fbpx

Politični amaterizem? Čuševi Zeleni in Židanovi Socialni demokrati kandidirali kar isto kandidatko

Foto: STA

Državna volilna komisija bo jutri odločala o nenavadnem zapletu, ko sta dve stranki, Zeleni Slovenije Andreja Čuša in SD Dejana Židana, predlagali isto kandidatko. Kot mi je povedal Čuš, gre za Mileno Babič, sicer brezposelno inženerko tekstilne tehnologije iz Pesnice. Sedaj ni znano, ali Čuš posnema Židana ali obratno, da sta na listo uvrstila isto osebo.

Po zakonu bo stranka, ki je kandidaturo določila pozneje, ostala brez te kandidatke v okraju. Dodatna težava je lahko, če bo to podrlo spolno kvoto stranke v enoti. Zeleni so Babičevo predlagali v tretji volilni enoti Ljubljana Center, SD pa v osmi, to je Murska Sobota, kjer kandidira tudi njihov predsednik Dejan Židan.

Zakon pravi tako:
“Če volilna komisija volilne enote ugotovi, da je posamezni kandidat določen na dveh ali več listah kandidatov v volilni enoti, šteje za veljavno kandidaturo, ki je bila prva določena, in o tem takoj obvesti kandidata in predstavnike list kandidatov. Volilne komisije volilnih enot takoj pošljejo državni volilni komisiji podatke o vloženih listah kandidatov. Če državna volilna komisija ugotovi, da posamezni kandidat kandidira na listah v več volilnih enotah, šteje za veljavno kandidaturo, ki je bila prva določena, in o tem takoj obvesti volilne komisije volilnih enot, kandidata in predstavnike list kandidatov.”

Po prvih neuradnih ocenah se zdi, da bodo ob kandidatko Čuševi Zeleni. SD je kandidatno listo določala, vsaj zdi se, nekaj dni prej. Dodatno težavo lahko to povzroči, ker bo s tem podrta še spolna kvota na listi Zelenih, na kateri je bilo sedem kandidatov in štiri kandidatke, in ni jasno, ali bodo zaradi tega morali umakniti še enega kandidata, ali bo zavrnjena celotna lista, ali pa se ne bo zgodilo nič od tega.

Peter Jančič, Spletni časopis