fbpx

Popravek: Sanjski posel kmetijske ministrice Aleksandre Pivec! Kasirala kot državna sekretarka 70 tisoč evrov, zadnjo tranšo prejela že kot ministrica!

Kmetijska ministrica Aleksandra Pivec (twitter)

Kmetijska ministrica Aleksandra Pivec (twitter)

Dne 24.10.2019 smo na Nova24TV objavili članek z naslovom ‘Sanjski posel kmetijske ministrice Aleksandre Pivec! Kasirala kot državna sekretarka 70 tisoč evrov, zadnjo tranšo prejela že kot ministrica!‘. V nadaljevanju objavljamo prikaz nasprotnih dejstev.

V članku na spletni strani Nova24tv.si dne 24.10.2019 z naslovom ‘Sanjski posel kmetijske ministrice Aleksandre Pivec! Kasirala kot državna sekretarka 70 tisoč evrov, zadnjo tranšo prejela že kot ministrica!‘ navajate, da je ministrica dr. Aleksandra Pivec prejela 70.000 evrov honorarja za delo na projektu SRIPT ter da si je svoj zaslužek prislužila samo na podlagi “ustnega sodelovanja”.

Dr. Aleksandra Pivec zavrača vsa zlonamerna namigovanja in pisanja v članku glede njenega sodelovanja v projektu SRIPT. Za svoje več kot enoletno avtorsko intelektualno delo je prejela 35.609 BRUTO (neto prejemek je bil skoraj polovico nižji) in ne 70.000 eur kot navaja članek. Delo je opravila v skladu z navodili in pričakovanji naročnika. Pregled projektne dokumentacije in skladnost z zahtevami razpisa, pa preverja pristojna inštitucija – MGRT. Doseganje zastavljenih ciljev in rezultatov projekta SRIPT pa je v neodvisni evalvaciji vrednotita tudi komisija, ki v svojem poročilu z naslovom »Vmesno spremljanje in vrednotenje delovanja SRIP- ov v obdobju 2017-2019SVRK«, podala oceno »… cilji, zastavljeni v akcijskem načrtu, so doseženi in ponekod preseženi. V turizmu je izjemno pomembna prilagodljivost, zato velja akcijski načrt razumeti bolj kot okvir za delovanje, ne pa kot osrednje gibalo delovanja SRIPT … SRIPT je dosegel izjemne preboje tudi s tem, da je panogo turizma uvrstil v S4 in v Frascati, saj je s tem omogočil delo na področju RR ne samo svojim članom, ampak celotni panogi.« Ker je dr. Aleksandra Pivec svoje delo opravljala na področju internacionalizacije in znanje za dvig konkurenčnosti, o tem delo posebej govori evalvacija: “Šele z operacijo SRIPT se je področje turizma aktivno vključilo v mednarodne mreže in grozde. Še posebej je to pomembno, ker je področje turizma vključeno posredno v nosilne panoge (industrializacija, digitalizacija ipd). Ravno zastopanost strokovnjakov SRIPT pomeni za Slovenijo resno vključenost v strateško načrtovanje prihodnosti EU ter na globalni ravni ter tudi številna povabila v mednarodne projekte, kar se pred obdobjem SRIPT ni dogajalo. V zadnjih dveh letih je bilo prijavljenih preko 20 mednarodnih projektov ravno zaradi stalne strokovne zastopanosti članov SRIPT v mednarodnih mrežah. V projekte pa SRIPT vstopa seveda z interesom opolnomočiti svoje člane, še posebej MSP, ki s tem pridobijo celostno podporo (finančni, človeški, resursi, know how ipd).” Vmesna evalvacija projekta je javno dostopna.

Sodelovanje na projektu je prekinila takoj ob nastopu ministrske funkcije in sicer 13.9.2018, odtlej na projektu ni več sodelovala.