fbpx

Razlog za davčni alarm: Odvetniška pisarna Čeferin ustvarja bajne prihodke in smešno nizke dobičke!

Foto: Odvetniška pisarna Čeferin.

Na podlagi namiga primorske bralke smo se lotili pregleda podatkov šestih slovenskih pravnih pisarn, ki spadajo med največje v Sloveniji. Bralka je ugotovila, da bi Čeferini lahko utajili davke. To je dokazala na primeru letnih prihodkov odvetniške družbe Čeferin in davka na dobiček. Čeferinovi so leta 2015 prijavili za 2,5 milijona evrov prihodkov, a prikazali le šest tisoč evrov davka na dobiček. Šele leta 2018 so davek na dobiček prikazali višji in sicer za 500 odstotkov, čeprav so se njihovi prihodki v letu 2018 povišali le za 10 odstotkov. Kasneje smo še izvedeli, da gre za staro prakso poslovanja največje odvetniške pisarne v Sloveniji, ki za večino uslug zahteva plačilo z gotovino. To naj bi počeli pri pobiranju predujmov strank, njihovih primerov pa zaradi t.i. konflikta interesov niso vzeli obravnavo. Oškodovana stranka pa je plačala vsaj tisoč evrov v gotovini. Na tako kreativen način je odvetniška pisarna Čeferin olajšala letni proračun za več sto tisoč evrov. Nekateri še opozarjajo, da naj bi večina odvetniških pisarn v Sloveniji (med 30 do 60 odstotki), poslovala mimo računov. 

V naše uredništvo smo prejeli anonimno pismo bralke iz Nove Gorice. Ta se nam je zahvalila, ker opravljamo pogumno delo, s tem ko razkrivamo napake odvetniške družbe Čeferin. Tako je zapisala, da gre za pisarno, ki sistematično in že desetletja dolgo utajuje davke. To jim uspeva na način, da večino svojih uslug zaračunavajo v gotovini tako od revnih kot zelo od bogatih klientov. Kljub temu, da imajo zaposlenih največje število pravnikov, so njihovi uradni prihodki kar za polovico nižji od ostalih. Ob tem naj ne bi prijavljali gotovinskega poslovanja. Svoje navedbe je podprla s tabelo letnih prihodkov iz AJPES-a. Iz nje je razvidno, da imajo za polovico manjše prihodke od številčno enakih pisarn. Prikazujejo enake prihodke kot jih imajo polovico manjše pisarne. Čeferinovi so leta 2015 prijavili za 2,5 milijona prihodkov, a prikazali le šest tisoč evrov davka na dobiček. Šele leta 2018 so davek na dobiček prikazali višji in sicer kar za 500 odstotkov, čeprav so se njihovi prihodki v letu 2018 povišali le za 10 odstotkov.

To je le nekaj dejstev, ki jih je vredno izpostaviti. Ker nam povedano ni dalo miru, smo se odločili, da bomo pri odvetniških podjetij pregledali podatke iz njihovih letnih poročil ter jih primerjali glede na število zaposlenih. Preverili smo, kakšne finančne rezultate izkazujejo odvetniške pisarne Rojs, Peljhan, Prelesnik in partnerji, Wolf Theiss, Jadek & Pensa, Šelih in partnerji, Miro Senica in odvetniki in Odvetniška družba Čeferin. Tako smo pregledali čiste prihodke od prodaje, stroške blaga, storitev in materiala, strošek plač, davek iz dobička, čisti poslovni izid obračunskega obdobja, povprečno število zaposlenih, prenesen dobiček in bilančni dobiček.

Čeferinovi daleč z največ zaposlenimi, a imajo nižje stroške za nabavo blaga, storitve in materiala
V nadaljevanju bomo predstavili finančne značilnosti posameznih pisarn. Ob koncu predstavljenih številk sami ocenite, ali vam že dane številke izkazujejo, da so Čeferini utajili davke v vrednosti več sto tisoč evrov. V naši analizi podatkov bomo zajeli obdobje v letih 2014 do 2019. Vse prikazane številke so dostopne na straneh Ajpesa. V naši analizi bodo sodelovale odvetniške pisarne Rojs, Peljhan, Prelesnik & partnerji, Wolff & Theiss, Jadek & Pensa, Šelih & Partnerji, Miro Senica in odvetniki in Odvetniška pisarna Čeferin. Najprej si lahko v tabeli ogledate, koliko letnih prihodkov je imela posamezna odvetniška pisarna. To se vidi v rubriki čisti prihodki od prodaje. Pomemben podatek, ki bo podal boljšo sliko pove, koliko je imela delovne sile vsaka odvetniška pisarna.

