fbpx

Predsednik ustavnega sodišča se je zavil v molk: Za vložitvijo pobude za oceno ustavnosti Odloka o omejitvi gibanja zaradi epidemije koronavirusa, stoji svetovalec na US Igor Vuksanović!

Igor Vuksanović (Foto: STA)

Svetovalec na Ustavnem sodišču RS Igor Vuksanović, ki je že v preteklosti buril duhove na račun svojih žaljivih in politično pristranskih komentarjev na spletnih straneh, in si zaradi tega prislužil tožbo, je očitno vnovič poskrbel za škandal. Na plano je namreč prišla informacija, da je ravno Vuksanović tisti, ki je vložil pobudo za oceno ustavnosti odloka o nočni omejitvi gibanja zaradi epidemije koronavirusa, ki jo nekateri dojemajo kot “policijsko uro”. Predsednik ustavnega sodišča Rajko Knez se je zavil v molk.

Pobudo za oceno odloka o nočni omejitvi gibanja zaradi epidemije koronavirusa je po poročanju Škandala24 vložil Vuksanović. Zanimivo pa je, da se je v povezavi s tem v molk zavil predsednik Ustavnega sodišča RS dr. Rajko Knez. Ta namreč na spodnja vprašanja, ki so bila naslovljena nanj, še ni odgovoril.

Vprašanja, ki razkrivajo vsebino Vuksanovićeve pobude:

Spoštovani dr. Rajko Knez,
danes do 17. ure Vas prosimo za odgovore na spodnja vprašanja:

– Ali ste seznanjeni z dejstvom, da je zadnjo pobudo za oceno odloka o uvedbi t.i. “policijske ure” vložil svetovalec na Ustavnem sodišču RS Igor Vuksanovič?
– V skladu s sedmim odstavkom 100. člena ZJU mora uradnik, ki oceni, da je nastal položaj, v katerem bi njegov osebni interes lahko vplival na nepristransko in objektivno opravljanje njegovih nalog oziroma v katerem okoliščine vzbujajo dvom o njegovi nepristranskosti in objektivnosti, o tem takoj, ko je glede na okoliščine mogoče, obvestiti predstojnika in ravnati v skladu z njegovimi navodili. Zato nas zanima, ali je predstojnik znotraj US zagotovil, da se naloge opravijo zakonito, nepristransko in objektivno oziroma preveril, ali so bile tako opravljene?
– Ali ste kot predsednik US RS prepričani, da je generalni sekretar zagotovil vse, da bo dotični svetovalec svoje naloge opravljal zakonito, nepristransko in objektivno? Prosimo za pojasnila, kaj konkretno je bilo storjenega?
– Ali je zaposleni, ki je vlagatelj pobude, izločen iz priprave odločb v zadevah, povezanih s covid-19? Ne gre spregledati navedb v pobudi, kot so: “dokler vlada šteje za potrebno (na podlagi strokovnih razlogov, ki jih lahko vedno izposluje preko politično naklonjenih strokovnjakov)”; “prva splošna policijska ura v slovenski novejši zgodovini nekaj, kar predstavlja pomembno ustavnopravno vprašanje. V Sloveniji sta zadnjo veljavno policijsko uro uvedla italijanski in nemški okupator”; “arbitrarnost oblasti, ki se že pojavlja v Hojsovih pojasnilih na tiskovnih konferencah, kjer kot rimski imperator milostno odloča, kaj je nezapisana izjema od policijske ure in kaj ni”; “pobudnik določene primernosti ukrepa za preprečevanje okužb ne zanika. To zato ne, ker bi bil primeren tudi ukrep, ki bi v stavbe za en mesec zazidali celotno populacijo in ji dajali hrano skozi majhne luknje”; “Pravzaprav dejstvo, da v pol leta Vlada ni želela niti novelirati očitno spornega 39. člena ZNB, čeprav je sprejemala več kot 100 členov dolge omnibus zakone, pobudnik razume kot izrecno rokavico v obraz ustavnemu sodišču. In poskus, da se vlada reši vseh ustavnopravnih spon.”

Na ustavnem sodišču potrdili pobudnika
Zaenkrat je s pojasnili postregel le dr. Sebastian Nerad, sicer generalni sekretar sodišča, ki je v odgovoru poudaril, da so na sodišču seznanjeni z dejstvom, da je pobudo vložil Vuksanović. Vloga namreč vedno vsebuje tudi podatke o vlagatelju. “V tej zadevi bo Ustavno sodišče pobudnika obravnavalo kot druge udeležence v postopku pred Ustavnim sodiščem, kar pomeni, da pobudnik nikakor ne bo sodeloval pri pripravi gradiv, onemogočen pa mu je tudi dostop do zadeve.”

Predsednik Ustavnega sodišča RS Rajko Knez (Foto: STA)

Svetovalec Vuksanović izražal politično skrajna stališča 
Vuksanović je ugled ustavnega sodišča okrnil že pred leti, ko se je izživljal v spletnih komentarjih in tudi razkril svojo identiteto. To je takrat razkril tednik Reporter v članku z naslovom “Igor Vuksanović okrnil ugled ustavnega sodišča”. Ker so razkrili njegove komentarje, ki so bili žaljivi, politično pristranski in celo sovražni na račun desničarjev, Boruta Pahorja, SDS, Janeza Janše, ekonomista Rada Pezdirja, se je ta spravil nanje in jih tožil. Šlo je namreč za razkritje komentarjev, kot so: “Ma ne bo vam uspelo doseči Pinochetove diktature v Sloveniji. Lahko se na glavo postavite. Enostavno nikoli ne boste dovolj močni. Grosupeljčan ne bo večen, čeprav se tako obnaša”; “SDS podpihuje politiko sovraštva, ki je v zgodovini povzročila veliko gorja. To ne more biti dobro.”; “No, že to, da ste desničarji za Pahorja, je dokaz, da ne more biti predsednik SD”. Kljub temu, da je v tožbi pisalo, kako naj bi s citiranjem njegovih komentarjev posegli v njegove osebnostne pravice potem, ko je celo sam razkril svojo identiteto. Kakorkoli, na koncu je  Vuksanović pogorel, o čemer so pisali v članku.

Nina Žoher