Podpredsednik DZ Jože Tanko na slavnostni seji: Slovenija stagnira zaradi zgrešenih potez levičarskih vlad!

Podpredsednik DZ Jože Tanko. (Foto: STA)

Eno temeljnih izhodišč slovenske osamosvojitve je bil upor proti kršenju človekovih pravic, je na pred dnevom samostojnosti in enotnosti dejal podpredsednik DZ Jože Tanko. Prek postulatov pravne države naj bi bilo v Sloveniji enako varstvo pred zakonom zagotovljeno vsakomur. Vendar pa še zdaleč ni vse tako, kot bi moralo biti, je opozoril.

Tanko je v nagovoru na slavnostni seji DZ pred praznikom spomnil na besede predsednika Socialdemokratske zveze Slovenije Jožeta Pučnika po razglasitvi začasnih rezultatov plebiscita: “Jugoslavije ni več, zdaj gre za Slovenijo.” Z rezultatom plebiscita je bil dan ukaz tedanji politiki, katere jedro je predstavljal Demos, da udejanji stoletne najintimnejše želje slovenskega življa po samostojni državi.

Mednarodna skupnost po besedah Tanka ni bila naklonjena razpadu Jugoslavije in tudi tedanji režimski politiki so na vse mogoče načine ovirali vzpostavitev samostojne države, a zaradi vztrajnosti in nepopustljivosti Demosovih politikov se je zgodilo prav to. “Če bi še tedaj zamudili priložnost, Slovenije kot države ne bi bilo,” je opozoril.

So pa idejo samostojne Slovenije močno podprli tudi Rimskokatoliška cerkev, Slovenci v zamejstvu in Slovenci, razseljeni po Evropi in ostalih celinah. “To je poenostavilo poti do mednarodnega priznanja države, pa tudi njihova finančna pomoč ni bila zanemarljiva,” je dejal Tanko.

Razoroževanje TO in lustriranje Demosa
Podpredsednik DZ je v nagovoru povzel še nekatere ključne dogodke v procesu osamosvajanja, od izdaje ukaza o razorožitvi Teritorialne obrambe ter posveta delegatov in ministrov koalicije Demos v Poljčah pa vse do ustanavljanja lastne vojske, ki je bila tudi ključni dejavnik obrambe samostojnosti Slovenije in vojaške zmaga nad JLA.

Ob tem je izpostavil, da je bil Demos odprt do drugače mislečih, ni izvajal lustracije in revanšizma. So pa bili tega deležni politiki Demosa, čeprav so to tedaj morda spregledali. Sprožene intrige so ob naivnosti, politični neizkušenosti in peti koloni v Demosu pripeljale do razpustitve Demosa, je povedal Tanko. Demosove stranke in njihovi vplivni posamezniki so tudi postajali lahke tarče, ki so jih z aferami izrivali ali celo odstranili iz političnega prostora.

Stagniranje države zaradi zgrešenih potez levičarskih vlad
Tanko je spregovoril tudi o aktualnih razmerah v državi in ocenil, da je Slovenija po letu 2008 začela stagnirati. “Levičarske vlade so v tem obdobju sprejele več enostranskih političnih odločitev, ki so močno škodile državi. Takšne so bile po besedah Tanka tudi odločitve za arbitražo, za tožbo Hrvaške, za podpis Marakeškega sporazuma in za “omogočanje prostega prehoda množice oboroženih ilegalnih migrantov na slovenska in evropska tla“. Te je Tanko označil za “hudo varnostno grožnjo za Slovenijo in Evropo”.

Foto: DZ

 

Kot največje breme države pa je Tanko navedel nedelovanje preiskovalno-sodnega sistema. Kot je dejal, ni čudno, da je zaupanje v sodstvo, torej v pravico in pravičnost, tako nizko. Temelj uspešne države je pravično sodstvo, je še poudaril Tanko.

Govor v nadaljevanju objavljamo v celoti:

Dragi Slovenke in Slovenci, sodržavljanke in sodržavljani,

Slovenci zunaj meja Slovenije,

spoštovani predsednik republike,

spoštovani poslanke in poslanci, nekdanji poslanke in poslanci,

visoki gostje!

