Poslanska skupina stranke SDS zaradi zlorabe instituta socialnega podjetništva zahteva sklic nujne seje

Miha Kordiš pred svojo njivo. Vir: Facebook

“Ta (nepošteni) poslovni model je očitno prevzel tudi sam, saj delavci njegovega socialnega podjetja za svoje delo plačila ne dobijo, plačani pa naj bi bili v pridelkih in to kljub temu, da na spletni strani NDP TOZD deluje tržno zanimiva spletna trgovina,” so glede Mihe Kordiša zapisali v poslanski skupini SDS in zahtevali, da se zaradi zlorabe instituta socialnega podjetništva skliče nujna seja Odbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide. Predsednik tega odbora je prav Kordiš.

Poslanka skupina stranke SDS zahteva, da se na podlagi drugega odstavka 48. člena v povezavi z 32. členom poslovnika DZ, skliče nujna seja Odbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide, in sicer z obravnavo točke “zloraba instituta socialnega podjetništva in problematike nadzora nad poslovanjem socialnih podjetij”.

Kandidat za predsednika republike in aktualni predsednik Odbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide Miha Kordiš je namreč leta 2017 ustanovil svoje socialno podjetje zavod NDP TOZD. Poročali smo že, da na Kordiševi njivi prostovoljci, ki so v enem letu opravili 800 ur, delajo brezplačno, na plačilo v obliki pridelkov pa so po besedah sestre enega od prostovoljcev morali čakati tudi po več mesecev. Kordiš, kljub temu, da je v ustanovnem aktu njegovega zavoda zapisano, da bodo v enem letu zaposlili najmanj enega delavca, v naslednjem letu pa še najmanj dva, ni zaposlil še nikogar, češ da je šlo le za “formalnost”.

V 2. členu zakon socialno podjetništvo opredeljuje kot trajno opravljanje podjetniške dejavnosti s proizvodnjo in prodajo proizvodov ali opravljanjem storitev an trgu, kjer ustvarjanje dobička ni glavni cilj podjetniške aktivnosti, temveč glavni cilj predstavlja doseganje socialnih oziroma družbenih učinkov. Poleg tega zakon določa, da so tovrstne združbe ustanovljene z namenom trajnega opravljanja dejavnosti in so lahko ustanovljene z namenom zaposlovanja najbolj ranljivih skupin ljudi na trgu dela, kar je tudi javni interes. Zakon o socialnem podjetništvu tudi določa, da da se z odločbo odvzame status, če podjetje ne posluje v skladu z aktom o ustanovitvi. “Ustanovitelj, sicer glasen zagovornik delavskega lastništva podjetij in samoproklamirani antikapitalist, v ustanoviteljstvo ni spustil nobenega od številnih delovnih prostovoljcev,” so opozorili v poslanski skupini SDS in poudarili, da zavod  – v nasprotju s svojim ustanovitvenim aktom – ne zaposluje nikogar.

Kljub temu pa je zavod med letoma 2019 in 2022 prek ministrstva za kmetijstvo in okolje, prejel za dobrih 8 tisoč evrov subvencij. Ta isti zavod NDP TOZD ima v lasti tudi svojo spletno trgovino, kjer – seveda za denar – prodaja ne le svoje pridelke, ampak tudi pridelke poslovnih partnerjev iz Slovenije in tujine. V oddaji Volitve 2022 je Kordiš pojasnil, da je to, kar ja zapisano v ustanovnem aktu “le formalni pogoj zakonodaje, da smo lahko pridobili status socialnega podjetja”.

Po mnenju predagateljev, bi bilo treba nujno odgovoriti na vprašanja, s kakšnim namenom je Kordiš ustanovil socialno podjetje, ali je njegovo poslovanje zakonito, kakšen je položaj delavcev ter ali s spletno prodajo izkrivlja konkurenco na trgu – kar seveda ni v skladu z zakonom. Po mnenju poslanske skupine SDS je jasno, da Kordiš podjetja ni ustanovil z namenom zaposlovanja njemu tako ljubih “zapostavljenih, ranljivih in revnih” skupin prebivalstva.

Sara Kovač