fbpx

Po vetu državnega sveta je sedaj še odbor DZ za finance ocenil, da zakon o izvrševanju proračunov ni ustrezen!

Marjan Šarec (foto: STA)

Potem ko je zaradi preslabega financiranja občin in napačnega načina izrednega usklajevanja pokojnin državni svet izglasoval odložilni veto in s tem ustavili dva zakona za proračunsko poslovanje v prihodnjem letu, je zdaj odbor DZ za finance ocenil, da zakon o izvrševanju proračunov za prihodnji dve leti ni ustrezen za ponovno potrditev. To je dodatna sramota za Marjana Šarca, saj kot je dejal državni svetnik Milan Ozimič, je “financiranje občin neustrezno, to poudarjajo vse občine, tudi največja ljubljanska, ki je v najboljšem položaju od vseh”. Vseskozi so to ponavljali tudi v stranki SDS; Suzana Lep Šinko je dejala, da je zakon škodljiv in vsakemu občanu jemlje 70 evrov, s katerimi bi se lahko bistveno izboljšala kakovost življenja.

Odbor DZ za finance je tako ocenil, da zakon o izvrševanju proračunov za prihodnji dve leti, na katerega je državni svet izglasoval odložilni veto, ni ustrezen za ponovno potrditev. Izredna seja se začne ob 15. uri, ko bodo poslanci ponovno glasovali tudi o interventnem zakonu, ki pa je na seji matičnega odbora dobil zadostno podporo.

Državni svetniki so prepričani, da bi morala biti povprečnina vsaj za 70 evrov višja, s čimer je sicer soglašal tudi odbor DZ za finance, vendar so jo nato poslanci na plenarni seji ob glasovanju o proračunskih dokumentih znova znižali. V zakonu je tako zapisana povprečnina v višini 589,11 evra na prebivalca za leto 2020 ter 588,30 evra za leto 2021. “Zakon je škodljiv in vsakemu občanu jemlje 70 evrov, s katerimi bi se lahko bistveno izboljšala kakovost življenja,” je opozorila Suzana Lep Šimenko iz stranke SDS. Kot je dodala, so občine edino gonilo razvoja na podeželju, ves ta denar pa bi namenile za razvoj, s čimer bi ne nazadnje preprečile tudi izseljevanje mladih v mesta. Z njo se strinja tudi Karmen Furman; če občine ne bodo dobile dovolj denarja, bodo sredstva črpale iz investicijskih sredstev, to pa bo pomenilo manj investicij za občane. Enako meni Jožef Horvat iz NSi, ki je dejal, da je povprečnina prenizka, in ugotovil, da se Slovenija vse do danes ni naučila financirati lokalne skupnosti v skladu z evropsko listino o lokalni samoupravi.

Tudi sama koalicija ni enotna
Po besedah Roberta Polnarja iz stranke DeSUS je bil veto pričakovan, “gre namreč za razkorak med dejanskimi stroški občin pri zagotavljanju z zakonom določenih nalog ter višino povprečnine, ki je temeljni davčni vir za to”, je dejal, zato zakona niti sam ni podprl in ga tudi tokrat ne bo, ne strinja se namreč z mnenjem, da “se bodo župani že znašli, še vedno so se”, poroča STA.

Ministra skrbi, da bodo občine “izpraznile” proračun?!
Vlada Marjana Šarca in njen minister za finance Andrej Bertoncelj sta se v preteklih dneh velikokrat pohvalila, da ima Slovenija za prihodnje leto sprejet rekordnih 12 milijard vreden proračun. Ne glede na samohvalo vlade in napovedan rekordni presežek v proračunu so pozabili na delovanje lokalnega okolja in občin. Bertoncelj je namreč dejal, da bi višina povprečnine, kot jo želi državni svet, zahtevala dodatnih 137,3 milijona evrov proračunskih sredstev, zagotoviti bi bilo treba tudi več sredstev za investicije.

Finančni minister Andrej Bertoncelj grozil z odstopom v primeru sprejetja amandmajov Slovenske demokratske stranke (Foto: STA)

Finančni minister Andrej Bertoncelj je grozil z odstopom v primeru sprejetja amandmajev Slovenske demokratske stranke. (Foto: STA)

Več podpore za interventni zakon
Več podpore so člani odbora namenili interventnemu zakonu, na katerega so državni svetniki izglasovali odložilni veto zaradi neprimernega načina izredne uskladitve pokojnin, do katere bo v primeru ugodne gospodarske rasti v letu 2019 prišlo konec decembra 2020. Če bo torej gospodarska rast letos več kot 2,5-odstotna, naj bi se pokojnine decembra 2020 zvišale za smešnih 6,50 evra. A glede na nedavno objavo statističnega urada, da napovedana rast BDP pada, bi lahko upokojenci ostali tudi brez tega “drobiža”.

Napovedana rast BDP pada: Bodo upokojenci ostali tudi brez obljubljenih 6,5€ povišice za december 2020?

Zakon je nezakonit, neupravičen in neustaven
Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter o izredni uskladitvi pokojnin je vlada tokrat priložila proračunskim dokumentom z namenom, da bi omejili rast izdatkov na področju plač v javnem sektorju, o čemer se je dogovorila tudi s sindikati. V skladu s koalicijsko pogodbo pa je vanj zapisala še izredno uskladitev pokojnin. “Uskladitev pokojnin v nominalnem znesku za vse enako in ne v odstotkih je uravnilovka, ki ruši pokojninski sistem in s katero se ne strinjamo. Prav tako se z njo ne strinjajo upokojenci, zato so predlagali veto,” je pojasnil državni svetnik Branko Šumenjak. Kot je dodal, je zakon nezakonit, nepravičen in po mnenju nekaterih tudi neustaven. Takšna rešitev je bila v zakon vpisana v postopku obravnave v DZ na predlog poslanske skupine SAB, saj je tudi vlada predlagala uskladitev v odstotkih. A Bertoncelj je danes dejal, da je glavni namen zakona omejiti rast izdatkov na področju plač v javnem sektorju ter da bo, če ga DZ ne bo vnovič potrdil, prišlo do težav pri izvrševanju proračuna. Poslancem je zato predlagal, naj zakon tudi v ponovnem odločanju podprejo. Odbor je nato sklenil državnemu zboru z zadostno večino vseh članov priporočiti, naj glasuje za sprejem zakona. Glasovanje bo popoldne, potrebna pa je večina glasov vseh poslancev, to je najmanj 46.

Lana Božič