Danes se spominjamo enega najpomembnejših dni v slovenski zgodovini. Tega dne pred 29-imi leti je bil izpeljan plebiscit, na katerem smo se prebivalci Slovenije odločali o svoji nadaljnji poti. O tem, ali bomo še ostali v Jugoslaviji, ki ni delovala kot pravno urejena država, saj so se v njej hudo kršile človekove in nacionalne pravice ter pravice republik in avtonomnih pokrajin, ali pa bomo šli svojo pot, ki bo temeljila na svobodi in demokraciji.

Na plebiscitu je “za” samostojno in neodvisno državo Slovenijo glasovalo 88,5 % vseh volivcev oziroma 95 % tistih, ki so se glasovanja udeležili.

Dr. Jože Pučnik, politični zapornik v Titovi Jugoslaviji, disident in politični emigrant, ki se je ob koncu 80. let prejšnjega stoletja vrnil v propadajočo Jugoslavijo, in postal predsednik SDZS (Socialdemokratske zveze Slovenije) ter nesporni vodja Demosa in gonilna sila osamosvajanja Slovenije, je ob razglasitvi začasnih rezultatov plebiscita zanosno izjavil: »Jugoslavije ni več, zdaj gre za Slovenijo.«. Njegova napoved se je hitro, v samo pol leta tudi uresničila.

Uradni rezultati plebiscita so bili razglašeni v tem prostoru tri dni kasneje, 26. decembra 1990, pri čemer je predsednik takratne skupščine dr. France Bučar med drugim dejal: »Slovenski narod se je s prepričljivo večino, skoraj soglasno izrekel za samostojno državo. To je dejanje njegove volje, za katero ni nikomur odgovoren, razen samemu sebi.«.

Z rezultatom plebiscita je bil dan ukaz tedanji politiki, katere jedro je predstavljal Demos, da udejanji stoletne najintimnejše želje slovenskega življa po samostojni državi.

V naše možnosti, da oblikujemo samostojno državo, je sprva verjel le malokdo, a ideje odločnih posameznikov so v 80-ih in začetku 90-ih let hitro pridobivale podporo. K temu so pripomogla tudi dogajanja na evropskem komunističnem vzhodu, kjer je finančni zlom lomil in zlomil tudi politične okove. Padec berlinskega zidu je sprožil procese političnega in nacionalnega osvobajanja. Ta val je oblil tudi Slovenijo.

Mednarodna skupnost sicer ni bila naklonjena razpadu Jugoslavije in tudi tedanji režimski politiki so na vse mogoče načine ovirali vzpostavitev samostojne države, a zaradi vztrajnosti in nepopustljivosti Demosovih politikov se je zgodilo prav to. Če bi še tedaj zamudili priložnost, Slovenije kot države ne bi bilo.

Ob tem je treba povedati, da so idejo samostojne Slovenije izjemno močno podprli tudi Rimskokatoliška cerkev, Slovenci v zamejstvu in Slovenci, razseljeni po Evropi in ostalih celinah, pri čemer so zastavili ves svoj vpliv v državah, v katerih so živeli. To je poenostavilo poti do mednarodnega priznanja države, pa tudi njihova finančna pomoč ni bila zanemarljiva. Vsem smo dolžni veliko in trajno zahvalo.

V vseh fazah osamosvajanja Slovenije so se postavljale ovire, ki bi, če ne bi bilo med ljudmi toliko osamosvojitvene zavesti in naboja, lahko popolnoma obrnile tok zgodovine in na tem ozemlju bi najbrž doživljali podobno brutalnost jugoslovanskega režima, kot smo jo že enkrat – po koncu druge svetovne vojne – in kot se je to ob razpadanju Jugoslavije dogajalo v nekaterih drugih republikah. Tisti režim je v praksi pokazal, kaj je dejansko pomenil socializem s človeškim obrazom. Svet je bil šokiran. Lahko si zamislite, kaj bi se v primeru poraza zgodilo z osamosvojitelji.

