Poslanec Kaloh: Gre za zakonsko skropucalo, ki je v posmeh slovenski Ustavi in pravni državi

Foto: (zajem zaslona, Twitter)

Koalicija Roberta Goloba je v dveh dneh s sprejemanjem sporne zakonodaje najmanj dvakrat poteptala ustavo in sprejela zakone, škodljive za ljudi. Zakonodajno-pravna služba državnega zbora je bila do predloga zakona Inštituta 8. marec kritična, pa tudi poslanke in poslanci SDS,” so poudarili v poslanski skupini SDS. Poslanec Dejan Kaloh je danes poudaril, da “zakonskega skrpucala”, ki je v posmeh slovenski Ustavi in pravni državi, v poslanski skupini SDS ne bodo podprli. V stranki SDS pa so tudi izpostavili 11 zakonov, pri katerih je Inštitut 8. marec predlagal spremembe, in dodali neutemeljenost njihovih predlogov.

“Intenca zakona, ki ga je vložil 8. marec, je, da želite imeti nadzor nad šolami in vrtci prek sindikata SVIZ, želite imeti policijsko ministrico, ki obvladuje slovensko Policijo, bo morebiti naročala politične pregone, želite si imeti strokovne komisije na Ministrstvu za kulturo, ki bodo sestavljene s predstavnikov vam naklonjenih nevladnih oziroma zdaj vladnih organizacij, želite imeti tožilstvo, ki bo podrejeno vaši politični opciji in bo zavrglo še kakšno kazensko ovadbo proti kakšnemu tajkunu,” je poudaril poslanec Dejan Kaloh  in dodal, da si želijo tudi nevladnih organizacij na področju varstva okolja in narave, da se bo rušilo vsak projekt. Kaloh je še zatrdil, da tega “zakonskega skropucala”, ki je v posmeh slovenski Ustavi in pravni državi, v poslanski skupini SDS ne bodo podprli.

Kaloh je med drugim tudi povedal, da predlagatelj zakona 8. marec ni mogel podati objektivne ocene razlogov za predlagane spremembe, to je storil zgolj na subjektivni ravni, s čimer se pod vprašaj postavlja načelo zaupanja v pravo. “Za hitro obravnavo ni razumnega razloga. Razlog je zgolj političen,” je poudaril in v nadaljevanju pojasnil, da na prvi paradoks naletimo že pri oceni stanja, kot ga vidi predagatelj. Utemeljene ocene stanja učinkov sprejetih zakonov, ki so bili sprejeti v času 14. vlade RS, in jih s svojim zakonom targetira predlagatelj, že zaradi kratke časovne distance njihovega sprejema enostavno ne more biti. 11 veljavnih zakonov se želi spreminjati v razmeroma kratkem časovnem obdobju od uveljavitve – kar seveda krni načelo pravne varnosti. Predlagatelj zakona niti ni mogel podati objektivne ocene razlogov za predlagane spremembe, to je storil zgolj na subjektivni ravni, s čemer se postavlja pod vprašaj načelo zaupanja v pravo, zagotavljanje pravne kontinuitete in preprečitev pravne praznine.

Poslanec je še izpostavil, da v poslanski skupini SDS menijo, da je treba pred uveljavitvijo pridobiti objektivno oceno dejanskega stanja za sprejem rešitev, ki posegajo v načelo zaupanja v pravo. “Prav nobenega razumnega in stvarnega razloga ni za tako hitro obravnavo in sprejetje predlaganih rešitev, preden se naredi celovita ocena stanja izvajanja teh zakonov v sami praksi,” je ocenil. V poslanski skupini SDS za sprejem takšnega zakona vidijo zgolj en razlog – političen. To je torej povsem neracionalen razlog in povsem neracionalno nasprotovanje sprejetim zakonskim rešitvam pod prejšnjo vlado.

