Robert Golob je v predkazenskem postopku zaradi bajnih prejemkov iz davkoplačevalskih žepov

Aktivni državljan Vili Kovačič je prepričan, da je spornemu financiranju Roberta Goloba iz davkoplačevalskih žepov, potrebno priti do dna. (Foto: sta)

“Dne 10.02.2022 je bila na Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani vložena kazenska ovadba in obtožni predlog zoper dr. Roberta Goloba ter člane nadzornega odbora družbe GEN-I. Prijavitelj je društvo DPSND – Davkoplačevalci se ne damo. S tem v zvezi sem bil 14.03.2022 pozvan na zaslišanje na policijsko upravo Ljubljana Šiška, Podutiška 88. Na zaslišanje sem bil pozvan kot OŠKODOVANEC,” sporoča aktivni državljan Vili Kovačič. 

Kot v nadaljevanju še navaja aktivist Vili Kovačič, je javnost seznanjena tudi s prijavo naslovljeno na KPK – komisijo za preprečevanje korupcije, zaradi utemeljenega suma korupcije, kršenja integritete z zavajanjem javnosti o različnih vsotah in izvoru prejemkov Roberta Goloba. Navaja, da je predkazenski postopek na policiji v fazi zbiranja obvestil. Ob tej priložnosti naproša vse državljane – davkoplačevalce za pomoč pri zbiranju obvestil zaradi dopolnitve ovadbe in obtožnega predloga. Informacije o tem sporočite na telefonsko številko 040 203-524 ali 07 33 27 384 ali na e-naslov [email protected] ali na [email protected]. Preiskava je vodena pod številko 2300/3819303/2135000/11027404/2022(1342159).

“Kandidati za volitve, še posebej tisti, ki naj bi predstavljali bodočo oblastno strukturo in upravljanje z davkoplačevalskim denarjem, morajo biti neoporečni, zato je nujno, da institucije nadzora, tudi mediji (“psi čuvaji”, četrta veja oblasti) še pred volitvami opravijo svojo temeljno nalogo!” je še prepričan Kovačič, sicer predsednik društva DPSND. Davkoplačevalci se ne damo! Obenem prilaga še izvleček iz prijave KPK: “Osebni prejemki Roberta Goloba v državnem podjetju GEN-I v zadnjih 2 letih nikoli niso bili verodostojno razkriti.” 

Vili Kovačič (Foto: STA)

“Nagrade za uspešno poslovanje, ki so predstavljale več kot polovico njegovih prihodkov, po nobenem zakonu ali kriteriju niso upravičene, saj izvirajo iz ekstra dobička, ki je posledica privilegiranega položaja trgovca elektrike, ki ima ekskluzivno pogodbo z NEK.” V primerjavi s tujimi podjetji je uspešnost poslovanja (kljub monopolu) bistveno nižja, izplačilo posebnih nagrad ni upravičeno in gre na račun oškodovanja države kot lastnika. Kot direktor je bil Golob odgovoren za zakonito poslovanje državne GEN-I. Ministrstvu za gospodarstvo in tehnologijo pod katerega resor spada GEN-I pogodbe med GEN in GEN-I, po nam znanih podatkih, ni hotel predložiti.

Davkoplačevalci od KPK pričakujemo, da se vprašanje korupcije v primeru Goloba čim prej razčisti
Glede na to, da komisija KPK v drugih primerih izrecno poudarja ničelno toleranco do korupcije, pojavov kršitev integritete in korupcijskih tveganj, davkoplačevalci od KPK pričakujejo enako ravnanje v zgornjem primeru. Pričakujejo tudi čim prejšnjo seznanitev javnosti s to prijavo. Golob je kandidat za poslanca, celo kandidat za predsednika vlade. Iz javno dostopnih podatkov lahko sklepamo, da obstaja: a) odkrit in nesporen konflikt interesov; b) veliko korupcijsko tveganje; c) kršitev integritete kandidata za DZ in rušenje ugleda funkcije za katero se poteguje. Predlagatelji prijave bomo pozorno spremljali odločitev komisije KPK. Njena odločitev bo preizkus delovanja demokracije in lakmusov papir integritete same komisije KPK. Neaktivnost komisije KPK pa bi postavila pod vprašaj upravičenost njenega nadaljnjega obstoja. 

Deli policijskega zapisnika, prijave Roberta Goloba (Foto: posnetek zaslona)

V uredništvo smo prejeli tudi policijski zapisnik, zato izpostavljamo nekaj ključnih poudarkov. Kovačič med drugim upravičeno domneva, da so se pod okriljem direktorovanja Goloba, skrivale transakcije večjih razsežnosti, namenjene javnemu zasebnemu partnerstvu, preko katerega bi prišlo do solastništva NEK Krško s strani Goloba. Ob tem je izpostavil, da je na kandidatni listi za prihajajoče parlamentarne volitve, uvrščen tudi jedrski strokovnjak Miroslav Gregorič.

Golob si je izplačeval nezakonite prihodke na podlagi 3-4-krat višje prodajne cene
Kovačič je prav tako prepričan, da je Golob pri svojem poslovanju ravnal nezakonito, obenem pa v javnosti sebe prikazoval kot zaščitnik javnega interesa. Ob tem pa ni sporna le njegova plača, marveč tudi vsi preostali prihodki, ki izvirajo od davkoplačevalcev. Izpostavil je, da si je Golob nezakonito izplačeval prihodke, ki jih je pridobil po 3-4-krat višji prodajni ceni od nabavne, ki je znašala 30 eur. Aktivni državljan pa je še prepričan, da se je Golob svojega spornega ravnanja zagotovo zavedal, saj je javno obljubljal donacijo svojih milijonskih dohodkov. Davkoplačevalski denar je sicer nameraval podariti, že tako (pogosto) preplačanim NVO-jem.

Deli policijskega zapisnika, prijava Goloba. (Foto: posnetek zaslona)

Domen Mezeg