Razkrivamo, kako je Janković privatnikom omogočil milijonski zaslužek na račun Ljubljančanov!

Foto: STA

V luči prihajajočih lokalnih volitev hrvaški portal Nacional ekskluzivno razkriva novo afero ljubljanskega šerifa Zorana Jankovića, ki je posle energetske obnove 49 javnih objektov v vrednosti 18,8 milijona evrov pod vprašljivimi pogoji dodelil podjetju Resalta v lastništvu ameriškega podjetnika Marka Crandalla. 

Na hrvaškem portalu so se razpisali o podjetju Resalta, za katerim stoji ameriški poslovnež Mark Crandall, saj se je ta znašel v središču škandala, podjetje pa prav tako vedno bolj pogosto posluje tudi na hrvaškem tržišču. Podjetje Resalta je bilo nekoč na hrvaškem tržišču znano pod imenom GGE, d.o.o., in je bilo nosilec projekta za energetsko učinkovito razsvetljavo v istrskem mestu Novigrad. Poleg tega je podjetje podpisalo pogodbe s hrvaškimi državnimi podjetji, kot so Hrvaški gozdovi in s Hrvaški operater tržišča za električno energijo. Hrvaški mediji pa so lani spomladi razkrili, da lastnik podjetja Resalta Mark Crandall pozna srbsko premierko Ano Brnabić, ki mu je pomagala pri sklenitvi posla gradnje velike vetrne elektrarne v Srbiji.

Crandallovo podjetje je naredilo velik posel z mestom Ljubljana, na čelu katerega je že vrsto let župan Zoran Janković. Če se glede grehov ljubljanskega župana spreneveda mnogo slovenskih medijev, pa hrvaški portal ob tem poroča, da ima Janković na svojih plečih niz obtožnic zaradi domnevne korupcije in drugih kriminalnih dejanj, med katere spada mestni proračun, ki naj bi bil po prepričanju odvetnikov oškodovan v vrednosti več deset milijonov evrov.

V središču afere so posli za energetsko obnovo 49 objektov, v katere so investirali Mestna občina Ljubljana in privatni partnerji v razmerju 49:51, medtem ko se dobiček vrača v razmerju 10:90 v korist privatnih partnerjev, med katerimi je prej omenjeni Mark Crandall. Prihodki od investicije, vredne 18,8 milijona evrov, vključno z DDV, bo v naslednjih 15 letih Ljubljani prineslo zgolj 1,9 milijona, medtem ko bodo privatni partnerji prejeli kar 17,5 milijona evrov. Pri tem je potrebno omeniti, da gre le za minimalni zajamčeni znesek, ki bo lahko še višji, če  bo energetska obnova prinesla večji energetski prihranek. To je ustvarilo veliko premoženjsko korist za privatne partnerje na račun proračuna Ljubljane.  Glede na to, da Ljubljana energetsko obnovo v večini financira iz evropskih kohezijskih skladov, je velika verjetnost, da je prišlo tudi do oškodovanja proračuna Evropske unije.

Dolgoletni župan Ljubljane, ki je bil v preteklosti generalni direktor Mercatorja, ki je dandanes v lastništvu Agrokorja, v zadnjih nekaj tednih vodi intenzivno kampanjo za lokalne volitve, ki bodo potekale 18. novembra. Odprtje energetsko obnovljenih šol, vrtcev, javnih kopališč bo po informacijah MOL prihranilo milijon evrov letno, zaradi manjših emisij CO2 pa bo obvarovanih več kot 170.000 dreves.

Ljubljanski župan Zoran Janković. (Foto: STA)

V okviru največjega javno-privatnega partnerstva na področju energetske obnove objektov v Sloveniji, vrednega 18,8 milijona evrov, bi morala biti letos zaključena obnova 49 objektov, od šol, vrtcev, zdravstvenih domov, galerij, športnih objektov, javnih kopališč do objektov mestne uprave. 24. marca lani je MOL za energetsko obnovo omenjenih 49 objektov izbrala konzorcij gospodarskih družb Petrol d.d. in GGE d.o.o.

V odločbi, ki je dostopna javnosti in se nanaša na izbor konzorcija, manjkata dve najpomembnejši strani in sicer tisti, na kateri se nahajajo finančni zneski kakor tudi razmerje razdelitve prihodkov med privatnim in javnim partnerjem.  Iz ostalih strani omenjenega dokumenta je moč videti, da je privatni partner ponudil zgolj 10 odstotkov pogodbeno zagotovljenega prihranka v obdobju 15 let, v primeru večjega energetskega prihranka pa bo razmerje razdelitve prihodkov ponovno šlo v korist privatnega partnerja, in sicer 40:60.

Vendar pa je iz prve pogodbe z dne 6. aprila 2017 razvidno, da je za manjši del tega javno-privatnega partnerstva, natančneje za pet objektov v sklopu 1A, dogovorjeno vračilo donosa v razmerju 90:10 v korist privatnih partnerjev. Investicija, določena v pogodbi, ki zajema obnovo dveh osnovnih šol, enega vrtca, javnega kopališča Tivoli in Zdravstvenega doma Ljubljana-Šiška, je vredna predvidoma 5,3 milijona evrov. Od tega je mesto Ljubljana že vložilo 2,6 milijona evrov, del katerih je bil pridobljen iz kohezijskega sklada EU, privatni konzorcij podjetij Petrol in GGE d.o.o. pa je vložil samo 100.000 evrov več od MOL-a.

Zaradi nepredvidene rasti stroškov, sta Janković in direktor Petrola Tomaž Berločnik 21. maja 2018 podpisala aneks, s katerim je vrednost investicije energetske obnove za pet objektov zarasla na 6,2 milijona evrov, razmerje vloženih finančnih sredstev med javnim in zasebnim partnerjem pa ostane isto. Po pogodbi in aneksu bo prihranek zaradi manjše porabe energije v omenjenih petih objektih po njihovi obnovi na letni ravni znašal 411.863 evrov, po 38. členu pogodbe pa bo privatni partner od tega zneska dobil 90 odstotkov, medtem ko bo MOL dobila samo 10 odstotkov. To pomeni, da bo po podpisu aneksa pogodbe iz letošnjega maja privatni partner dobil 370.676 evrov na leto, mesto Ljubljana pa samo 41.186 evrov. To tudi pomeni, da bo v obdobju 15 let, kolikor bo trajala koncesija, mesto Ljubljana za investicijo v vrednosti 2,9 milijona evrov, prejelo samo 618.000 evrov zagotovljenega povračila, medtem ko bo privatni koncesionar za skoraj isto vloženo vsoto dobil kar 5,5 milijona evrov dobička. Če bo energetski prihranek realno še večji, bo za toliko več zrasel dobiček privatnega partnerja, saj se dodatni prihranek deli v razmerju 40:60 v njegovo korist, razkriva omenjeni hrvaški portal.

Foto: Petrol. Tomaž Berločnik na sliki levo ob odprtju novega bencinskega servisa v Pivki.

Istega dne sta župan Ljubljane in direktor Petrola Berločnik podpisala še sedem identičnih pogodb z enakimi parametri za dodatnih 44 objektov, tako da skupna vrednost investicije projekta “Energetska prenova Ljubljane” znaša 18,8 milijona evrov. Od te vsote bo Ljubljana vložila 9,2 milijona evrov, najmanj 4,80 milijona evrov bo iz evropskih kohezijskih skladov, privatni konzorcij pa samo 370.000 evrov več ali 9,6 milijona evrov.

Pogodbeno zajamčeni letni prihranek zaradi nižjih stroškov za vseh 49 objektov znaša 1,3 milijona evrov, pri čemer bo privatni partner dobil 1,16 milijona evrov, mestna občina pa samo 129.602 evrov. V obdobju 15 letne koncesije bo tako privatni konzorcij Petrol – GGE ustvaril dobiček v višini 17,5 milijona evrov, mesto Ljubljana pa samo 1,9 milijona evrov. To pomeni, da bo skoraj celotni prihranek končal v rokah zasebnega partnerja.

V hipotetičnem primeru, da bi se javno-zasebno partnerstvo ohranilo v razmerju 40:60, ki bi na primer zasebnemu investitorju prineslo 9-odstotni dobiček pri investiciji v javne objekte, so meščani Ljubljane domnevno oškodovani za 5,8 milijona evrov, kolikor znaša razlika med pogodbeno določenim razmerjem 10:90 in domnevnim razmerjem 40:60 v korist zasebnega partnerja.

V začetku oktobra 2018 je Mestna občina Ljubljana ponovno izbrala ponudnika za energetsko obnovo dodatnih 11 objektov, med katerimi so bile tri osnovne šole, trije vrtci, športna dvorana in bazen Kodeljevo, dve objekta mestne uprave in stavba športnega društva Krim. Na javni natečaj je prispela samo ena ponudba konzorcija Petrol d.d., Resalta d.o.o. in Javna razsvetljava d.d., ki ga je mestna občina tudi izbrala. Odločitev o izbiri najboljše ponudbe v javno-zasebnem partnerstvu, ki jo je podpisal župan Janković, navaja znesek investicije v vrednosti 5,8 milijona evrov, zagotovljeni letni prihranek v okviru koncesije za dobo 15 let, pa bi za vseh 11 objektov znašal 385.000 evrov. Tudi v tem primeru ponudnik nudi 10 odstotkov zagotovljenega letnega prihranka MOL-u. Podpisane pogodbe iz letošnjega javnega razpisa še niso dostopne, vendar pa so podatki iz odločitve o izbiri identični tistim iz prvega javnega razpisa, ki je bil objavljen marca 2017. Samo en dan kasneje, 4. oktobra 2018, pa sta Janković in Berločnik podpisala novo pogodbo na osnovi prej omenjenega javnega razpisa.

Na podlagi odkritij hrvaškega portala Nacional dobijo izjave župana Jankovića, ko je ta 6. aprila 2017 podpisoval koncesijsko pogodbo z zasebnim partnerjem Petrol-GEE, povsem drugačen pomen. Župan je takrat namreč izjavil. “Mi smo odgovorni za ta energetski prihranek in če tega ne naredimo, bomo tako mi, kakor tudi konzorcij Petrol in GEE to morali plačati iz svojega žepa. Vse, kar je več od načrtovanih prihrankov, se bo porazdelilo med partnerje.” Prihranki, ki pripadajo mestni občini bodo ostali v lastništvu upravnika obnovljenih objektov. Janković je nato pojasnil, da obstaja načrt, da bi direktorje ljubljanskih javnih organizacij, šol in vrtcev motivirali za uporabo prihranka v izobraževalne namene mladih in starejših občanov. Vendar pa bodo omenjeni direktorji  za dobo 15 let prejeli samo 1,9 milijona evrov iz teh prihodkov ali 129.602 evrov na leto. Ko se to razdeli med 49 energetsko obnovljenih objektov, bo vsak javni zavod, “za izobraževalne potrebe”, povprečno prejel samo 2644 evrov na leto ali 220 evrov mesečno, medtem ko bo zasebni partner prejel 1,1 milijona evrov letno. 

V praksi to pomeni, da bodo imeli direktorji in ravnatelji 49 ljubljanskih šol, vrtcev in drugih javnih zavodov v naslednji 15 letih zaradi energetske obnove, nižje mesečne račune za električno energijo in ogrevanje. To tudi pomeni, da bo šel skoraj celoten prihranek za dobiček privatnega partnerja. V proračunu javnih zavodov energetska obnova torej ne bo igrala vidnejše vloge. Direktor novega partnerja privatnega konzorcija Javna Razsvetljava d.d., ki od leta 1952 skrbi za ljubljansko javno razsvetljavo, je od konca junija 2018 Igor Hrzić iz Zagreba. Tudi njegovo podjetje na Hrvaškem sodeluje s firmo GGE oziroma z Resaltom.

V vsej zgodbi pa je zanimivo ime podjetja, ki je skupaj z enim najbolj znanim slovenskim naftnim podjetjem Petrol, partner v omenjenem konzorciju. GEE d.o.o. se je marca letos preimenoval v Resalta, vendar pa je lastnik kljub spremembi imena ostal isti, podjetje GEE Netherlands B.V. iz Nizozemske. Spletni portal Nacional je o tem podjetju že pisal marca 2018, ko je v okviru projekta Malteški dosjeji objavil podrobno preiskavo o vmešanosti srbske predsednice vlade Ane Brnabić v aferi offshore.

