fbpx

Šarec in Poklukar, anketiranci vama ne verjamejo! Večina prepričana, da Slovenija ni pripravljena na povečano število ilegalnih migracij

Foto: STA

Glede na to, da smo v letošnjem letu priča trendu naraščanja števila nezakonitih prehodov meje, še posebej v mesecu avgustu, ko je bilo doseženo najvišje mesečno število po množičnih migracijah leta 2016, je vsakomur z nekaj malo zdrave pameti jasno, da Slovenija nikakor ne nadzoruje migrantske problematike. Rezultati nedavne javnomnenjske ankete, ki jo je za Nova24TV opravila mnenjska agencija Parsifal, namreč kažejo, da velika večina anketiranih meni, da slovenske oblasti sploh niso pripravljene na povečano število nezakonitih migracij. Kaže, da ljudje le ne nasedajo besedam predsednika vlade Marjana Šarca, ki je nedavno zatrdil, da naj bi slovenska policija uspešno nadzirala migracije, o čemer po njegovo pričajo tudi podatki.

Ko so anketirance povprašali, kako ocenjujejo pripravljenost slovenskih oblasti na povečano število nezakonitih migracij, je največ (64,2 odstotka) anketirancev v telefonskem glasovanju odgovorilo, da slovenske oblasti sploh niso pripravljene na povečano število nezakonitih migracij. Le 27,3 odstotka jih meni, da so slovenske oblasti dobro pripravljene na povečanje števila nezakonitih migrantov. 8,5 odstotka anketiranih pa je bilo takšnih, ki so odgovorili z “ne vem”.

Vir: Parsifal

Pri mešani metodologiji ankete (telefon in splet), v katero je bilo zajetih 906 anketirancev, velika večina (64,3 odstotka) anketiranih meni, da slovenske oblasti sploh niso pripravljene na povečano število nezakonitih migracij. Da so slovenske oblasti pripravljene na prihod večjega števila nezakonitih migrantov, meni le 26,2 odstotka vprašanih. 9,5 odstotka je bilo takšnih, ki se glede vprašanja o pripravljenosti slovenskih oblasti niso opredelili.

Vir: Parsifal

 

Glede na spol je pri telefonskem anketiranju večina moških (65,4 odstotkov) tistih, ki menijo, da slovenske oblasti sploh niso pripravljene na povečano število nezakonitih migracij. Največji delež tistih, ki ne verjamejo v Šarčevo vlado, ima dokončano poklicno šolo in so stari od 18 do 34 let. Tudi pri mešani metodologiji je med anketiranci, ki menijo, da slovenske oblasti niso pripravljene na porast števila nezakonitih migracij, največji delež moških, in sicer 64,7 odstotka. Med njimi je največji delež tistih, ki so stari od 18 do 34 let in imajo dokončano poklicno šolo. Med tistimi, ki menijo, da so slovenske oblasti dobro pripravljene na porast nezakonitih migracij, prevladujejo anketirani, stari 55 let ali več, prevladuje pa osnovna izobrazba ali manj.

Raziskava, ki jo je za Nova24TV opravila agencija Parsifal, temelji na telefonskem anketiranju, del vzorca pa na spletnem anketiranju, in sicer v obdobju med 2. in 5. decembrom 2019. V telefonsko raziskavo je bilo zajetih 706 anketirancev, od tega 51,8 odstotka žensk, pri mešani metodologiji (telefon in splet) pa je bilo zajetih 906 anketirancev, od tega 51,8 odstotka žensk.

Povprečna starost v telefonski raziskavi je bila 52,3 leta, standardni odklon pa 16,9 leta. Največ anketirancev je bilo iz najstarejše starostne skupine (43,2 odstotka), nekoliko manj je bila zastopana srednja starostna skupina (36,2 odstotka), najmanj jih je bilo iz najmlajše starostne skupine (20,5 odstotka). Pri mešani metodologiji je povprečna starost znašala 51,3 leta, standardni odklon pa 16,4 leta. Največ anketirancev je bilo iz najstarejše starostne skupine (42,7 odstotka), nekoliko manj je bila zastopana srednja starostna skupina (36,4 odstotka), najmanj pa najmlajša starostna skupina (20,8 odstotka).

Največ anketirancev pri telefonskem anketiranju je imelo dokončano srednjo šolo (34,3 odstotka), sledili so tisti z dokončano višjo, visoko izobrazbo ali več (26,5 odstotka), poklicno šolo (22,7 odstotka) in dokončano ali nedokončano osnovno šolo ( 16,4 odstotka). Pri mešani metodologiji je bilo največ anketirancev z dokončano srednjo šolo (33,5 odstotka), sledili so tisti z dokončano višjo, visoko izobrazbo ali več (26,3 odstotka), poklicno šolo (23,1 odstotka) in dokončano ali nedokončano osnovno šolo (17,1 odstotka).

Opuščeno migrantsko taborišče v Beli krajini. (Foto: Fb)

Glede na rezultat nedavne ankete je mogoče sklepati, da večina ne naseda ne Šarcu ne notranjemu ministru Boštjanu Poklukarju, ki trdita, da je v naši državi vse v najlepšem redu. Seveda se stališču Šarčeve vlade ne moremo preveč čuditi, glede na to, da se ji zdi, da največjo varnostno grožnjo v državi predstavljajo lastni državljani – vardisti in pripadniki vaških straž. Kako lahko visoke številke o ujetih nezakonitih migrantih dokazujejo, da policija dela dobro, je jasno le Šarcu in članom njegove vlade. Ljudje pač znajo razmišljati z zdravo pametjo, poleg tega pa niso slepi in vidijo mimoidoče migrante, ki se sprehajajo vedno bolj v notranjost države. Glede na to, da je že prišlo do ugrabitve starejšega Belokranjca, posilstva in drugih kaznivih dejanj, lahko le upamo, da ne bo vse skupaj tako eskaliralo, da bo že prepozno.

Hana Murn