fbpx

Razlogi, zakaj je čas za odhod Natalije Gorščak, ki jih je prejšnje vodstvo RTV-ja skrivalo pred javnostjo!

Direktorica Televizije Slovenija Natalija Gorščak (foto: STA)

Generalni direktor RTV Slovenija Andrej Grah Whatmough je Programskemu svetu RTV Slovenija podal zahtevo, da naj razrešijo direktorico TV Slovenije Natalijo Goršek. Direktorica kljub večkratnim opozorilom in navodilom generalnega direktorja ni ukrepala ob zgodovinsko najnižjih gledanosti televizijskih programov RTV Slovenija, je kršila Pravila o pristojnosti na RTV Slovenija in s tem ni spoštovala Statuta RTV Slovenija ter je opustila dolžno skrbno ravnanje pri preverjanju pogojev o poslovnem sodelovanju z RTV Slovenija piše na uradni spleti strani nacionalnega medija. V času svojega mandata je postavko za nagrade, darila in reprezentanco prekoračila za 66-odstotkov, do podjetja Sportsmedia (delni lastnik in direktor je Tomaž Ambrožič, mož odgovorne urednice informativnega programa Manice Ambrožič) ima RTV Slovenija do dotičnega podjetja 2,7 milijona evrov terjatev in 190 tisoč evrov obveznosti! Le tega Grah Whatmough ni omenil imensko v poročilu, a vse kaže glede na zgodovino, da sta bila v to dejanje vpletena zakonca Ambrožič.

Novico o tem, da se pripravlja menjava Gorščakove, je prvi razkril samostojni novinar Bojan Požar. V teku dneva so povzeli še nekateri osrednji mediji, da se pripravlja menjava Gorškove. Morebitni odhod Gorškove so že panično opozarjali v Društvu novinarjev Slovenije. Njihova predsednica, novinarka Večera Petra Lesjak Tušek je v svoji izjavi izpostavila, da je to žal pričakovano nadaljevanje oblastnega oziroma vladnega pohoda na javni servis s ciljem podreditve in da cilj več kot opravičuje sredstva. Lesjak Tušekovi bolj priporočamo, da se začne boriti za zaposlene na Večeru, saj jih bo v kratkem kupilo kar šest družb v lastništvu obsojenega tiskarskega-medijskega tajkuna Martina Odlazka.

Ali bo zahteva Grah Whatmougha uspela, je odvisno od volje programskih svetnikov. Nato je opozoril kandidat za evropskega poslanca na listi SDS Davorin Kopše, da pomeni zavrnitev predloga Grah Whatmougha glede Gorščkove le še ena predstava za javnost. V kratkem pa lahko pričakujemo izredne seje odbora za kulturo v režiji poslanke Levice Violete Tomič, kjer bodo slovensko javnost strašili s koncem medijske svobode za Slovenijo. Na to je opozoril tudi Bojan Požar, ko so poslanko Levice zasačili na pijači z (nekdanjim) novinarjem RTV Eriko Valenčičem. Le ta je znan po zagovarjanju islamističnih terorističnih skupin, kot sta Hamas in Hezbolah. Eden bistvenih vzrokov za odstavitev Natalije Gorščak pa je rekordno nizka gledanost javnega medija v zadnjih enaindvajsetih letih.

Generalni direktor Andrej Grah Whatmough. (Foto: STA)

Prvi razlog zakaj je čas za slovo Gorščakove: Najslabša gledanost v zadnjih 21 letih!
Največjo težavo Gorščakove predstavlja gledanost vseh televizijskih programov. Strokovna služba za programski kontroling je največ opozoril namenila padanju gledanosti v osrednjem večernem terminu med 20. in 22. uro, ko televizijo gleda največ gledalcev.  Podatki so namreč kazali, da je gledanost v osrednjem večernem terminu v prvi polovici leta padla za 3 odstotne točke, delež pa kar za 10 odstotnih točk. Še bolj zgovoren je podatek, da je prvi program TV Slovenija glede na lani zapustilo več kot 40 tisoč gledalcev, medtem ko se je gledanost televizije nasploh povečala za 20 tisoč gledalcev.

V začetku julija je služba za programski kontroling izdala skrb vzbujajoče poročilo, iz katerega je razvidno, da je gledanost večernega osrednjega pasu dosegla najnižje vrednosti od začetka meritev gledanosti, to je najnižje vrednosti v 21 letih. Junija letos je bila namreč gledanost v osrednjem večernem terminu 3,2 odstotka, delež pa komaj 9,3 odstotni, kar je najnižja raven v 21 letih.

Še bolj zaskrbljujoči so podatki za starostno skupino, ki je za oglaševalce najpomembnejša (18-49 let), kjer je gledanost komaj 1,2 odstotna, delež pa komaj 5,5 odstotni. Zato e generalni direktor RTV Slovenija naložil Gorškovi in njenim sodelavcem, da na pripravi Akcijski načrt dviga gledanost. Namesto tega mu je Gorščakova poslala elektronsko sporočilo z izgovori, zakaj ne more uvesti sprememb.

