fbpx

[Razkrivamo] Lažnivo četverico razkrinkal davčni strokovnjak Ivan Simič že pred leti, ko so izigravali davčno zakonodajo!

Vessna Vuković, Suzana Rankov, Primož Cirman in Tomaž Modic, znani tudi kot izvršitelji medijskih umorov s strani globoke države. Na slednji na spisku je, spet, Janez Janša. foto: STA.

Ivan Simič, eden najboljših in najbolj cenjenih davčnih strokovnjakov v Sloveniji, je bil pred leti deležen hudih medijskih izmišljotin novinarjev Primoža Cirmana, Vesne Vuković, Suzane Rankov in Tomaža Modica. Zato je v letu 2017 razkrinkal finančne mahinacije v njihovem podjetju Providentia d.o.o. V podrobni analizi boste videli, kako so z uporabo statusa samostojnega podjetnika izigravali davčno zakonodajo. Od leta 2016 do leta 2018 za kar 448.669,99 evrov. Ob koncu članka pa smo dodali še tabelo, ki dokazuje navedene trditve v članku.

“Na podlagi vsega navedenega omenjenim štirim novinarjem predlagam, da čim prej prično s samoočiščenjem, se spovedo za vse grehe in začnejo novo obdobje v svojem življenju, v katerem ne bo več prostora za uničevanje posameznikov. Pri njihovem delu naj jih vodita le poštenost in resnicoljubnost. Dejstvo je, da se nam vse slabo vrne, slej ali prej,” je zapisal davčni strokovnjak Ivan Simič o omenjeni četverici. V nadaljevanju razkrivamo vse njihove davčne mahinacije in utaje.

Družba Providentia je ustvarila tudi 164.157,81 evra skupnih odhodkov v letu 2016. Po besedah Simiča so prikazali bruto dobiček v znesku zgolj 314,64 evra. Od tega zneska je družba plačala 62,68 evra davka od dohodkov pravnih oseb, kar pomeni, da je čisti dobiček prvega leta poslovanja medijske družbe znašal neverjetnih 251,96 evra, je zapisal Simič.

S statusom samostojnega podjetnika izigrali finančno upravo Republike Slovenije
Vse slovenske davkoplačevalce pa bi zanimalo, kako so glede na visoke prihodke družbe plačali le tolikšen mizeren davek od dohodka pravnih oseb. V svojem raziskovanju je Ivan Simič ugotovil, da so si vsi štirje posamezniki odprli status samostojnega podjetnika. Vse to le, da so se izognili plačilu višjega davka. “Dejstvo je, da pri samostojnem podjetniku ob uveljavljanju 80-odstotnih normiranih odhodkov, znaša skupna obdavčitev z dohodnino le 4 odstotke, za razliko od pravne osebe, kjer znaša obdavčitev z davkom od dohodkov pravnih oseb in dohodnine od dividend skupaj 37,75 odstotka,” je zapisal Simič. Primož Cirman, Vesna Vuković in Suzana Rankov so odprli status samostojnega podjetja že po ustanovitvi družbe Providentia, zato se je Simič spraševal, na kakšen način so Cirman, Vuković in Rankova prej izdajali račune.

Stroške razdelili, da so plačali manjši davek
Stroški storitev družbe Providentia so v letu 2016 znašali neverjetnih 163.085,56 evrov. Simič je tako ugotavljal, da so si družbeniki stroške razdelili na štiri enake dele. To je pomenilo, da naj bi vsak od njih v letu 2016 družbi Providentia izdal za približno 40 tisoč evrov računov. Ta znesek pa jim je kot samostojnim podjetnikom predstavljal prihodek in davčno obveznost od tega zneska. Ta znesek pa ob upoštevanju 80 odstotkov normiranih odhodkov in 20-odstotni davčni stopnji pomeni le 1600 evrov namesto 15.100 tisoč, kolikor bi znašala skupna obdavčitev v primeru poslovanja po podjetju.

Davčni strokovnjak Ivan Simič jim je poslal vprašanja, vendar na njih kljub njegovi dvakratni prošnji na njih niso odgovorili. Vprašanja so sledeča:

  • Kdo je v družbi Providentia ustvaril prihodke, če družba nima nobenega zaposlenega?
  • Komu je družba Providentia zaračunala 164.410,00 evrov?
  • Če ste te zneske zaračunali družbi TS Media, ali se zavedate možnosti visoke obdavčitve te družbe?
  • Kdo je družbi Providentia zaračunal 163.869,62 evra storitev?
  • Ali ste prej navedene storitve zaračunali vi štirje kot samostojni podjetniki?
  • Če ste, zakaj ste se odločili za tovrstni način poslovanja?
  • Od katere davčne osnove plačujete socialne prispevke?

Njihov molk pa lahko vsakemu bralcu da misliti, kdo je pisal v tem primeru in kdo prekrival svoje davčne zlorabe.