Zanimiva pa je tudi napaka, ki se je zgodila, ko je Slovenija na začetku letošnjega leta uvedla obvezno prijavo dokončnih lastnikov podjetij. 19. januarja 2018, ko je bil zadnji zakonski rok za prijavo v uradni register, je Resalta (nekoč GEE Slovenija) kot edinega lastnika z več kot 20 odstotki delnic navedla Marka Williama Crandalla, s stalnim naslovom v Beogradu, vendar pa so ta podatek že po štirih dneh iz registra izbrisali.

Nizozemsko podjetje GEE je lastnik velike mreže podjetij, ki se ukvarjajo z energetsko obnovo objektov na Češkem, Hrvaškem, v Italiji, Sloveniji, Bosni in Hercegovini, Črni Gori, Srbiji in Bolgariji. Glede na podatke hrvaške sodne evidence je Resalta d.o.o. s sedežem v Zagrebu v 100-odstotnem lastništvu Resalte iz Slovenije, ki je mimogrede ena od članic konzorcija, ki bo svoj dobiček ustvarilo z oškodovanjem Mestne občine Ljubljana.

Foto: iStock

Na vprašanje spletnega portala Nacional so iz Petrola odgovorili, da je omenjeno razmerje razdelitve prihranka med privatnim in javnim partnerjem “vsekakor primeren in razumljiv, pošten ter v skladu z načelom dobrega upravljanja.” Podobno so odgovorili tudi iz Resalte (GGE), da gre za “fer odnos, ki je v skladu dobrega upravljanja, saj temelji na sklenjenih pogajanjih med javnimi in zasebnimi partnerji.” Oba zasebna partnerja sta tudi odgovorila, da pri tem mesto Ljubljana ni utrpelo materialne škode, kakor tudi ne prebivalci Ljubljane. Na vprašanje v kolikšnem razmerju pa si Petrol in Resalta delita dobiček, so odgovorili, da gre za poslovno skrivnost. Župan Janković do ponedeljka, 29. oktobra 2018, na vprašanja, ki mu jih je spletni portal Nacional poslal že prejšnji teden, še ni odgovoril.

N. Ž.

 • večni srb

  Verjamem hrvatom!

 • večni srb

  Ne razumem teh poslovnih člankov, ker nimajo ne repa in ne glave.
  Kaj pomeni energetsko učinkovita gradnja, na fasado bodo nalimali stiroporne plošče in čez njih zaribali še eno fasado, pri čemer bodo zamenjali še strelovode in žlebove. Mislim, da sem vse naštel.

  Ker se zaradi izolacije prostori počasneje ohlajajo, gre manj denarja za ogrevanje, vendar sredstva občine za ogrevanje ostanejo ista, kar pomeni, da razliko nižjega računa pobere investitor, če prav razumem. Plačali bomo isto, računu bodo pa nižji, nekdo bo s tem zaslužil namesto prodajalca energentov. Če Petrol gradi izolacijo, potem prodajo manj kurilnega olja, vendar bodo naslednjih 15 let še vedno služili isto, potem pa ne več oziroma se bo olje itak podražilo, ker bo manjše povpraševanje in bo na trgu manj tega vira, po višji ceni.
  Občine za osnovne stroške najemajo kredite od banke, denar dobijo pa nazaj iz državnega proračuna in/ali iz položnic občanom.

  Isti projekt poteka po celi državi, vse občine limajo izolacijo na bloke, kar bi morali narediti že takoj po vojni, ko se je obnavljala cela država. Ampak so se raje odločili za cenejše gradnje in večjo porabo goriv, ki so bila prav zaradi vojne industrije takrat zelo poceni.
  Zakaj se američan štuli zraven, a naša podjetja ne znajo narediti izolirane fasade? Zakaj smo odvisni od hrvata, a v Sloveniji ni nikogar, ki bi odprl domače podjetje, z isto dejavnostjo? Kdo služi pa na Hrvaškem, zgleda američani. Kje služimo pa slovenci? Hrvati se lahko zajebavajo, ker dobijo zastonj slovensko elektriko iz nuklearke, čeprav je ta postavljena pri nas in mora biti v celoti last Slovenije, pa iz nekih vojaško političnih razlogov, o katerih javnost ne more razpravljati, niti ni. Zakaj lahko hrvati porabijo milijarde vredno elektriko iz Slovenije zastonj, mi si pa tam ne lastimo ničesar takega?

  Je treba videti celo sliko.

  • učko

   Energetska učinkovita zgradba pomeni veliko izolacije na stenah in strehi !

   • večni srb

    Ne samo izolacije, ker to je potem tako kot, da bi se zavil v plastično vrečko, lahko zgniješ v vlagi iz lastnega telesa.
    Načrtovanje pametnih stavb so zelo resne študije, ki se delajo za vsak objekt posebej, zelo težko je pametno zračiti prostore, ki nimajo pravilno zazidanih dimnikov in ventilacijskih jaškov, če so stropi prenizki, pa ni možno vgraditi talnega gretja in podobno. Naša urbanistika je zelo, zelo zastarela, vrednost rešuje edino robustnost, socialistični bloki so bili izdelani tako, da lahko zdržijo brez nekega hudega vzdrževanja tudi stoletja, so pa precej neučinkovite gradnje, projektirane za socialistično utopijo.

 • večni srb

  Pardon, če trolam, ampak za kvaliteten komentar, moram omeniti še tretji del istega problema, ki je zagotovo ključni del energetsko varne gradnje, pa pri nas sploh ne obstaja. Ker smo zahojen in butast narod.
  Energetska varčnost je zgolj nek statistični kriterij, ki ne pove ničesar o kvaliteti bivalnih oziroma industrijskih prostorov, je zgolj index prehajanja energije. Prava revolucija so “pametne” gradnje, ki poleg izolacije sten, vključujejo še vse kaj drugega, kot je na primer pridobivanje lastne elektrike iz solarnih plošč in veternic, učinkovita naravna in LED razsvetljava, v zemljo vgrajene pumbe, računalniško vodena klima in nadzorovano krmiljenje energije, zbiranje in reciklaža kapnice, avtomatska okna in vrata, nadzorovana zatemnitev stekla,… to je cela znanost.

  Ni pa nič novega, Nemčija nima jedrskih elektrarn, zaradi 2.sv, zato so investirali v obnovljive vire in so poleg izoliranih fasad, ko se je že delalo in razbijalo, že pred desetletji namestila vse te sisteme, odvisno glede na lokalne potrebe. Nemčija je polna solarnih plošč in elektronike, zato so njihove gradnje neprimerno bolj prijetne za bivanje, ne glede na indeks energetske učinkovitosti, ki je relativna količina, odvisna od razpoložljivosti naravnih surovih, kot so sončno obsevanje ali moč pihanja vetra, vlaga, pa tudi dostopnost lesne biomase, ki je pri nas še vedno odpadek in se skuri naravnost v atmosfero.
  Izolacija fasad je zagotovo pametna naložba, vendar nima pravega učinka, če ni pametne nadgradnje vseh ostalih sistemov. Zgraditi oder okoli celega večstanovanjskega bloka in razbiti infrastrukturo je zelo drago, zato je treba take projekte izvajati vzporedno z uvajanjem drugih modernih tehnologij, kar se pri nas ni zgodilo in smo tako spet vrgli denar stran, problem pa prenesli na prihodnje rodove slovencev, ki bodo morlai najprej odplačati neučinkovite kredite, potem pa še napraskati denar za pravi razvoj. Cela država je ena velika banda izdajalskih fašističnih idiotov!

 • Soave

  + + + + + + + +

  Pfej in pfuj takemu županu in predvsem ” Ljubljančanom ” , ki ga volijo !!

  • učko

   Čefurji so “””””Lubljančani”””””””” !!!!

   • Svele

    Mlada pedofilna slovenska prostituta črt in Jakob sta označila prvo slovensko homoseksualno poroko med bratcema jahahhahah

   • Svele

    hahhahahhahhahhHHlu slovenceljni izgnani iz Slovenije hahahahahhaa

   • Svele

    Hlapci so pedofili!!!.

  • VERRZIFIKATOR

   Šumádinska narodna

   CIGO I OTAC

   Cigu znaju svi iz komšilúka,
   predsednikom on bi da se zove,
   nikad njemu, Cigi, dosta love,
   ne zna Cigo šta je ljudska bruka.

   Cigo smeje se, pokáže zube:
   »Ko šta meni Cigi opšte može?
   Može l´neko da me liši kože?
   Nema takve ruke nigde grube.«

   Što on kupi, to mu je svojina,
   vlasništvo, pa makar je ukráo,
   uzme, Cigo, što mu Bog je dao,
   pa zar nije, ljudi, to milina?

   Uzme Cigo dete u dvorištu,
   ma koješta, dete on ukradne,
   neka, kaže, ovaj svet propadne,
   svi smo samo tu na igralištu.

   Menja Cigo dete sad za konja,
   poznat ovaj Cigo jest trgóvac,
   još poznatiji na pare lovac,
   a lopovluk na daljinu vonja.

   Prema konju roditeljska prava
   ista su mu kao pre za dete,
   kupljene su njemu stvari svete,
   kao što Indíjcu sveta krava.

   Kad odjednom konj ga lupne nogom,
   nema Cigo vremena da slaže,
   ni sekundu jednu reč da kaže,
   da bar kaže konju: »Sine, zbogom«!

   »Nemoj roditeljem ti me zvati!«
   hoće Cigo još da konju kaže:
   »Bilo bi mi, sine, mnogo draže,
   da ne činiš ti to svome tati.«

   • Svele

    Ko pa vidiš cigota hlapec spusti glavo hahahhahhaha jebo vam cigan mater slovensku

 • Turob Haltoy

  Ampak večno rdeči Nedeljski dnevnik je v zadnji številki ob razglednicah LJ. poudaril, da je izvolitev zgolj formalnost.
  Zakaj pa teden pred volitvami ni nobenih soočanj vsaj za največja mesta?

  • opazovalec

   Pa jih naj pripravi Orbanova TV24!, če ima kaj sposobnega kadra in financ. O kadru sicer dvomim, denar jim pa ne manjka glede na česte dokapitalizacije s strani Orban&Co.

   • SIMON ROZIC

    Po Orbanovem denarju stegujejo tace tudi rdečuhi, za TIR2 n.pr,,
    pa jih ni nič sram….
    Bratovšca se slini po Carigradu in kot velika “investitorka” osvaja
    nepotešene ambicije do Bruslja s tovarišico Bulčevo, ki imata baje
    enako “mišljenje” , predvsem pa enak pohlep po denarju !
    No za Jankovića se pa tako ve, da je vse kar ima pokradel,
    samo diplomo si je moral kupit ! Stara, dobra resnica!

  • večni srb

   Nihče ne želi ničesar spreminjati.

  • sodnikisozločinci

   To je dokaz diktature rdečega režima.

 • Rožle

  nekaterim privatnikom je omogočil milijonski zaslužek …
  nekatere naše pa spravil na štrik …

  • večni srb

   Si prepričan, da se človek ubije zaradi ljubezni do drugih?

   • Steiermark

    ti kot balkanc tega ne razumeš! Naš kultura, srednjeevropska in krščanska, pa nas uči, da ne delamo drugim tistega, česar sami sebi ne želimo. Podizvajalec del za balkanca pa je imel, kot pravi Slovenec z vestjo, takšno krizo, ko se je znašel sredi pufov, zaradi neplačevanja obveznosti, s strani opankarja, ko niti svojim delavcem zaradi tega ni mogel dati plače, praktično, tako kot še veliko drugih, je izgubil svoje pošteno prisluženo premoženje in ni videl drugega izhoda kot smrt. To je strašno, še bolj pa zaradi tega, ker nihče nikoli in nikdar ne povpraša po “vesti” opankarja……ki se oholo in zatelebansko reži kot kakšna povožena krastača!

    • Nšo-či

     Lepo si to zapisala. Vest je tista, ki nikoli ne opravičuje cilja.

 • Boy

  Od vsakega zaslužka privatneha podjetja v javnozasebnem partnerstvu gre 10% dobička javnemu partnerju torej dajalcu dela in 90% zasebnemu, torej izvajalcu. Izvajalec deli svoj dobiček tako, da obdrżi sam 50% dobička, 50% dobička pa se vrne dajalcu dela oziroma odgovorni osebi v zaseben žep. Volk sit, koza cela, Jankoviču pa se samo reźi.

  • večni srb

   kaj je pa alternativa, mogoče bi lahko spraznil vaško izpostavo nacionalne banke, na račun prihodnjih rodov občanov.

