi akt, kaj bo NPU prevzel v delo, je to stroka, ko jaz predlagam, da se to zapiše v zakon, pa je to rušenje NPU. Matjaž Nemec in TV NPU 24ur se zaletavata v zid. Kaj je že bilo s poročili OKC pri Poklukarju?”.

S tem zapisom je minister Hojs spomnil na to, kako je Poklukar kot njegov predhodnik prejemal neanonimizirana poročila Operativno-komunikacijskega centra (OKC), čeprav do njih sploh ni bil zakonsko upravičen, pa seveda s strani taistih medijev ni bilo nikakršnega razburjenja okrog tega. Če bi takšna poročila prejemal Hojs, bi bilo seveda povsem drugače. Marsikdo je ob razkritju te informacije, h kateri je pripomogel nekdanji predsednik vlade Marjan Šarec, prišel do zaključka, da ni prav nič čudnega, da so občutljive informacije z namenom diskreditacije političnih nasprotnikov prešle v medije, ki veljajo za naklonjene stranki LMŠ. Ne smemo pa tudi pozabiti na afero okrog vpogleda v mape poslancev, do katere je prišlo v času mandata Poklukarja, pa je takrat ravno tako vse tiho bilo, čeprav je to v resnici afera vseh afer, saj spominja na policijsko državo. 

Foto: STA

Hojs je izpostavil, da je očitno, da za njegovim napadom stoji poslanec Matjaž Nemec, sicer predsednik KNOVS. Spomnimo, da smo Nemca “ujeli”, ko je z informacijami asistiral pri eni izmed Tarč na RTV, ko so napadli slovensko vlado. Priče so ga videle, da se je tisti teden večkrat zadrževal na sedežu nacionalne televizije in se dobival z novinarji.

Nina Žoher