fbpx

Pridobljeni dokazi preiskovalne komisije jasno kažejo, da so bile žilne opornice v slovenskih bolnišnicah preplačane!

Jelka Godec (Foto: STA)

Poslanke in poslanci so v sredo obravnavali vmesno poročilo o opravljeni parlamentarni preiskavi na področju ugotavljanja zlorab v slovenskem zdravstvenem sistemu na področju prodaje in nakupa žilnih opornic. Najpomembnejše ugotovitve preiskovalne komisije je predstavila predsednica Jelka Godec, te pa so bile med poslanci deležne podpore s 47 glasovi za in 15 proti.

Državni zbor (DZ) je s 47 glasovi za in 15 proti sprejel bistvene ugotovitve iz vmesnega poročila o parlamentarni preiskavi domnevnih zlorab v zdravstvenem sistemu pri nakupu žilnih opornic. Po ugotovitvi preiskovalne komisije DZ obstaja sum, da so odgovorni v kliničnih centrih Ljubljana in Maribor v letih od 2007 do 2016 oškodovali javna sredstva.

Preiskava je zajela časovno obdobje od 1. 1. 2013 do začetka odreditve parlamentarne preiskovalne komisije, to je do marca 2016. V preiskovalni komisiji so zastopane vse parlamentarne stranke, tako da ima ta zato sedem članov. Vmesno poročilo je preiskovalna komisija sprejela na 27. seji, 10. oktobra 2017, in sicer soglasno z vsemi glasovi prisotnih, to je s šestimi glasovi. V času, ko je preiskovalna komisija opravljala svoje delo, torej do vmesnega poročila, je bilo 25 rednih in 14 nujnih sej, pri tem pa je opravila 35 zaslišanj in dve soočenji prič.

Skupne vmesne ugotovitve preiskovalne komisije, ki so bili sprejeti na podlagi predlaganih gradiv, izvedenih dokazov in zaslišanih prič, so naslednje oziroma si sledijo tako:

  • Da obstaja sum, da naj bi odgovorni UKC Ljubljana in UKC Maribor v letih od 2007 do 2016 oškodovali javna sredstva in delovali negospodarno ter nezakonito;
  • da obstaja sum, da naj bi odgovorni v UKC Ljubljana in UKC Maribor za izvedbo javnih naročil v letih 2007 in 2013 pripravili in izvedli javna naročila, ki niso sledila temeljnim načelom javnega naročanja ter sodelovali nezakonito in večkrat kršili Zakon o javnem naročanju;
  • da obstaja sum, da naj bi prihajalo med dobavitelji žilnih opornic v Sloveniji do kartelnih dogovarjanj;
  • da obstaja sum, da naj bi odgovorni v UKC Ljubljana in UKC Maribor v letih med 2007 in 2016 s svojimi dejanji, ki nakazujejo tudi na koruptivna dejanja, omogočili določenim dobaviteljem prevladujoč položaj na trgu pri prodaji žilnih opornic;
  • da obstaja sum, da naj bi določene osebe v slovenskih bolnišnicah od dobaviteljev zahtevale plačilo v zameno za nabavo določenih žilnih opornic ter s tem ravnale nezakonito.

Preiskovalna komisija glede na pregledano gradivo in na zaslišanje prič predlaga:

  • Da pristojni organi v Republiki Sloveniji raziščejo morebitne sume, kršitve evropske pogodbe v delu pravila konkurence, in sicer z omejevanjem konkurence na slovenskem trgu s strani multinacionalke Abbott v letu 2013, kaznivega dejanja pranja denarja prek nabave in prodaje lastniških deležev v Mark Medical, d. o. o., s strani KB 1909 v letih 2006 do 2015, davčne utaje zaradi transfernih centrov, verigi dobaviteljev Mark Medical, d. o. o., in Emporium Medical, d. o. o., v letih 2003 do 2016:
  • da naj preiščejo morebitne sume, da naj bi se denar, pridobljen iz prodaje žilnih opornic, uporabil za nakup lastniških deležev KB 1909 v podjetju Distriest, d. o. o., ki je lastnik Mladine, d. d., in za njegovo dokapitalizacijo v letih 2007 do 2015;
  • da naj bi se denar, pridobljen iz prodaje žilnih opornic, uporabil za nakup lastniških deležev KB 1909 v Mladini, d. d., in za njeno dokapitalizacijo v letu 2007;
  • da naj raziščejo morebitne sume, da naj bi se denar, pridobljen iz prodaje žilnih opornic, uporabil za nakup lastniških deležev KB 1909 v podjetju Distirest, d. o. o., in Mark Medical, d. o. o., od družbe Vega Finanz, S. A., v letih 2007 do 2015 in za dokapitalizacijo podjetij v Italiji in Sloveniji.