Ena takih ovir, ki bi lahko precej zapletla razmere še pred razpisom prvih svobodnih volitev v Sloveniji, bi lahko postal za 1. 12. 1989 načrtovani miting resnice, s katerim so režimsko podprti aktivisti iz južnih republik hoteli v Sloveniji aktivirati tiste, ki so nasprotovali samostojnosti Slovenije. Zaradi stavke sindikata strojnega osebja slovenskih železnic, s katero so blokirali prihode vlakov z juga preko slovenske meje, je miting klavrno propadel. Mobilizacija tistih, ki niso hoteli samostojne Slovenije, ni uspela.

Le nekaj dni po propadu mitinga, 4. 12. 1989 je bila ustanovljena koalicija Demos, v katero so se sprva povezale tri stranke – SDZS (Socialdemokratska zveza Slovenije), SDZ (Slovenska demokratična zveza) in KD (Krščanski demokrati), nekoliko kasneje so se mu pridružile še druge stranke. Predsednik Demosa je postal dr. Jože Pučnik, cilj Demosa pa je bil nedvoumen – osamosvojitev Slovenije.

Konec leta 1989, 30. 12., je bil objavljen razpis prvih večstrankarskih demokratičnih volitev. Na volitvah aprila 1990 pa je Slovenija dobila novo politično podobo. Zmagale so stranke koalicije Demos, ki pa so se zaradi tripartitno sestavljene skupščine soočale z blokadami in z velikimi težavami pri realizaciji projekta samostojne Slovenije.

Le deset dni po konstituiranju prve demokratične skupščine je bil izdan ukaz o razorožitvi Teritorialne obrambe, predsednik predsedstva je bil nekaj dni neodziven, velik del orožja TO je bil predan jugo armadi. Bistveno sta oslabili vojaška in pogajalska moč nove oblasti, ki sta bili potrebni za zavarovanje procesa osamosvajanja. A pomladniki niso popuščali in niso obupali, Pučnikove besede – »zdaj gre za Slovenijo« so vzeli zares in poiskali alternative.

Novembra 1990, leto po padcu berlinskega zidu, so se v Poljčah na dvodnevnem posvetu zbrali tedanji delegati in ministri vladne koalicije DEMOS, na katerem je bila sprejeta odločitev, da se vseljudski referendum izvede 23. decembra 1990. Odločitev je javnosti sporočil dr. Jože Pučnik, ki je bil tudi pobudnik tega posveta.

Demos je 6. decembra 1990, še pred glasovanjem o Zakonu o plebiscitu o samostojnosti in neodvisnosti Slovenije, s predstavniki vseh političnih strank in poslanskih skupin sklenil Sporazum o skupnem sodelovanju na plebiscitu. Skupščina Republike Slovenije je v nadaljevanju na skupni seji vseh treh zborov zakon sprejela z veliko večino in brez glasu proti. Demos je iskal široko podporo za plebiscit in bil zanjo pripravljen plačati visoko politično ceno. V navedenem sporazumu je zapisano, da si zaslug za pozitiven izid plebiscita ne sme pripisati nobena stranka. Demos se je s tem vnaprej odpovedal dejanskim in nespornim zaslugam za osamosvojitev Slovenije.

Ljudsko glasovanje z zgodovinsko udeležbo in zgodovinsko enotnostjo naroda ni dopuščalo nobenega dvoma in poraženi politiki nobene interpretacije glede plebiscita. A slednja kljub temu ni mirovala. Vedno je našla kaj, kar je oviralo proces osamosvajanja.

7. 2. 1991 je bila objavljena Deklaracija za mir, ki je bila naperjena proti oboroževanju razorožene Slovenije in proti lastni vojski. Podpisali so jo nekateri člani skupščine, podpisali so jo tudi vsi člani predsedstva države, razen Ivana Omana. Dr. Jože Pučnik je to deklaracijo označil za veleizdajo. Upravičeno. Ivan Oman pa je bil tudi edini član predsedstva, ki je podprl ustanavljanje slovenske vojske, ki je bila, kakor se je pokazalo le nekoliko kasneje, ključni dejavnik obrambe samostojnosti Slovenije in vojaške zmage nad jugo vojsko.