   • montyamp

    Alternativa je denar v Rusiji , katerega je UDBA POKRADLA preko firm kot je MERCATOR .
    BALKAN JE BALKAN .

    • večni srb

     Državo pa le imamo.

     • montyamp

      Hahaha , imamo državo , denar pa ima alzheimer zakopan , pa ne vemo kje .
      Se bodo udbovci še poklali poleg .

  • SIMON ROZIC

   Oškodovanci pa smo mi, butast narod! Prav nam je!

   • Svele

    Le vkup uboga gmajna hahhajajjajja vse kar bo ostalo od Slovenije kup vbofe gmajne hahahhahaha

 • učko

  Janković bo še naprej “ČERUPAL” glupave Zlovence !!!! Glupavi Logar mu tega ne bo niti malo preprečil !

  • večni srb

   Strici poznajo Jankoviča, on jih ne bo zajebal.

  • Svele

   Plus od mene glupavi slovenac

 • Jernej Ferenc

  Srbsko poslovanje 10% nam 90 % njim bravo srbin posel stoletja samo za koga cefur zmesani

  • večni srb

   Kljub temu Ljubljana obrne večino davkov in je edino naše mesto, ki lahko kaj pokaže, za razliko od Piranske uvale, nuklearke, vseh krajev ob meji in ruralnega Kamnika ter ostalih hrvaških satelitov ljudske stranke, ki delajo samo dolgove.

   • montyamp

    Tako se je napenjal Beograd pred 40 leti .
    Banda je banda , jo voziš ali nosiš , še vedno je banda .

    • večni srb

     Mene bolj skrbi elektrika, s katero se napaja Zagreb kot neke mučke v Beogradu.

     • montyamp

      Boli đoko kurćaniste , elektrarne je itak Hitler naredu .

     • večni srb

      Sploh nuklearko, pa vse hidroelektrarne na Savi, a ne.

     • montyamp

      Za denar Hitlerjevih učencev .
      Vse na puf .

     • večni srb

      Jedrska energija je najcenejša od vseh ostalih oblik, hidroelekrarne pa bodo nehale nositi dobiček takrat, ko voda ne bo več tekla navzdol.

     • montyamp

      Ukrajinci , nekateri , se ne bodo strinjali .
      Černobil ni bil hec .,

     • večni srb

      kaj so pa prčkali tam, ko ni treba, zdaj pa imajo mrtvo cono, kjer še vojske ni, zakaj pa misliš vztrajam, da je treba hrvaške agente ven nagnat?

   • Jernej Ferenc

    Mojster ka te ma ljubljana takega za pokazat tistih par ulic ka so v centri obnovlene pa se te treba sanirati ker je nestrokovno nareto

  • Svele

   Slovenc spedofilirani.a hodiš v cerkev z Janšo na črta in jakoba

 • Foglof Tunek

  Jankovič bo v prvem krogu volitef uničil skrajnega desničarja Logarja…Janševo oprodo…Janševo desničarsko gnido!!!

  • montyamp

   Hahahahaha…………………….
   “So stvari, ki jih je treba sovražiti. Po mojem mnenju je katoliška Cerkev v Sloveniji nekaj, kar moraš sovražiti. Jaz to čutim kot svojo državljansko dolžnost.” (Svetlana Makarovič, 6. 1. 2012)
   Kozorog , kot solatar .
   Najbolj zlobni ljudje .

  • montyamp

   Ok, Viktor: rojen 01.10.1960 v Nadolah, Haloze, končal vojaško gimnazijo FRS v Lj, Vojaško Akademijo kopenske vojske, smer zveze, specializiral elektronsko izvidništvo v okviru vojaške obveščevalne II. Uprave GŠ (to ni Uprava varnosti ZSLO), 8 let delal v JLA kot častnik v Lj…

   • Foglof Tunek

    Sledi kazenska ovadba!!!…Zaradi razkrivanja tajnih podatkof!!!

    • montyamp

     A mogoče v Nemčijo , tja kjer gnijeta Mustać in Perković ???

     • Foglof Tunek

      Ne špilaj se. Tudi tebe lahko likvidiram…kapish?

     • montyamp

      Tvoji kolegi te bojo požrli , nisi na pravi strani .
      Pri komunistih hodi vedno zadnji v vrsti .

     • Svele

      Pri Janševih pedofilnih pa prvi

   • Svele

    Hahhahahah bo on za tebe sima dubajič

 • Foglof Tunek

  Čujte, Zoki je že dvanajsto leto župan slovenske prestolnice, kar ga uvršča med lubljanske župane z najdaljšim županovanjem. Na letošnjih volitvah bo uničil posranega SDS-ofca Logarja in bo dobil četrti mandat. S svojim tretjim mandatom pa so lublančani zelo zadovoljni !!!

  • Duhec

   Jankovič je pač sposoben, v kapitalizmu kot riba v vodi.

   • večni srb

    Ne rabijo župana.

  • Franc Šink

   Čez 18 dni bomo videli kdo ima prav. Ti ali Jaz.

   • Foglof Tunek

    Gotovi ste !!!

    • Anton

     Ki maš f?

  • večni srb

   200.000 ljudi, pa samo eden dovolj pameten za župana, ne me jebat.

  • montyamp

   Ok, Viktor: rojen 01.10.1960 v Nadolah, Haloze, končal vojaško gimnazijo FRS v Lj, Vojaško Akademijo kopenske vojske, smer zveze, specializiral elektronsko izvidništvo v okviru vojaške obveščevalne II. Uprave GŠ (to ni Uprava varnosti ZSLO), 8 let delal v JLA kot častnik v Lj.

   • Foglof Tunek

    Sledi kazenska ovadba!!!…Zaradi razkrivanja tajnih podatkof!!!

    • večni srb

     Je rekel, da te bo, pa te je.

   • Svele

    Kaj bosta retardirana otroka Janeza Janše hahhahahah črt in Jakob ko in če odrasteta hahahhahhaha posiljevalca sadista psojebca prostituta pedofila ali prva homoseksualna bratca poročena v hozentregerjih hajhahha

   • Svele

    Dej še mene najdi hahahah

    • montyamp

     Imaš iste kolege , te bodo ziher izdali , saj ste gošarsko izdajalske krvi .

     • večni srb

      Točno tako, sami hinavci in prodane pizde, mene bi motilo edino, če bi napisal kaj kar ni res in se ne bi mogel braniti.
      Ne bi smel objaviti nobenih osebnih podatkov kolegov komentatorjev, take kretene kot je svele je pa najbolje dati na ignore, itak ne bo napisal nič pametnega.

     • montyamp

      Preberi si tole :
      Nakon ovakih govorenja o Janši , u niz razgovora TONE PEINKIHAR je negdje sredinom rujna 1993 g. zatražio , da sačinim skicu plana za psihološko – propagandno djelovanje, kojim bi se srušio JANŠA , najprvo kao ministar obrane, onda totalno kompromitirao .
      PAINKIHAR KAŽE DA PODRŽAVA KUČANA i KUČAN ima utjecaj u svim strukturama starih nomenklatura i starim kadrovima u novi nomenklaturi vlasti u Sloveniji , s osloncem na stare kadrove državne sigurnosti, na direktore velikih banaka , velikih privrednih organizacija Slovenije , te u ukupnim finansijskim strukturama .
      Drnovšek je tehnokrata vlasti sa osloncem na stranke lijevog centra , ali je pod utjecajem stranih centara moči , sa dobrim pozicijama u strukturama bivših jugoslovenskih vlasti .
      Kaj delajo ti bolniki danes ????

     • Svele

      Raje danme brat izda kot pa pedofilni Janšev domosralec.

 • Duhec

  Še dobro, da Nova skoraj nima bralcev.

  • Foglof Tunek

   Za to poskrbimo levičarji…da se fake news preveč ne širi :)

 • Kučko pod pručko

  Družinska sreča

  Sem Mija, žena župana iz Ljubljane,
  ponosna na moja oba sinova,
  živim v vili, ki še danes je kot nova,
  in z mize tudi meni v žep kaj kane.

  Moj Zoki vedno mene je le čakal,
  pošten je, da takih je prav malo,
  zato mi mar mi, kaj je vse nastalo,
  in ne, če ga je še kje namakal.

 • Lea Pralines

  Čeprav je Jankovič mafijozo,Logar nima tud približno šans na volitvah…ampak samo zato ker ga je v slab ugled spravil Janša s svojo stranko.Tudi sam bi volil Logarja.če ne bi bil član SDS,ker pa mi gre Janša s svojo človeško pokvarjenostjo na ku,,c,bom volil zokija,samo da pomagam zmešat štrene SDS.Prav istega mnenja so moji športni prijatelji!!

  • Anton

   Športni prijatelji? To vemo da so vsi čefurji.

   • Svele

    Prva homoseksualna poroka v Sloveniji med bratoma hahahhaha črt in Jakob sta se poročila hahahhahhaha

   • Svele

    Kaj je hlapec drugemu hlapcu sorodnik brat sestra oče .hahhahahha vsi hlapci sorodniki hahhahah vzgajani v vectisocletni incestni pedofilni folklori hahhahhaha

   • Lea Pralines

    ..nedonošenček,čefur te je naredil!! moji frendi so vsi tratlonci,žal ni med nami čefurjev,bi pa bili boljši kot tak bebec kot si ti…

 • opazovalec

  “Razkrivamo, kako je Janković privatnikom omogočil milijonski zaslužek na račun Ljubljančanov!”

  Ste figo razkrili, prepisali ste članek nekega skrajno desnega hrvaškega medija. Sami česa takega pač niste sposobni!

 • montyamp

  Slovenci na volitve .
  Poglejte kaj ste spustili na oblast , murglosrbsko bando .
  Nasledniki komunistične partije v pravi luči:

  “Mi vse ukrademo na svetu, zato vse to je naša last, najlažje delavcu in kmetu, ker imamo tu pač mi oblast!”

  • večni srb

   Srbi so nam ukradli Ljubljano, hrvati ste pa pljunili vse ostalo, če te prav razumem. Zdaj bi radi pa še to.

   • Foglof Tunek

    Srbi so nam ukradli Ljubljano???… Koji kurac pa si ti? Srb? Četnik? Tri prste vluft???

    • večni srb

     Pogovarjaš se s sličico.

 • Slovenec 33

  Slovenija je okupirana država v kateri vladajo okupatorji in veleizdajalci slovenskega naroda. Tudi okupatorski poturica se je vklopil v sistem ropanja, zatiranja in kraje, ki duši slovenski rod.
  Ni mi jasno, kako lahko večinski Slovenci dovolijo izvolitev te poturice (džamija), mafijoza (provizije) in fukfehtarja (farmacevtka). za župana.

  Ali pa niso več večinski in jih preglasujejo okupatorji in slovensceljni.

  • večni srb

   Verjetno bi se morali zgledovati po Piranskoj uvali in vseh krajih ob meji. najbolj zadolženo mesto je pa verjetno cjele, kjer imajo tudi najmanj za pokazat, razen kupa kosti v rabljenih plastičnih gajbicah za zelenjavo in sadje.

 • montyamp

  Oktobra 2011 je Jankoviću oprostilo vse finančne domislice in se mu na Magistratu priklonilo 26 političnih zvezdnikov:

  Igor Arih, Franjo Bobinac, Renata Brunskole, Marko Bulc, France Bučar, Iztok Čop, Žiga Debeljak, Branko Đurić-Đuro, Vesna V. Godina, Miran Goslar, Rajko Kenda, Ana Nuša Kerševan, Matjaž Kmecl, Mateja Kožuh Novak, Milan Kučan, Magnifico, Svetlana Makarovič, Jože Mencinger, Jože Mermal, Jerca Mrzel, Ranko Novak, Zoran Predin, Herman Rigelnik, Mojmir Sepe, Janez Stanovnik, Lojze Ude.

  • Svele

   Prva homoseksualna poroka med bratoma hahahhaha črt in Jakob sta se poročila hahahhahahha

 • Foglof Tunek

  Farmacevtke se že veselijo Zokijeve zmage. Spet bojo službe, spet bo orgazmični seks…lublana se bo dalje razvijala!!!

  • Duhec

   Orgazmi, ki so rezervirani samo za njega. Zelo egoistično.

   • Foglof Tunek

    Tudi farmacevtka je doživljala orgazme. Ona si je želela seksa z Zokijem…vem iz prve roke:)

    • Duhec

     Seks si je želela, orgazma pa ziher ni doživela.