Novinarski ubijalci so zahtevali popravek članka, vendar jim je Simič odgovoril z novimi argumenti
Polemika se je nadaljevala na Portalplusu. Novinarska četverica je potrebovala nekaj časa, da se je sestavila po začetnem šoku. Zato so v slogu, da je obramba najboljši napad, zahtevali določene popravke članka, ki je bil zapisan na Portalplusu. Simič jim je še enkrat odgovoril s preverjenimi argumenti. V popravku je direktor družbe Tomaž Modic očital Simiču, da bi si naj izmislil podatke o njihovih zaslužkih v podjetju TS Media, ki si lasti spletni portal Siol.net.

Vendar je Simič s pomočjo svojega zanesljivega vira v TS Media razkrinkal zaslužke omenjene četverice. “Vir znotraj TS Media mi je potrdil, da naj bi pogodbeni znesek znašal 10.000 evrov mesečno brez DDV in to je 12.200 evrov z DDV. Prav tako so ugovarjali podatku o količini obveznosti, ki naj ne bi znašala 30 člankov mesečno. Tudi temu niso ugovarjali ob objavi tega podatka leta 2016. Ponovno sem preveril pri viru v TS Media in prejel odgovor, da naj bi znašala pogodbena obveznost sedem člankov tedensko, kar je 30,42 članka povprečno mesečno.  Pogodba naj bi veljala od 1. aprila 2016 dalje, kar pomeni, da naj bi do konca leta 2016 od TS Media prejeli 90.000 evrov. Zato se sedaj utemeljeno zastavlja vprašanje, od koga so prejeli razliko 74.000 evrov, kolikor manjka do 164.000 evrov; ali so tudi to prejeli od TS Media, ali pa so mogoče kršili pogodbo s TS Media, če imajo tam dogovorjeno, da bodo pisali članke samo za TS Media? Poleg tega naj bi menda konec lanskega leta zahtevali zvišanje pogodbenega zneska in naj bi jim bilo določeno zvišanje odobreno,” je zapisal Simič na Portalplus 27. junija 2017.

Na novo kršitev četverice je Simiča opozoril anonimni bralec
Presenečenj pa še ni bilo konec. Na novo kršenje in davčne utaje četverice ga je opozoril anonimni bralec. Med drugim je bil vsak od novinarjev 25-odstotni lastnik v d.o.o. Vsi samostojni podjetniki in družbeniki z omejeno odgovornostjo so bili registrirani za isto dejavnost. Regististrirali so se pod dejavnostjo umetniškega ustvarjanja R90.030. Opravljali so storitve iste narave. V 2. odstavku 17. člena Zakona o davku od dohodkovnih pravnih oseb je določeno, da se rezident in fizična oseba, ki opravlja dejavnost, če ima ista fizična oseba v rezidentu najmanj 25 odstotkov vrednosti deležev v kapitalu štejeta za povezani osebi. V primeru omenjene četverice je šlo za očitno povezane osebe med statusom samostojnega podjetnika in družbenikov z omejeno odgovornostjo.

V 1. odstavku 94. člena ZDDV (oprostitev obračunavanja DDV) je določeno, da je davčni zavezanec oproščen obračunavanja DDV, če v obdobju zadnjih 12 mesecev ni presegel 50 tisoč evrov obdavčljivega prometa. V nadaljevanju neznani bralec izpostavi 5. odstavek 94. člena ZDDV, kjer je določeno, da se za povezane osebe, ki opravljajo dobave blaga iste vrste oziroma storitve iste narave, za namene tega člena skupni znesek obdavčljivega prometa povezanih oseb v obdobju 12 mesecev šteje kot znesek, ki ga vsaka oseba doseže sama.

To je pomenilo, da se za morebitno oprostitev obračunavanja DDV za s. p. v tem primeru šteje promet d.o.o., ki presega 50 tisoč evrov. S tem pa bi morali biti vsi s statusom samostojnih podjetnikov tudi zavezanci za plačilo davka na dodano vrednost. Neznani bralec razkriva, da noben od četverice ni bil registriran kot zavezanec za DDV, zato je sklepal, da v svojem poslovanju niso obračunali DDV. Zaradi tega je pomislil, da gre za davčno utajo.

Simič se je na pomisleke bralca odzval s sledečim odgovorom: “Torej, ta bralec je poleg vsega opozoril še na možnost dodatne davčne obveznosti zaradi neobračunavanja in neplačevanja DDV pri samostojnih podjetnikih. Tudi to bi morala pregledati finančna uprava. Bralcem pa prepuščam, da sami ocenijo, ali to pomeni agresivno davčno planiranje oziroma verižno poslovanje. Vsi štirje novinarji lahko dokažejo svoj prav tako, da objavijo izdane račune iz Providentie d.o.o. in račune, katere so izdali oni kot samostojni podjetniki.

Vso razkrito resnico Ivana Simiča o davčnih malverzacijah Primoža Cirmana, Vesne Vuković, Suzane Rankov in Tomaža Modica si lahko preberete TUKAJ. Odgovor Ivana Simiča na očitke Tomaža Modica si lahko preberete TUKAJ.

 

Zaslužki Providentia d.o.o. v letih 2017 in 2018. (Foto: Ajpes)

 

Luka Perš