Resnica, ki jo je RTV cenzurirala: Mladi kmet Kordiš s TOZD posluje kot zasebni zavod 8. marec Nike Kovač

Kordiš Foto: FB

Uradni podatki Agencije za javno pravne evidence (Ajpes) kažejo, da je Zavod za trajnostno družbeno gospodarstvo Mihe Kordiša, znan tudi pod kratico TOZD, zadnja tri leta posloval brez zaposlenih, brez stroškov za delo in s stalnim minusom na koncu bilance (preneseni rezultat), dobil pa je dodatek za mlade kmete. Podobno je v rdečih številkah, brez zaposlenih in z denarjem iz tujine za namene, ki jih zakon prepoveduje, posloval tudi zasebni zavod 8. marec Nike Kovač, ki je tudi povezan z vladno Levico, katere poslanec je lastnik TOZD Miha Kordiš.

V času pred prvim krogom predsedniških volitev je poslanec Kordiš pritegnil veliko pozornost, ko je Erika Žnidaršič v Tarči razkrila, da je imel v ustanovnem aktu, zasebni zavod TOZD je ustanovil leta 2017, zapisano, da bo v enem letu zaposlili najmanj enega delavca, v naslednjem letu pa še najmanj dva. Ni pa nikogar. Kordiš ji je na očitek, da ni ravnal pošteno, odgovoril, da je zaposlitve napovedal, ker je bil to “formalni pogoj zakonodaje, da smo lahko pridobili status socialnega podjetja.” In ocenil: “To je neproblematično.”

Je poslanec goljufal državo ali ravnal pragmatično?
Njegov TOZD je v prihodnjih letih od ministrstva za kmetijstvo dobil 8.169 evrov. Glavna dejavnost Kordiševe neprofitne organizacije TOZD je pridobivanje zelenjavnic in melon, korenovk in gomoljnic. Ima pa tudi spletno trgovino, kjer lahko ob zelenjavi kupite tudi druge potrebščine, denimo higienske vložke in celo hrano za domače živali: https://ndp-tozd.org. Da je iz evropskih sredstev dobil tudi dodatek za mlade kmete in kaj vse še, pokaže ta preglednica za leto 2021:

Na spletnih omrežjih so odgovori kandidata sprožili veliko čudenja:

Podobno je bilo pozneje tudi na Pop TV, kjer je Kordiš volivcem pojasnjeval svoje poslovanje tako:

Po podatkih Ajpesa je na letni ravni s presežkom prihodkov nad odhodki TOZD posloval v letu 2019 in 2021, leta 2021 pa s minusom. Vsa leta pa je imel prenesen bilančni rezultat krepko negativen. Številke v bilancah o prenesenem rezultatu se sicer ne ujemajo povsem z letnimi dosežki in ni čisto jasno, ali so točne.

Podatki o poslovanju so povzeti po podatkih iz letnih poročil neprofitne organizacije TOZD za leti 2020 in 2021, ki jih je od Agencije za javnopravne evidence pridobil Blaž Babič. Za pomoč pri nastajanju članka se mu zahvaljujem. Podatki za zavode in podobne ustanove niso preprosto dostopni vsem z nekaj kliki.

Podoben prikaz in opis poslovanja za zasebni zavod 8. marec Nike Kovač je na posnetku in v povezavi na njem:

Peter Jančič, Spletni časopis