Koalicija je v dveh dneh s sprejemanjem sporne zakonodaje vsaj dvakrat poteptala ustavo in sprejela zakone, škodljive za ljudi
Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo je v torek opravil obravnavo zakona proti t. i. škodljivim ukrepom pretekle oblasti, ki so ga v zakonodajni postopek vložili predstavniki Inštituta 8. marec. Zakonodajnopravna služba DZ-ja (ZPS) je bila do predloga zakona kritična, prav tako tudi poslanke in poslanci SDS. ZPS tako meni, da noveliranje več zakonov v okviru enega zakona, t. i. omnibus zakon, v tem primeru ni utemeljeno. Predlaga, naj se novelira vsak zakon posebej. Izpostavila je tudi, da naslov zakona ne odraža bistvene vsebine zakona, temveč predlagateljevo subjektivno oceno, zato svetuje, da se naslov predloga zakona ustrezno prilagodi. Opozorila je tudi na to, da predlog zakona vsebuje novelo zakona o dohodku pravnih oseb, ki je izvzet iz referendumskega odločanja, kar pomeni, da na celoten zakon referendum ni mogoč. Predlog zakona je obravnavala tudi komisija državnega sveta za državno ureditev, ki je nanj podala negativno mnenje. Komisija je rešitve prejšnje vlade podprla, zato bi bilo nesmiselno, če bi zdaj spremenili mnenje, dodali pa so tudi, da večina teh ukrepov še ni začela veljati in da o morebitnih škodljivih posledicah še ni mogoče govoriti.

V razpravi na seji odbora je poslanec SDS Janez Magyar poudaril, da je nemogoče podati oceno škodljivih posegov politike. “Kako lahko to ocenite, če pa so zakoni komaj začeli delovati,” je zanimalo poslanca. V nadaljevanju je poudaril tudi, da gre pri omenjenem zakonu za namerno kršitev ustave Republike Slovenije. Poslanka SDS Anja Bah Žibert je opozorila, da ta predlog zakona posega v številne zakone. “Opozorila bi, da tukaj prihajamo na zelo nevarno polje, kajti če bomo zakone sprejemali tako, da bomo z enim zakonom posegli na številne druge zakone, lahko to pomeni, da bo naslednjič neka druga oblast s prvim zakonom razveljavila vse zakone, ki so bile v prejšnjem mandatu sprejete. To so nevarne poti sprejemanja zakonodaje,” je povedala Bah Žibertova. V nadaljevanju razprave je tudi dodala, da so predlagatelji pripravili predlog zakona, pod katerega se je podpisalo približno 15 tisoč ljudi, vendar so k predlogom nato dodali 10 strani amandmajev. “Kaj vi porečete na te amandmaje? Imate mandat, da se s tem strinjate? Bo zakon še vedno tak, kot so se ljudje pod njem podpisovali? Še vedno stoji vse tisto, kar ste ljudem obljubljali, da bo s tem zakonom rešeno?” je zanimalo poslanko Bah Žibertovo.

Poslanec SDS Žan Mahnič je v svoji razpravi dejal, da bi se rad zahvalil Inštitutu 8. marec, ker so s tem predlogom zakona dali priznanje vladi Janeza Janše pod vodstvom SDS, da je delala dobro, “kajti vlada Janeza Janše je v dveh letih spremenila 241 zakonov, vi pa predlagate spremembo samo pri 11 zakonih.” Poslanec SDS mag. Branko Grims je v svoji razpravi opozoril na to, da se po vsej Evropi trenutno voditelji ukvarjajo z iskanjem in zagotavljanjem energentov in živil oziroma z vsem tistim, kar trenutno ogroža Evropo. “Predsednik vlade dr. Robert Golob pa se sonči na Jadranskem morju, kar nakazuje, da očitno pri nas ni izrednih razmer,” je še dodal. Opozoril je tudi na to, da s sprejetjem amandmajev to ni več “tisti zakon, ki je bil predložen in so ga podpisali volivci in da je to postal zakon koalicije.” Grims je še povedal, da s tem pade v vodo še zadnji argument za postopek, za kakršnega so se odločili. “S temi amandmaji ste prizadeli tudi ljudi, tako fizične kot pravne, ki so zaupali v pravni red Republike Slovenije,” je še nadaljeval poslanec. Poslanec je prepričan, da je takšno sprejemanje aktov v očitnem nasprotju s pravnim redom Republike Slovenije, saj bi morali tisti, ki jih neka sprememba zakona prizadeva, imeti priložnost, da nekje v postopku povedo svoje pripombe in dajo drugačne predloge. “Tega jim niste omogočili, kar pomeni, da je tako sprejemanje zakona več kot očitno protiustavno,” je še dodal Grims.

Z amandmaji, ki so bili sprejeti na odboru na predlog poslanskih skupin koalicije, so predlagateljem zakona podtaknili vsebino, ki še bolj oža upravičenost za nabavo strelnega orožja kategorije A (8.a točka) za potrebe športa. Takšno zožanje upravičenosti pa tudi ne izhaja iz ciljev, namena in rešitev, ki so jih predlagatelji navedli v obrazložitvi predloga zakona. Tako tudi ne izhaja, da bi bila takšna zožitev tudi namen samega predlagatelja. S tem ne gre več za vsebino, s katero so bili seznanjene državljanke in državljani, ko so podpisovali predlog zakona, ampak gre za podtaknjeno vsebino Gibanja Svoboda, Socialnih demokratov in Levice.

