Poglejte si te bajne zaslužke nevladnih organizacij na naš račun med leti 2009 in 2019

Datum:

Med večjimi prejemnicami finančnih sredstev iz državnega proračuna med leti 2009 in 2019, se nahajajo sledeče vidnejše nevladne organizacije: Zveza združenj borcev za vrednote NOB (5.118.827 eur), Mirovni inštitut – Inštitut za sodobne družbene in politične študije, Ljubljana (3.270.398 eur), Društvo kulturno, informacijsko in svetovalno središče Legebitra, Ljubljana (2.364.869 eur) in Mesto žensk, društvo za promocijo žensk v kulturi. Ljubljana (1.207.771 eur). Med večjimi prejemniki proračunskih sredstev s strani Urada Vlade RS za oskrbo in integracijo migrantov pa so sledeče nevladne organizacije: Društvo Odnos (432.940,94 eur), Javni zavod Cene Štupar (392.301,93 eur), Človekoljubno dobrodelno društvo UP (195.386,11 eur), Slovenska filantropija (175.907,62 eur) in Inštitut za afriške študije (80.524,59 eur). 

V zadnjem času v javnost prihajajo podatki, ki govorijo o tem kdo so v resnici številne nevladne organizacije in kako obilno izčrpavajo javna proračunska, torej naša finančna sredstva. V nadaljevanju bomo predstavili nekaj podatkov, ki se nanašajo na to področje, in ki bodo za bralce prav gotovo zanimivi, saj je naš, davkoplačevalski denar, pogosto mogoče porabiti bolj koristno. Vsekakor gre na tem mestu izvzeti nevladnike, ki v resnici delajo v javno dobro, kot so gasilci in Rdeči križ itd. Treba ločiti zrnje od plevela. Pa si poglejmo nekaj šokantnih statističnih podatkov. Največ sredstev od javnih proračunskih porabnikov so v obdobju med 2009 in 2019 prejele sledeče nevladne organizacije: Vertigo, zavod za kulturne dejavnosti, Ljubljana (8.692.863 eur), Zavod EN-KNAP (5.942.764 eur), Društvo ŠKUC (5.328.972 EUR), Zveza združenj borcev za vrednote NOB (5.118.827 EUR), Bunker, zavod za organizacijo in izvedbo kulturnih prireditev (5.039.313 EUR), Stara gara zavod za kulturne dejavnosti, Ljubljana (4.244.681 EUR).

Med vidnejšimi prejemnicami proračunskih sredstev v že navedenem obdobju so še: Zavod center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij CNVOS, Ljubljana (3.321.085 eur), Mirovni inštitut – Inštitut za sodobne družbene in politične študije, Ljubljana (3.270.398 eur), Kulturno izobraževalno društvo kibla, Maribor (2.877.985 eur), MASKA Ljubljana (2.942.296 eur), Zavod KERSNIKOVA (2.722.671 eur), Društvo kulturno, informacijsko in svetovalno središče Legebitra, Ljubljana (2.364.869 eur), Pekarna Magdalenske mreže Maribor (2.191.224 eur), IPoP – Inštitut za politike prostora (1.945.033 eur), Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj, Ljubljana (1.784.413 eur), Aksioma – Zavod za sodobne umetnosti, Ljubljana (1.684.046 eur), KUD Mreža, Ljubljana (1.606.365 €), Pravno-Informacijski center nevladnih Organizacij- Pic, Ljubljana (1.362.313 eur), Mesto žensk, društvo za promocijo žensk v kulturi. Ljubljana (1.207.771 eur), Scca zavod za sodobno umetnost, Ljubljana (1.205.498 eur).

Nevladne organizacije, finančna sredstva iz državnega proračuna med leti 2009 in 2019. (Foto: Vlada RS)
Prejeta sredstva od javnih proračunskih porabnikov v obdobju od vključno leta 2009 do vključno leta 2019. (Foto: Vladar RS)