Odvetniška pisarna Rojs, Peljhan, Prelesnik in partnerji so v letih 2014-2019 povprečno imeli 40 zaposlenih. Povprečna letna plača je bila v tem času 46.298,66 evrov bruto letne plače. Slovenska podružnica Wolf & Theiss je imela v povprečju 17 zaposlenih z letno povprečno bruto letno plačo 39.932,69 evrov. Odvetniška pisarna moža in brata ustavne sodnice Dunje Jadek Pensa, Jadek & Pensa je imela 29 zaposlenih z malce več kot 48 tisoč evrov letne bruto plače. Odvetniška družba Šelih ima približno 19 zaposlenih z letno plačo 39.959,90 evrov bruto. Odvetniška pisarna Miro Senica in odvetniki je imela v letih 2014-2019 zaposlenih 23 odvetnikov s povprečno letno plačo 25.071,516 evrov. Odvetniška družba Čeferin je imela v tem časovnem obdobju povprečno 48 zaposlenih s povprečno bruto plačo 26.674,02 evra.

Pomemben podatek, ki smo ga med drugim zajeli, je strošek odvetniških pisarn za blago, storitve in material. Odvetniška pisarna Rojs je v povprečju plačala 1.031.246,37 evrov. Slovenska podružnica mednarodne odvetniške pisarne Wolf & Theiss  je v povprečju na leto zapravila 1.585.969,19 evrov. V odvetniški pisarni Jadek & Pensa so namenili v povprečju 530.889 evrov v šestih letih. Odvetniška družba Šelih in partnerji je zapravila letno 667.173,29 evrov. Odvetniška družba Čeferin, med vsemi pisarnami beleži največje število zaposlenih, 48. Njihov odvetniški proračun je bil za nakup blaga, storitev in materiala v povprečju olajšan za 739.067,275 evra letno. To je zelo nizka številka, glede na to, da imajo družbe z manj zaposlenimi skoraj enkrat večje stroške.

V nadaljevanju si lahko ogledate kategorije različnih dobičkov omenjenih pisarn. Večina odvetniških družb je v več primerih beležila zaslužke nad sto tisoč evri. Kot boste videli, so prav Čeferini v kategoriji davka na dobiček beležili zelo nizke vsote v svetu največjih odvetniških pisarn v Sloveniji. V tabeli boste videli vse številke, ki smo jih pridobili.

Največ prihodkov od čiste prodaje beležijo v odvetniški pisarni Rojs, Čeferini imajo najnižje prikazane prihodke
Vsak lahko opazi, da se v vrhovih elitnih slovenskih pravnih pisarn obračajo lepi milijoni evrov. Najbolj uspešna je bila odvetniška pisarna Rojs, ki je leta 2019 zaključila s poslovnim izidom 7.858.741,38 evrov. V odvetniški družbi Wolf & Theiss so imeli letno 3.958.144,075 evrov. Odvetniška družba Jadek & Pensa v povprečju 4.184.171,89 evrov. V odvetniški pisarni Mira Senice so zaslužili v povprečju 3.486.839, 12 evrov. Največja, Odvetniška pisarna Čeferin je beležila le  2.802.495,93 evra v povprečju. Lahko opazite, da imajo Čeferinovi daleč najnižje letne zaslužke. S tem se lahko potrjuje dejstvo, da so Čeferinovi daleč od najuspešnejše pravniške pisarne v Sloveniji.

Zanimiv je tudi podatek, ki so nam ga zaupali poznavalci pravniške scene v Sloveniji. Čeferinovi so veliko poslov opravili tako, da so od posameznih strank vzeli nekaj nad tisoč evri predujma, da vzamejo primer v obravnavo. Velikokrat po prejemu predujma primer zavrnejo in navedejo razlog, da bi se lahko znašli v konfliktu interesov. Vse to naj bi prejemali v gotovini. S tem namenom pa so prikazovali manjši prihodek od čiste prodaje. Veliko omenjenih odvetniških pisarn je povečalo prihodek z dodatnim letnim zaposlovanjem zaradi česar jim je naraščal tudi letni prihodek. Le pri Čeferinovih se številke gibajo med 3.340.972,81 in 2.446.898 evri manj kot pri večini preostalih odvetniških pisarn.