     • Miro

      me sodi po sebi

     • Foglof Tunek

      Je doživela orgazem…Zoki je bil zelo pozoren do njenega ščegetafčka :)

     • Svele

      Kako se pedofili zgrazajo in penijo na usta ko jim omeniš normalen seks.

    • Svele

     A sploh poznate Katarino bebci

  • Anton

   Kaj se pa ti kozjejebec umeš na to

 • črnaovca

  Kaj je narobe a to da je dal posel tujemu podjetju ne pa kakemu šerifu iz vrst ta prave stranke. Jankovič je za Ljubljano naredil veliko in samo oportunisti in nevoščljivci iščejo dlako v jajcu.

  • večni srb

   Kaj ima pa Gorenje z Ljubljano?

  • montyamp

   Ka pa ti iščeš , jajco v dlaki ???

   • Svele

    Išče dlako na črno in jakoby

 • Foglof Tunek

  Zoki: “V primerjavi z drugimi evropskimi mesti imamo v Ljubljani najugodnejši javni prevoz.”

  PS: Logar, zapri kljun!!!

  • mapu

   FT… nepopravljivi butl, Janković ima ciganske korenine, se mu vidi po očeh..pa tudi navade ima njihove.

   • Svele

    Kaj bosta retardirana spedofilirana slovenska otroka Janeza Janše ko in če odrasteta hahahhahhaha posiljevalca sadista psojebca prostituta pedofila ali prva homoseksualna bratca poročena v hozentregerjih hajhahha

   • Svele

    Ti si cigota samo na sliki vido

 • montyamp

  LOGARJA ZA ŽUPANA —- SLOVENSKO ZASTAVO NA GRAD

  to pa zato , da ne bomo spet prebirali podobnih resnic :
  Se pravi , da se pod novo vlado , eksekucije udbomafijskih sodnih krokarjev lahko nemoteno nadaljujejo :

  internetnega pedofila” A. Magajno – brez dokazov, ,,morilko lastne hčerke” D. Jalševec – brez dokazov, ,,roparja lastnega 35 let starega traktorja” F. Kanglerja – brez dokazov, ,,morilca onemoglih starčkov” dr. I. Radana – brez dokazov, ,,eksekutorja nedolžnega ” (s!)lovenca – izdajalca -pilota v helikopterju JLA – brez dokazov, ,,opravljivca fašista-komunista Pierazzija” Boštjana M. Turka – brez dokazov, dr. Milka Novič-a domnevnega morilca Jamnika – brez dokazov , ……………………..

  A Balkanski bojevniki in njihovi tranzicijski botri mirno in na prostosti pijejo vsako dopoldne svoj zasluženi kapučin na Tromostovju, med tem ko trgovina z mamili na debelo cveti in se razvija – z vsemi dokazi!

  • večni srb

   Volite župane SDS namesto županov SLS!

 • montyamp

  Takole piše Havel:

  »Le redko se zgodi, da družbeni sistem ponudi tako na stežaj odprta vrata ljudem, ki so pripravljeni podpreti karkoli in kdajkoli, če jim le prinese kakšno korist; ljudem brez načel, hrbtenice, ki so v želji po oblasti in osebni obogatitvi, rojenim lakajem, pripravljenim na vsakršno ponižanje, in sposobnim kadarkoli žrtvovati svoje sosede in svojo čast za golo priložnost, da se spečajo s tistimi, ki imajo oblast. V tej luči ni presenetljivo, da tako številne javne in vplivne pozicije zasedajo, bolj kot kdajkoli poprej, notorični karieristi, oportunisti, šarlatani, ljudje dvomljivih dosežkov; na kratko: tipični kolaboranti, ljudje, ki imajo poseben dar prepričati se, da njihovo umazano delo na vsakem koraku služi reševanju nečesa ali pa vsaj preprečevanju, da bi jih zamenjali še slabši ljudje. Prav tako ni presenetljivo, da v takih okoliščinah cvete korupcija med javnimi uslužbenci vseh vrst, da so povsem odprto pripravljeni sprejemati podkupnine in se brezsramno obrniti tako, da to koristi njihovim zasebnim interesom, ki jih diktira pohlep … Število ljudi, ki iskreno verjamejo tisto, kar pravi uradna propaganda in ki zares podpirajo oblast, je manjše, kot kdajkoli poprej. A število hinavcev vztrajno narašča: do točke, ko je pravzaprav vsak državljan prisiljen postati to – namreč hinavec – tudi sam. Opazimo lahko, da nikogar več ne zanima, ali ljudje zares verjamejo tisto, kar govorijo, ali pa jim gre le za zasebne koristi.« VIR http://www.iusinfo.si/DnevneVsebine/Kolumna.aspx?id=120368

  Število hinavcev v Sloveniji vztrajno narašča , ko je med UDBOVSKO DECO pravzaprav vsak državljan prisiljen postati to – namreč hinavec – tudi sam.

  • večni srb

   A zdaj je pa Dnevnik kar naenkrat dober in verodostojen medij? Nizko si padel…

   • Miro

    kakor jim paše…. enkrat pljuvajo drugič se pa obešajo nanj

    • večni srb

     Ne morejo brez udbe.

   • montyamp

    Prepisovali so , le da niso vedeli da prepisujejo od pametnega .
    Si že vidu pametnega komunista ???
    Se cenzorju sploh ni dalo brat , še dobro da se pamet seli med zločince .

 • montyamp

  Ljubljana si zasluži Slovenca za župana .Katarsko financiranje đamije , tlakovci za posojila , Stožice biser slovenstva – koprive med betonskimi stebri ,ki niso bili zastonj , plača NLB MURGLOSRBSKI BANKOMAT , bankomat pa polnimo davkoplačevalci , ………………………………….
  YUGOSLAVIJO , YUGOSLAVIJO , ……………………………………………………..

  • večni srb

   Zakaj nikoli ne omeniš tvojih bratov hrvatov, če so očitno povsod, ja vidiš, da javno razvetljavo v Ljubljani plačujejo Zagrebu.

   • montyamp

    UDBA LJ-ZG-BG je mreža .
    Dokler narod tega ne razbije ne bo miru ,
    Srbe pa omenjam zato , ker je njihovo 100 letno nasilje pod Alpami , iz Slovenije naredilo balkanistansko vukojkebino .

    • večni srb

     Kakšno nasilje, mi smo bili vedno hrvaška provinca, če ne bi bilo pri nas srbov, že zdavnaj ne bi bilo več Slovenija ampak bi bila tu Bela Hrvaška, kot je Kosovo za Albanijo.
     Srbi so šli dvakrat krvavet v Slovenijo, mi še nikoli nismo poslali slovenske vojske branit Srbijo, hrvati so pa itak okupator in narod, ki nas je največkrat izdal v zgodovini.

     • montyamp

      Nisem nacionalist .
      Sem služil JNA in ti lahko napišem , da se Srb in Hrvat nista niti še poznala , sovražila sta se že po nacionalni pripadnosti .
      Trošenje energije v sovraštvo pri vzgoji , je izguba ki generira lopatarje , medtem ko Germani trošijo energijo pri vzgoji za ustvarjalnost .
      Napiši če se motim .

  • Svele

   Hahhahahah boš dvignil roko hahhahahah na sebe hahhahahah Zoki mi je uničil podjetje zdaj semoeam fentati auauauaua same hlapčevske jokice hahhahahha hlapec Jernej zakuril lastno štalo hahahahhahaha

 • Miro

  zastonj se trudite, drugega kroga v Ljubljani ne bo

  • večni srb

   Mene najbolj zanima kako kaže županom SDS v Mariboru, Celju in Novem mestu, kjer bi lahko objektivno zmagali in bi imeli skupaj večji vpliv kot Ljubljana, če bi kdo sploh poskušal.

   • Miro

    zato ker so nesposobni….

    • večni srb

     Mora biti še kaj drugega, mene spomni na hlapčevski odnos domobrancev do svojih prvorazrednih gospodarjev iz Ljudske stranke, niso jih izdali do konca, čeprav so bili za izrojeno elito samo ničvredno orodje.

  • mapu

   Tudi jaz upam, da bo tako, samo da bo takrat Janković na Povšetovi in v preiskavi, kakšne lumparije počne ta človek.

 • večni srb

  Vi bistvu so to dobri članki, ki razkrivajo kako deluje vojaško policijska džamaherija v resnici, čeprav tega ne piše.
  Komunale in stanovanjske zadruge so taka mafija, da človek enostavno ne ve kje bi začel, morda pri upravljalcih blokov, ki jim moramo vsi plačevati neke mesečne kredite, da se lahko izvedejo redna in obsežna vzdrževalna dela na blokih. To je ja ista mafija kot prej v komunizmu, samo privat firme so si odprli, zdaj pa z njimi vzdržujejo svoje klane propadlih gradbincev in skrbijo še za marsikaj.
  Potem se nek šalabajzer spomni, da bi lahko izvedli kakšne razvojne projekte nacionalnega pomena in vsi ti upravljalci zaslužijo ogromne denarje, napredek se pa komaj kje pozna. Čez par let pa spet, takoj ko bodo končane fasade, se bodo začele menjavati pravkar zamenjane luči za javno razsvetljavo z LED svetilkami, čez kakšno desetletje pa bodo na takrat že obrabljene strehe strehe, namestili solarne plošče in razne komunikacijske antene, pa to. Vse to bi se moralo narediti že na začetku, ampak raje vlečejo sto let in vmes vse desetkrat preplačamo, tako da od napredka tehnologije nimamo praktično nič, saj bomo ves čas plačevali isti mafiji iste oziroma čedalje višje položnice.

  Jaz sem tako rekoč obupal, narejena je generacijska škoda, ker bi morali razbiti vse kar se je delalo zadnnjih 30 let in začeti znova, teh svinjarij je toliko, da pri nas itak ne bo več nikoli bolje.

 • Foglof Tunek

  Pazimo se desnice v prestolnici…pazimo se SDS fašistof!!!… V času med vojnama fašisti niso prišli na oblast z obljubami nasilja, vojne ali koncentracijskih taborišč. Na oblast so prišli z obračanjem na dobre ljudi, ki so bili po hudi kapitalistični krizi veliko predolgo obravnavani kot živina, ki je izgubila tržno vrednost. Fašisti teh ljudi niso obravnavali kot “klavrne”, ampak so jim pogledali v obraz in jim obljubili vrnitef dostojanstva, prijateljstvo, jim dali občutek, da pripadajo širšemu idealu, jim dovolili misliti, da so več, kot le potrošniki….Pol je pa prišo Dolfi na oblast…na milijone mrtvih!?!?… Pazimo se desnice v prestolnici…pazimo se SDS fašistof!!!

  • večni srb

   Najprej so popisali prebivalstvo in ga razdelili na tri razrede, da so lahko sodili tretjemu razredu, po Zakonu o rasni higieni. Zakaj levičarji nikoli ne omenjajo najbolj pomembnih dejstev?

  • mapu

   Pazimo se rajši takih butlnov ala FT…

  • montyamp

   Zakaj je prišu dolfi na oblast ???
   Židje so naredili haufn podlosti , rajši kaj o tem napiši , tvoj titobandito , pa je poklal 1000 krat več slovencev kot okupatorji .
   Komunistični partizani pobijejo več Slovencev kot okupatorjev .
   Komunistični partizani pobijejo več neoboroženih kot oboroženih .
   Komunistični partizani pobijejo več ljudi po vojni kot med vojno.
   Potomce komunistične neobvladljivo izkrivljene in neuravnovešene hunte mladičev ,
   CENTRALNOG KOMITETA SAVEZA KOMUNISTIČKE PARTIJE SOCIALISTIČKE FEDERATIVNE REPUBLIČKE VUKOJEBINE MURGLOSRBOYUGOSLOVENIJE , imamo mi danes na oblasti.
   Zato drvimo iz bankrota v bankrot in hlapčujemo bivšim okupatorjem .
   UDBOVSKA DECA so s krivosodjem rak rana države .

 • Zgornji

  KDAJ SE BOMO ZNEBILI TEH ZLOBNIH PARAZITOV ??? !!! ??? MRTEV NAROD SMO, ČE TAKE IZMEČKE SATANSKE POKVARJENE PARAZITSKE ZLOBNE JUŽNJAŠKE ŠE KAR NAPREJ VOLITE !!! ! !!!