Demos je bil odprt do drugače mislečih, ni izvajal lustracije in revanšizma. So pa bili tega deležni politiki Demosa, čeprav so to tedaj morda spregledali. Poražena proti osamosvojitvena politika, ki je imela močno oporo v večinskem delu predsedstva republike, v kadrovsko skoraj nedotaknjeni državni administraciji na vseh ravneh, v obveščevalnih službah, organih pravosodja, medijih, deloma pa tudi v novonastalih strankah, je uspevala s sistematičnim onemogočanjem in izločanjem pomladnih politikov, ki so postajali žrtve revolucionarnega načela, da »Kdor ni z nami, je proti nam, je sovražnik. Za premagovanje sovražnika so dovoljena vsa sredstva.«.

Sprožene intrige so ob naivnosti, politični neizkušenosti in peti koloni v Demosu pripeljale do razpustitve Demosa. Demosove stranke in njihovi vplivni posamezniki so postajali lahke tarče, ki so jih z aferami izrivali ali celo odstranili iz političnega prostora. Naj spomnim samo na nekatere – na Depalo vas, na ukradeno službeno vozilo podpredsednika vlade, na oglejsko izjavo, na umor predsedniškega kandidata Ivana Krambergerja, na afero orožje, ki se je v tem tisočletju nadgradila še z afero Patria, itd. Ustavljanje desnice je postalo projekt. S tem so se spreminjale tudi prioritete in načini političnega delovanja. Prave vrednote, ki jih gojijo in spodbujajo razvite in konkurenčne družbe in jih je zagovarjal tudi Demos, so postale breme in ovira, domovinsko pravico pa so začeli dobivati privilegiji, izkrivljanja dejstev, zavajajoče interpretacije, prikrivanje kriminala, itd. Zelo dobro se je poskrbelo za nasprotnike osamosvojitve, celo za tiste, ki so kot oficirji aktivno sodelovali v agresiji na Slovenijo. Ti so dobili boljši status kot vojni veterani in boljše pokojnine od velike množice naših upokojencev.

Spoštovani!

V zadnjih desetih letih, po letu 2008, je Slovenija začela stagnirati. V tem obdobju so večino časa prevladovale stranke s t.i. novimi in politično neobremenjenimi obrazi, torej politiki in stranke brez politične kilometrine, brez občutka, kako se upravlja z državo in brez mednarodnih povezav, torej stranke za en mandat. Iz vzorne članice, tako so nas pred letom 2008 upravičeno označevale članice EU in so nam zaradi tega kot prvi novi članici dodelili tudi vodenje EU, smo postali obrobna članica skupnosti, ki je v slabih odnosih z vsemi sosedi. Zapravili pa smo ves politični in gospodarski kapital. Prehitevajo nas članice iz vzhoda, ki so bile po standardu še leta 2008 daleč za nami. In samo tri levičarske vlade z novimi obrazi so bile dovolj za tak zdrs.

Po letu 2008 je bila odpravljena tudi Demosova praksa, da se aktualna izvršna politika dogovori ali vsaj dogovarja glede temeljnih političnih zadev z opozicijo. Ko so v tem obdobju prevladovale levičarske stranke, so izključevale sodelovanje z opozicijo, v kratkem času enega leta, ko je vlado vodila SDS, pa so sodelovanje zavračale. Levičarske vlade so v tem obdobju sprejele več enostranskih političnih odločitev, ki so po nepotrebnem močno delile slovensko javnost in močno škodile državi.

Taka je bila odločitev za arbitražo, taka je tudi odločitev za tožbo Hrvaške, za podpis Marakeškega sporazuma, taka je odločitev za nezavarovanje južne meje in omogočanje prostega prehoda množice oboroženih ilegalnih migrantov na slovenska in evropska tla. Ilegalci so huda varnostna grožnja za Slovenijo in Evropo. Priča smo hudim ekscesom ilegalcev. Se kdaj vprašate, kako lahko ljudje, ki bežijo iz svojih dežel zaradi vojn in nasilja, na evropskih tleh zablestijo prav z brutalnimi nasilnimi dejanji.

Oblast naših človekovih pravic in pridobitev evropske civilizacije ne varuje. Namesto za ustvarjanje in razvoj se čedalje več sredstev namenja za nastanitve ter socialne in druge pravice ilegalcev. Marsikateri od teh ima na naših tleh boljši standard kot naši državljani, ki ustvarjajo ali so ustvarjali za naše skupno dobro. Ilegalci ne trpijo zaradi čakalnih dob v zdravstvu in nimajo nobenih nastanitvenih težav v domovih.

