fbpx

Profesor Avbelj kritičen do novele zakona o visokem šolstvu: Ta pomeni uničenje zasebnih iniciativ, glede katerih smo že tako ali tako povsem na repu

dr. Matej Avbelj je s pravnim mnenjem razgrnil veliko pomanjkljivosti na Agenciji za Agencije za komunikacijska omrežja in storitve (Foto: STA)

Pravnik in profesor na zasebni Fakulteti za državne in evropske študije Matej Avbelj v odzivu na predlog novele zakona o visokem šolstvu pravi, da bi njegovo sprejetje dejansko pomenilo ukinitev zasebnih visokošolskih zavodov. Bolj je z novelo zadovoljen rektor ljubljanske univerze Igor Papič, ki predlagane rešitve vidi kot sprejemljive, kar je škandalozno, saj univerza pristaja na uničenje konkurenčnosti in s tem kakovosti visokega šolstva.

Po mnenju Avblja predlog novele zakona o visokem šolstvu, ki bo v javni obravnavi le še do petka, na številnih mestih krši temeljna načela vladavine prava, “še posebej načelo določnosti ter prepoved retroaktivnosti”.

Začasno podeljevanje koncesij pomeni politični nadzor neodvisnih visokošolskih zavodov
Moti ga, da zakon med drugim za zasebne visokošolske zavode predvideva podeljevanje koncesij le za določen čas. “Predlog poudarja, da se z javno službo v Sloveniji zagotavlja trajno in nemoteno izvajanje visokošolske dejavnosti, hkrati pa predlaga, da se koncesije za izvajanje javne službe v visokem šolstvu podeljujejo za določen čas. Taka ureditev je nevzdržna z vidika študentov, visokošolskih zavodov in predstavlja podlago za morebitno politično kontrolo nad visokošolskim izobraževanjem s strani vsakokratne oblasti,” je zapisal za STA.

Avbelj opozarja, da naj bi bil osnovni namen novele uresničiti odločbi ustavnega sodišča, s katero je to leta 2011 zakonodajalcu naložilo, da mora jasno določiti, kaj se pojmuje kot javna služba in kaj kot ostale dejavnosti. A tega novela ne naredi, saj je v njej pojem javne službe “opredeljen povsem nedoločno in kontradiktorno, po vsebini pa votlo”, pravi profesor Fakultete za državne in evropske študije.

Predlog zakona je protiustaven, saj uničuje zasebno iniciativo v visokem šolstvu
Predlog je po njegovem mnenju tudi “povsem neuravnotežen, saj v nasprotju z zahtevami ustave bolj regulira zasebne kot javne visokošolske zavode”: “Več kot 90 odstotkov določb predloga novele je tako posvečenih nejavnim visokošolskim zavodom, iz česar izhaja očiten ciljni namen predlagatelja v smislu poslabšanja njihovega dozdajšnjega, že tako ali tako prekarnega položaja. Še več, predlagatelj novele natančno ve, da pod predpisanimi kadrovskimi pogoji – tudi če bi ti bili ustavni, pa niso – koncesionar koncesioniranega študija dejansko ne more izvesti. Sprejetje novele v tej obliki bi tako pomenilo de facto ukinitev zasebnih iniciativ na področju visokega šolstva, glede katerih smo v EU že tako ali tako povsem na repu.”

Predlog novele je tako po oceni Avblja “pod krinko uresničevanja ustavne odločbe namenjen ustvarjanju novih protiustavnih posledic za izrazito manjšinski del visokošolskega prostora”. “Ugotavljam, da kot tak ne more prestati morebitne presoje pred ustavnim sodiščem. Ker se ustvarja vtis, da je predlagatelj za namene doseganja protiustavnih ciljev uporabil odločbo ustavnega sodišča, ki je slednjič ni uresničil, pa lahko govorimo tudi o zlorabi prava,” je bil oster strokovnjak za ustavno in evropsko pravo.

Rektor največje univerze sodeloval pri pripravi škodljivih sprememb
Nasprotno pa je s predlogom novele zadovoljen rektor Univerze v Ljubljani Igor Papič, ki pa je v svojem komentarju bolj kratek. Kot je zapisal za STA, je univerza, ki jo vodi, aktivno sodelovala pri pripravi novele. Predlagane rešitve so zanje sprejemljive, med njimi tudi tiste, ki opredeljujejo javno službo, pravi in dodaja, da bo univerza še naprej konstruktivno sodelovala pri oblikovanju končne različice novele.

Peter Truden