fbpx

Pod Cerarjevo vlado se je število pripadnikov Slovenske vojske zmanjšalo za cel bataljon

Foto: STA

“Ministrstvo za obrambo RS se na področju zakonodaje pohvali, da je pripravilo dva ključna zakona – Zakon o obrambi in Zakon o službi v Slovenski vojski. Kljub navedbi, da sta zakona rezultat dela in poskusa sprememb zakonov v več mandatih, ta navedba nikakor ne drži,” opozarjajo v Strokovnem svetu SDS in poudarjajo, da so vsebinske spremembe obeh zakonov nepomembne in  zgolj kozmetični popravki. Edina resna sprememba, ki jo je vlada bila primorana sprejeti in je bila v parlamentu sprejeta zgolj zaradi državotvornosti opozicije, je bila tista, ki je v času največje krize ob migrantskem valu omogočila sodelovanje Slovenske vojske pri varovanju državne meje. Zakona po njihovem torej ne prinašata nobenih resnih sprememb v vojaško-varnostnem sistemu, razen simbolnega povišanja plače vojaka, kar pa tudi ni rešeno primerno, saj ni urejeno sistemsko in primerljivo s policijskimi dodatki in nagradami.

Tudi sprejetje Zakona o kritični infrastrukturi je po mnenju Odbora za obrambo pri Strokovnem svetu SDS “dosežek” zgolj na deklarativni ravni. Na podlagi zakona bi bilo treba pripraviti celo vrsto podzakonskih aktov (ti naj bi bili v pripravi ?!), predvsem pa bi morali medresorsko pristopiti k implementaciji zakona, kar pa se ne uresničuje. Na ministrstvih, pristojnih za posamezno infrastrukturo, nimajo niti osnovnih idej, kako pristopiti k realizaciji naloženih nalog. Dela medresorske koordinacije ne koordinira nihče. Sistem kriznega upravljanja in vodenja je s sprejemom zakona dodatno obremenjen z nepreglednimi in nedefiniranimi pristojnostmi posameznih resorjev in bi zahteval celovito prenovo.

V primeru naravnih nesreč imamo nerazumljivo nizko število pripadnikov
“Vzpostavitev modularne zmogljivosti Slovenske vojske za zaščito, reševanje in pomoč v številkah, ki so predvidene za aktivacijo v časovnih okvirih 24 ur, so nerazumljivo nizke. Zgolj 740 pripadnikov, ki jih je mogoče po tej shemi aktivirati v 24 urah, je za potrebe resnih elementarnih in naravnih nesreč nesprejemljivo in kaže na žalostno sliko stanja Slovenske vojske. V mandatu te vlade se je število pripadnikov Slovenske vojske zmanjšalo za en bataljon, kar kaže na podcenjujoč in neustrezen odnos vlade do resorja. Obenem tako stanje kaže politično šibkost koalicijskega partnerja, ki vodi resor, da bi dolgoročno in trajno izboljšal položaj vojske v družbi.”

V strokovnem svetu so preverili tudi uporabo vladnega falcona. Zgolj poglavje, ki govori o razširitvi uporabe falcona tudi za humanitarne in zdravstvene namene, po njihovem zasluži pozitivno oceno. V letu 2012 je vlada Janeza Janše sprejela smelo odločitev in je falcon trajno vrnila v državno uporabo ter s tem zaključila brezplodne prepire o smiselnosti uporabe tega letala. “Žal pa vladi po tem nista sledili načrtom, ki so predvidevali tudi širšo, v zavezništvu NATO mogočo uporabo tega letala, vlada Mira Cerarja pa je to uporabo zbanalizirala do te mere, da je vojaško letalo bilo uporabljeno tudi za njegove izlete na športne prireditve širom Evrope,” dodajo v Odboru za obrambo pri Strokovnem svetu SDS.

Na koncu še izpostavljajo, da ena od ključnih zavez iz koalicijskega sporazuma, ki govori o tem, da bo poskrbela za vzdržno in učinkovito gradnjo zmogljivosti, ni uresničena niti na nivoju definiranja potreb le teh. V resorju je prišlo celo do tako nasprotujočega si stanja, da sta vojaški del ministrstva in upravni del, z ministrico na čelu, želela prenesti odgovornost o teh odločitvah na pristojni parlamentarni odbor za obrambo.

C. Š.