Primitivni Miro Cerar storil kaznivo dejanje?

Miro Cerar, predsednik vlade RS (foto: Nova24TV)

Vse bolj agresivni Miro Cerar si je v zadnjih dneh na TV-soočenjih privoščil skrajno predrzno manipulacijo, ki bi mu lahko prinesla celo kazensko ovadbo. Predsednik SMC je na soočenju vztrajno trdil, da je bil predsednik SDS Janez Janša “trikrat obsojen”. Cerar je s tem pokazal bodisi, da o pravu ne ve popolnoma ničesar, ali pa da je temeljne postulate prava pripravljen popolnoma poteptati in zlorabiti za potrebe manipulacije v lastno politično korist.

Že študent v prvem letniku prava namreč ve, kaj pomeni, če ustavno sodišče obsodilno kazensko sodbo razveljavi zato, ker je bil zaključek o krivdi sprejet zaradi kršenja temeljnih človekovih pravic, v tem primeru celo načela zakonitosti, da konkretni znaki očitanega kaznivega dejanja, ki jih zakon zahteva, niso bili izkazani. Ustavnosodna razveljavitev protiustavne obsodbe pomeni, da obsojeni v resnici nikoli ni bil obsojen, da takšne “obsodbe” ne obstajajo in nikoli niso obstajale. Vsaj ne v pravni državi in na podlagi prava. Kako lahko torej Cerar, ki se ima za velikega zagovornika pravne države, izreče, da je bil Janez Janša obsojen? Gre za nezaslišano manipulacijo profesorja pravne filozofije (in ne ustavnega pravnika, kot se ga lažno predstavlja oziroma kot se sam pusti naslavljati) za osebne politične namene. Gre za laži pravnika pred celotno slovensko javnostjo, pri čemer se najbrž niti ne zaveda, da je javno prikazovati, da je bil nekdo obsojen za kaznivo dejanje (celo dejanje korupcije), čeprav to ne drži, kaznivo dejanje. Lažne obtožbe in obrekovanje o tem, da je bil nekdo obsojen za kaznivo dejanje in da naj bi se za to celo opravičil, ko pa takšne obsodbe ne obstajajo, saj so bile z razveljavitvijo s strani ustavnega sodišča z učinkom za nazaj izbrisane, predstavljajo kaznivo dejanje, ki v okviru svobode izražanja pred Evropskim sodiščem za človekove pravice ni varovano.

Mimogrede, spomnimo, da je predsednik ustavnega sodišča mag. Miroslav Mozetič ob razveljavitvi sodb v zadevi Patria pojasnil celo več kot opisano. Izrecno je poudaril, da bi že tožilec sam moral umakniti takšen obtožni predlog, ki ne zadosti načelu zakonitosti in na podlagi katerega so bile izrečene razveljavljene nezakonite obsodbe. A nezakonitost kazenskih obsodb le za Cerarja očitno ni ovira, da jih pred slovensko javnostjo ne bi vseeno lažno predstavljal kot obsodb, ki pa to – kot bi moral vedeti vsak študent prvega letnika prava – niso. Vsaj ne v pravni državi.

Obrekovanje
159. člen
(1) Kdor o kom trdi ali raznaša kaj neresničnega, kar lahko škoduje njegovi časti ali dobremu imenu, čeprav ve, da je to, kar trdi ali raznaša, neresnično, se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do šestih mesecev.
(2) Če je dejanje iz prejšnjega odstavka storjeno s tiskom, po radiu, televiziji ali z drugim sredstvom javnega obveščanja ali na spletnih straneh ali na javnem shodu, se storilec kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do enega leta.
(3) Če je tisto, kar se neresnično trdi ali raznaša, take narave, da ima hude posledice za oškodovanca, se storilec kaznuje z zaporom do dveh let.