fbpx

Poročilo preiskovalne komisije o korupciji v zdravstvu: “Ministrica Milojka Kolar Celarc je na področju nakupa in dobave žilnih opornic subjektivno odgovorna!”

Nekdanja ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc. (Foto: STA)

Predsednica preiskovalne komisije, ki preiskuje nakupe in dobavo žilnih opornic, Jelka Godec je na današnji novinarski konferenci pojasnila, da je komisija v sredo sprejela zaključno poročilo. “Cel mesec sem poskušala zagotoviti sklepčnost, v sredo nam je končno uspelo s petimi člani. Na seji so prisostvovali poslanci iz SMC, SD, NSi in DeSUS,” je povedala predsednica komisije, pri čemer je dodala, da so poslanke in poslanci najprej sprejeli zapisnike o delu, nato pa s štirimi glasovi potrdili celotno zaključno poročilo. 

“Zaključno poročilo vsebuje tako vmesno poročilo kot dodatne ugotovitve, ki so se pojavile z dodatnimi pričami in gradivi po vmesnem poročilu. Skupne zaključne ugotovitve preiskovalne komisije tako so, da obstaja sum, da naj bi odgovorni v UKC Ljubljana in Maribor oškodovali javna sredstva, delovali nezakonito, netransparentno, negospodarno in da niso ravnali po zakonu o javnem naročanju od leta 2007 do leta 2016,” je naštevala predsednica komisije, sicer poslanka največje opozicijske stranke SDS, in dodala, da je med dobavitelji prihajalo do kartelnih dogovarjanj in da obstajajo sumi, da je ob kršenju zakonodaje o javnem naročanju prihajalo tudi do koruptivnih dejanj in dajanja podkupnin.

Vsi ministri za zdravje od leta 2003 do leta 2016 objektivno odgovorni
“Po vmesnem poročilu smo ugotovili, da naj bi bili vsi ministri za zdravje od leta 2003 do leta 2016 objektivno odgovorni, ker niso sprejeli zakonodaje, ki bi omogočala sistemske rešitve in zajezitev koruptivnih dejanj v zdravstvu. Iz dodatno pridobljenih gradiv in izvedenih dokazov pa ugotavljamo, da naj bi bila aktualna ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc subjektivno odgovorna za opustitev ukrepov, ki bi jih morala sprejeti v smeri odstranitve posameznikov, za katere je preiskovalna komisija podala naznanitve sumov storitve kaznivih dejanj s položajev, ki omogočajo poslovne odločitve ali odločitve na javnih razpisih,” je še naštela predsednica komisije Jelka Godec.

Ugotovili so tudi, da agencija za varstvo konkurence naj ne bi delovala skladno z zakonom o omejevanju konkurence in v preteklosti ni naredila dovolj za ugotavljanje omejevanja konkurence in prevlade s strani nekaterih slovenskih dobaviteljev žilnih opornic in multinacionalk.

Jelka Godec (Foto: STA)

Podani konkretni predlogi za preiskovanje
“Glede na vse našteto preiskovalnim organom tudi predlagamo, da se raziščejo sumi kaznivega dejanja nevestnega dela v službi in jemanja podkupnine za Harija Furlana, vodjo specializiranega državnega tožilstva, predlagamo še, da pristojni organi raziščejo kaznivo dejanje dajanja podkupnine za Boruta Miklavčiča, in še, da raziščejo sume kaznivega dejanja oškodovanja javnih sredstev in nevestnega dela v službi za dr. Petra Weissenssteinerja iz UKC Maribor,” je z ugotovitvami zaključnega poročila nadaljevala predsednica preiskovalne komisije.

Jelka Godec je še dodala, da agenciji za varstvo konkurence komisija predlaga, da se ponovno razišče primer iz leta 2013, ko naj bi šlo za omejevanje konkurence s strani multinacionalke Abbot s strani poljskega dobavitelja. “Pri tem ugotavljamo tudi, da je direktor AVK Andrej Matvoz vedel za prevladujoč položaj dobavitelja Mark Medical v Sloveniji, vendar ni reagiral in predlagamo, da se preišče tudi ta primer,” je nadaljevala predsednica preiskovalne komisije.