Zanimivi so tudi podatki, ki govorijo o tem koliko so od posameznih ministrstev pridobile posamezne nevladne organizacije. Med prejemniki Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport se na prvem mestu nahaja ZITGR – Zavod  za trajnostno in inovativno gradbeništvo (zasebni zavod), ki je od že omenjenega ministrstva prejel 4.362.874,00 eur. Med prejemniki pa se nahajajo še: Društvo ŠKUC (208.931,00 eur), Bunker Ljubljana (202.886,00 eur), Smučarsko društvo Novinar (189.627,00 eur), Maska Ljubljana (140.880,00 eur), Zavod En Knap (127.300,00 eur) in Zavod Kersnikova (105.200,00 eur). S strani Ministrstva za zunanje zadeve pa so največ finančnih sredstev prejele sledeče nevladne organizacije: Sloga (596.114,00 eur), Mirovni inštitut (389.904,00 eur), Ekvilib (181.534,00 eur), Društvo Humanitas (131.054,00 eur), Inštitut za afriške študije (125.953,00) itd. Med največjimi prejemniki nakazil vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko pa se nahajajo: LP USTANOVA FUNDACIJA NAZAJ NA KONJA (259.814,81 eur), Riso Zavod za razvoj in izboljšanje infrastrukture ter socialnega okolja Ptuj  (258.662,43 eur) in RISO Zavod za razvoj in izboljšanje infrastrukture ter socialnega okolja  (231.173,72 eur).

Društva, ki jih je v letih 2009-2019 za oskrbo in integracijo migrantov financiral Urad Vlade RS
Od ministrstva za pravosodje pa je največ prejemkov dobilo društvo CNVOS – CENTER ZA INFORMIRANJE (174.091,09 eur), od ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pa DRUŠTVO ZA PROMOCIJO IN ZAŠČITO PREKMURSKIH DOBROT (607.296,00 eur) in od ministrstva za zdravje DRUŠTVO KULTURNO, INFORMACIJSKO IN SVETOVALNO SREDIŠČE LEGEBITRA  (1.049.889,99 eur). S strani ministrstva za Javno upravo pa so največ finančnih sredstev pridobile sledeče organizacije: Zavod Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij – CNVOS (1.624.234,67 eur), Kulturno izobraževalno društvo PiNA (792.209,36 eur) in Zavod PIP, Pravni in informacijski center Maribor (635.876,76 eur). Od ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti so največ denarja prejeli v Zvezi združenj borcev za vrednote NOB Slovenije (1.932.983,77 eur). Nakazila Urada Vlade RS za oskrbo in integracijo migrantov pa so največ denarja prejela sledeča društva: Društvo Odnos (432.940,94 eur), Javni zavod Cene Štupar (392.301,93 eur), Človekoljubno dobrodelno društvo UP (195.386,11 eur), Slovenska filantropija (175.907,62 eur) in Inštitut za afriške študije (80.524,59 eur).

Nakazila urada Vlade RS, za oskrbo in integracijo migrantov v letih 2009 – 2019. (Foto: Vlada RS)

S strani ministrstva za okolje in prostor pa so največ sredstev prejele sledeče nevladne organizacije: USTANOVA UMANOTERA – SLOVENSKA FUNDACIJA ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ (339.848,62 eur), INŠTITUT ZA POLITIKE PROSTORA (291.804,99 eur) in FOCUS, DRUŠTVO ZA SONARAVEN RAZVOJ (221.066,34 eur). Od ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo pa so največ finančnih sredstev prejela sledeče nevladne organizacije: Pupillam, društvo za razvoj potencialov, so.p. (1.450.000,00 eur), Zavod za ohranitev naravne biodiverzitete FloraViva so.p (315.880,00 eur), Skuhna – kulinarično in kulturno – Izobraževanje središče Afrike, Azije in Južne Amerike (49.537,91 eur). S strani Ministrstva za obrambo pa je kot edino prejela finančna sredstva Zveza združenj borcev za vrednote NOB (2.922.643,00 eur). S strani Ministrstva za notranje zadeve pa so največ denarja pridobile sledeče organizacije: PIC, LJUBLJANA (1.070.467,97 eur), INŠTITUT ZA AFRIŠKE ŠTUDIJE (659.228,71 eur), SLOVENSKA FILANTROPIJA (654.671,10 eur) in DRUŠTVO ODNOS (394.632,37 eur). S strani Ministrstva za kulturo pa je največ finančnih sredstev prejel ZAVOD STARA GARA (leta 2018 130.997,00 in leta 2019 297.100,90).

V Sloveniji imamo okoli 30 tisoč nevladnih organizacij, ki požrešno “molzejo” državni proračun
Lani smo že poročali, da imamo v Sloveniji registriranih kar 27.854 nevladnih organizacij, ki so priključene na državne jasli, zato ne čudi, da se brez težav zbere nekaj tisoč protivladnih protestnikov. Protestiranje na poziv oziroma levi politični aktivizem, je namreč pogosto edino njihovo resnično poslanstvo, čeravno se uradno ukvarjajo še s kakšno dejavnostjo. Ko se pojavi kakšen “politični požar” so takoj na pravem mestu in le v tem smislu jih je mogoče primerjati z na primer kakšnimi, zares koristnimi prostovoljnimi gasilskimi društvi. Aktualna vlada gre nevladnim organizacijam močno v nos, saj se ta prizadeva za zmanjševanje njihovega financiranja in jim podaja omejitve, o katerih ni niti sledu, ko so na oblasti levičarske vlade.