Največ letnega čistega dobička prikazujejo v odvetniški pisarni Miro Senica in partnerji
V odvetniški pisarni Rojs so povprečju namenili letno 577.126,80 evrov, leta 2019 pa enako kot odvetniška pisarna Wolf & Rojs nista prenesla niti centa dobička v preneseno leto. V Wolf Theis povprečno 593.094,65 evrov. Jadek & Pensa je imela povprečno 85.922,24 evrov. V odvetniški pisarni Šelih 599.231,15 evrov prenesenega dobička. V odvetniški pisarni Senica 1.447.469,12 evrov prenesenega dobička. V največji odvetniški pisarni Čeferin so beležili povprečno 873.214,20 evrov. Glede na prihodke so Čeferinovi beležili čisti prenesen dobiček od 596 do 958 tisoč evrov prenesenega dobička. Lahko opazite, da so po teh podatkih Čeferinovi uspešno vsako leto prenesli povprečju več kot 870 tisoč evrov.

Največ bilančnega dobička prikažejo v odvetniški pisarni Rojs, Čeferinovi kljub svoji velikosti prikazujejo najnižje dobičke
Bilančni dobiček je čisti dobiček, ki ostane podjetniku. Na podlagi številk v tabeli lahko vidite, da vse pisarne na leto ustvarijo enega ali več milijonov evrov dobička. V odvetniški pisarni Rojs so v letih 2014 do 2019 zaslužili malce več kot 21 milijonov evrov. Med vsemi pisarnami v Sloveniji izkazujejo najvišje letne bilančne dobičke v svoji dejavnosti. Slovenska podružnica Wolf Theis je v tem časovnem obdobju zaslužila malce več kot 11 milijonov evrov. Odvetniška pisarna brata in moža ustavne sodnice Dunje Jadek Pensa, Odvetniška družba Jadek & Pensa je pobrala malce več kot 9 milijonov evrov. Šelihova je v tem časovnem obdobju pobrala nekaj nad 11 milijoni evrov. Zaposleni so odvetniku Miru Senici in ostalim lastnikom v času 2014 do 2019 skupaj pridelali 12.970.846,8 evrov. A najmanj bilančnega dobička med omenjeno šesterico spet beležijo pri Čeferinih. Skupaj so v tem obdobju zaslužili zgolj 6.183.440,88 evrov. Čudno ali ne, ampak odvetniška pisarna Čeferin je zaslužila dvakrat manj od preostale peterice.

Je odvetniška pisarna Čeferin utajila vrednost davka na dobiček?
Poleg davka na dobiček za izteklo leto finančna uprava izračuna tudi višino akontacij davka na dobiček za tekoče leto. To pomeni, da bo glede na dobiček, ki ste ga prijavili, izračunala mesečne ali trimesečne obroke davka na dobiček, ki ga boste v tekočem letu plačevali vnaprej. Prav izkazan davek na dobiček je zelo sumljiv v primeru odvetniške pisarne Čeferin, saj je proti ostalim v vsem tem časovnem obdobju, izredno nizek. Čeferinovi so tako leta 2014 zabeležili le 9104 evrov davka na dobiček in leta 2015 le 2198 evrov davka na dobiček.

 

Nič boljše ni bilo v preteklih letih, ko so beležili v nižje davke na dobiček. Le enkrat so imeli višji davek na dobiček in to v letu 2018. V letu 2018 so beležili tudi najvišje prihodke od prodaje v obdobju 2014 do 2019. Prikazali so 3.340.972,81 evra. Takrat so imeli korist iz davka na dobiček v višini 116.254,41 evrov. Po navadi pa niso plačali več kot 40 tisoč evrov davka na dobiček. Tako so imeli v letu 2014 2.681.683 evrov prihodkov od čiste prodaje, a so izkazali le za 9104 evra davek na dobiček. Prav davek na dobiček dokazuje popolno odstopanje poslovnih rezultatov odvetniške pisarne Čeferin od preostale peterice. Nizka številka dejansko ne dokazuje njihovih ostalih številk, ki smo jih predstavili v članku. Predvsem ne delujejo v skladju s številkami, ki smo jih prikazali v tabeli čisti prihodki od prodaje. Vendar Čeferinovi tudi po mnogih drugi parametrih odstopajo od realnega poslovanja preostalih odvetniških pisarn. S tem pa resno potrjujejo sume, da njihovo poslovanje ni zakonito.

Vprašanja smo poslali tako ustavnemu sodniku Roku Čeferinu kot odvetniški pisarni Čeferin. Kljub temu, da smo jim poslali vprašanja v ponedeljek, naših navedb niso komentirali.

Luka Perš