Poveljnik Gasilske zveze razkril, da Golobova vlada ni sposobna sprejeti niti pravilnika

Predsednik vlade Robert Golob. Vir: STA

“S prejšnjo vlado smo sprejeli zakon in uredbo, s to vlado pa ne moremo niti pravilnika,” so bile besede Francija Petka, poveljnika Gasilske zveze Slovenije, ki je bil kritičen do vladne neoperativnosti. Kljub temu da je bila v času Janševe vlade ustanovljena zakonska podlaga za financiranje, zdaj Golobova vlada “ne ve, kako bi to sprovedla”.

Na prvem programu Radia Slovenije je bil Franci Petek, poveljnik Gasilske zveze Slovenije, do aktualne vlade precej kritičen. Kritika je letela na njeno neoperativnost glede izvedbe že sprejetega zakona in uredbe, sprejete v času vlade Janeza Janše, medtem ko “zdaj ta vlada ne more sprejeti niti pravilnika, kako bi to sprovedli”. 

Spomnimo, Janševa vlada je s predlogom zakona o varstvu pred požarom želela vzpostaviti pogoje za financiranje standardiziranih gasilskih zavarovanj, pripadnikov gasilske organizacije in standardiziranih gasilskih zavarovanj vozil, opreme in objektov, ki jih uporabljajo gasilske organizacije v okviru izvajanja svojih nalog, katerih financiranje je bilo z zakonom o finančni razbremenitvi občin ZFRO, z občine preneseno na državo. Z zakonom o finančni razbremenitvi občin, ki je bil sprejet decembra 2020, je med drugim dopolnjen tudi Zakon o gasilstvu, ki določa, da država zagotavlja sredstva za standardizirano gasilsko zavarovanje pripadnikov gasilskih organizacij ter del sredstev za standardizirano gasilsko zavarovanje vozil, opreme in objektov, ki jih gasilske organizacije uporabljajo pri upravljanju svojih nalog. Dopolnjen je bil tudi Zakon o varstvu pred požarom, ki zdaj določa, da se iz proračuna Republike Slovenije zagotavljajo sredstva tudi za standardizirano gasilsko zavarovanje pripadnikov gasilske organizacije ter del sredstev za standardizirano gasilsko zavarovanje vozil, opreme in objektov, ki jih gasilske organizacije uporabljajo pri opravljanju svojih nalog. Sredstva za te namene se zagotavljajo tudi iz sredstev požarnega sklada.

Janševa vlada je uredila tudi spremembo spodnjega meja ugotovitev požarnega taksa, ki se namenja za sofinanciranje nakupa plinskih vozil ter plinske zaščitne in reševalne opreme v plinskih enotah od sedanjih 70 na doseženih 50, kar poudari tudi Petek na radiu. Višina požarne takse se je iz 5 pogojev povišala na 9 navedenih od osnov za obračun požarne takse in se bodo s tem zagotovila potrebna oziroma zadostna sredstva za financiranje standardiziranih gasilskih zavarovanj ter hkrati tudi višja sredstva za lokalne skupnosti, namenjena izključno za sofinanciranje nakupa gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in reševalne opreme v gasilskih enotah. “To je v času prejšnje vlade bil zakon sprejet, sprejeta je bila tudi uredba o požarni taksi, kjer se je taksa dvignila s 5 % na 9 % z namenom, da se zagotovijo sredstva. Govorimo o  5 oz. 6 milijonov evrov , ki bodo šla za ta zavarovanja, in bodo vsi poklici tako kot prostovoljni gasilci zavarovani pod istimi pogoji,” je dejal Petek.

Sprememba ZVPOZ je v uredbi za leto 2022 in nadaljnje leto pomenila višji pritok požarne takse, ocenjen na 18 milijonov evrov, od katerih bi bilo 9 milijonov evrov namenjenih lokalnim skupnostim za sofinanciranje nakupa gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in reševalne opreme v gasilskih enotah, in sicer 9 milijonov evrov za širši namen, od tega 5,5 milijona evrov za financiranje plinskih zavarovanj in financiranje standardiziranih zavarovanj s strani države. Velja za vse gasilske organizacije oziroma za celotno javno gasilsko službo tako za prostovoljne kot za poklicne gasilce. Ostala sredstva bi država namenjala za financiranje upravnih, strokovnih, nadzornih, informacijskih nalog na področju varstva pred požarom.

Foto: STA

“Na žalost pa zdaj ta vlada, naše ministrstvo za obrambo ne more sprejeti pravilnika, kako bi to izvedli in tukaj imamo res velike težave, saj se sredstva zbirajo že od  1. 1. 2023. Danes smo že sredi avgusta in še vedno nismo uspeli spraviti skozi pravilnika, ki ga mora podpisati minister. Res žalostno in tukaj bo potrebno nekaj narediti in premakniti te zadeve, da se bodo te zadeve res uredile, ker govorimo res o zelo pomembnih zadevah,” je bil jasen Petek.

Od Ministrstva za obrambo o tem ne duha ne sluha
V
radijskem pogovoru je povedal, da jim je to uspelo tudi s pomočjo občine, da so potem razbremenili občine v zakonu, ki govori o financiranju občin. S tem namenom se je spremenil tudi zakon o gasilstvu, in sicer v smislu, da država prevzame odgovornost za zavarovanje gasilcev in ni to več stvar lokalne skupnosti. Ministrstvo za obrambno se na navedbe poveljnika Gasilske zveze Slovenije ni odzvalo, žal pa sami menimo, da je to zanje pozabljena tema, ki se vleče že 7 mesecev.

T.B.