Največje breme te države pa je delovanje preiskovalno sodnega sistema. Čeprav sta za pregon najtežjega kriminala ustanovljena specializirana oddelka tako v okviru policije (NPU) kakor tudi tožilstva (SDT), nikakor ne stečejo preiskovalni in posledično sodni postopki, ki so povezani z realnimi hudimi kaznivimi dejanji: z bančno luknjo, s pranjem ilegalnega denarja in financiranjem terorizma, z izginjanjem državne srebrnine oziroma s poceni prodajami državnih firm raznim strateškim anonimnim skladom s skoraj nič premoženja, s preplačili in korupcijo v zdravstvu, s preplačanimi investicijami, z drugimi utajami in poneverbami. Kljub obilici dokumentov in celo dokazov se primeri leta ne premaknejo z mrtve točke. Preiskovalci in sodstvo se globoke države nikakor nočejo lotiti. Sicer pa kadri, ki to uničujoče načrtno ropanje države izvajajo, rotirajo po vseh pomembnih funkcijah doma in v tujini.

Po drugi strani pa se v preiskovalnih in sodnih mlinih znajdejo osebe, za katere ni nobenih resnih oziroma zadostnih dokazov. Sodi se jim na osnovi indicev ali anonimnih ovadb, pri pisanju preiskovalnih odredb se serijsko pojavljajo ista imena ali jim sodijo isti senati. A ko se zavrtijo vse sodne instance, je obtožena oseba oproščena ali proces zastara. Imamo pa tudi primere, ko proti izbranim osebam nobeni dokazi niso dovolj trdni ali niso pridobljeni na pravi način in jih sodišče izloča. V prvem primeru gre za osebe, ki ne pripadajo pravi politični opciji, v drugem primeru pa za čvrste člene sedanjega političnega režima. Ustavljanje desnice se nadaljuje. Ni čudno, da je zaupanje v sodstvo, torej v pravico in pravičnost tako nizko. A temelj uspešne države je pravično sodstvo. Če tega ni, ni uspešne države, uspešne so lahko samo klike.

Tudi nedavna blokada zaslišanj nekaterih tožilcev in sodnikov na parlamentarni preiskovalni komisiji, ki se je zgodila ob nedvomni podpori vlade, poslancev koalicije in celotne tožilske in sodne oblasti z ustavnim sodiščem vred, kaže na resnost problema. To, da se ena veja oblasti sama izvzame iz preiskave, pritrjuje upravičenosti dvomov v neodvisno in pravično sodstvo. Sistem zavor in ravnovesij je s tem porušen. Sporočilo je jasno, sodstvo je nedotakljivo in dela, kar hoče. Resen zunanji nadzor je ukinjen. Da vladavine prava v Sloveniji ni, je dejstvo, da jo zahtevamo od drugih, zunanjih institucij, je smešno.

Tudi vlada s svojimi odločitvami ne prispeva k vladavini prava. Načrtno neizvajanje odločb ustavnega sodišča, s katerimi bi se popravile krivice, ali načrtno sprejemanje zakonov, pri katerih vsi pristojni opozarjajo, da gre za kršitev ustave, pri čemer vladni predstavniki ustavno spornost celo javno priznajo, vladne blokade nadzora nad obveščevalnimi službami, sklicevanje Sveta za nacionalno varnost (SNAV) brez predstavnika največje opozicijske stranke, kažejo na napuh, aroganco in nekompetentnost. Pa tudi, da se pravna država sistematično ruši. Tako se ohranja temeljni postulat razdvajanja na naše, privilegirane, kasto in ostale, ki s(m)o potrebni samo za plačevanje davkov.

Spoštovani gospe in gospodje!

Eno temeljnih izhodišč naše osamosvojitve je bil prav upor proti kršenju človekovih pravic. Naša država je danes, vsaj z ustavo, ki ravno danes praznuje 28 let, utemeljena na spoštovanju človekovih pravic in tudi prek postulatov pravne države naj bi bilo v Sloveniji enako varstvo pred zakonom zagotovljeno vsakomur. Še zdaleč ni vse tako, kot bi moralo biti.