Pod vodstvom Gorščakove RTV beleži najslabšo gledanost v zadnjih 21 letih!. (Foto:Posnetek zaslona- RTV Slovenija)

Drugi razlog: V letu 2019 prekoračila stroške za nagrade, darilo in reprezentanco za 66-odstotkov, za zunanje sodelavce pa prekoračila postavko za 80-odstotkov!

Nataija Gorščak se očita prekoračitev finančnega plana. Javni zavod RTV Slovenija je sprejel pravilo zaradi preseganja postavk pri projektu EMA na Gospodarskem razstavišču v letu 2019. Finančna služba za enoto televizija je za leto 2019 ugotovila, da je bila realizacija glede na plan višja od načrtovane 606 tisoč evrov. Kršitev oziroma preseganje plana gre zlasti na račun dviga stroškov za zunanje sodelavce, kjer je bila postavka prekoračena za 80 %, ter nagrade, darila in reprezentanco, kjer je bila postavka prekoračena za 66 %.

Pravila sicer omogočajo odstop od plana v višini 10 % odstotkov, če pa te spremembe presegajo ta odstotek, mora direktor enote pridobiti soglasje generalnega direktorja, strokovne službe v tem primeru niso našle nobenega pisnega soglasja takratnega generalnega direktorja. Na ta način Goršekova ni spoštovala 51. člena Statuta RTV Slovenija, da direktor televizije odgovarja za porabo finančnih sredstev skladno z letnim programsko-poslovnim načrtom.

Sprejeta Pravila o pristojnosti na Radioteleviziji Slovenija ob takšni kršitvi predvidevajo celo možnost skrajne oblike, to je odpoved delovnega razmerja, a se generalni direktor za to ni odločil. Kljub temu takšne kršitve ni mogoče kar spregledati. Enote namreč morajo poslovati skladno z načrtom, sicer so ti načrti brezpredmetni, ne slediti načrtom pa lahko vodi tudi v finančni kaos javnega zavoda, ki se že tako ali tako otepa več milijonske izgube.

Manica in Tomaž Ambrožič. (Foto: STA)

Tretji razlog: Gledala stran ob biznisiranju moža odgovorne urednice Manice Ambrožič. V zadnjih desetih letih ima RTV do dotičnega podjetja za 2,7 milijona evrov terjatev in za skoraj 190 tisoč evrov obveznosti!
Zadnji očitek do Gorščakove je kršitev 21. člena poklicnih merilih in načel novinarske etike v programih RTV Slovenija. V tem členu v prvem odstavku piše, da družinski člani ali sorodniki sodelavca RTV Slovenija ne morejo sodelovati pri programskem in poslovnem odločanju, če so z njim v aktivnem odnosu.  Pri tem so mišljeni poslovodni delavci, odgovorni uredniki in uredniki ter partnerji, katerih sorodniki sodelujejo z RTV Slovenija na področjih programske in tehnične produkcije ter marketinga.

RTV Slovenija najmanj v zadnjih desetih letih poslovno sodeluje s podjetjem, ki je v delni lasti sorodnika odgovornega urednika na TV Slovenija. RTV Slovenija je imela v zadnjih desetih letih do dotičnega podjetja za dobrih 2,7 milijona evrov terjatev in za skoraj 190 tisoč evrov obveznosti. Z drugimi besedami je najverjetneje izpostavil sodelovanje RTV Slovenija s podjetjem Sportmediafocus, kjer je direktor in delni lastnik Tomaž Ambrožič, mož odgovorne urednice informativnega programa Manice Ambrožič. Vse kaže, da je Ambrožičeva delala ves čas po domače in z notranjim vplivom ohranjala poslovno odvisnost RTV-ja do podjetja njenega moža.

Ko je generalni direktor direktorico televizije vprašal, ali je seznanjena s tem sodelovanjem in ali v tem vidi karkoli spornega, direktorica televizije v tem ni videla nobenih težav, ni zahtevala uvedbe ukrepov ali vsaj zahtevala morebitno izločitev sodelavca TV Slovenija s kolegijev, kjer se odloča o vsebinah, povezanih s poslovnim sodelovanjem tega podjetja. Po mnenju generalnega direktorja to kaže vsaj na nepoznavanje Poklicnih meril in načel novinarske etike, kakor tudi Statuta RTV Slovenija in predstavlja opustitev dolžnega skrbnega ravnanja direktorice televizije. Razlogi za odstavitev Gorškove so več kot jasni. Sedaj je na vrsti programski svet RTV Slovenija, da udejanji voljo generalnega direktorja RTV Slovenijo Andreja Graha Whatmougha.

Luka Perš