S takšnim posegom v vsebino zakona z amandmaji, ko so pravne in vsebinske narave, so prizadete pravne in fizične osebe, ki so zaupale v pravni red Republike Slovenije. Gre za nedopusten poseg v zakon, ki posega v načelo zaupanja v pravo, kot eno izmed načel pravne države iz 2. člena Ustave Republike Slovenije (t. i. neprava retroaktivnost), ki je prekomerno in tako ustavno sporna, pri čemer bi zainteresirana javnost, ki se jo takšna vsebina dotika, morala imeli priložnost sodelovati pri postopku in podati svoje mnenje. S predlaganim amandmajem, ki so ga za sejo Odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo vložile poslanske skupine koalicije, se je nedopustno poseglo v upravičena pričakovanja fizičnih in pravnih oseb, ki se udeležujejo tekmovanj v strelskih športih tudi na mednarodni ravni.

S sprejetim amandmajem so dejansko preprečili strelski šport v Sloveniji in preprečili tako treninge kot športna tekmovanja tudi na mednarodni ravni. Na to opozarja tudi Slovenska zveza za praktično strelstvo. Sprejeti amandmaji na seji odbora predstavljajo prepoved uporabe orožja iz točke 8.a kategorije A tudi za športne strelce. Takšna prepoved bi imela usodne posledice za udejstvovanje tekmovalcev, ki tekmujejo v disciplinah z dolgocevnim orožjem v disciplinah puška, mini puška in PCC. S to prepovedjo bi dejansko trajno ukinili nekatere discipline, v katerih slovenski tekmovalci tekmujejo doma in po svetu in to počnejo zelo uspešno, saj je Slovenija ena uspešnejših med več kot 133 državami sveta, ki so članice svetovne zveze IPSC. S to prepovedjo se številni športni strelci ne bi mogli udeleževati tekmovanj, obstoj in razvoj teh disciplin pa bi bil v trenutku zaključen. K razmisleku zaradi negativnih posledic prepovedi je pozval tudi Olimpijski komite Slovenije.

V nadaljevanju je stranka SDS izpostavila 11 zakonov, kjer je Inštitut 8. marec predlagal spremembe
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanju: pri tem navajajo, da želijo odpraviti rešitve, ki omogočajo večji vpliv politike v šolah in vrtcih s spremembo sestave svetov zavodov v Zakonu o organizaciji in financiranju izobraževanja – pri čemer ne podajo utemeljenih razlogov, v čem sestava svetov izobraževalnih zavodov po formuli 3+3+3 (predstavniki ustanovitelja, staršev in delavcev) predstavlja vpliv politike v šolah in vrtcih. Ravno nasprotno, sprejeta rešitev v vladi Janeza Janše je prinesla uravnoteženost in enakost položaja v svetu zavodov.

Zakon o organiziranosti in delu v policiji: pri tem navajajo, da želijo odpraviti sprejete rešitve, ki povečujejo vpliv Ministrstva za notranje zadeve pri kadrovanju na vodilna mesta policije ter posegajo v avtonomnost Nacionalnega preiskovalnega urada v Zakonu o organiziranosti in delu v policiji. V predlogu izpostavljajo očitke, ki jih je v postopku sprejemanja zakona podala Zakonodajno-pravna služba DZ in oba policijska sindikata. Potrebno bi bilo počakati na učinke izvajanja zakona, ki ga je sprejela vlada Janeza Janše, in na to, ali in kako vplivajo na učinkovitost dela policije.

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo: pri tem navajajo, da želijo odpraviti sprejete rešitve, ki povečujejo moč ministra za kulturo in odvzemajo pomen odločitev strokovnih komisij pri podeljevanju javnih sredstev za kulturne programe in projekte v Zakonu o uresničevanju javnega interesa za kulturo. Zakon, sprejet v času vlade Janeza Janše, je sledil naravi pristojnih strokovnih komisij, ki so posvetovalna telesa in se jim ni jemalo pristojnosti.

Kazenski zakonik: pri tem navajajo, da želijo odpraviti sprejete rešitve, ki omogočajo neenako obravnavo pri kaznivih dejanjih grožnje in prisiljenja glede na to, ali gre za predstavnike oblasti ali navadne ljudi, v Kazenskem zakoniku. Ob tem pa predlagatelj sploh ne navaja dokazov v podporo svojim navedbam, prav tako tudi ne, kakšni so bili učinki spremenjene inkriminacije zavržnih kaznivih dejanj prisiljenja in grožnje.