Kar se tiče dela čez mejo oziroma povezav Mark Medical in KB 1909, pa je Godčeva povedala, da v zaključnem poročilu ostajajo vsi tisti predlogi preiskovalne komisije iz vmesnega poročila, s katerimi pristojnim organom predlagajo, da “raziščejo sume pranja denarja, preko nabave in prodaje lastniških deležev Mark Medical in davčne utaje zaradi transfernih cen pri verigi dobaviteljev Mark Medical in Emporium Medical.” Ob tem je Godčeva ponovila, da obstaja sum, da naj bi se denar, pridobljen iz prodaje žilnih oporni, uporabil za prodajo lastniških deležev ter za dokapitalizacijo podjetij v Italiji in Sloveniji.

Dodatno gradivo pokazalo, da naj bi Zemljarič krivo pričal
Predsednica preiskovalne komisije Jelka Godec je še dejala, da je potem, ko je osnutek zaključnega poročila dala v branje članom in članicam preiskovalne komisije, pridobila dodatno gradivo, ki je pokazalo, da naj bi Janez Zemljarič pred preiskovalno komisijo krivo pričal. “Na seji komisije sem predlagala, da bi v zaključno poročilo dodali, da se glede na predlagano gradivo in glede na izpričanje določenih prič pristojnim organom predlaga, da se preišče sume storitve kaznivega dejanja krive izpovedbe s strani Janeza Zemljariča, a sva od petih članov za tak predlog glasovala zgolj dva poslanca. Ker ta predlog ni bil sprejet, bom sama kot predsednica komisije to predlagala državnemu zboru,” je navedla Jelka Godec.

Foto: STA

Predlagane zakonodajne spremembe
Ob tem je še dodala, da so v zaključno poročilo vključeni tudi določeni predlogi za zakonodajno in izvršilno vejo oblasti, in sicer na podlagi pričanja predsednika Računskega sodišča Tomaža Vesela ter predsednika Državne revizijske komisije Boruta Smrdela. “Tako predlagamo, da zakonodajna in izvršilna oblast pripravita spremembe na področju zakonodaje, ki ureja pristojnosti Računskega sodišča v smeri, da se rok za poročanje revidiranca s 60 dni podaljša na 90 dni,” je povedala predsednica komisije. Prav tako komisija predlaga, da se v zakonu o prekrških in drugih zakonih določbe spremenijo tako, da se prekršek s področja javnega naročanja uvrsti med hujše prekrške, in da se jasneje opredelijo naloge in odgovornosti članov svetov zavodov, na način, da bi to res postali nadzorni organi v javnih zdravstvenih zavodih. “Predlagamo tudi, naj se jasneje opredelijo avtonomija dela in naloge odgovornih v javnih zdravstvenih zavodih,” je dodala poslanka in predsednica komisije.

Za zaključno poročilo ni želela glasovati poslanka SMC Vesna Vervega
Godčeva je ob tem še povedala, da za zaključno poročilo ni želela glasovati poslanka SMC Vesna Vervega, sklicujoč se na okrnjen ugled preiskovalne komisije. Jelka Godec je ob argumentih poslanke SMC izrazila presenečenje, saj je omenjena poslanka sodelovala skoraj na vseh sejah preiskovalne komisije in zaslišanjih ter do obravnave zaključnega poročila nikoli ni dajala tovrstnih izjav. “Zanimivo pa je, da poslanko SMC bolj skrbijo anonimke in ugled komisije, ne skrbijo pa je konkretna dejstva, ki so bila predočena pričam, in konkretni dokumenti, ki dokazujejo koruptivna dejanja,” je zadržek poslanke SMC ob glasovanju komentirala predsednica komisije Jelka Godec.

Poslanka SMC Vesna Vervega (Foto: STA)

“Upam, da bo zaključno poročilo čim prej uvrščeno tudi na sejo državnega zbora in da bo sprejeto, sicer pa za sejo državnega zbora predlagam sklep, da se vsa razpoložljiva dokumentacija po sprejetem zaključnem poročilu preda Nacionalnemu preiskovalnemu uradu, tako da bodo lahko organi pregona končno zaključili tudi to poglavje slovenskega zdravstva,” je zaključila predsednica preiskovalne komisije.

N. Ž.