  • večni srb

   Pojma nimam, lahko pa ti rečem, da nazadnje v Ljubljani. Po čem točno se Ljubljana razlikuje od ostalih občin v Sloveniji, razen, da je prestolnica in univerzitetno mesto, ki že zato enostavno ne more propasti?
   Razmisli, v Ljubljani je skoncentrirana vsa inteligenca v Sloveniji, komunistična in rimokatoliška, nemogoče, da so vsi idioti.

  • Svele

   Danes sta se poročila hahahhahhaha prva homoseksualna bratca črt in Jakob v hozentregerjih hajhahha

  • Svele

   hahhahahhahhahhHHlu hlapci sorodniki vsi vzgajani v vectisocletni incestni pedofilni folklori hahhahhaha

  • VERRZIFIKATOR

   Spodnje veslo

   Neko zlomjeno zdaj cvili Veslo,
   bi imelo rado kaj opravka,
   pol polomljenega spravi stavka
   skupaj le, ubogo vlaško teslo.

   Ne razume, kaj je teslo Veslo?
   Ja, seveda, besednjak je boren,
   jezik je v slovenščini okoren,
   od drugod ker teslo je prineslo.

   • Zgornji

    HA, HA, HA, HA, TALE JE PA RED DOBER , KER JE PRECEJ RESNIČEN !!! ! !!! HVALA !!! :-) Lep pozdrav + še kdaj :-)

 • Foglof Tunek

  Ko na WC pogledaš v svoje mednožje, veš, da sta možna samo 2 spola. Razen, če si Bernard Brščić ali Logar ali Grims ali… in se ne moreš odločiti :)

 • Ivan Friderik Novak

  Ljubljančani, vzemite pamet v roke in NE volite zmeneta Logarja.
  One, ki spi z medvedkom in mu ga mama sesa, ne more postati župan.

  • BlackOpsSystem

   a je pomagal janković tvoji ženi ali hčeri, službo dobiti??? Al pa mogoče tebi???!

   • Svele

    Janša pomaga črt in Jakobu pokazati spolno usmerjenost hahhahhhh

   • Ivan Friderik Novak

    Ne, nič od napisanega.

 • mapu

  Upam, da se bo zganila naša policija….vse posle s to firmo nemudoma prekiniti, župana pa takoj na Povšetovo…

  • Svele

   HahhahahHhah PREJ BODO JANSO . . ……

  • BlackOpsSystem

   policija in ostali organi (.I.) pregona so politično opredeljeni in samo podaljšek politične roke za izvajanje represije nad narodom!!!

   • večni srb

    To je res, ampak menimo se o škodi, kje bi občina lahko dobila denar za celotno investicijo, kdo bi Ljubljani dal toliko denarja in kako dolgo bi investicijo odplačevala občina sama, kaj vse bi vmes trpelo zaradi tega?

  • večni srb

   Zakaj točno, dvomim, da bi Ljubljančani raje plačevali položnice za ogrevanje občini, saj se zavedajo, da njihov župan ni nič drugačen od ostalih v Sloveniji.

 • Svele

  Nova TV je najdla družine hlapcev ki so dvignile roko na sebe ker jih je Zoki opeharil hahhahahha

 • montyamp

  SLOVENSKA STRPNOST MED BANDITI —- SAMOMOR NACIJE

 • montyamp

  RDEČI PRASCI , KORITO JE PRAZNO —- ZAČELO SE BO

  • večni srb

   Razmerje med desno in levo = 20 : 80.
   Ti se verjetno ne boš boril z nami na barikadah ampak boš navijal od zadaj, če te prav razumem. Za zmagovalce, verjetno.

   • montyamp

    Na 60 % bojkotirancev si pozabu .

    • večni srb

     S takimi lažmi in neumnosti jih boš aktiviral proti vsem nam, mi nismo polpismeni američani.

     • montyamp

      Dnevna migracija slovenskih delavcev v Avstrijo —40 000 .
      Tudi za mm se ne premaknem na jug .

  • Svele

   Vabljeni Janševi domosralci ekskurzija bleiburg v Barbarin hostel hahhahahah na skupinski fašistični cerkveni pedofilni samomor.

  • Simon Novak

   Tvoje korito verjetno že res in to dalj časa

 • montyamp

  SLOVENSKO ZASTAVO NA LJUBLJANSKI GRAD ,
  solatarja na odpad .

  • večni srb

   Dajmo gor stare gate, dost je teh butastih zastav, ko bomo ponosni na domovino, jih bomo sami izobesili.

 • montyamp

  SMRT MURGLOSRBSKEMU FAŠIZMU — SVOBODA SLOVENSKEMU NARODU

  • večni srb

   Povej to v Piranskoj uvali, nuklearki in vseh krajih ob meji svojim bratom hrvatom.

 • Ryuk

  Gnoj od človeka, zoki je najslabši med kandidati za župana.

  • večni srb

   A cjele je pa v redu?

  • Ivan Friderik Novak

   V redu, to je tvoja odločitev.
   Zakaj pa navijaš za Logarja, ki je zelenec v gospodarstvu?
   Ja, navijaš za tistega, ki ga je določil dr. Ivan Grosupeljski.

  • antimur

   Ne samo najslabši županski kandidat, ampak najslabši človej v Sloveniji, šiša ga edino Kučan.

  • Simon Novak

   To je samo tvoje mnenje

  • Steiermark

   gnoj, predvsem, brez vesti in morale!

 • montyamp

  Janković je seveda na seznamu kozorogov , ki so za Slovenijo in človeštvo nasploh , naredili veliko škode .
  Kućan Milan , Zoran Janković ,Gregor Golobič , Janez Zemljarić, Branko Masleša, Zvonko Fišer,Anton Rop , Matjaž Han , Franc Trček ,Svetlana Makarović , Al Capone, Drago Kos,Mao Zedong,Tit Turnšek , Andreja Katić , Kim Džong Un , Elena Ceaucescu , Hermann-Wilhelm Göring , Spomenka Hribar , Violeta Tomić , Violeta Bulc , Tjaša Andrée Prosenc , Igor Zorčič , Bizilj Ljerka , Iztok Podbregar , Svetlana Slapšak , …………. Kocjanćić , Miklavćić , Isajlović , so tudi že kandidati za preimenovanje v hijene .

  • Simon Novak

   Ponavljaš se

 • Khg

  Spet lažete. Zoran ti si najboljši župan.

 • Svele

  Slovenija danes označila prvo homoseksualno poroko med bratcema usodno da sta dahnila črt in Jakob v hozentregerjih hajhahha

  • Foglof Tunek

   A te nič ni sram? Pusti otroke pri miru !!!

   • učko

    Vidva sta iz iste greznce!

    • Foglof Tunek

     Svele ima isto retoriko kot desničarji…sam obrnjeno…kapish?

     • Svele

      Bravo provociram. samo fašiste

     • Foglof Tunek

      OK…se strinjam. Sam pusti deco pri miru. Jas sn učitel in sn občutljif na take stvari.

     • Svele

      Za otroke gre .koliko denarja za referendume za otroke.kaksno cepivo imamo a ga mi izdelujemo.kaksna hrana voda .a na to nisi alergičen .ko fašisti žalijo cefurjev yrenirkarje mmislišda to njihovi otroci ne čutijo koama pride objokana domov iz sihta .ne bom nehal dokler njihov fašistični vodja Janez Janša ne obsodi takšne fašistične retorike.dotakrat Bog prosim za kratko življenje in neozdravljivo bolezen za črta in Jakoba zbiram Zamaske za njiju dva amen smrt svinjam klobase emigrantom hahhahHa

     • Foglof Tunek

      Svele TIHO…jebo te bog…ti pa tvoji deca. PUSTI JIH PRI MIRU… KAPISH?

     • Svele

      Oprosti .povlečejo mi živce ti usrani fašisti pedofilni

     • Svele

      Ja en mora opraviti govnast posel

    • Svele

     Govno pedofilno crkn .tunek bi samo tebe jaz bi pa vse tvoje.ko so partizani dobili fašiste in njihove samorastnike so poslali nad domosralske pedofilne družine partizane ki som ta isti pedosralci poklali cele družine.druIna za družino oko za oko otroka za otroka .Bog prosim pobij in poplavi to jebeno mojodezelico amen

     • Foglof Tunek

      Jas bi tudi potuko fse njegove če podpirajo domobrance…sam deco pa bi pustil pri miru. Deco bi dal v posvojitef levičarjem…da jih rešijo desničarske ideologije!!!

     • Svele

      Enako iz samo provociram te fašiste zganejo se samo ko omeniš otroke njihove

     • Svele

      Medelajn olbrajt.pol milijona iraških otrok koleteral demidz.bog prosim pobij vse otroke na tem planetu mogoče se bodo potlej vsi ljudje zganili in prenehali z nesoglasjem in začeli ZARES MISLITI na VSE OTROKE

     • učko

      Črtu in Jakobu bo scajtom zrasu usakmu ogromen šiptarski kurac, teb, peder čefurski, pa tvoja pederska rit. In pol te bosta nabila tako, kot so šiptarji nabil vaše tam dol.

     • Foglof Tunek

      Res je, Janša je šiptar!!! 17. septembra 1958 je bil v vasi Fushë Kosovë (Kosovo Polje) v bližini Prištine rojen Ivani Jansha, sin Kosovarja Fatmirja Janshe in Makedonsko-Albanske matere Zamire Beqiraj.

     • Svele

      In pol so bili vsi zadovoljni hahahhahhHahh

   • Svele

    Človek ti misliš da jz to resno.oni so resno prfuknjeni ono bodo res naše otroke klali ti so že delali.boli kurac Janšo in njegove Janševiki za svoje a kamoli tuje otroke.vsaka fašistična veja mora biti takoj zaustavljena .

    • Foglof Tunek

     Se strinjam…samo ne imenuj njihovih otrok. Niso nič krivi.

     • Rožle

      Malo pozno ježe za tega vašega levaka …
      prej bi ga moral v roke vzet …

     • Svele

      Njegova bosta ko odrasteta.jz tudi plačujem grehe svojih očetov. In jih hočem plačati vi ste pa vsi nedolžni in vasi otroci.Tomo Križnar je pravi brat slovenac.vsi so njegovi

  • slosin

   med tem, ko s tunekom tukaj drekata, bi se lahko že malo pogovorila s kakšnim strokovnjakom za deševne motnje….paranojo, shizofrenijo…

   • Foglof Tunek

    Ti se pa v lukjo spravi…kapish?

 • montyamp

  KDAJ BO ATENTAT ?????????????
  ŽE DOLGO GA NI BILO .

  • Svele

   A si Janšev golsar domosralsko pedofilni.so Janšo že zaprli zaradi privat paravojske.pripravlja puč in nasilni prevzem politične oblasti

   • učko

    Teb bo petardo u rit zabil, da boš potešen, peder čefurski ! 90% čefurjev je pedrov !

    • Svele

     Črti in Jakobu sto pošto pedofili hahajjaha

    • Svele

     Hlapci vzgajani v vectisocletni incestni pedofilni folklori hahhahhaha

  • Foglof Tunek

   Na koga? JJ? In opice okrog njega? Sam fprašam :)

   • učko

    Majmun i peder ti je čača !

    • Svele

     Bolje kot oče pedofil Janez Janša

   • montyamp

    Arkana ste si zaklali , Noviča pa spustili .
    Nekaj je hudo narobe .

  • Svele

   Kaj je jansevik spet prihajate na plano.samo da ne boste tekali v temi z orožjem .in spet bo po gozdu slišati iz jam a si ti tud not padu hahhajajjahah

  • Simon Novak

   Ga boš ti izvedel, zahojenec?

   • Svele

    Bo zamešal idiot fašistični bo svojega koknuli.enkrat sem v Ljubljani slišal skinheda kako vpije Kitajcu Mars nazaj na Japonsko hajahhHhH

   • Svele

    Geniji fašistični bi izvedli atentat na zokija ko bi skupaj z Janšo bil na odru hahhajahha le koga bi zadeli jaujahah

 • učko

  Kralj Čefurjev i glupavih Zlovenaca bo še naprej čerupal Slovenijo. Svinje levuharske iz koristoljubnih in bebavih vzgibov podpirate to govno !

  • Simon Novak

   VSE je bolje kot SĐS in Anže s svojo falango luzerjev, VSE

  • Svele

   Hahhahahhahahhahah

 • Foglof Tunek

  OPOZORILO !!!

  Določeni komentatorji na tem portalu pozivajo k umoru Zorana Jankovića. Antentati…pa to…

  • učko

   Mah, sam petardo u rit bi blo zadost. Topovski udar na primer !