Dovolite, da nocojšnje misli sklenem s spominom na velikega Slovenca, narodnega preroditelja, učitelja, pesnika, prevajalca in duhovnika Valentina Vodnika. Od njegove smrti mineva 200 let. Bil je vsestransko aktiven, predvsem pa je bil zaveden Slovenec. V eni svojih najbolj prepoznavnih pesmi – Dramilo, je v prvem verzu zapisal: »Slovenc, tvoja zemlja je zdrava.«. In res je, naša zemlja zdrava, a storimo vse, da bomo vanjo vedno znova posadili dobro seme, prave vrednote, da nam bo vsem, ki tu živimo, vedno znova rodila obilen sad.

Dragi rojakinje in rojaki,

draga domovina,

iskrene čestitke ob dnevu samostojnosti in enotnosti! Naj obenem vsem v teh prazničnih dneh in v novem letu zaželim vse dobro in v zaključku dodam še ponižno željo: naj se enotnost, ki smo jo v poklon slovenskemu narodu dodali v ime praznika v letu 2005, ponovno prebudi. Potrebujemo jo.

Hvala za vašo pozornost.

 • črnaovca

  podn

 • JANEZ GUS

  Vse,lar je Tanko povedal je še kako res.To tudi rdečuhi vedo,samo njih boli ku ,,,,za državo.Njih briga samo lastna rit.Nagrabit čim več,pa če rabijo ali ne.Njihov poln gobec sociale je bla…bla.

 • bubamara

  Rdeči nikoli niso imeli narodno državo za svojo intimno opcijo. Zato bodo še naprej delali vse, da iz večinskega naroda naredijo multikulti družbo, kjer bo vsak lahko ebal vsakega; moški fantka ali kozo, itd. So lepo včeraj povedali sorodniki padlih v vojni leta 91: za takšno Slovenijo naši bližnji sigurno niso dali življenja.

 • črnaovca

  Kdo so bili peta kolona? Kolikor se spomnim je njaveč ktitik požel Lojza ki je v vojni povsem odpovedal in dejansko je vse vodil Janez ki je tudi najbolj kritiziral Lojzata ker mu je bilo jasno da je nesposoben. Očitno je bilo že takrat nekaj narobe z Janezovo kritiko ker je menda ta pripeljala do razpada koalicije

  • JANEZ GUS

   Ti se rajši pozanimaj okoli Milana et company potem pa nabijaj.

   • črnaovca

    A si se ustrašu da bi prišlo kaj na dan, jaz to peto kolono razumem drugače, morda se motim

    • JANEZ GUS

     Slabo razumeš.

 • VERZIFIKATOR

  Iz predbožične pridige

  TANKI LEVITI

  Se povzpel na prižnico je Jože,
  predbožično pridigo povedal,
  včasih v prvi vrsto k njim pogledal,
  ki ježile so se vsem jim kože.

  Vsi pod kožo vendar smo rdeči,
  vsi krvavi, Darjan je zastokal,
  Borko skorajda ob tem zajokal,
  Florjan v družbi trzal je sedeči.

  Poje nam levite, se je zdrznil
  v prvi vrsti Darjan ministrantek,
  Borko je ob njem mencal kot fantek,
  Florjan vsakokrat nervozno trznil.

  Bral levite jim je prav natanko
  Jože v pridigi tej predbožični,
  da presedali so se dotični,
  kakor zajčki, padejo ko v zanko.

  Bral preudarno Jože je levite,
  v prvo vrsto tu in tam poškilil,
  ni se grehov, grešnikov usmilil,
  rabil je besede neprikrite.

  Borko se levitov je otepal,
  češ saj vse sem storil, kar sem mogel,
  Darjanček ob njem je onemogel,
  Florjan roke vil je, prste sklepal.

  V pridigi so prepoznali znanko,
  saj jim je naravnost vse povedal,
  zborček se levitov je zavedal,
  da na ploskev so stopili tanko.

  • Minovak

   Bravo B. naš veliki, kritični pesnik! Želim ti blagoslovljen Božič in veliko zdravja v letu, ki prihaja.