Zakon o ohranjanju narave: navajajo, da želijo odpraviti sprejete rešitve, ki določajo nemogoče pogoje za sodelovanje okoljevarstvenih nevladnih organizacij v upravnih in sodnih postopkih v Zakonu o ohranjanju narave. Poudarjamo, da se je s spremembo tega zakona v času vlade Janeza Janše vzpostavilo resnost in strokovnost delovanja – aktivnega delovanja nevladnih organizacij, ki delujejo na področju tako, da ne bi interesno omejevali pomembnejših infrastrukturnih projektov.

Zakon o tujcih: navajajo, da želijo odpraviti sprejete rešitve, ki omogočajo diskriminiranje tujih študentov in študentk glede na njihov socialno-ekonomski status pri študiju v Sloveniji v Zakonu o tujcih. Pogoj izpolnjevanja zadostnih sredstev za preživljanje za pridobitev dovoljenja za prebivanje iz razloga študija je moral tujec izpolnjevati že pred uveljavitvijo ureditve, ki jo je sprejela Vlada Janeza Janše. Ureditev je spremenila zgolj način izkazovanja sredstev za tiste tujce, študente, za katere obstaja zakonska dolžnost preživljanja s strani staršev oziroma njihovih zakonitih zastopnikov, saj je ukinila možnost, da kot dokaz o izpolnjevanju pogoja zadostnih sredstev za preživljanje, mesečno najmanj v višini, kolikor zadošča osnovni znesek minimalnega dohodka v Republiki Sloveniji, zadošča pisna izjava študentovih staršev, ki so ga po pravu države, katere državljan je, dolžni preživljati.

Zakon o prevozih v cestnem prometu: navajajo, da želijo odpraviti sprejete rešitve, ki omogočajo vstop na slovenski trg podjetju Uber, kar bo ogrozilo že tako slab socialno-ekonomski položaj taksistov. Določbe, ki so bile uveljavljene v času vlade Janeza Janše, so na splošen in abstrakten način uredile možnost taksi prevozov z uporabo aplikacije ter naslavljajo nedoločen krog naslovljencev in ne določenega subjekta. Prevoznik se lahko odloči, ali bo takšne prevoze izvajal z uporabo taksimetra ali aplikacije.

Zakon o državnem tožilstvu: navajajo, da želijo odpraviti sprejete rešitve, ki so posegle v neodvisnost državnih tožilcev in tožilk v Zakonu o državnih tožilcih. Z ureditvijo, ki jo je sprejela vlada Janeza Janše, se ni poseglo v samostojnost državnega tožilca, njegovo delo, ampak se je podobno, kot je veljalo do sprejema ZDT-1, uredil nadzor nad delom državnega tožilca.

Zakon o orožju: navajajo, da želijo odpraviti sprejete rešitve, ki omogočajo nakup polavtomatskih pušk in pištol tudi članom nevladnih organizacij v javnem interesu na področju obrambe, ne le športnim strelcem. Toda predlog Inštituta 8. marec pomeni poseg v pridobljene pravice, zato je tudi z vidika Ustave RS predlagana rešitev neutemeljena.

Gradbeni zakon: navajajo, da želijo odpraviti sprejete rešitve, ki posegajo v pristojnosti arhitektov in gradbenih inženirjev pri projektiranju in vodenju gradnje ne glede na njihovo strokovno usposobljenost. Novi gradbeni zakon, ki ga je pripravila vlada Janeza Janše, se je pričel uporabljati s 1. 6. 2022, zato niti še ni mogoče podati utemeljene ocene njegovega izvajanja. Predlog s strani Inštituta 8. marec je tako neutemeljen.

Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb: navajajo, da želijo odpraviti sprejete rešitve, ki omogočajo davčna darila pravnim osebam v Zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb. Rešitve, ki so bile uveljavljene v času Vlade Janeza Janše, predstavljajo spodbudo ravnanja pravnih oseb, da se bodo v manjši meri kot doslej posluževale praks izogibanja davčnim obveznostim in zagotavljajo strožjo obravnavo držav, ki spodbujajo škodljive davčne prakse. S tem se je vzpostavilo preglednejše in pravičnejše obdavčevanje pravnih oseb. Spodbujevalni ukrepi v smislu nagrajevanja nekaterih davčnih olajšav za donacije za različne namene, za zaposlovanje ter  vlaganja v zeleni in digitalni prehod pa bodo imeli pozitivne učinke tudi na gospodarsko okrevanje.

Sara Bertoncelj