  • montyamp

   To si si ti zmislu .
   Sprašujemo se , če se je Slovenija že civilizirala do te mere , da bo šlo brez atentatov .
   IVEK KDO TE JE UBIL ???
   K*R*A*M*B*E*R*G*E*R*-S*L*I*V*N*I*K*-G*O*L*U*B*-J*A*M*N*I*K

  • učko

   S šmaronom ga je treba nafilat, da mu bo iz ušes teklo !

   • Svele

    Ubogi crt

  • Svele

   To fašisti sami sebi odpirajo hudo dobro jamo in Barbarin hostel hahhahahah

  • montyamp

   Ja zakaj pa zmeraj Slovenca ???

  • Svele

   Hhajajjaja na tem portalu klerofasisti pozivajo k samogenocidu jajjajajjajaja

 • učko

  Jah, tako je to, ko pa ni enih normalnih kandidatov za župana Ljubljane !!!!!

 • učko

  Čača Zoki bo poskrbel, da bo Jurček Čefurček in njegov bratec Damjak nemoteno in v velikih količinah nakradenih milijonov užival življenje, medtem ko se večina državljanov matra za eksistenco. Mater ste vsi glupavi !!!!

  • Svele

   Hhajajjaja prva homoseksualna poroka med bratcema v hozentregerjih.usodno da sta dahnila črt in Jakob hajhahahhahhH

 • učko

  Migrant-buzarant Zoki jebe Lubulančane, a oni ga vole, idioti ! Še premal parkomatov jim je nabil, majmuni balkanski !

  • Svele

   Ciptarja črt in Jakob pedofilna prostituta kristjanskih cerkve.hahhahahhaha

 • učko

  Tud mojškra Alenka ne bi nikdar vidla parlamenta od znotraj, če ne bi takrat nardila reklamo zase, ko je bla v PS-Janković. Takrat so čefurji tud zvedel, da ma doma za porivača čefurja in tako ima vso podporo pri čefurčkih, zdej ko ni več Zokita s svojo PS.

 • Simon Novak

  Do volitev verjetno vsak dan najmanj 5 negativnih člankov o Jankoviču, a ne bo vam uspelo, Anže s svojo koalicijo luzerjev nima za burek proti njemu

  • Stajerka

   no…..lepo, da si ponosen na poštenjaka svetovnih razsežnosti…..luzer proti takšnemu vzornemu modelu res nima nobenih možnosti……

   • Simon Novak

    Noben ne govori o ponosu, jaz samo pravim, da Anže nima šans proti Zokiju in to je dobro vedel tudi puklasti, ko je Anžeta poslal v misijo nemogoče…in potem Anže še tako “pameten”, zbere okoli sebe Tonina, Podobnika, Jelinčiča, Požarja in še kot smetano na torti “za otroke gre” Primca…in sedaj mi razloži, kako lahko normalna Ljubljančanka ali normalni Ljubljančan da glas tej falangi luzerjev

  • učko

   Jah, res je, v tem trenutku sploh ni problem Janković, pač pa glupavi Anže !

   • Simon Novak

    18. 11. zvečer bo izginil bebavi nasmeh z njegovega obraza, neprecenljivo

 • montyamp

  RDEČI CIGANI SO NAJBOLJ NEVARNA IN AGRESIVNA VRSTA CIGANOV .
  SOLATARSKI SO ULTRA ŠKODLJIVI .

  • Simon Novak

   Pazi na pritisk

  • Svele

   Cigani so ukradli črta in Jakoba

 • Svele

  Hahhahauhaua Slovenci premagali JNA hahhahahhahhahhHHslovencku enga sina Srbije ne morete hlapci premagati.zorane juncinoj Bog ti pomože

  • montyamp

   hehe , zato pa v Srbii dežujejo ameriške bombe .

   • Simon Novak

    Res, kje pa?

   • Svele

    Ja Srbi so Trdoglavci.kaj pa hlapcevski nevretenčarji

   • Svele

    Vse se vrača vse se plača .Bog poplavi to jebeno mojodezelico poplavi celo Evropo in uniči Sodomo in Gomoro amen

 • učko

  Janković od vsacga posla kasira nazaj od podizvajalcev od 30 do 50 posto ! Račun firme v Republiki Srbski !

  • Simon Novak

   Ti kar pljuvaj, nič ne bo pomagalo Anžetu in njegovi falangi luzerjev

  • Foglof Tunek

   Premalo si napisal…okrog 40 do 60 posto. Mi to znamo. Lublana se lepo razvija…lublančani so zadovoljni in Zoki bo spet zmagal!!!

   • učko

    Lubulana je betonski drek, tako kot je že zdavnaj Beograd. Sam 3 razredni beton, ki že po nekaj dneh začne pokati, noter pa se zažre čefurska svinjarija !

    • Svele

     Ti imaš raje svinjarija črta in Jakoba Aljaža kako

 • Svele

  učko Svele
  6 minut nazaj
  Črtu in Jakobu bo scajtom zrasu usakmu ogromen šiptarski kurac, teb, peder čefurski, pa tvoja pederska rit. In pol te bosta nabila tako, kot so šiptarji nabil vaše tam dol.

  Odgovori

  • Foglof Tunek

   Res je, Janša je šiptar!!! 17. septembra 1958 je bil v vasi Fushë Kosovë (Kosovo Polje) v bližini Prištine rojen Ivani Jansha, sin Kosovarja Fatmirja Janshe in Makedonsko-Albanske matere Zamire Beqiraj…pa to…

   • Svele

    Vem to mi je že Kunstelj 95 povedal za resnico ga jansari ni mogel toziti

    • Foglof Tunek

     JJ si ne upa tožit niti Šurca in Zgage???… Neposredno sta napisala, da je Janša kradel orožje…a Janezek si ne upa… ha ha ha ha ha ha ha ha …

     • Svele

      Držijo ga za kilava Jaka.crt in Jakob nista njegova zato jih zlorablja.

     • Foglof Tunek

      Svele…a te moram spet opozoriti? Dovolj je blo o njegovi deci.

     • Svele

      Ignoriraj me

     • Foglof Tunek

      Ne morem. Moram te spraviti na pravo pot :)

     • Svele

      Hvala res sem hvaležen da ne vsaj en malo pomiri z svojo človeškostjo hvala te bom upošteval.ampak samo malo

     • Svele

      Odgovori

      Avatar
      učko Svele
      31 minut nazaj
      Črtu in Jakobu bo scajtom zrasu usakmu ogromen šiptarski kurac, teb, peder čefurski, pa tvoja pederska rit. In pol te bosta nabila tako, kot so šiptarji nabil vaše tam dol.

      Odgovori ne pišem samo jz o črtu tudi Janševi privrzenci

   • Svele

    Fotr Janše je prilezel iz luknje kamor so ga vrgli partizani voluhar se je parkrat izmazal.isti Janez hahahjahhaha

   • tramal

    Žalostno je da so tujci bolj zavedni Slovenci ,kot vi prodane komunajzerske duše .Mene nobeden ne moti če je prišel v Slovenijo in ima rad Slovenijo . Vi tem ki so prišli k nam niste vredni da jim noge umijete.

  • učko

   Jah, do takrat jo lahko mal premigaš s kakšnim mal večjim dildotom, da te pol nau preveč bolel !

   • Svele

    A si ga meces hahahhahaj

   • Svele

    Ajde cipetar arbanaski hahahhaha mahangs Karin kalamoc

 • Svele

  učko Svele
  6 minut nazaj
  Črtu in Jakobu bo scajtom zrasu usakmu ogromen šiptarski kurac, teb, peder čefurski, pa tvoja pederska rit. In pol te bosta nabila tako, kot so šiptarji nabil vaše tam dol.

  Odgovori hahhaha desni cerkveni Janševi pedofili priznali da Porabljajo črta in Jakoba in jih usmerjajo v izopaceno spolnost

  • učko

   Ti si pač “Izopačena Spolnost”, heheehe

   • Foglof Tunek

    A te je far ko si imel 10 let? Sam fprašam :)

    • BlackOpsSystem

     tebe tunek tud slovenščina nerazume aaaaaaaaaaaaa!!!

  • BlackOpsSystem

   Ti si pa še v omari….sm dubu tak občutek pa tvojem veleumnem komentiranju…lahko, da se motim. Če se motim Oprosti, če pa se ne motim, pa JEDI GOVNA!!!

   • Svele

    Če bi jedel govna bi prvo pojedel črta in Jakoba hahahhahahha

   • Svele

    Ne Janez iz omare vleče rdeče fosile iz hudo dobre jame pa vleče.kosti za glodanje za svoje stekle domosralske pse

 • Nšo-či

  Razmerje razdelitve prihranka med javnimi in zasebnim partnerjem je pošteno, ker temelji na pogajanjih torej. Ali kdo v tej državi verjame, da Zoki sklepa poslovne pogodbe sebi v škodo? Takega Butalca ni. Je pa res, da jo je sklenil Ljubljani v škodo. Tistega, kar ga je spremenilo v nežnega pogajalca, pa na računih ne bomo našli , družini Jankovič omogoča lagodno življenje.. Čeprav bi vsaj sinova glede na finančno situacijo morala stanovati v skromnih stanovanjih, živeti s pomočjo socialne podpore in se voziti s kolesi.

  • Svele

   Kako živita retardirana otroka Janeza Janše.sploh nista njegova

   • Foglof Tunek

    NEHAJ !!!

    • RATATA

     Kaj te je pa zagrabilo, da si tako zaupil?

     • Svele

      Ker je človek ne pa spedofilirano cerkveno fašistično Janševo govno

     • Nšo-či

      Mogoče bi pomagalo, če bi za hojo začela uporabljati noge namesto glave.

     • Svele

      Ti pa vulvo namesto ust

     • Svele

      Ne bom ti rekel anus namesto ust

     • Svele

      Začel.ti pedofil cerkveni Janšev zlorabnik črta in jakoba

     • RATATA

      Kdo je človek? A tünek naj bi bil človek? On je v mast potunkan kos prašičjega mesa bumar!

     • Nšo-či

      :) mogoče luna.. ..potem je opravičljivo.

    • Svele

     A ni Janša javno zlagal se črtu in Jakobu da ga je nedolžnega zaprl Murgeljn Milan

     • KAPIBARA

      To pa že ni laž..

     • Svele

      Haha Milan murgeljn pil je Urša ciprnica

 • Krtača 20

  Dejstvo je, da je Jankovič postavil Mercator na noge, Janša ga je pa zafural. A zdaj bi pa radi desni zafural še Ljubljano? Malo morgen.

  • Foglof Tunek

   No fuckin’ way. Jansha is politicaly dead. Zoran Jankovich will win !!!

   • Ivan Friderik Novak

    Very good!

  • KAPIBARA

   Ma LJ je že zafurana..
   Jankovišč+ merkatror.. SF za ljudi.. čista politična kraja.. Mu ni zastonj rop-ar dejal znane besede..

 • Simon Novak

  Foto: Petrol. Tomaž Berločnik na sliki levo ob odprtju novega bencinskega servisa v Pivki. BERLOČNIK JE NA DESNI STRANI, ŠE TEGA NE VESTE, VAŽNO JE, DA NABIJATE

  • KAPIBARA

   Ja res je pomembno kje stojijo zajedalci.. edinole to vem,o, da pri koritu..

   • Simon Novak

    Očitno za vas zahojene đesnjake dejstva res niso pomembna

 • milanček

  Pozivam odgovornega urednika Nova24TV, da nemudoma prepreči komentiranje “svele” saj so njegovi komentarji izpod vsakega člveškega dostojanstva!