Godčeva je poudarila, da preiskovalna komisija ugotavlja sume, da naj bi odgovorni v UKC Ljubljana in UKC Maribor pripravili javne razpise oziroma javna naročila tako, da niso sledili temeljnim načelom javnega naročanja in na javnih naročilih delovali nezakonito in večkrat kršili tudi Zakon o javnem naročanju. Ostalo, kar so pregledali, pa je bilo tudi to, da so v bolnišnicah nabavljali žilne opornice prek naročilnic, torej brez kakršnekoli pogodbe.

Foto: STA

Preplačane žilne opornice
Preiskovalna komisija je po besedah Godčeve delala tudi na tem, da je pregledala problematiko visokih cen žilnih opornic. Da so imele žilne opornice v Sloveniji višjo ceno kot v tujini, so povedali tudi dr. Fras iz UKC Ljubljana, gospod Lazarevič in gospod Uran iz UKC Ljubljana ter priznali, da so želeli znižati cene. Torej, s tem so priznavali tudi, da so bile v Sloveniji veliko višje cene kot v tujini. Kot primer je navedla samo obdobje od februarja 2013 do septembra 2013 in primerjavo cen žilnih opornic.

Zakaj je prihajalo do visokih cen?
Seveda je več razlogov, je dejala poslanka Jelka Godec. “Med drugim smo ugotavljali tudi, da naj bi prihajalo do visokih marž samih dobaviteljev, da naj bi tudi nekatere multinacionalke postavljale višje cene za Slovenijo kot za druge države, no, in tretja zadeva, ki je, je veriženje dobaviteljev, ki ga je ugotavljala tudi Komisija za preprečevanje korupcije. Mislim, da to že dobro poznate. Multinacionalka je prodala žilno opornico recimo Mark Medicalu, S. P. A., v Italiji, ta ima hčerinsko podjetje v Sloveniji, ki se imenuje Mark Medical in šele ta potem proda bolnišnici. Podoben primer je, ko imamo podjetje Emporio Medical, ki ima prav tako en vmesni člen. Torej, multinacionalka proda podjetju v Avstriji in ta potem podjetju v Sloveniji in šele ta na koncu potem bolnišnici. S tem, da je potrebno vedeti, da je Mark Medical, S. P. A., matična družba Mark Medicala iz Slovenije in Newport Medical Handels iz Avstrije je tudi povezano podjetje z Emporio Medical, tako ali drugače tudi družinsko.”

Jelka Godec (Foto: STA)

Poleg tega, da je omenila tudi 3. in 4. točko poročila, kjer so navedene povezave Mark Medicala iz Slovenije z italijansko finančno družbo KB 1909, je napovedala, da bo preiskovalna komisija po sprejetju sklepov poslala obvestilo o naznanitvi morebitnih sumov storitev kaznivih dejanj za več fizičnih in pravnih oseb. In sicer glede na zapise v poročilu pošiljajo obvestilo o naznanitvi morebitnih sumov storitev kaznivih dejanj zoper mag. Bojana Urana, Darka Zormana, dr. Matjaža Bunca in dr. Vojka Kaniča, ker obstajajo sumi in indici za storitve kaznivih dejanj po več členih Kazenskega zakonika. In sicer, neupravičene uporabe tujega premoženja, kaznivega dejanja goljufija, kaznivega dejanja nedovoljenega sprejemanja daril, kaznivega dejanja davčne zatajitve, kaznivega dejanja zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic, kaznivega dejanja oškodovanje javnih sredstev, kaznivega dejanja nevestnega dela v službi, kaznivega dejanja jemanja podkupnine in kaznivega dejanja krivičnega pričanja oziroma krive izpovedi.

Obvestilo je podano tudi zoper dr. Dragana Kovačiča, ker obstajajo sumi in indici naslednjih kaznivih dejanj: kaznivega dejanja nedovoljenega sprejemanja daril, kaznivega dejanja davčne zatajitve, kaznivega dejanja zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic, kaznivega dejanja jemanja podkupnine, kaznivega dejanja krivega pričanja oziroma krive izpovedbe. Nadalje je podano tudi zoper mag. Simona Vrhunca in dr. Gregorja Pivca, ker obstajajo morebitni sumi in indici naslednjih kaznivih dejanj: kaznivega dejanja zlorabe uradnega položaja in uradnih pravic, kaznivega dejanja oškodovanja javnih sredstev, kaznivega dejanja nevestnega dela v službi in kaznivega dejanja jemanja podkupnin. Za konec je Godčeva poudarila, da bo morala navedena morebitna kazniva dejanja dokazati nadaljnja preiskava pristojnih organov, v primerih potrjenega suma takšnih kaznivih dejanj pa bo zoper omenjene fizične in pravne osebe mogoče podati kazensko ovadbo, odvisno od ugotovitev pristojnih organov.

N. Ž.