 • montyamp

  Pod kokainskim kartelom še nobena država je uspela .
  Murglosrbski balkanski bojevniki so kramljali z žveplenim pritlikavcem , kot serpentinšek s svojimi priležnicami , napol skrito .
  Se pravi , kjer je dim je tudi ogenj .
  Kjer gnezdi murglosrbska golazen , je atentat zagotovljen .
  ATENTAT — ATENTAT — ATENTAT — ATENTAT — ATENTAT — ATENTAT
  K*R*A*M*B*E*R*G*E*R*-S*L*I*V*N*I*K*-G*O*L*U*B*-J*A*M*N*I*K-K*O*K-……………..

 • montyamp

  Hudo je hudo med patologijo zvezdašev ki rastejo iz 800 morišč po državi .
  Hebeš take zmagovalce pred katerimi beži vse v tujino , naseljuje se pa južnjaški šoder .

  • lena

   Ko bo tega sodra dovolj tukaj, bo kot bumerang zasul in unicil levake, ampak ti so premalo inteligentni, da bi kapirali, kaj sedaj pocno!

 • montyamp

  Zamujena LUSTRACIJA l.91 , je napaka , ki spominja na strpno držo do komunistične golazni med WW2 .
  Strpnost med podganami == samomor .

 • montyamp

  Slovenija se bo po novem imenovala BANKROT-ATENTAT -MURGLOSRBIJA

 • Andrej

  A Kučana pa ni bilo? Mu ne bi škodilo, če bi malo obnovil zgodovinska dejstva.

  • Stajerka

   ….je bil na balkonu, z drugorazrednim….

  • to_mi_delaj

   najbrz je sel v murgle zapravit 5000 e penzije za bozic in novo leto.
   Pa še to: KUCKO NE ŽELIM TI VESELEGA BOŽIČA IN NE ŽELIM TI SREČNEGA NOVEGA LETA, UPAM DA TI V LETU 2020 GRE VSE NAJSLABŠE, TAKO KOT TI ŽELIŠ NAM DRUGORAZREDNIM DRŽAVLJANOM. EDINO UPAM DA TE PRIDE POZDRAVIT MATILDA IN TO ČIM PREJ.

  • JANEZ GUS

   Ov bo bil v Lažgošah.

 • Slovenec

  Levica je uničevalka Slovenije in razvoja Slovenije.

 • Stajerka

  …..poslušala…..in se že včeraj spraševala, če ima Tanko naročeno varovanje……od vsega so najbolj neprecenljivi pogledi lewakov…….če ne bi bilo kamer, bi se jih verjetno 1/2 spokala iz dovarne, tako pa so morali poslušat do konca…….
  …..čestitke Tanku za čašico rujnega, ki je zadela žebljico na glavico……

  …..je pa bil zanimiv nagovor Židana, ki ga je ponovil 2x…….po sledečem vrstnem redu……spoštovani državljani in dražvljanke, spoštovane Slovenke in Slovenci……javno dokazana drugorazrednost avtohtonega naroda!!!…….pujs neolikan!!….

 • Stajerka

  ……je pa zanimiva kontrakditorna, shizofrena situacija Šarca, norcem polepšala praznik…..

  ….nekje v obrobju je bila novica, da je na kosilu gostil vojne veterane-osamosvojitelje in svojce padlih……in to celih 48 ur po tistem, ko je bil na obisku pri agresorju in jim obljubljal pouk jezika okupatorja v Sloveniji……

  ……to kar počno NI NORMALNO……enostavno NI NORMALNO!!…….

 • crniocar

  stagnira zaradi vseh hurčevih politikov,
  kamor spadatete tudi vi gr. tanco

 • Unikatna

  Dober govor…in mnoge žalosti to, da nismo in ne znamo obdržati tisto, kar smo si takrat priborili…Domovina je samo ena in treba jo je spoštovati!

 • Anut

  Leve stranke v Sloveniji bodo na oblasti tako dolgo, dokler bo imela desnica JJ. Mnogokrat dokazano. Zakaj je tako pa desnica sama ve najbolje.

  • slosin

   ne lapaj… A Logar v Lj ni bil izvoljen samo zato, ker je JJ predsednik SDS-sa?