Nakazila Ministrstva za obrambo so bila med leti 2009 in 2019 namenjena izključno Zvezi združenj borcev za vrednote NOB. (Foto: Vlada RS)
Nevladne organizacije, ki so prejela največ finančnih sredstev s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport med leti 2009 in 2019. (Foto: Vlada RS)
Nevladne organizacije, ki so prejela največ finančnih sredstev s strani Ministrstva za zunanje zadeve med leti 2009 in 2019. (Foto: Vlada RS)
Nevladne organizacije, ki so prejela največ finančnih sredstev s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter zunanjega ministrstva med leti 2009 in 2019. (Foto: Vlada RS)
Nevladne organizacije, ki so prejela največ finančnih sredstev s strani službe vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko med leti 2009 in 2019. (Foto: Vlada RS)
Nevladne organizacije, ki so prejela največ finančnih sredstev s strani službe vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko med  leti 2009 in 2019. (Foto: Vlada RS)
Nevladne organizacije, ki so prejela največ finančnih sredstev s strani Ministrstva za pravosodje med leti 2009 in 2019. (Foto: Vlada RS)
Nevladne organizacije, ki so prejela največ finančnih sredstev s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano med leti 2009 in 2019. (Foto: Vlada RS)
Nevladne organizacije, ki so prejela največ finančnih sredstev s strani Ministrstva za zdravje med leti 2009 in 2019. (Foto: Vlada RS)
Nevladne organizacije, ki so prejela največ finančnih sredstev s strani Ministrstva za zdravje, ministrstva za pravosodje in ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano med leti 2009 in 2019. (Foto: Vlada RS)
Nevladne organizacije, ki so prejela največ finančnih sredstev s strani Ministrstva za javno upravo med leti 2009 in 2019. (Foto: Vlada RS)
Nevladne organizacije, ki so prejela največ finančnih sredstev s strani Ministrstva za javno upravo med leti 2009 in 2019. (Foto: Vlada RS)
Nevladne organizacije, ki so prejela največ finančnih sredstev s strani Ministrstva za javno upravo med leti 2009 in 2019. (Foto: Vlada RS)
Nevladne organizacije, ki so prejela največ finančnih sredstev s strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve in enake možnosti med leti 2009 in 2019. (Foto: Vlada RS)
Nevladne organizacije, ki so prejela največ finančnih sredstev s strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve in enake možnosti ter za oskrbo in integracijo migrantov med leti 2009 in 2019. (Foto: Vlada RS)
Nevladne organizacije, ki so prejela največ finančnih sredstev s strani Ministrstva za okolje in prostor med leti 2009 in 2019. (Foto: Vlada RS)
Nevladne organizacije, ki so prejela največ finančnih sredstev s strani Ministrstva za okolje in prostor med leti 2009 in 2019. (Foto: Vlada RS)
Nevladne organizacije, ki so prejela največ finančnih sredstev s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo med leti 2009 in 2019. (Foto: Vlada RS)
Nevladne organizacije, ki so prejela največ finančnih sredstev s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo med leti 2009 in 2019. (Foto: Vlada RS)
Nevladne organizacije, ki so prejela največ finančnih sredstev s strani Ministrstva za notranje zadeve med leti 2009 in 2019. (Foto: Vlada RS)
Nevladne organizacije, ki so prejela največ finančnih sredstev s strani Ministrstva za notranje zadeve med leti 2009 in 2019. (Foto: Vlada RS)
Nevladne organizacije, ki so prejela največ finančnih sredstev s strani Ministrstva za kulturo med leti 2009 in 2019. (Foto: Vlada RS)
Nevladne organizacije, ki so prejela največ finančnih sredstev s strani Ministrstva za kulturo med leti 2009 in 2019. (Foto: Vlada RS)

Domen Mezeg

Sorodno

Zadnji prispevki

Ponoči so sile ZDA in Združenega kraljestva ponovno napadle teroristične Hutije

Združene države in Združeno kraljestvo sta v soboto sprožili...

Čas je za interpelacijo celotne Golobove vlade

Poleg stranke Socialni demokrati (SD) sta krivca za nakup...

Golob zdravnikom ni grozil prvič: “totalno vojno” jim je napovedal že leta 2022

Zdravniki stavkajo že skoraj mesec in pol, vlada pa...

Še vedno nam vladajo gospodarji muh

V začetku prejšnjega tedna sem se po nekaj letih...