fbpx

Poglejte, kaj meni vlada o sodnici, ki je bila “pijana kot čep”

Fotografija je simbolična (foto: Twitter)

Ministrstvo za pravosodje je ocenilo, da Komisiji za etiko in integriteto pri Sodnem svetu ne bo predlagalo niti sprejema načelnega mnenja v zvezi z ravnanjem sodnice Ane Testen, ki je na svojem Facebook profilu zapisala, da je bila pijana kot čep.

Razkritje Reporterja, da je okrožna sodnica Ana Testen v odprtem delu svojega Facebook profila objavila svojo fotografijo s sončnimi očali in pojasnila, da je “bila v Portorožu pijana kot čep, zato ima očala”, je zelo odmevalo v javnosti. Po tem, ko so o tem incidentu poročali mediji, je svoj zapis umaknila.

Poslanec SDS  Vinko Gorenak pa je z zvezi z omenjenim zapisom na vlado Mira Cerarja naslovil pisno poslansko vprašanje, v katerem ga je zanimalo, ali je omenjeni zapis v skladu s predpisi in Kodeksom sodniške etike, ki med drugim določa tudi to, da sodnik z osebnim zgledom varuje ugled sodstva in se v vseh svojih dejavnostih izogiba neustreznemu ravnanju ali obnašanju. Prav tako ga je zanimalo, kaj o omenjenem zapisu meni vlada Mira Cerarja in kaj namerava storiti, v kolikor omenjeni zapis ne sledi spoštovanju predpisov in Kodeksu sodniške etike.

Sodniški incidenti povzročajo odklonilen odziv javnosti
Vlada je v odgovoru poslancu SDS uvodoma zapisala, da na načelni ravni, seveda, meni, da bi morala biti ravnanja vseh funkcionarjev, tako pri opravljanju javne funkcije kot tudi zasebno, takšna, da z njimi ne krnijo ugleda institucije, v kateri opravljajo svojo funkcijo. Navaja še, da ravnanja sodnikov, ki pri povprečnem posamezniku vzbudijo (izrazito) odklonilen odziv, ne samo, da krnijo ugled sodstva, ampak posledično povzročajo tudi nezaupanje državljanov v sodno vejo oblasti.

Ker lahko upravičeno sklepamo, da je dejanje sodnice Ane Testen pri marsikateremu povprečnemu državljanu vzbudilo (izrazito) odklonilen odziv in se je posledično pri teh državljanih pojavilo ali le še poglobilo njihovo nezaupanje v sodno vejo oblasti, je še toliko bolj pomembno, kar je vlada v nadaljevanju odgovora zapisala glede svojega ukrepanja zoper sodnico Ano Testen.

Je zgolj pisno opozorilo dovolj?
Vlada navaja, da je v zvezi z ukrepi glede zapisa na Facebook profilu povprašala okrožno sodišče, ki je navedlo, da je sodnico že na podlagi predhodnega novinarskega vprašanja nemudoma povprašalo po pojasnilih. Po prejemu pojasnila, pri čemer ne vemo, kakšno je to bilo, je predsednik okrožnega sodišča ocenil, da bo sodnici zadoščalo pisno opozorilo, da naj bo v prihodnje njen način komuniciranja na omrežjih čim bolj zadržan. Sodišče je tako ocenilo, da je pisno opozorilo doseglo namen in da zato morebitni nadaljnji ukrepi proti sodnici niso predvideni. Ministrstvo za pravosodje, ki ga vodi Goran Klemenčič, pa je ocenilo, da komisiji pri Sodnem svetu za etiko in integriteto ne bo predlagalo niti sprejema načelnega mnenja v zvezi z ravnanjem sodnice, kaj šele, da bi kako drugače ukrepalo.

Odgovor vlade se na tem mestu zaključi. Tako ne izvemo, kaj konkretno vlada Mira Cerarja meni o ravnanju sodnice Ane Testen. Kljub zelo jasnim stališčem članov Stranke modernega centra, predvsem pa njenega predsednika Mira Cerarja pred državnozborskimi volitvami leta 2014 o tem, kako je treba v slovensko družbo pripeljati višjo etiko in moralo, Miro Cerar ne zmore niti minimalnega komentarja o tem, ali so dejanja sodnice Ane Testen primerna za človeka, ki opravlja sodniško funkcijo. Kljub temu pa smo iz odgovora na poslansko vprašanje izvedeli, kaj bo vlada Mira Cerarja storila glede ravnanja sodnice Ane Testen. To pa je: ničesar.

C. Š.