   • Anut

    Da

 • Lisjak

  Ta proslava bi lahko trajala največ kako dobro minuto,če bi Tanko začel z minuto molka ter nam povedal kaj dobrega je v deželi tej.

 • xtc

  Tanko je povedal zelo narobe SLO stagnira zaradi Kučan-Tito -SFRJ politike,ki jo tera kučan z vsemi silami,kako uničiti SLO in ob propadu le te ljudi spraviti nazaj vnjemu ljubo Srboslavijo.
  Treba je nameč vedeti,da Slovenija NI Kučanova država on je Yugoslaven-ne nazadnje je tednik Reporter,predno še ni postal Invalidski Vjesnik Slovenije zelo podrobno raziskal pravo narodnost MK,ki ima zelo .zelo malo s Slovenstvom,sploh po očetovi strani ne,mati pa naj bi sicer bila Slovenka a zelo verjetno mešanka z Madžari-oba starša in sorodstvo so bili izraziti madžaroni,vsaj eden sorodnik naj bi bil zaradi teh dejavnosti tudi ustreljen.Skratka prihajal je iz družine ,ki je bila za komuniste “izdajalska”,zato je bil zaradi tega več kot primeren za “pravoverno vzgojo” saj je moral dokazovati sebi in drugim,da ni “tak” kot familija ampak za “stvar” zato je že v rani mladosti ovajal “sovražnike naroda” in hitro zaradi zagrzenosti napredoval po partijski liniji
  Kajti osebnostno so taki ljudje zelo primerni za partijo,saj imajo “madež” krivde , za katerega morajo dokazovati,da so z njim opravili in to nenehno in so brez domovine(v Prekmurju ,Madžarske ni bilo več),zato so posebej gnetljivi in pripravljeni za dokazovanje ,da niso “taki” iti čez vse meje,
  In realno SFRJ je bila za Kučana z KPS ,kot mati in oče ,ki mu je dala vse -njegova intimna opcija,ki mu so mu jo JJ ,Pučnik in “Domobranski izdajalci uničili” zato bo naredil vse ,da SLO uniči in restavrira in pripelje nazaj svojo “mati” SFRJ,katero so mu “ubili” narodni uizdajalci,ki so jih 45 po šahtih,grabnih,breznih in še kje.Slovenija je zanj vsiljena “izdajalski-heretična tvorba-daleč od pravovernosti-h kateri teži-in do nje ne čuti nič,kar je tudi jasno javno izražal,kar si nobeden normalen politik v EU nebi upal,ker bi bil politično mrtev takoj)tumpasti mlajši hlapčki pa sledijo ne vedoč ,da jih pelje v enak propad,kot je Kučanov bog-Titek peljal SFRJ in enak konec

  • JANEZ GUS

   Zato moramo domoljubi z vsemi sredstvi te podle mađarunove namere preprečit.

 • Artur

  Tanko a si si ogledal njihove mračne, bebave frise, ko si jim dal “kropa pit”?
  https://4d.rtvslo.si/arhiv/slavnostne-seje-drzavnega-zbora/174660614

 • Common Sense

  Čudno, da so mu sploh pustili sploh to povedati. In še bolj čudno, da se ni oglasil kakšen zadrogirani Che Guevara in se začel demokratično dreti iz ozadja.

  • maček ivan

   Se strinjam, čudno da so mu dovolili govorit.

  • maček ivan

   Tega “domobranca” bi pa ja lahko “zakopal” v kakšno luknjo.

   • rabbit

    Ti si pa že zakopan v zemljo zadobrovški klavec.

  • maček ivan

   No, mislim. Tip ugotovi, da pa nekaj ne štima. Mogoče pa kaj čudnega je???

  • maček ivan

   In polj se čudite zakaj ne želim plačati niti evra davka v to vukojebino,….

 • lena

  Tisti, ki znajo in so sposobni, v sestih letih naredijo blagostanje, nasi levaki, pa so v zadnjih sestih letih pripeljali drzavo na rob propada! K nesposobnosti je pripomogla tudi pokvarjenost, da smo tako nizko padli!

 • DOMOVINSKA LIGA

  Tako kot smo danes Slovenci razdvojeni nismo bili niti leta1941.

  • tohuvabohu

   Vzrok razdvojenosti pa je ves čas enak.