Poslanec Logar sprašuje ministra za finance: “Ali DUTB neupravičeno prodaja parkirne prostore v Celovških dvorih?”

Anže Logar (Foto: STA)

Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke ministra za financ dr. Andreja Bertonclja sprašuje, ali je DUTB kupcem stanovanj v soseski Celovški dvori na ogledih povedala oziroma jih je seznanila, da bodo garaže za obiskovalce namenjene vzpostavitvi javne garažne hiše in da bodo parkiranja za obiskovalce plačljiva?

Poslanec SDS dr. Anže Logar je na ministra za finance dr. Andreja Bertonclja naslovil pisno poslansko vprašanje v zvezi s prodajo parkirnih mest za obiskovalce v soseski Celovški dvori s strani DUTB. Po Logarjevih besedah je namreč v medijih mogoče zaslediti članke o razburjenju kupcev stanovanj v stanovanjski soseski Celovški dvori, ki so jih le-ti odkupili od DUTB na javnem razpisu oktobra 2016 in maja 2017. Na spletni strani je DUTB dne 1.10.2018 objavila prodajo parkirnih mest za obiskovalce v Celovških dvorih, kjer prodaja garaže v kleti -2 na srednjem vhodu, garažo za obiskovalce, z namenom, da se spremeni v javno garažno hišo.

Dr. Logar tako ministra dr. Bertonclja sprašuje sledeče:
“- Ali je DUTB kupcem na ogledih povedala oziroma jih je seznanila, da bodo garaže za obiskovalce namenjene vzpostavitvi javne garažne hiše in da bodo parkiranja za obiskovalce plačljiva? V katerem dokumentu je to zavedeno?
– Ali je DUTB lastnike stanovanj v soseski Celovški dvori seznanil z namero o prodaji parkirnih mest za obiskovalce in ali jim je ponudila možnost predhodnega nakupa?
– Kako je DUTB izračunal prodajno vrednost za parkirna mesta, ki bodo namenjena za obiskovalce? Ali se vam ne zdi prodajna vrednost 350.000 EUR brez DDV za 163 parkirnih mest nizka?
– Ali je DUTB mimo javnega razpisa upravniku soseske Celovški dvori družbi SPL d.d. prodala kakšno parkirno mesto in/ali tehnični depo? Če da, kdaj, za koliko in zakaj mimo razpisa?
– V medijih je navedeno, da bodo stanovalci preko sodišča dokazovali zavajanje s strani DUTB. Ali ste na Ministrstvu za finance ocenili, kakšna potencialna škoda bo pri tem nastala za državno DUTB?
– Ali bo v tem primeru MF ukrepalo proti DUTB? Kako?”

Lastniki stanovanj ogorčeni, glede na predstavitve in brošure naj bi jim bilo obljubljeno tudi lastništvo parkirnih mest za goste
Lastniki Celovških dvorov trdijo, da gre za prostore, ki pripadajo stanovalcem Celovških dvorov. To utemeljujejo s prodajnimi pogoji posameznih delov stanovanjskih in poslovnih prostorov kompleksa Celovški dvori v Ljubljani, ki jih je notificirala notarka Meta Zupančič (v nadaljevanju Splošni pogoji). Iz navedenih Splošnih pogojev, predstavitvenih brošur in predstavitev, naj bi kupci razumeli, da bodo postali tudi lastniki garaže za obiskovalce.

J. Ž.