fbpx

Poglejte si, koliko so v namestitve starejših vložile leve in zdajšnja vlada! Napočil je čas za izboljšanje položaja starejših

Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Janez Cigler Kralj na terenu med ljudmi (Foto: Twitter JCK)

Potem, ko smo bili dlje časa na račun ignorance levih vlad priča nezadostnemu vlaganju v domove za starejše, kar se je še posebej intenzivno pokazalo v času epidemije novega koronavirusa, je končno napočil čas za izboljšanje položaja starejših. Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj namreč s svojimi dokazuje, da zaveze glede izboljšanja položaja starejših in širjenja kapacitet na področju oskrbe starejših jemlje resno. V preteklih dneh in tednih je namreč že podpisal namere oziroma sporazume za izgradnjo posameznih enot ali novih domov za starejše občane in ostale uporabnike socialno varstvenih storitev.

Ni naključje, da sem si ravno to področje zastavil kot prioritetno, saj sem takoj, ko sem nastopil svoj mandat, uvidel, da potrebuje korenito sistemsko prenovo,” je že pred časom povedal minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Janez Cigler Kralj in opozoril, da so posledice dolgoletnega zanemarjanja žal tudi tragične. Domovi so bili desetletje in več prostorsko, kadrovsko in finančno zanemarjeni, kar se sedaj sanira. Kadrovski in prostorski standardi in normativi niso več ustrezni, kar se sedaj spreminja.

Foto: Vlada RS

Minister Cigler Kralj bo danes prisostvoval odkritju temeljnega kamna za Koroški center skupnostnih storitev “KO–RA” v Ravnah na Koroškem, kjer je predvidena izgradnja sodobnega večnamenskega objekta za izvajanje dnevnih oblik varstva in začasnih namestitev za starejše in enote doma starejših z 82 posteljami. Že pred tednom dni je minister z županom Občine Ravne na Koroškem, dr. Tomažem Roženom, in direktorjem zavoda Koroški dom starostnikov, Srečkom Mlačnikom, podpisal Sporazum za izgradnjo novega doma za starejše. Skupaj z direktorico Daljo Pečovnik in županjo Občine Črna na Koroškem mag. Romano Lesjak je v Centru za usposabljanje, delo in varstvo (CUDV) Črna na Koroškem podpisal sporazum o izgradnji bivalne enote za otroke in mladostnike z zmernimi, težjimi in težkimi motnjami v duševnem razvoju za potrebe javnega zavoda na območju Občine Črna na Koroškem.

Tudi v Občini Mislinja bo zgrajen nov dom za starejše občane. Družbi SeneCura, ki bo gradila dom za približno 150 stanovalcev, je že bila na podlagi sodelovanja na razpisu Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti podeljena koncesija za institucionalno varstvo. Na začetku maja je minister Cigler Kralj skupaj z velenjskim županom Petrom Dermolom in direktorico Doma za varstvo odraslih Violeto Potočnik Krajnc podpisal pismo o nameri o gradnji dodatnih kapacitet Doma za varstvo odraslih, kjer gre za delno nadgradnjo, rekonstrukcijo in nadzidavo obstoječega doma, s katero bi pridobili približno 26 dodatnih mest. Iz sporazuma je razvidno, da so se vse tri strani zavezale, da bo vsak partner opravil zadane obveznosti. Po podatkih ministrstva teče tudi nova investicija v VDC Saša v Velenju, kjer bo na voljo dodatnih 12 mest.

Podpisana pogodba s SeneCuro za občino Mislinja (Foto: Twitter JCK)

Tudi v Domu upokojencev Šmarje – Rogatec je predvidena gradnja nove dislocirane enote za varstvo starejših. Minister Cigler Kralj, župan občine Rogatec Martin Mikolič in direktorica doma Šmarje pri Jelšah Gordana Drimel so že prispevali svoj podpis pod pismo o nameri. Že v tem letu se bo pričela gradnja dislocirane enote, ki bo po predvidevanjih imela 35 mest.

Tudi v Hrastniku prišlo do nujnih premikov, ki jih vrsto let ni bilo
Glede na to, da so trenutne namestitvene zmogljivosti za institucionalno varstvo starejših na območju občine Hrastnik med najbolj dotrajanimi v Sloveniji, je vlaganje v modernizacijo ključnega pomena. Minister je iz tega razloga, v drugi polovici marca, z županom Občine Hrastnik Markom Funklom in direktorjem Doma starejših Hrastnik Dragom Kopušarjem podpisal pismo o nameri oziroma sporazum za skupni interes izgradnje infrastrukture za nove namestitvene zmogljivosti na področju varstva starejših.

Prijaviteljem na razpis za koncesije na področju institucionalnega varstva je ministrstvo v letošnjem letu podelilo kar 1285 dodatnih postelj v DSO-jih, do konca leta 2022 pa želijo zagotoviti še dodatnih 1100. Med prijavitelji na že zaključen razpis je med drugimi uspešno kandidiral tudi novi lastnik dlje časa propadajoče stavbe doma v Vrtojbi, kjer bo tako že kmalu na voljo okoli 150 prepotrebnih mest za starejše občane. Cigler Kralj z dejanji dokazuje, da postavljene prioritete, med katerimi je ključna celostna skrb za starejše, niso le črka na papirju, kot smo bili sicer vajeni pri njegovih predhodnikih.

Svečan trenutek za občino Šempeter – Vrtojba. Po desetih leti so našli rešitev za stavbe, ki so samevale in niso bile predane svojemu namenu (Foto: Twitter JCK)

Nina Žoher