  • Svele

   Zovi samo zovi svi če sokolovi zate života dati

  • Svele

   Milancek murgeljn hahhahahah a zaradi tebe retardirana otroka Janeza Janše črt in Jakob se zbujata posrana in poscana zaradi zgodbic Janeza Janše o murgeljnu ki je njihovega nedolžnega očeta zaprl v prižon jajhahahhahah

  • Josip Broz Tito(УДБА)

   Vaši pozivi na vojno, klanje, odobravanje pedofilije,… pa niso sporni? :)

   PS: Joj, bednik. :)

   • Svele

    Pa kdo je prvi začel o črtu in Jakobu sam pedofil Janez Janša .vašega očeta nedolznega je zaprl Milan murgeljn laže svojima otrokoma kaj pa šele celi naciji

   • Svele

    Druže Tito mi ti se kunemo da Janši Uršu jebemo

  • Svele

   Milancek murgeljn hahhahahah a zaradi tebe retardirana otroka Janeza Janše hahhahahah črt in Jakob se zbujata posrana in poscana.ali zaradi laznjivega kljukca Janeza hahhahahhahhahhHHlu zaprl očeta

  • Svele

   Jokavcek milancek hajjajajjaamen ne joči Janez je danes na sporedu hahahhaha

  • Svele

   Hahahhaha hlapec ima človeško dostojanstvo hahaha

  • Svele

   Črt in Jakob nimata človeškega dostojanstva

 • Svele

  Janez Janša laže svojima otrokoma črt in Jakobu da jenjihovega očeta nedolznega v prižon zaprl Murgeljn Milan hahhahhahahahj in da ju bo murgeljn vzel če če.bosta nagibala levičarski ideji

  • mapu

   Res si bolan…..

 • Svele

  Hahhahauhaua noriške pravljice očeta Janeza so hospitalizirale črta in Jakoba . zbujata se poscana in posrana zaradi murgeljna Milana ki je zaprl njunega nedolžnega očeta.

 • Amerikanc

  Odgovora Zorana Jankovića ne bomo dočakali, ker se se že nekaj tednov učinkovito skriva pred dr. Anžetom Logarjem.

  • Black_hawk

   Res do volitev še malo, soočenja pa ni bilo še nobenega, koga se bojijo :))

   • Simon Novak

    Zagotovo puklastega…Zoki se lahko skrije do 18. 11. v luknjo, ne izjavi nič več, pa bo vašega Anžeta povozil kot brzi vlak

  • Simon Novak

   Ja, to bo

 • tramal

  In namesto da bi tega srbskega bedaka obesili na gradu ,namesto Slovenske zastave ,ga bo večina zabitih ljubljančanov zopet volila..Že Cankar je pred stoletjem zapisal ,da je ljubljana sedež hudiča.

  • Svele

   Huahahha hlapec hujskaš k u umoru zokija napeljuje samogenocid hlapcev jajjahahhaha

  • Svele

   Janša obesil črta in jakoba.ker sta opustila vectisocletno incestno pedofilno tradicijo Slovencev postala sta geya hahhahahha

  • Svele

   Hlapci ušli u Piran hahhahha

  • Simon Novak

   Ha ha ha, kakšne nebuloze trosiš, zahojenec

   • opazovalec

    Saj drugega ni pričakovati od zblojenca odvisnega.

    “Tramadól je centralno delujoč polno sintetični analgetik ter zaviralec ponovnega privzema noradrenalina in serotonina, ki ne povzroča sproščanja histamina in ni v sorodu z morfinskimi alkaloidi v opijskem maku (Papaver Somniferum).[1] Spada med šibke centralno delujoče opioidne analgetike, kamor spadajo tudi na primer dihidrokodein, kodein, dekstropropoksifen.[2]
    Na tržišču je med drugim pod zaščitenim imenom Tramal®.”

 • Amerikanc

  Ali bo Zoki tudi na lokalne volitve prišel z odvetnikom ? Če se slučajno ne bo spomnil svojega imena,..

  • Simon Novak

   To je specialiteta vašega puklastega, ki bi rad izločil celo sodišče, ker upa na zastaranje, potem pa bo spet razlagal, kako ni bil obsojen…pravno sicer zdrži, ker imamo take gnile zakone, ljudstvo pa ga je že davno spregledalo…in ravno zato nima Anže niti promila šanse, ljudje dobro vedo, da ga je puklasti poslal v izgubljeno bitko

 • Svele

  Zoku je danes poročil na ljubljanskem gradu prvi homoseksualni par med bratcema crtom in jakobom.hahahahhaja.mladi hlapci opuščajo vectisocletno incestno pedofilno tradicijo Slovencev

 • Olga2345

  Nagnati levičarskega talibana Jankovića! Vrnimo Ljubljano Sloveniji!

  • Svele

   Hahhahahha Slovenci ušli u Piran

   • mapu

    Kaj vse mora Slovenija preživljati, tudi bumbarje…Svele, Svele

  • večni srb

   Volimo župane SDS namesto županov gospodarjev slovenske zemlje!

   • Simon Novak

    SĐS ima možnost za župane samo v par vukojebinah, nikjer drugje

    • slosin

     SĐS-a mate levuharji novo stranko ?

     • Simon Novak

      SĐS je vaša stranka s puklastim na čelu

 • Black_hawk

  Treba bo začeti z delavnicami, ” Kako Ljubljančanom odpreti oči “.

 • xtc

  Leve ovce volilne treba strič.

  • Svele

   Jok brate odpade vi pedofili ste cerkvene ovčke za zlorabo

 • Soave

  + + + + + + + + ++ No, tale članek je pa ravno pravi, da dodam dobro napisano mnenje o ” niču ” , ki ga je Slovenija črpala iz evropskih sredstev . . . . . ..
  https://spletnicasopis.eu/2018/11/01/dz-izredno-o-nicu-iz-evropskih-strukturnih-in-investicijskih-skladov/

  • radames

   Ja! In kakor je iz komentarjev na ta članek razvidno, kohezijskega EU denarja nočejo (MOL) zato, ker je poraba tega denarja pod nadzorom EU. Korupcija je skrčena na minimum minimuma. Seveda ima MOL raje davkoplačevalski denar, korupcijo in kriminal, kar v končni fazi vse plačamo davkoplačevalci.
   Kdor bo volil jankovića, je NAVADEN KRETEN, ki krade sam sebi in vsem nam.

   • Soave

    + + + + + + + Drži !! Kreten ! Ni drugega boljšega izraza.
    Ne samo, da je potem denar , ki ga dobiš pod nadzorom. Dokumentacija mora biti do potankosti urejena. Prav nič ni samo na lepe okice. In to seveda žepanu ne leži !!

 • Svele

  Crt in Jakob sta hospitalizirana zaradi zgodbic Janeza Janše hahhahahah zbujata se poscana in posrana zaradi murgeljna Milana hahahhahhaha nestvor Janša javno laže otrokoma hahhahahah zaprl me je murgeljn Milan hahhaha.snema se biografski film o Janezu Janši naslov filma ne joči Janez hahhahahahhahahhahhaha.

 • milanček

  Nova 24TV, prosim za odgovor, kje so določene institucije, ki so plačane iz sistma, proti takim primitivnen izlaganju, nestrpnosti, sovraštvu proti slovenskemu narodu! Nova24TV, prosim, rotim vas, odreagirajte!

  • Svele

   Potrebujejo me.hajjaja tebe Slovenca pa ne .si potrošna zamenjliva roba

  • Simon Novak

   Pa kaj tu jočeš in se delaš žrtev, piši jim na mail, zahojenec

   • Svele

    Ne joči Janez oziroma milan

 • Svele

  Bog prosim pobij vse slovenske dojenčke hajhahha hlapcem glih ne gre zbiranje zamaškov hahhahhaha jim pa gre zakrivanje pedofilije hahhahahha prijavi

 • garfi

  18. november je dan, ki se ga udbopartijci bojijo
  KDOR NE BO ŠEL NA VOLITVE NIMA PRAVICE JOKCATI IN OBTOŽEVATI !!!
  ŠE VEČ Ignoranti VOLITEV SO SOKRIVI ZA NEPOPISNI KRIMINAL “L-evih” !!!
  LEVE POLITIČNE OPCIJE NI V SLOVENIJI !!!
  spomnimo se 20€ višjih pokojnin Cmerarjeve vlade v 4. letih koruptivne vladavine
  medtem ukradejo milijarde vsako leto

  • jovan jovan

   He he he…..
   “POPUŠILI” boste! SPET!

   • garfi

    o tem odločajo vaši Butalci
    sami ste jih ustvarili

 • Mimoidoči

  “zaradi manjših emisij CO2 pa bo obvarovanih več kot 170.000 dreves.”

  Hahahahahahahahahahahahahahahaha, kakšne nebuloze. Janković, Ljubljanski županski butalc, če še ne veš je CO2 hrana drevesom. Res, to je kot bi bral knjigo butalci. Folk je popolnoma poneumljen. Za večino je črno belo in belo je črno. Dobro nas perejo.

  https://www.naturalnews.com/039720_carbon_dioxide_myths_plant_nutrition.html#

  “CO2 is a vital nutrient for food crops
  As it turns out, CO2 is desperately needed by food crops, and right now there is a severe shortage of CO2 on the planet compared to what would be optimum for
  plants. Greenhouse operators are actually buying carbon dioxide and injecting it into their greenhouses in order to maximize plant growth.

  The science on this is irrefutable. As just one example, the Ontario Ministry of Agriculture and Food says:

  CO2 increases productivity through improved plant growth and vigour. Some
  ways in which productivity is increased by CO2 include earlier flowering, higher fruit yields, reduced bud abortion in roses, improved stem strength and flower size. Growers should regard CO2 as a nutrient.”

  • Hun

   Naravo unicujemo z prevelkim tempom pohlepa, kisik krademo, pretvorimo v bankovce in zaprtega hranimo v trezorjih bank.
   CO…ogljivkov monoksid je nevarnejsi od Co2, slednji je prav takot nevarn ce porusimo ravnovesje in zasrtupljamo Zivlenje – Naravo( drevesa, rastlinje, travniki, plankton..)..Zakisamo ozracje in zemljo. ker CO2 prevec proizvedemo.Naravo pa obenem izkoriscamo s secnjo pragozda, odpadke mecemo v morje, umetno gnojimo, pesticidi..
   Naravo lastit si. Jemat si to pravico, posledicno ubijmo sebe in nadaljne rodove ..Morilci smo.

 • Robi

  10/90 samo slučajno spominja na mariborske radarje in posel z Iskro Sistemi v lasti Jankovićevih družinskih prijateljev. Lepo so Kanglerja tam namočili, ampak v tem primeru ni panike, slovenski MSM ziher nič ne vidi in ne čuje, ko gre za našega Zokija, ki ima nekaj…

  • Simon Novak

   Kangla se je sam namočil, nihče mu ni rabil pomagati

 • učko

  Pofukanci čefurski skup držijo, Zlovenčke pa so skregali med sabo Kučo in dr.JaJo ! Zato nam južni emigranti-buzaranti ropajo državo !

 • učko

  Zoki, zašto da se mučim, zašto da se patim, najbolje če biti, za glavu da te skratim, o kako je lepo biti glup…. tralala !!!!

  • jovan jovan

   Pa še res si-glup!

 • Svele

  učko Svele
  6 minut nazaj
  Črtu in Jakobu bo scajtom zrasu usakmu ogromen šiptarski kurac, teb, peder čefurski, pa tvoja pederska rit. In pol te bosta nabila tako, kot so šiptarji nabil vaše tam dol.

 • Svele

  Odkar pišem o cerkveni desni pedofilijiji jih je dosti pisunov na tej novi poniknilo ali mogoče zamenjalo vzdevek aparat etc

 • Svele

  Gde god odo tamo ja

 • Svele

  Lascate ogni esperanca voi Che riconoscere Janez Janša

 • Aresnica

  Svele oziroma uboga duša – na portalu Nova24TV ima uporabniško ime-Svele- očitno vsak dan sanja gospoda Janeza Janšo.

  preberi kaj si napisal:

  (R) Svele: Crt in Jakob sta hospitalizirana zaradi zgodbic Janeza Janše hahhahahah zbujata se poscana in posrana zaradi murgeljna Milana hahahhahhaha nestvor Janša javno laže otrokoma hahhahahah zaprl me je murgeljn Milan hahhaha.snema se biografski film o Janezu Janši naslov filma ne joči Janez hahhahahahhahahhahhaha.

  • radames

   Take vosle takoj blokiram. Zapisov divjakov se ne bere, kaj šele citira!

   • Aresnica

    A to so ti ukazali na SLOmafijskotajkunskemu omrežju.?
    ___________
    Lep pozdrav

 • jovan jovan

  Ne vem, zakaj nihče ne prijavi Jankovića, ko poznate vse njegove lopovščine?! Poln gobec vas je “menda, govori se, baje….”. Ne upate pa direktno napisati raziskovalni “presstituti” na novi24 da je lopov!!! Zakaj? Riti? Sicer pa se mu ne bo nič zgodilo, ker so slovenski politiki zaščiteni. Če ne gre drugače pa zastara. Če sodišče obsodi, ustavno razveljavi, tožilka založi itd. Pa četudi je dokazov za 3 knjige! Javno-zasebno partnerstvo je stvar dogovora med javnim in zasebnim. Tudi pri delitvi dobička. Raziskujte dalje! Čestitke za opravljeno “rekla – kazala”!

  • jovan jovan

   Govori se, da gre za objekte v pretežno državni lasti. Menda.

 • Slovenec sem

  O Jankoviću nič, razen dobro!

  Pomislite, kako lepo skrbi za svoja sinova in politične prijatelje.

  Če pa še kaj vzame zase, je pa trdo zasluženo.

 • primoz

  Vam razložim kako se posluje z g Jankovićem in MOL!!
  Če se prijavim na razpis MOL mi g Jankovič v naprej pove da zahteva da manjša dela na gradbišču izvajajo podizvajalci in našteje nekaj podjetji ali SP jev . Da bo bolj jasno dobimo posel z MOL v vrednosti 500,000 eur za polaganje robnikov moramo izbrati kot podizvajalca SP ki nam ga določi g Janković vrednost dela ki ga opravi podizvajalec ki ga določi g Janković je 40,000 eur v fakturi,ki jo pošljemo na MOL pa moramo izjaviti znesek v vrednosti 50,000 eur, ki ga kasneje nakažemo podizvajalcu ,ki ga je določili g Jankovič !!! KAJ SE ZGODI Z RAZLIKO 10,000 eur PA UGIBAJTE!!
  Sedaj seveda sledi logično vprašanje za kaj tega nihče ne prijavi in TD.. ODGOVOR JE ENOSTAVEN, za to ker v kolikor se z pogoji g Jankovića ne strinjaš NIKOLI NE DOBIS POSLA Z MOL drugič ker tudi če bi to prijavil se g Jankoviću ne bi nič zgodilo težave bi imelo le podjetje ki bi to prijavilo in tretjič nobeno podjetje z takim poslovanjem nima izgube za to za kaj bi se z tem ukvarjali zgubi la proračun MOL v opisani situaciji MOL nekomu podari 10,000 eur !! KOMU MISLITE?? heeeee

  • ĐĐ Style

   Podobno je umetnik Janša prodajal Kalašnikove, na računu je pisalo 100DEM in je šlo direktno v proračun. Bosanci so plačali po 1000DEM, 900DEM ni šlo v proračun.

 • Hun

  Politila in boj za oblast. Ne vidim razlike ne v Jankovicu ne v Jansi…so samo nianse, bistvo(tvor) je pa enako pokvarjeno.
  Pa si mislite kar hočte. Mečte kamne v tistega umazanca, ker vas šuntanjo, da streljate zato, da si oni umijejo kri iz svojih rok, misleč, da so pretental Boga, ker vi storite nasilje namesto njih, sami se pa na vaš, racun(bes, zalost, neumnost…) dokopljejo oblssti, matrerialnega bogatstva. Varajo vas, da so posteni, ker kazejo s prstom na gresnika ‘pglejte ga kako krade, mi pa tega ne pocnemo, smo posteni Slovenci”. Tist k se hvali, da daruje za revne otroke denar, je enako sebičn, kot tisti, ki se noce zavedat, da istemu otroku krade iz lacnih ust.

  • macon

   Ne moreš enačiti namenov in dejanj, ker je to miselni delikt. Misliti, da so vsi ljudje enako zanič je pa nihilizem in ti ne pomaga živeti.

   • Hun

    Verjeti, Upati, Zaupati dobroti. Misli ne smejo presec dobrote srca. Razum je treba uskladit s čustvi in instinktom.
    Mas prav vse kar je prevec in premalo v smislu Svete trojice porusis ravnovesje. Vsi ljudje moramo strmet k visji zavesti to pa dosezemo s spostovanjem sebe in drugega, medsebojnim sozitjem, lastno poniznostjo.

   • Hun

    Pazi na misli, ker misli preidejo v besede, besede v dejanja.

    Ce se ne motim je to modroost Konfucija.

    • macon

     Večina misli se ne manifestira v besedah, večina besed ne v dejanjih. Na srečo.

     • Hun

      Nate ne vpliva hujskanje politikov, sovraznega govora , prej al slej bodo se besede populisticnih manifestirale z v nasilje, ki ga bozagresil negdo. Kako lahko trdis “Na sreco ne” , ki jasno kaze, da te je Strah ,po drug stran se sorenevedas .
      Sam ves, da zgodovina, DEJSTVA, kazejo ravno nasprotno, kar ti besedicis “na srco ne” . Ne bo na sreco Boga bo pa na sreco Hudica.

     • Hun

      Beseda je vibracija.. Ce non stop zalis, ponizujes, se deres na svoje blizne, ce Sef v sluzbi negativno izvaja verbalno nasilje nad delavci,…
      Telo zboli z rakom, stres je najvecji vzrok bolezni- dvignne se inzulun- sladkor, krvni tlak, nespecnost…..- rusis imunca.Ni nujno da te gdo verbalno unicuje z negativizmom. T s svojimi napacnimi misli povzrocas seb stres s strahom. Napacnim miselnim vzorcem.
      Dolocena misel, beseda , dejanje vpliva na ljudi..razlika je ali je pozitivna( dobro) ali negativa( slabo)

   • Hun

    Na sodisu je kaznivo dejanje ce se dva menita, dogovarjata za storitev kaznivega dejanja. Poskus prodaje prepovedanega., poskus umora…do dejanja ni prislo, kazniv je ze namen..vendarr ga je treba utemeljit in seveda dokazat ne z indijci in domnevo, temvec z materijalnim dokazom..subjektivno in objektivno

 • djoka bolime

  To ni delitev 10:90 ampak 10:(40+50). opankar to dojame kot 50:50.
  p.s.
  ni on mister 10pct

 • garfi

  18. november je dan, ki se ga udbopartijci bojijo
  KDOR NE BO ŠEL NA VOLITVE NIMA PRAVICE JOKCATI IN OBTOŽEVATI !!!
  ŠE VEČ Ignoranti VOLITEV SO SOKRIVI ZA NEPOPISNI KRIMINAL “L-evih” !!!
  LEVE POLITIČNE OPCIJE NI V SLOVENIJI !!!
  spomnimo se 20€ višjih pokojnin Cmerarjeve vlade v 4. letih koruptivne vladavine
  medtem ukradejo milijarde vsako leto in kupujejo stanovanja uvoženim islamistom

 • traktor

  Pičke jedne, zdaj se greste še tule gonjo proti privatnikom. Kakšni privatniki so pa Petrol,GGE in Janković? Pizde pokvarjene, ni čudno, da smo razredni sovražniki. Pri temle poslu bo z nič dela največ zaslužil Jankovič, potem ostala dva omenjena, tisti, ki bodo res delo opravili, pa jih bodo, kot vedno dobili po pizdi.

 • šmentanamuha

  Tale srbuzl nam je začel viseti okoli vrata kot mlinski kamen.

 • xxxxxx yyyyy

  Če prav razumem vložijo svoj denar 9.6mil in potem 15 let vlečejo prihranke 10:90 in pri tem zaslužijo , nikakor pa ne 17 milionov , mislim 17-9.6mil.

 • sodnikisozločinci

  “Odprtje energetsko obnovljenih šol, vrtcev, javnih kopališč bo po informacijah MOL prihranilo milijon evrov letno, zaradi manjših emisij CO2 pa bo obvarovanih več kot 170.000 dreves.”

  Pa se dajmo malce posvetit tej laži za bedake. Javni objekti v Ljubljani se ogrevajo večinoma iz toplarne, katera kuri premog, tista v Šiški pa plin. Klima naprave delujejo na elektriko, ki se proizvaja pretežno v NEK, v termo in hidro elektrarnah. Torej, z energetsko obnovo ni bilo obvarovano nobeno drevo. Drugič, pustiti drevo gniti v gozdu je tako kot bi zakuril denar, ker je iz celuloze, v kateri ni hranil za novo rast dreves, ta so v listih in iglicah ter zraku. Tudi pri tem ne bo nikakršnega denarnega prihranka, saj je Janković že pred časom povedal, da hoče občina enak dohodek od toplarne in če bo poraba energije manjša bodo dvignili ceno. Jankovićeve ovčke, kar veselo pod škarje, beeeeee!

 • Get Smart

  Ih, privatnikom nje. LJUDJE Božji, pa se mislite naučiti pisati.

  Seveda so privatniki, saj so vsi ČLANI MURGL KOMUNISTIČNE JUGOSLAVIJE oz. kaviar židokominterne,
  ki sta privat strukturi nje.
  “Privat” in “ne privat” je POTURJENO socialističko-komnističko razlikovanje.

  “Svojim ZLOČINSKIM MURGL JUGOKOMUNISTIČNIM pajdašem je omogočil črpanje NEPOVRATNIH SREDSTEV iz blagajne OKUPIRANE Slovenije.”

  Pamet v glavo.

  • Get Smart

   Pomni, kaj ti je bilo položeno v zibko:

   SLOVENSKA politika je SKRB ZA SLOVENSKI POLIS = POLITEJO = DRŽAVO,
   seveda na slovenski način, torej z značilnimi SLOVENSKIMI deli, navadami, običaji in
   vrednotami.
   Naprimer SDS = Slovenska demokratska stranka, izvaja SLOVENSKO POLITIKO,
   ker tako z besedo kot z vsemi ostalimi deli sledi PRASTARIM SLOVENSKIM VREDNOTAM:
   = poštenost,
   = pravičnost,
   = resnicoljubnost,
   = prijateljstvo do ljudi,
   = domoljubnost,
   = rodoljubnost,
   = svobodoljubnost
   in kar je še svetovno znanih SLOVENSKIH ZNAČILNOSTI in odlik, ki smo jih SLOVENCI
   podarili svetu.
   Govorimo skratka o KULTURI ŽIVLJENJA.

   • Get Smart

    Nasprotje kulture življenja je “kultura smrti”.

    Kaj smo torej rekli? Kaj pa stoji nasproti “kulturi življenja”?

    KULTURA SMRTI = kaviarŽIDO KOMINTERNISTIČNO oziroma tukaj predvsem
    MURGL SRBO RVACKO … skratka JUGOKOMUNISTIČNO pasjejebstvo = pedrstvo = pedofilstvo =
    detomorilstvo = uničevanje = UMOR = ropanje = LAŽ = blatenje ljudi = NORČEVANJE =
    sviranje
    kurtzu = prodajanje magle=
    skratka PARAZITIRANJE na ljudeh …
    transićizem = feminizem = kretinizem = drkalizem = pasjejebizem = vegizem = SOCIALIZEM =
    KOMUNIZEM = FAŠIZEM = ČETNICIZEM = USTAŠIZEM = MUSLIćKULTIZEM = kozojebizem = vukojebizem
    … =
    tukaj MURGL JUGOKOMUNIZEM =
    = globalno pa kaviarŽIDOžido KOMINTERNIZEM in njegov MUSLIćKULTI itd. SERBUSIZEM …
    (
    SMC SD DeSUS Levi LDS ZARES PS Bratuška Sholtes ŠARAC …
    pirati sloge unije solidarnosti dobri-LDS-dobovšeki zelenićuši
    gibanja hčerk LDSrbo-šiptarskih drnovškov socialističke partije
    i tako dalje do tokija …)
    vse to je KOMUNISTIČNA JUGOSLAVIJA,
    delajo za MURGL JUGOKOMUNISTIČNO JUGOSLAVIJO.
    .
    Vsi -izmi so izdelek kaviar ŽIDOKOMINTERNE in vsi so namenjeni poneumljanju in končno
    ZASUŽNJEVANJU ljudi.
    .
    .
    Jezus Kristus:
    »Po njihovih delih jih boste prepoznali. In spoznali boste Resnico in Resnica vas bo osvobodila.«
    .
    »Osamosvojili smo se, zdaj se moramo še osvoboditi!«

 • Dado

  Domnevno vprašljivi, HA,HA Predvolilni golaž je pri desnici začinjen. Vsak, sum, mora biti nekaj narobe, sigurno je narobe. Zakaj ? Ker ni SDS ali vsaj Nova Si. V predvolilnem času SDS na veliko piše, v glavnem so laži- Močna ??? stranka, ki mora lagati, da bi spodnesla nasprotn ika. Politikanrstvo, ha,ha,ha

Naročite se na novice Nova24tv.si!

Vpišite vaš email naslov in se naročite na novice Nova24TV.si!

Uspešno ste se prijavili na novice Nova24tv.si!